Hoppa till innehållet

Lista över arabiska stjärnnamn

Från Wikipedia

Nedan följer en ofullständig lista över traditionella arabiska stjärnnamn.

Stjärnorna är sorterade i alfabetisk ordning efter sina trivialnamn och tabellerade efter initial. Om ett svenskt namn inte har kunnat hittas, används det engelska trivialnamnet (oftast är de identiska). I de fall en stjärna har fler än ett aktivt använt trivialnamn eller har ett namn som förekommer i flera stavningsformer, ger listan en hänvisning från det sekundära namnet till det vanligast använda namnets post i listan. Obs: Notera att etymologin för stjärnnamn kan vara komplicerad och att den etymologiska information som presenteras i listan därför skiljer sig i kvalitet mellan olika poster[1][2][3].

I tabellen anges stjärnans trivialnamn, kortformen av dess Bayer-beteckning (i de få fall en Bayer-beteckning saknas anges istället stjärnans Flamsteed-beteckning), dess arabiska namn, en transkribering av det arabiska namnet, det arabiska namnets betydelse samt stjärnans nummerbeteckning i Hipparkoskatalogen, HIP.


Stjärnor med arabiska namn
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
  Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen
Se även · Externa länkar · Referenser

A[redigera | redigera wikitext]

Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Acamar γ Eri آخر النهر ākhir an‑nār Slutet av floden (Eridanus) 13847
Achenar
(→ Achernar)
α Eri
Achernar 7588
Achr al‑Achbiya[4]
(→ Sadaltager)
آخر الأجبية ākhir al‑āšābilja Hemmens (tältens) sista/bakersta lyckostjärna
Acrab β Sco العقرب al‑ʿaķrab Skorpionen 78820
Acubens α Cnc الزبانى az‑zubanah Klon (på Kräftan) 44066
Adara
(→ Adhara)
العذارى al‑ʿaðhārah Jungfrurna
Adhafera ζ Leo الضفيرة að‑ðafīrah Hårflätan/hårlocken[sv 1] (på Lejonet) 50335
Adhara ε CMa العذارى al‑ʿaðhārah Jungfrurna 33579
Adib
(→ Thuban)
الذئب ad‑dīb Vargen
Adhil ξ And الذيل að‑ðail Släpet[a] (ordagrant "svansen") 6411
Ain ε Tau عين ʿaīen Ögat (på Oxen) 20889
Ainalhai γ Ser عين الحية ʿaīen al-ħaijah Ormens öga 78072
Ain al-Rami ν Sgr عين الرامي ʿaīen ar-rāmī Bågskyttens öga[7] 92845
Ak
(→ Dubhe)
عين ʿaīen Ögat (på Stora björnen)
Akhfa al‑Farkadain ζ UMi أخفى الفرقدين akḫfa al‑farākadāinʿi Den ljussvagare av de två
(eg. Den dolda av (de två) kalvarna); trol. eg. för Pherkad (γ UMi)
77055
Akrab
(→ Acrab)
العقرب al‑ʿaķrab Skorpionen
Aladfar η Lyr الأظفر al‑ʿaþʿfār Klon (på den dykande örnen) 94481
Alaraph
(→ Zavijava)
العارف al‑arif Den som har kunskap, Den vetande[sv 2]
Alasco
(→ Anwar al‑Farkadain)
الأصغر al‑ʾasħuār Den mindre (björnen); till arabiskans الدب الأصغر (ad‑dubb al‑ʾasħuār), "Lilla björnen"[ar 1][ar 2];

