Wikipedia:Projekt svenska kommuner/PSIdata Myndigheter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tabell med Svenska Myndigheter[redigera | redigera wikitext]

  • kolumn psidata bör hittas är där PSI data skall hittas
  • kolumn instruktion myndighetens instruktion
number Myndighet Instruktion ?Psidata_bör_hittas
1 E-hälsomyndigheten Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten https://www.ehalsomyndigheten.se/psidata
2 Riksvärderingsnämnden Förordning (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden
3 Utrikesförvaltningens Antagningsnämnd Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
4 Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt Förordning (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
5 Granskningsnämnden För Försvarsuppfinningar Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
6 Allmänna arvsfonden
7 Stockholms konstnärliga högskola Högskoleförordningen https://www.uniarts.se/psidata
http://www.uniarts.se/english//psidata
8 Rättshjälpsnämnden
9 Barnombudsmannen http://www.barnombudsmannen.se//psidata
10 Allmänna reklamationsnämnden Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden http://www.arn.se//psidata
11 Socialstyrelsen Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/psidata
12 Centrala studiestödsnämnden Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden http://www.csn.se/psidata
13 Exportkreditnämnden Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden http://www.ekn.se/psidata
14 Livsmedelsverket Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket http://www.slv.se/psidata
https://www.livsmedelsverket.se/psidata
15 Konjunkturinstitutet Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet http://www.konj.se/psidata
16 Kriminalvården Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården http://www.kriminalvarden.se/psidata
17 Justitiekanslern Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern http://www.jk.se/psidata
18 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll https://www.swedac.se/psidata
19 Folkhälsomyndigheten Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/psidata
20 Högskolans avskiljandenämnd Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd https://www.han.se/psidata
21 Myndigheten för delaktighet Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet http://www.mfd.se//psidata
22 Finanspolitiska rådet Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet https://www.fpr.se/psidata
23 Sveriges författarfond Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond https://www.svff.se/psidata
24 Länsstyrelsen i Uppsala län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/uppsala//psidata
25 Länsstyrelsen i Stockholms län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/psidata
26 Länsstyrelsen i Skåne län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/skane/psidata
27 Länsstyrelsen i Gävleborgs län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/psidata
28 Länsstyrelsen i Kalmar län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/psidata
29 Länsstyrelsen i Norrbottens län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/psidata
30 Länsstyrelsen i Västernorrlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/psidata
31 Länsstyrelsen i Västmanlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/psidata
32 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/psidata
33 Upphandlingsmyndigheten Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten https://www.upphandlingsmyndigheten.se/psidata
34 Länsstyrelsen i Blekinge län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/psidata
35 Länsstyrelsen i Dalarnas län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/psidata
36 Länsstyrelsen i Gotlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/gotland/psidata
37 Länsstyrelsen i Hallands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/halland/psidata
38 Länsstyrelsen i Jämtlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/psidata
39 Länsstyrelsen i Jönköpings län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/psidata
40 Länsstyrelsen i Kronobergs län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/psidata
41 Länsstyrelsen i Södermanlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/psidata
42 Länsstyrelsen i Värmlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/varmland/psidata
43 Länsstyrelsen i Västerbottens län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/psidata
44 Länsstyrelsen i Örebro län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/orebro/psidata
45 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd https://www.forte.se/psidata
46 Skolforskningsinstitutet Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet https://www.skolfi.se/psidata
47 Delegationen mot segregation Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation https://www.delmos.se/psidata
48 Myndigheten för digital förvaltning Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning https://www.digg.se/psidata
49 Etikprövningsmyndigheten Förordning (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten https://www.etikprovning.se/psidata
50 Jämställdhetsmyndigheten Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/psidata
51 Klimatpolitiska rådet Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet https://www.klimatpolitiskaradet.se/psidata
52 Hälso- & sjukvårdens ansvarsnämnd Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd https://www.hsan.se/psidata
53 Ilo-kommittén Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén https://www.svenskailo-kommitten.se/psidata
54 Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäck Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar https://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/sakerhetochkris/lokalasakerhetsnamndenkso.4.18214b0d140c4bc7c212480.html/psidata
