E18 (Sverige)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Europaväg
E18
Europaväg
SWE E18.png
Basfakta
Land Sverige
Längd 511 km
Geografiska fakta
Börjar i Norska gränsen
Slutar i Kapellskär (511 km)
E 18

E18 är svensk stamväg som ingår i Europaväg 18. E18 är en viktig väg både nationellt och internationellt då den förbinder Oslo med Stockholm och vidare till hamnen i Kapellskär i Roslagen. Vägen har varierande standard; kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg, i övrigt landsväg och motortrafikled.

Sträckning[redigera | redigera wikitext]

Norska gränsen - Årjäng - Karlstad - Örebro - Arboga - Köping - Västerås - Enköping - Stockholm - Norrtälje - Kapellskär

Anslutande vägar[redigera | redigera wikitext]

E18 möter följande vägar i Sverige:

Tätorter[redigera | redigera wikitext]

E18 passerar genom ett antal tätorter i Sverige. I samtliga fall är vägen skild från gående m.m. Vägen går genom Töcksfors, Årjäng, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Västerås, Enköping, Bålsta, Jakobsberg, Stockholm, Täby och Norrtälje. Oftast är hastighetsgränsen 70 eller 90 km/h genom dem.

Alternativa vägar[redigera | redigera wikitext]

Den finns en genväg som är snabbare och kortare än E18 mellan två platser längs vägen. Det gäller förbi Stockholm, där det finns en genväg genom Sollentuna som är 10 km kortare och utgörs av länsväg 267 och länsväg 265.

Mellan Stockholms innerstad (som inte ligger vid E18) och Arboga kan man åka E20 istället, vilket är cirka 10 km kortare. Mellan Danderyd (vid E18) och Arboga är E18 kortare och snabbare. E18 rekommenderas även för den som ska till platser i norra Stockholm såsom Frihamnen (färjeterminaler), Valhallavägen och Lidingö.

I övrigt E18 är den snabbaste och bästa vägen för att åka mellan två valfria platser längs E18 i Sverige.

Vägstandard och vägmiljö[redigera | redigera wikitext]

Breddning av E18 öster om Västerås, 2013.
E18 genom Västerås.
E18 genom Karlstad.
E18 öster om Kristinehamn.

E18 är landsväg mellan norska gränsen och Karlstad, undantaget motorvägssträckan förbi Segmon. Från Karlstad till Norrtälje är E18 sedan 2014 helt mötesseparerad. Detta genom en kombination av motorvägar, motortrafikleder samt 2+2/2+1 vägar. Genom Karlstad och till Skattkärr är det motorväg. Från Skattkärr till Väse, samt på ett avsnitt vid Kristinehamn är E18 motortrafikled och genom Karlskoga är det fyrfilig väg med trafikljus. Mellan Lekhyttan (mellan Örebro och Karlskoga) och Norrtälje är det motorväg större delen av sträckan, undantaget är en 2 km kort sträcka i Örebro mellan trafikplats Adolfsberg och trafikplats Berglunda som är motortrafikled samt sträckan Köping-Västjädra. De sträckor som inte är motorväg mellan Örebro och Norrtälje är istället motortrafikleder. Sträckan genom norra Stockholmsregionen (Järva Krog-Danderyd) är fyrfilig väg med trafikljus, medan Norrtälje-Kapellskär är bred landsväg.

Planer[redigera | redigera wikitext]

Målet på lång sikt är bygga motorväg eller så kallad högklassig fyrfältsväg Segmon-Norrtälje och 2+1-väg i övrigt. Med nuvarande utbyggnadstakt kommer det att ta många år. Samtliga nybyggen ska ha denna standard.[källa behövs] På några håll byggs mitträcke i befintlig väg vilket inte räknas som nybygge. När samtliga sträckor med vanlig landsväg är ombyggda kommer E18 att ha en standard som varierar mycket med längre motorvägar som avlöses av bitar med motortrafikled, vilka kommer att vara kvar i många år (andra byggen prioriteras vanligen).[källa behövs] Motortrafikledsträckorna byggdes före 1990 då det var målstandard längs större delen av vägen.

Trafikverket och regeringen har tidsbestämda planer till år 2021[1]. Följande objekt finns definierade:

Norska gränsen–Karlstad[redigera | redigera wikitext]

Från norska gränsen till öster om Töcksfors är det en 2+1-väg. Denna väg byggdes på 2000-talet och trafikeras av många norska shoppingbesökare. Mellan Töcksfors och Segmon kan det bli på sikt bli mer 2+1-väg men vägen måste breddas eller nybyggas i så fall och det är inte så aktuellt för närvarande. Inget finns i planen till 2021. Sträckan planeras inte byggas ut till motorväg, med tanke på vägens måttliga trafikmängd.