Bayers latinisering av stjärnbildens arabiska namn är "Dhub Elezguar" och Chilmead bidrog med stavningen "Dub Alasgar". "Alasco" kan möjl. vara en latiniserad form av "al‑ʾasħuār".[7]
Alathfar μ Lyr الأظفر al‑ʿaþʿfār Klon (på den dykande örnen) 90191
Albaldah π Sgr البلدة al‑báldah Staden 94141
Albali ε Aqr البالع al‑bālī Slukaren[sv 3] 102618
Albulaan μ Aqr البولعان al‑bulʿāni De två sväljarna 103045
Albulaan ν Aqr 104459
Alchiba α Crv الخباء al‑khibah Tältet 59199
Aldebaran α Tau الدبران ad‑dabarān Den som följer efter (Plejaderna) 21421
Alderamin α Cep الذراع الأيمن að‑ðirāʿ al‑jamīn Den högra armen (på Cepheus) 105199
Aldib
(→ Altais)
الذئب ad‑dīb Vargen
Alfirk β Cep الفرق al‑firķah Flocken (avser en fårflock) 106032
Alga
(→ Alya)
الألية al‑jah Fettsvansfårets svans
Algebar
(→ Rigel)
رجل الجبار ridjl ad‑djabbār Jättens (Orions) fot
Algedi α1 Cap الجدي ad‑djādʿi Killingen[sv 4]/getabocken
(äv. för hela stjärnbilden Stenbocken)
100027
Algedi α2 Cap 100064
Algenib γ Peg الجنب ad‑djānib Flanken[b] (på Pegasus) 1067
Algenib
(→ Mirfak)
α Per Sidan[sv 5] (på Perseus)
Algenubi
(→ Ras Elased)
رأس الأسد الجنوبي rʿās al‑ʿasad ad‑djanūbī Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud
Algieba γ Leo الجبهة ad‑djabhah Pannan (på Lejonet) 50583
Algiedi Prima
(→ Algedi (α1 Cap))
الجدي ad‑djādʿi Killingen[sv 4]/getabocken; (lat.) Första[la 1] Algiedi
Algiedi Secunda
(→ Algedi (α2 Cap))
Killingen[sv 4]/getabocken; (lat.) Andra[la 2] Algiedi
Algjebbah
(→ Saiph (η Ori))
η Ori الجبّار ad‑djabbār Jätten (Orion)
Algol β Per رأس الغول rʿās al‑ghūl Demonens huvud; en ghul är en ond, likätande ande) 14576
Algorab δ Crv الغراب al‑ghurāb Korpen 60965
Alhena γ Gem الهنعة al‑hanʿah Brännmärket (på en kamels nacke) 31681
Alifa
(→ Akhfa al‑Farkadain)
أخفى الفرقدين akḫfa al‑farākadāinʿi Den ljussvagare av de två
(eg. Den dolda av (de två) kalvarna); trol. eg. för Pherkad (γ UMi)
Alioth ε UMa الجون al‑jóþ Den svarta hästen[stj 1] 62956
Alkab
(→ al-Kab)
الكعب al‑kāb Hälen
Alkaid η UMa القائد al‑ḳāid Anföraren (för döttrarna vid likbåren); Karlavagnens fyrkantiga "vagnskorg"[c] liknas vid en likbår[d], vid vilken den dödes döttrar (stjärnorna som utgör vagnens "skakel") står och sörjer. 67301
Alkes α Crt الكأس al‑kās Bägaren 53740
Alkirdah
(→ Kurhah)
القردة al‑ḳrdah Aporna
Almaaz ε Aur الماعز al-māʿiz Getabocken[stj 2] 23416
Almach
(→ Almak)
γ And عناق الأرض al‑ʿanāķ al‑arđ Ökenlon
Almak 9640
Almeisan
(→ Alhena)
الميسان al‑maisan Den lysande/skinande
Almurzim
(→ Murzim)
المرزم al‑merʿzām Härolden[sv 6]
Alnair[11] α Gru النّيّر من ذنب الحوت الجنوبي an‑nāir min ðánab
al‑hʿūt ad‑djanūbī
Den ljusa (stjärnan) i Södra fiskens stjärt 109268
Alnair[12] ζ Cen النّيّر البطن القنطور an‑nāir al‑baṭn al‑ḳanatūr Den ljusa (stjärnan) i Kentaurens mage 68002
Alnasl γ Sgr النصل an‑našl Pilspetsen 88635
Alnilam ε Ori النّظم an‑niżām Pärlbandet 26311
Alnitak ζ Ori النطاق an‑niṭāķ Gördeln 26727
Alniyat τ Sco النياط an‑nijʿāṭ Hålvenen; enl. Allen (1963) översatte Knobel ordet نياط (nijʿāṭ) till "venen i vilken hjärtat är upphängt"[7], vilket motsvarar hålvenens placering. 81266
Alphard α Hya الفرد al‑fard Den ensamma (stjärnan i Vattenormen) 46390
Alphecca α CrB نير الفكّة naír al‑faķķa Den ljusa (stjärnan) i den brutna ringen (Norra kronan) 76267
Alphekka Meridiana α CrA Den ljusa (stjärnan) i den brutna ringen (Södra kronan); (lat.) Södra[la 3] Alphecca 94114
Alpheratz α And سُرَّة الفَرَسسرة الفَرَس surrāt al‑faras Hästens navel 677
Alphikra Australis
(→ Talitha Australis)
الفقرة al‑fīķrah Ryggkotan (trol. oeg.[7]); (lat.) Södra[la 4] Talitha
Alphikra Borealis
(→ Talitha Borealis)
Ryggkotan (trol. oeg.[7]); (lat.) Norra[la 5] Alphikra
Alrai
(→ Celbalrai)
β Oph الراعي ar‑rāʿi Herden
Alrai
(→ Errai)
γ Cep
Alrami
(→ Rukbat (α Sgr))
α Sgr الرامي ar‑rāmī Bågskytten
Alramih
(→ al‑Simak al‑Ramih)
السماك الرامح as‑simāk ar‑rāmiħ Den upphöjda[sv 7] (stjärnan) i Lansiären[sv 8]
Alrescha α Psc الرشاء ar‑rišah Brunnsrepet 9487
Alsafi σ Dra الأثافي al‑aþāfī Trefoten (för kokkärl) 96100
Alsahm
(→ Sham)
السهم al-esahūm Pilen
Alsciaukat 31 Lyn الشوكة aš‑šawkat Tornen[sv 9] (r.) 41075
Alshain β Aql الشاهين aš‑šāhīn Pilgrimsfalken 98036
Alshat[7] ν Cap الشاة aš-šʿāt Fåret 100310
Alshemali
(→ Rasalas)
الشمالي aš‑šamālij Den norra ((stjärnan) i Lejonets huvud)
Alsuhail
(→ Suhail)
السهيل as‑suḥail Den lysande/skinande
Altager
(→ Sadaltager)
سعد التاجر sāʿd at‑tādjīr Köpmannens lyckostjärna[sv 10]
Altair α Aql النّسر الطّائر an‑nāsr at‑tāir Den flygande örnen 97649
Altais δ Dra التيس at‑tāis Geten 94376
Altarf
(→ Tarf)
الطرفة at‑tūrfah Blicken (Lejonets blick)
Alterf λ Leo 46750
Aludra η CMa العذرة al‑ʿaðhārah Jungfrurna/jungfrudomen 35904
Alula Australis ξ UMa القفزة الأولى (al‑ḳafzah) al‑ʿuula Det första (språnget[sv 11]); (lat.) Södra[la 4] Alula 55203
Alula Borealis ν UMa Det första (språnget[sv 11]); (lat.) Norra[la 5] Alula 55219
Alwaid
(→ Rastaban)
الﻋﻮﺍﺋﺬ al‑auwaīz Det gamla kamelstoet
Alya θ Ser الألية al‑jah Fettsvansfårets[sv 12] svans 92946
Angetenar τ2 Eri عرجة النهر ʿarjat an‑nār Flodkröken (i Eridanus) 13288
Ankaa α Phe العنقاء al‑ʿanķah Fågel Fenix[11] 2081
Antares α Sco عنتر ʿanþarah Till عنتر[ar 3] (ʿanþarah), "ʿAntar" (egennamn); i det här fallet kortform av personnamnet عنترة بن شداد العبسي (ʿanþarah ibn šaddād al‑ʿabsʿī), ʿAntarah ibn Shaddād al‑ʿAbsī.