55 Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar https://www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/lokala-sakerhetsnamnden//psidata
56 Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamn Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/karnenergi-och-karnavfall/lokala-sakerhetsnamnden-vid-oskarshamns-karnkraftverk-och-karnenergiberedskap/psidata
57 Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar https://www.varberg.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/lokalasakerhetsnamnden.4.12d3b98d13f7ba71e5a1edb.html/psidata
58 Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar https://www.nykoping.se/Kommun--politik/Politik/Namnder/Lokala-Sakerhetsnamnden/psidata
59 Myndigheten för arbetsmiljökunskap Förordning (2018:254) med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap https://www.mynak.se/psidata
60 Patentombudsnämnden Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden https://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/patentombud/psidata
61 Rättshjälpnämnden Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden https://www.domstol.se/rattshjalpsnamnden/psidata
62 Statens Inspektion För Försvarsunderrättelseverksamheten (siun) Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten https://www.siun.se/psidata
63 Statens Tjänstepensions- Och Grupplivnämnd Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd https://www.spv.se/psidata
64 Styrelsen För Samefonden https://www.sametinget.se/samefonden/psidata
65 Svenska Fao-kommittén Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén https://www.svenskafaokommitten.se/psidata
66 Överklagandenämnden För Etikprövning Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning https://www.epn.se/psidata
67 Överklagandenämnden För Nämndemannauppdrag Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag https://www.domstol.se/overklagandenamnden-for-namndemannauppdrag//psidata
68 Arvfondsdelegationen Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden https://www.arvsfonden.se/psidata
69 Harpsundsnämnden Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden https://www.harpsund.se/psidata
70 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Förordning (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning https://oredlighetsprovning.se/psidata
71 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket https://www.tlv.se/psidata
72 Justitieombudsmannen https://www.jo.se//psidata
73 Uppsala universitet Högskoleförordningen https://www.uu.se/psidata
74 Strålsäkerhetsmyndigheten Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/psidata
75 Lunds universitet Högskoleförordningen https://www.lu.se/psidata
76 Karolinska Institutet Högskoleförordningen https://ki.se/psidata
77 Stockholms universitet Högskoleförordningen https://www.su.se/psidata
78 Göteborgs universitet Högskoleförordningen https://www.gu.se/psidata
https://www.gu.se/en/psidata
79 Nordiska Afrikainstitutet Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) http://www.nai.uu.se/psidata
80 Luftfartsverket Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket http://lfv.se/psidata
81 Sveriges geologiska undersökning Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning http://www.sgu.se/psidata
82 Högskolan Kristianstad Högskoleförordningen http://www.hkr.se//psidata
83 Högskolan i Halmstad Högskoleförordningen http://www.hh.se//psidata
84 Högskolan Dalarna Högskoleförordningen http://www.du.se//psidata
85 Riksantikvarieämbetet Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet http://www.raa.se/psidata
86 Linköpings universitet Högskoleförordningen https://liu.se/psidata
87 Försvarsmakten Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten https://www.forsvarsmakten.se/psidata
88 Skatteverket Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket http://www.skatteverket.se/psidata
89 Nationalmuseum Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum http://www.nationalmuseum.se/psidata
90 Lantmäteriet Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet https://www.lantmateriet.se/psidata
91 Kungliga Tekniska högskolan Högskoleförordningen https://www.kth.se/psidata
https://www.kth.se/en/psidata
92 Bolagsverket Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket http://www.bolagsverket.se/psidata
93 Boverket Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket http://www.boverket.se/psidata
94 Statens fastighetsverk Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/psidata
95 Svenska kraftnät https://www.svk.se//psidata
96 Kungliga biblioteket Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket http://www.kb.se/psidata
97 Malmö universitet Högskoleförordningen https://www.mau.se/psidata
98 Umeå universitet Högskoleförordningen https://www.umu.se/psidata
99 Blekinge tekniska högskola Högskoleförordningen http://www.bth.se/psidata
100 Integritetsskyddsmyndigheten Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/psidata
https://www.imy.se//psidata
101 Moderna Museet Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet http://www.modernamuseet.se/psidata
102 Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet https://www.slu.se/psidata
103 Säkerhetspolisen Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen https://www.sakerhetspolisen.se/psidata
104 Naturhistoriska riksmuseet Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet https://www.nrm.se/psidata
105 Forum för levande historia Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia https://www.levandehistoria.se/psidata
106 Högskolan i Skövde Högskoleförordningen http://www.his.se/psidata
107 Statistiska centralbyrån Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån https://www.scb.se/psidata
108 Försvarets radioanstalt Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt http://www.fra.se/psidata