Öster om Segmon är det motorväg som är långsiktigt mål. Än så länge är enbart sträckorna förbi centrala Karlstad och Segmon utbyggda till motorväg. Mellan Björkås väster om Karlstad och in till Karlstad kommer E18 att byggas som motorväg, byggstart vår/sommar 2015 med trafiköppning på ny sträcka (närmast Björkås) hösten 2017 och övrig ombyggd del under 2018 enl. gällande plan, p.g.a. flertalet svåra olyckor under hösten 2014 förs diskussioner om att istället prioritera den östra delen över området Sörmon först.[Uppdatering behövs]

Karlstad–Örebro[redigera | redigera wikitext]

Genom Karlskoga passerar E18 som fyrfältsstadsväg med ett antal signalreglerade korsningar. Genomfarten rustas successivt upp av trafiksäkerhetsskäl, men den långsiktiga planen är att dra om E18 söder om Karlskoga (men norr om Degerfors) via en bro över Möckeln, den s.k. Möckelnleden. Detta projekt finns dock inte med i infrastrukturplanen för åren fram till 2021.

Sträckan Karlskoga - Lekhyttan byggdes ut till 1+1-väg, 2+1-väg och 2+2-väg 2009 - 2010, detta genom att montera mitträcke på befintlig väg och bredda den på vissa ställen.[2] Mellan Karlstad–Örebro har en hel del byggts 2000-2009 men fortfarande finns mycket kvar att bygga, vilket dock inte sker före 2021. Här ska det på lång sikt bli fyrfilig väg.

Örebro–Enköping[redigera | redigera wikitext]

De senaste åren har flera avsnitt på sträckan byggts om till motorväg. Delen Västjädra-Västerås blev klar hösten 2008 och Sagån-Enköping invigdes den 25 oktober 2010. Sträckan Västerås Östra-Sagån öppnades som motorväg 22 september 2014.[3] I samtliga dessa fall har kommuner förskotterat en stor del av kostnaden.

Den del som ännu inte har motorvägsstandard är Köping-Västjädra (cirka 24 km). Denna vägsträcka är 2+1 motortrafikled, med mitträcke, dock mer ökande trafikmängd så att det börjar bli problem. Sträckan Hallstahammar-Västjädra byggs möjligen framåt 2020 eller något senare. Köping-Hallstahammar är inte aktuell för närvarande.[källa behövs]

Enköping–Kapellskär[redigera | redigera wikitext]

Se även: Enköpingsvägen
E18 vid Trafikplats Åsen utanför Bålsta, sedd i riktning mot Enköping.

E18 från Hjulsta till Kista vid E4 i nordvästra Stockholm byggs ut till stadsmotorväg. Den dras i delvis samma sträckning som nuvarande länsväg 279 (Kymlingelänken) mellan Rinkeby och Kista.[4] Detta ska vara klart i sin helhet 2015. Redan 23 september 2013 öppnade dock sträckan för trafik. Sedan dess är det numera motorväg hela sträckan Östra Sagån - Järva Krog. Sträckan Kista - Järva Krog är gemensam med E4 Uppsalavägen .[5]

Nya E18 Kymlingelänken svänger här av E4:an norrut vid nybyggda motorvägstrafikmotet, trafikplats Kista, Mars 2014

Vissa förbättringar av trafikplatser ska göras eller till och med nya trafikplatser byggas på en del håll i Stockholms län där det är trängsel på på- och avfarter, eller det planeras nya köpcentra eller liknande.

Sträckan Rosenkälla - Söderhall (cirka 18 km) är 2+1 motortrafikled och kommer troligen att förbli det i ganska många år, eftersom detta godtas om trafikmängden är acceptabel. Andra sträckor kommer före. Sträckan Norrtälje-Kapellskär ska byggas om till mötesfri 2+1-väg.

Motorväg[redigera | redigera wikitext]

E18 vid Ekolsund.

Motorvägen går tillsammans med E20 rakt igenom Örebro och fortsätter till Arboga där vägarna skiljs åt. E18 fortsätter längs norra Mälardalen medan E20 fortsätter längs södra delen. Motorvägen övergår vid Köping till en motortrafikled (2+1) med vajerräcken för att sedan åter börja vid Västjädra väster om Västerås och fortsätter så till Järva Krog i norra Stockholm. Nya E18:s sträckning via Kymlingelänken öppnades för trafik i september 2013 och delar sträcka med E4:an mellan trafikplats Järva Krog och trafikplats Kista. Invigningen av nya sträckan via Kymlingelänken sker officiellt 2015. Igenom Bergshamraleden, från Järva Krog till Danderyd behåller visserligen E18 bredden av en motorväg men har plankorsningar och trafikljus. Det är en ködrabbad sträcka från E4 och som är en av landets mest trafikerade sträckor. Först vid Danderyd börjar motorvägen igen och fortsätter ut ur Stockholm som motorväg mot Norrtälje med undantag för en sträcka motortrafikled. Efter att motorvägen börjat på nytt upphör motorvägen helt vid Norrtälje och slutar som landsväg mot Kapellskär.

Motorvägssträckor på E18[redigera | redigera wikitext]

E18, Stocksundsbron, norrut.