Namnet "Antares" anses allmänt komma från grekiskans Άντάρης (Ántári̱s), vilket har tolkats som "anti-Ares". Ares (forngrekisk krigsgud) motsvarar här planeten Mars (namngivien efter den romerska krigsguden, som modellerades efter Ares) och Antares och Mars har den röda färgen gemensamt. Men kopplingen mellan de båda himlakropparna gjordes redan av tidiga Mesopotamiska astronomer. Det finns däremot de som hävdar att "Antares" kan vara kopplat till ʿAntar, en arabisk hjälte och poet. ʿAntar har författat en av dikterna i det klassiska, episka verket Mu'allaqat, i vilken han berättar om sitt liv som soldat.[7]
80763
Anwar al‑Farkadain η UMi أنور الفرقدين ʿánwar al‑farākadāinʿi Den ljusstarkare av de två
(eg. Den skinande av (de två) kalvarna); trol. eg. för Kochab (β UMi)
79822
al‑Anz[13]
(→ Almaaz)
الماعز al‑māʿiz Getabocken
Aoul al‑Achbiya
(→ Sadachbia)
أول الأجبية auwīl al‑āšābilja Hemmens (tältens) första/främsta lyckostjärna[sv 10][4]
Aoul al‑Adzari
(→ Adhara)
أول ألعذاري auwīl al‑ʿaðārui Den första av jungfrurna[4]
Aoul al‑Batjna
(→ Alkes)
أول ألبجن auwīl al‑ʿbādjna Den första av bägarna[4]; stammen بجن är möjl. en äldre form till den moderna arabiskans فنجان[ar 4] (findjān), i sin tur till persiskans پنگان[fa 1] (fendjân), bägge med betydelsen "bägare"/("kopp"/"mugg")
Aoul al‑Naamat
(→ Deneb Algenubi)
أول النعامة auwīl an‑nʿāmah Den första av strutsarna[4]
Arkab Posterior β2 Sgr العرقوب al‑ʿarķūb Hälsenan (på Skytten); (lat.) Bakre[la 6] Arkab 95294
Arkab Prior β1 Sgr Hälsenan (på Skytten); (lat.) Främre[la 7] Arkab 95241
Arneb α Lep الأرنب al‑ʿarnāb Kaninen 25985
Arrakis μ Dra الراقص ar‑rāķiṣ Dansaren 83608
Asad Australis
(→ Ras Elased)
رأس الأسد الجنوبي rʿās al‑ʿasad ad‑djanūbī Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud; (lat.) Södra[la 4] Asad
Asuia
(→ Rastaban)
الﺷﺠﺎﻉ aš‑šūia Det gamla kamelstoet
Atik ο Per العاتق al‑ʿatiķ Skuldran (på Perseus) 17448
Aulad al‑Nathlat[14] ψ Boo الأولاد النذالة al‑ʾaulāed an‑nāþāla De klandervärda[sv 13]/skändliga[sv 14]/skurkaktiga sönerna 73745
Aulad al‑Thiba[14] λ Boo الأولاد الضباع al‑ʾaulāed að‑ðibʿah Hyenornas valpar 69732
Auva δ Vir العوى al‑ʿauwah Den skällande[sv 15] (hunden) 63090
Awwa
(→ Auva)
Azaleh
(→ Sadatoni)
الصالح as-sáleħ Den rättskaffens/rättfärdige; möjl. från ﺻﺎﻟﺢ (sálʿhā), "rättskaffens"/"rättfärdig"[stj 3]
Azelfafage[7] π1 Cyg الظلف الفَرَس aþ-þīlf al-faras Hästens hov 107136
العزل الدجاجة al‑ʿazal ad‑dedjādjah Hönans stjärt; Allen (1963) menar att det här är det mest sannolika av de två namnförslagen för π1 Cyg[7]. Men ordet عَزْل (ʿazulʿ) betyder "ensam/isolerad/åsidosatt"[ar 5], inte "stjärt".
Azha η Eri اشيانة al‑uði Boet (vid Eridanus);
till persiskans آشيانه (āšijāne), "strutsboet"
13701