109 Mälardalens högskola Högskoleförordningen http://www.mdh.se/psidata
110 Gymnastik- och idrottshögskolan Högskoleförordningen http://www.gih.se/psidata
111 Högskolan i Borås Högskoleförordningen http://www.hb.se/psidata
112 Sida Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) https://www.sida.se/psidata
113 Trafikverket Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket https://www.trafikverket.se/psidata
https://www.trafikverket.se/en/startpage/psidata
https://www.trafikverket.se/korkort-pa-arabiska/psidata
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Om-webbplatsen/Andra-sprak/Meankieli-Tornedalsfinska/psidata
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Om-webbplatsen/Andra-sprak/Persiska/psidata
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Om-webbplatsen/Andra-sprak/Samigiella-Samiska/psidata
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Om-webbplatsen/Andra-sprak/Soomaali-Somaliska/psidata
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Om-webbplatsen/Andra-sprak/Suomi-Finska/psidata
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/Om-webbplatsen/Andra-sprak/Sydkurdiska/psidata
114 Riksarkivet Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet http://riksarkivet.se/psidata
115 Linnéuniversitetet Högskoleförordningen http://lnu.se/psidata
116 Svenska institutet Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet https://si.se/psidata
117 Rymdstyrelsen Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen http://www.rymdstyrelsen.se/psidata
118 Konstfack Högskoleförordningen http://www.konstfack.se/psidata
119 Konsumentverket Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket https://www.konsumentverket.se/psidata
120 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Högskoleförordningen http://www.kmh.se/psidata
121 Karlstads universitet Högskoleförordningen https://www.kau.se/psidata
122 Läkemedelsverket Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket http://www.lakemedelsverket.se/psidata
123 Mittuniversitetet Högskoleförordningen https://www.miun.se//psidata
124 Luleå tekniska universitet Högskoleförordningen http://www.ltu.se/psidata
125 Örebro universitet Högskoleförordningen http://www.oru.se//psidata
126 Skolverket Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk http://www.skolverket.se//psidata
127 Statens historiska museer Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer http://www.shm.se/psidata
128 Totalförsvarets forskningsinstitut Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut http://www.foi.se/en//psidata
129 Sametinget Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget https://sametinget.se/psidata
130 Sjöfartsverket Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket http://www.sjofartsverket.se/psidata
131 Diskrimineringsombudsmannen Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen https://www.do.se/psidata
132 Valmyndigheten Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten http://www.val.se//psidata
133 Naturvårdsverket Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/psidata
134 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut http://www.smhi.se/psidata
135 Södertörns högskola Högskoleförordningen http://www.sh.se/psidata
136 Kustbevakningen Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen http://www.kustbevakningen.se//psidata
137 Kungliga Konsthögskolan Högskoleförordningen http://www.kkh.se/psidata
138 Ekobrottsmyndigheten Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten http://www.ekobrottsmyndigheten.se//psidata
139 Statens haverikommission Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission http://www.havkom.se/psidata
140 Tillväxtverket Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket http://www.tillvaxtverket.se/psidata
141 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet http://www.rekryteringsmyndigheten.se/psidata
142 Försäkringskassan Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se//psidata
143 Riksgälden Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret https://www.riksgalden.se//psidata
144 Åklagarmyndigheten Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten http://www.aklagare.se/psidata
145 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap https://www.msb.se/psidata
146 Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen https://www.arbetsformedlingen.se/psidata
147 Statens väg- och transportforskningsinstitut Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut http://www.vti.se/psidata
148 Lagrådet Lag (2003:333) om Lagrådet http://www.lagradet.se/psidata
149 Verket för innovationssystem Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem http://www.vinnova.se//psidata
150 Statens centrum för arkitektur och design Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design https://www.arkdes.se/psidata
151 Institutet för rymdfysik Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik http://www.irf.se//psidata
152 Inspektionen för strategiska produkter Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter http://www.isp.se//psidata
153 Kronofogdemyndigheten Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten https://www.kronofogden.se/psidata
154 Tullverket Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket http://www.tullverket.se//psidata
155 Migrationsverket Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket http://www.migrationsverket.se//psidata
156 Fastighetsmäklarinspektionen Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen https://www.fmi.se/psidata
157 Brottsoffermyndigheten Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten http://www.brottsoffermyndigheten.se//psidata
158 Försvarets materielverk Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk http://www.fmv.se//psidata
