Flygvapnets underrättelseskola

Från Wikipedia
Flygvapnets underrättelseskola
(FV UndS)
Vapensköld för Flygvapnets underrättelseskola
Information
Officiellt namnFlygvapnets underrättelseskola
Datum1973–1997
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypArmégemensam
RollFack- och funktionsskola
Del avFlygvapnets Uppsalaskolor [a]
EfterföljareFörsvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum
StorlekUnderrättelseskola
HögkvarterUppsala garnison
FörläggningsortUppsala
Valspråk"Videre Videnda"
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) var en truppslagsgemensam underrättelseskola inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1973–1997. Förbandsledningen var förlagd i Uppsala garnison i Uppsala.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets underrättelseskola har sina rötter i Fototolkskolan, vilken sedan 1962 hade tillhört armén. Fototolkskolan var lokaliserade till Försvarsstabens lokaler i fastigheten Tre Vapen på Banérgatan i centrala Stockholm. Under början av 1973 antog riksdagen en proposition gällande att skolan skulle överföras till Flygvapnet och lokaliseras till Nyköpings garnison och samlokaliseras med Södermanlands flygflottilj (F 11). Den 1 juli 1973 överfördes skolan till Flygvapnet, och ett år senare den 1 juli 1974 flyttade skolan in på flottiljen i Nyköping.[2] I samband med att skolan kom till Nyköping, antogs namnet Underrättelseskolan (UndS). Skolan övertog 111. spaningsflygdivisionen tidigare förläggningsbyggnad. Under de första åren var skolan underställd Operations- och Underrättelseavdelningen (OpUnd) vid flottiljen. År 1976 uppgick skolan tillsammans med underrättelsekompani, och bildade Underrättelseenhet, vilken var direkt underställd flottiljchefen.[3]

År 1975 antog riksdagen regeringens proposition 1975:75, med det beslutades att två flottiljadministrationer inom Flygvapnet skulle avvecklas, där F 11 i Nyköping var en av dem.[2] Därmed beslutades även att Flygvapnets underrättelseskola skulle omlokaliseras till ett kvarvarande flygvapenförband. Valet föll på Bråvalla flygflottilj i Norrköping. Den 1 juli 1980 omlokaliserades skolan tillsammans med Spanings- och underrättelsedetaljen vid Första flygeskadern till Norrköpings garnison och samlokaliserades med Bråvalla flygflottilj. Till en början övertogs 132. jaktflygdivisionen tidigare förläggningsbyggnad. I maj 1982 stod de nya lokalerna till enheterna färdiga, som fick namnet "37". Vid F 13 blev skolan även en självständig enhet, direkt underställd flottiljchefen. År 1984 fastställdes officiellt namnet Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS), skolan fick därmed en ställning som en av Flygvapnets fackskolor.[3]

Genom försvarsbeslutet 1992 stod F 13 på tur att avvecklas, ett försvarsbeslut som åter berörde Flygvapnets underrättelseskola. Som ny garnisonsort kom flera alternativ att utredas, bland annat Malmslätt och Karlsborg. I Karlsborgs garnison var vid denna tid Arméns underrättelseskola förlagd. Dock föll valet till sist på Uppsala garnison och Flygvapnets Uppsalaskolor. Under sommaren 1994 flyttades skolan från Norrköping till Uppsala, där den lokaliserades provisoriskt till östra elevflygeln. I juni 1995 stod skolans nya lokaler färdiga, då den västra elevflygeln vid F 20 (by57) hade renoverats och färdigställts efter skolan behov.[3]

Åren 1995–1996 gjordes en statlig utredning om försvarsgrensgemensamma utbildningsplattformar. Där bland annat Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) skulle bildas den 1 januari 1998. Detta genom att Arméns underrättelseskola och Flygvapnets underrättelseskola avvecklades, och införlivades med Försvarets tolkskola, och tillsammans sammanfördes till det nya förbandet FMUndSäkC i Uppsala. Den 14 januari 1998 överlämnade chefen F 20 genom en ceremoni sina två skolor till chefen FMUndSäkC.[3] Förutom skolornas uppgifter, ärvde även FMUndSäkC traditionerna från de två avvecklade skolorna.[4]

Viktigare årtal[redigera | redigera wikitext]

 • 1973: Skolan bildas den 1 juli.
 • 1974: Skolan omlokaliseras officiellt den 1 juli från Stockholm till Nyköping.
 • 1980: Skolan påbörjar omlokalisering till Norrköping.
 • 1984: Namnet Flygvapnets underrättelseskola (FV UNDS) fastställs officiellt
 • 1994: Skolan omlokaliseras officiellt den 1 juli till Uppsala.
 • 1997: Skolan upphör officiellt den 31 december 1997.
 • 1998: Skolan bildar tillsammans med två andra skolor, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1973–1991: Övlt Walter "Walle" Jonsson
 • 1991–1996: Övlt Lars-Olof "Ludde" Johansson
 • 1997: Mj Tomas Olsson

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Flygvapnets underrättelseskola 1973-07-01 1997-12-31
Beteckningar
FV UndS 1984-??-?? 1997-12-31
Förläggningsorter
Stockholms garnison 1973-07-01 1974-06-30
Nyköpings garnison 1974-07-01 1980-06-30
Norrköpings garnison 1980-07-01 1994-06-30
Uppsala garnison 1994-07-01 1997-12-31

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1973–1974 var skolan underställd chefen för Flygstaben, åren 1974–1980 chefen för Södermanlands flygflottilj, åren 1980–1994 chefen för Bråvalla flygflottilj, åren 1994–1997 chefen för Flygvapnets Uppsalaskolor.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Braunstein (2005), s. 154
 2. ^ [a b] prop. 1975:75
 3. ^ [a b c d] Flygvapnets underrättelseskola 1973-1998
 4. ^ Arkivtjänst (2002), s. 52-53

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2005). Svenska Flygvapnets förband och skolor under 1900-talet. Christina von Arbin. sid. 83,154. ISBN 91-971584-8-8 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]