Trafikplatser och korsningar[redigera | redigera wikitext]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Nummerhistoria

E18, vägen mellan norska gränsen och Kapellskär hette före 1962 Riksväg 9 från gränsen till Örebro, Riksväg 6 Örebro-Arboga, Riksväg 11 Arboga-Enköping, Riksväg 12 Enköping-Solna och Länsväg 275 Danderyd-Norrtälje. Solna-Danderyd och Norrtälje-Kapellskär hade inget skyltat nummer. Från 1962 hette den E18 från norska gränsen till Solna samt Riksväg 76 Danderyd-Norrtälje. Från slutet av 1970-talet[källa behövs] hette sträckan (Stockholm -) Danderyd - Kapellskär E3. 1992 infördes dagens sträckning på E18.

Bygghistoria

Sträckan Töcksfors-Nysäter går delvis i gammal sträckning men har breddats och rätats efterhand, och vissa planskilda korsningar har byggts kring Årjäng på 1990-talet. Förbi och väster om Töcksfors byggdes ny väg klar 2008 (närmast gränsen några år innan). Vägen Nysäter-Segmon byggdes cirka 1970[6], och E18 gick via Borgvik innan dess[7]. Motorvägen på 6 km förbi Segmon invigdes 1995, och en förbifart med vanlig landsväg förbi Grums byggdes några år innan. På sträckan Ed-Slottsbron väster om Grums byggdes 3 km mitträcke under hösten 2007 så det blivit 2+1-väg. Motorvägen förbi Karlstad blev färdig 1967.

I september 2008 invigdes sträckan från Kronoparken i östra Karlstad till Skattkärr, i form av 4 km motorväg och 1 km 2+2-motortrafikled. Vägen byggdes med hjälp av förskotterade pengar från Karlstad kommun för att sluta en olycksdrabbad "lucka" mellan en motorvägssnutt och en motortrafikled i Värmland. [8]. Motortrafikleden Skattkärr-Väse byggdes under 1970-talet och stod färdig 1977 och motortrafikleden genom norra Kristinehamn byggdes under 1960-talet och stod färdig 1967. Delarna Skattkärr - Väse och Kristinehamn - Karlskoga byggdes om till 2+1 väg i början av 2000-talet. Sträckan Väse-Ölme är en 2+1-väg, blev klar hösten 2007. Den fyrfiliga vägen med plankorsningar genom Karlskoga stod färdig 1969. Motorvägen Lekhyttan - Örebro invigdes den 22 december 2008.[9][10] Motorvägen genom Örebro tillsammans med E20 (västerledsmotorvägen) invigdes 1973.[11] Det gamla vägavsnittet av E18 döptes om till Väg 691.

Motorvägen Örebro-Arboga invigdes 2000, och Arboga-Köping 1995. Sträckan Västjädra-Västerås, som blev motorväg 2008, var en av landets allra första motortrafikleder när den byggdes på 1960-talet. Fortsättningen västerut i form av motortrafikleden Köping-Västjädra är även den från 1960-talet och Västerås-Sagån är från 1980-talet (ombyggd till motorväg 2014), och motorvägen genom Västerås invigdes 1976. Motorvägen mellan Sagån och Enköping öppnade 2010 och förbi Enköping 1980, motorvägen Enköping-Bålsta är från 1992, en ombyggd motortrafikled från 1989, medan motorvägen Bålsta-Bro är från 1976, Bro-Kungsängen från 1971, och Kungsängen-Hjulsta invigdes i samband med högertrafikomläggningen 1967. Nya E18 genom Järvafältet öppnade för trafik den 23 september 2013. Motorvägen Danderyd-Ullna invigdes 1957. Motortrafikleden Rosenkälla-Söderhall är från 1982 och motorvägen Söderhall-Norrtälje från 1995 (Sträckan är motorväg eftersom principen var 1995 att det skulle vara motorväg till Norrtälje. 1982 räckte motortrafikled, som dock är av så hög standard att ombyggnad till motorväg inte planeras ännu). Sträckan Norrtälje-Kapellskär är bred landsväg och stod färdig 1979.

Vägen är som framgår byggd etappvis under lång tid, och med olika standardkrav. I princip är allt som byggts efter 1990 motorväg. Finns inte nog med pengar till det byggs inget, det skjuts upp. Under perioden 1960-1990 byggdes oftast motortrafikleder istället och motorväg bara nära städer, där trafikmängden var högre.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
 2. ^ vv.se (2009-11-23) E18, Karlskoga–Lekhyttan Läst 9 januari 2010
 3. ^ ”Trafikpåsläpp den 22 september”. Trafikverket. 23 september 2014. http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/E18-Vasteras-Sagan/Nyheter/2014/Trafikpaslapp-den-22-september. Läst 23 september 2014. 
 4. ^ E18, Hjulsta-Kista - Trafikverket
 5. ^ Nya E18 öppnad för trafik
 6. ^ M-kartan 1977
 7. ^ KAK Bilatlas 1966
 8. ^ Vägverkets hemsida
 9. ^ Na.se (2008-12-22) Glöm det här - nu är det full fart på E 18 Läst 9 januari 2010
 10. ^ Vv.se (2009-12-22) Nu inviger Vägverket E18 Lekhyttan – Adolfsberg Läst 9 januari 2010
 11. ^ http://www.na.se/artikel.asp?intId=679170]