159 Finansinspektionen Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen http://www.fi.se/psidata
160 Kammarkollegiet Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se//psidata
161 Högskolan i Gävle Högskoleförordningen http://www.hig.se//psidata
162 Statens jordbruksverk Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk http://www.jordbruksverket.se/psidata
163 Fortifikationsverket Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket https://www.fortifikationsverket.se/psidata
164 Institutet för språk och folkminnen Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen https://www.sprakochfolkminnen.se/psidata
165 Riksrevisionen http://www.riksrevisionen.se//psidata
166 Ekonomistyrningsverket Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket http://www.esv.se/psidata
167 Post- och telestyrelsen Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen http://www.pts.se/psidata
168 Vetenskapsrådet Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet http://www.vr.se//psidata
169 Högskolan Väst Högskoleförordningen http://www.hv.se/psidata
170 Statens konstråd Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd http://www.statenskonstrad.se//psidata
171 Alkoholsortimentsnämnden Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/stod-till-andra-myndigheter/alkoholsortimentsnamnden/psidata
172 Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård https://www.vetansvar.se/psidata
173 Arbetsgivarverket Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket http://www.arbetsgivarverket.se/psidata
174 Arbetsmiljöverket Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket http://www.av.se//psidata
175 Bokföringsnämnden Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden https://www.bfn.se/psidata
176 Brottsförebyggande rådet Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet http://www.bra.se//psidata
177 Centrala djurförsöksetiska nämnden EU Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål https://www.cdfn.se/psidata
178 Domarnämnden Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden https://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/psidata
179 Domstolsverket Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolsverket//psidata
180 Elsäkerhetsverket Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket http://www.elsakerhetsverket.se/psidata
181 Energimyndigheten Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet http://www.energimyndigheten.se/psidata
182 Energimarknadsinspektionen Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen https://www.ei.se/psidata
183 Fideikommissnämnden Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden https://www.kammarkollegiet.se/namndmyndigheter/fideikommissnamnden/psidata
184 Folke Bernadotteakademin Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin https://www.fba.se/psidata
185 Formas Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande https://www.formas.se/psidata
186 Forskarskattenämnden Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden https://www.forskarskattenamnden.se/psidata
187 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap http://www.forte.se//psidata
188 Gentekniknämnden Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden https://www.genteknik.se/psidata
189 Havs- och vattenmyndigheten Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten http://www.havochvatten.se/psidata
190 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen https://www.iaf.se/psidata
191 Inspektionen för vård och omsorg Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare http://www.ivo.se/psidata
192 Inspektionen för socialförsäkringen Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen https://www.inspsf.se/psidata
193 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering http://www.ifau.se/psidata
194 Kemikalieinspektionen Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se/psidata
195 Kommerskollegium Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium http://www.kommers.se//psidata
196 Konstnärsnämnden Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden https://www.konstnarsnamnden.se/psidata
197 Krigsförsäkringsnämnden (Sverige) Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/krigsforsakringsnamnden/psidata
198 Kärnavfallsfonden Förordning (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden https://www.karnavfallsfonden.se/psidata
199 Spelinspektionen Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen https://www.lotteriinspektionen.se/psidata
200 Länsstyrelsen i Östergötlands län Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/psidata
201 Medlingsinstitutet Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet http://www.mi.se//psidata
202 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd https://www.mfof.se/psidata
203 Myndigheten för kulturanalys Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys https://www.kulturanalys.se/psidata
204 Myndigheten för press, radio och tv Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv https://www.mprt.se/psidata
205 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser http://www.tillvaxtanalys.se/en/psidata
206 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys https://www.vardanalys.se/psidata
207 Myndigheten för yrkeshögskolan Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan https://www.myh.se//psidata
208 Notarienämnden Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden https://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Notarienamnden/psidata
209 Nämnden för hemslöjdsfrågor Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor https://www.nfh.se/psidata
210 Nämnden för statligt stöd till trossamfund Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund https://www.myndighetensst.se/psidata
