Försvarsmaktens logistik och motorskola

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Försvarsmaktens logistik och motorskola
(LogS)
Arméns underhålls- och motorskola vapen.svg
Logistikskolans vapen sedan 2009. Vapensköld för Försvarsmaktens logistik och motorskola tolkad efter dess blasonering.
Datum 2005-
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Försvarsmaktsgemensamt
Storlek Skola
Del av Trängregementet
Högkvarter Skövde garnison
Förläggningsort Skövde

Försvarsmaktens logistik och motorskola (LogS) är ett försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkat sedan 2005. Skolförbandet är förlagt inom Skövde garnison i Skövde.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens logistik och motorskola (LogS) bildades den 1 januari 2005 genom försvarsbeslutet 2004. Skolförbandet består av Arméns motorskola (MotorS) och delar ur Bas och Underhållsskolan (BasUhS), två fackskolor ur de tidigare och sedan 2005 avvecklade skolförbanden Arméns tekniska skola (ATS) och Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS).[1]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Följande utbildningar ges vid Logistikskolan:

Programbunden och sammanhållande utbildning[redigera | redigera wikitext]

Vid Logistikskolan genomförs försvarsmaktsgemensamma utbildningar som ger nödvändiga kunskaper för att kunna verka som officer inom logistikområdet.

Officersprogrammet[redigera | redigera wikitext]

I den treåriga programbundna officersutbildningen studerar kadetterna officersprogrammets ämnen ur ett funktionsspecifikt perspektiv under två terminer på skolan. Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 (YOP 06-09) genomför den funktionsinriktade delen av officersprogrammet på Logistikskolan under höstterminen 2008 och vårterminen 2009. För OP 07-10 genomförs motsvarande utbildning under vår- och höstterminen 2009.

Specialistofficersutbildning[redigera | redigera wikitext]

Efter en generell termin på Militärhögskolan Karlberg under hösten 2007, genomför de studerande på specialistofficersutbildningen sin andra termin på Logistikskolan under våren 2008. Utbildningen som är försvarsmaktsgemensam, är uppdelad på en generell och en funktionsinriktad del samt ett befattningsskede med de tre inriktningarna försörjning, förplägnad och kommunikationstjänst. Från hösten 2008 genomförs hela specialistofficersutbildningen på Logistikskolan.

Taktisk utbildning[redigera | redigera wikitext]

Logistikskolan genomförde under våren 2008 den befattningsspecifika utbildningen för blivande nivå 5-officerare (kapten) med logistikinriktning. Under hösten 2007 hade de studerande genomfört ett generellt skede och ett arenagemensamt skede. Utbildningen under befattningsskede logistik var försvarsmaktsgemensam och de studerande kom från samtliga tre försvarsgrenar.

Utbildningen under befattningsskedet innehöll följande delar:

Från hösten 2008 bestod den taktiska utbildningen av yrkes- och befattningskurser.

Yrkes- och befattningskurser[redigera | redigera wikitext]

Logistikskolan genomförde även kompetenshöjande personalutbildning utifrån Försvarsmaktens behov och kvalitetskriterier inom delfunktionerna:

  • Logistikledning
  • Förnödenhetsförsörjning
  • Kommunikation/Transport
  • Transport av farligt gods
  • Motortjänst

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter
  1. ^ Sollefteamuseum.com - Norrlandsträngaren 2006-3 (Tidskrift för Norrlandsträngare)[död länk] Noia 64 mimetypes pdf.png PDF Läst 4 september 2011

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]