211 Nämnden för styrelserepresentationsfrågor Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/namnden-for-styrelserepresentationsfragor/psidata
212 Nämnden mot diskriminering Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering https://www.namndenmotdiskriminering.se/psidata
213 Oljekrisnämnden Förordning (2007:1152) med instruktion för Oljekrisnämnden https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/oljekrisnamnden/psidata
214 Patent- och registreringsverket Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket http://www.prv.se//psidata
215 Pensionsmyndigheten Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten http://www.pensionsmyndigheten.se/psidata
216 Polarforskningssekretariatet Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet http://www.polar.se//psidata
217 Regeringskansliet 1974 års regeringsform
Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
http://www.regeringen.se//psidata
218 Revisorsinspektionen Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen https://www.revisorsinspektionen.se/psidata
219 Riksdagens arvodesnämnd Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-myndigheter-och-namnder/riksdagens-arvodesnamnd/psidata
220 Rättshjälpsmyndigheten Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten http://www.rattshjalp.se//psidata
221 Rättsmedicinalverket Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket http://www.rmv.se//psidata
222 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige http://www.esf.se//psidata
223 Sameskolstyrelsen Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen https://www.sameskolstyrelsen.se/psidata
224 Skatterättsnämnden Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden https://www.skatterattsnamnden.se/psidata
225 Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor Förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/stod-till-andra-myndigheter/skiljenamnden-i-vissa-trygghetsfragor/psidata
226 Skogsstyrelsen Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen http://www.skogsstyrelsen.se/psidata
227 Skolväsendets överklagandenämnd Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd https://www.overklagandenamnden.se/psidata
228 Specialpedagogiska skolmyndigheten Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten https://www.spsm.se/psidata
229 Statens ansvarsnämnd Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd http://www.statensansvarsnamnd.se/psidata
230 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering http://www.sbu.se/psidata
231 Statens försvarshistoriska museer Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer https://www.sfhm.se/psidata
232 Statens geotekniska institut Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut http://www.swedgeo.se/psidata
233 Statens institutionsstyrelse Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse http://www.stat-inst.se/psidata
234 Statens kulturråd Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd http://www.kulturradet.se/psidata
235 Statens maritima och transporthistoriska museer Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer https://www.smtm.se//psidata
236 Statens medieråd Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd http://www.statensmedierad.se//psidata
237 Statens museer för världskultur Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur https://www.varldskulturmuseerna.se/psidata
238 Statens musikverk Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk https://www.musikverket.se/psidata
239 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-namnd-for-arbetstagares-uppfinningar2//psidata
240 Statens servicecenter Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter http://www.statenssc.se//psidata
241 Statens skaderegleringsnämnd Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd https://http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/skaderegleringsn-mnden/psidata
242 Statens skolinspektion Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion https://www.skolinspektionen.se/psidata
243 Statens tjänstepensionsverk Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk http://www.spv.se/psidata
244 Statens veterinärmedicinska anstalt Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt http://www.sva.se/psidata
245 Statens överklagandenämnd Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/stod-till-andra-myndigheter/statens-overklagandenamnd/psidata
246 Statskontoret Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret http://www.statskontoret.se/psidata
247 Svenska institutet för Europapolitiska studier Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier https://www.sieps.se/psidata
248 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden https://www.sakint.se/psidata
249 Myndigheten för tillgängliga medier Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier http://www.mtm.se/psidata
250 Trafikanalys (myndighet) Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys https://www.trafa.se/psidata
251 Transportstyrelsen Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen http://www.transportstyrelsen.se/psidata
252 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor https://www.mucf.se/psidata
253 Universitets- och högskolerådet Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet https://www.uhr.se/psidata
254 Överklagandenämnden för högskolan Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan https://www.onh.se/psidata
255 Överklagandenämnden för studiestöd Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd https://www.oks.se/psidata
256 Polismyndigheten Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten https://www.polisen.se/psidata
257 Konkurrensverket Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket https://www.konkurrensverket.se/psidata
258 Universitetskanslersämbetet Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet https://www.uka.se/psidata