B[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Baten Algiedi ω Cap بطن الجدي baṭúnah ad-djādʿi Getens (Stenbockens) mage 102978
Baten Kaitos ζ Cet بطن القيطس baṭúnah al-ḳaiṭos Valfiskens mage 8645
Batentaban Australis φ Dra ﺑﻂﻦ الثعبان baṭúnah aþ-þūban Ormens mage; (lat.) Södra[la 4] Batentaban 89908
Batentaban Borealis χ Dra Ormens mage; (lat.) Norra[la 5] Batentaban 89937
Benetnash
(→ Alkaid)
بنات نعش bināt nāš (anföraren för) Döttrarna vid likbåren; Karlavagnens fyrkantiga "vagnskorg" liknas vid en
likbår, vid vilken den dödes döttrar (stjärnorna som utgör vagnens "skakel") står och sörjer.
Betelgeuse α Ori ابط الجوزاء ibţ ad-djauzah Orions armhåla 27989
يد الجوزاء jad ad-djauzah Orions hand (alt. etym. förklaring)
Botein δ Ari البطين al-boṭaín (de båda) Magarna; dualis av البطن (al-baṭn), "magen"[ar 6] 14838

C[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Calbalakrab
(→ Antares)
قلب العقرب kālʿbah al-ʿaķrab Skorpionens hjärta
Caph β Cas (الكف (الخضاب al-kaff (al-ħadʿib) (den hennamålade) Handflatan 746
Celbalrai β Oph كلب الراعي kālība ar-rāʿi Vallhunden (herdens hund) 86742
Cheleb
(→ Celbalrai)
(كلب (الراعي kālība (ar-rāʿi) Hund (herdens hund)
Chort θ Leo الخرت al-ħarāt Det lilla revbenet (på Lejonet) 54879
Cursa β Eri الكرسي al-kursī (ad-djauzah) Stolen/fotpallen[sv 16] (till Orion) 23875

D[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Dabih Major β1 Cap الذابح að-ðābiḥ Slaktaren; (lat.) Stora[la 8] Dabih 100345
Dabih Minor β2 Cap Slaktaren; (lat.) Lilla[la 9] Dabih 100325
al-Dafirah α Com الضفيرة að-ʿðafīrah Hårlocken/hårflätan 64241
Dath Elkarti[7]
(→ Schedar)
الصدر as-sadr Bröstet
Deneb α Cyg ذنب الدجاجة ðánab ad-dedjādjah Hönans stjärt 102098
Deneb Alased
(→ Denebola)
ذنب الاسد ðánab al-asad Lejonets svans
Deneb Algedi δ Cap ذنب الجدي ðánab ad-djādʿi Getens (Stenbockens) svans 107556
Deneb Algenubi η Cet ذنب الجنوبي ðánab ad-djanūbī Den södra stjärten (på Valfisken) 5364
Deneb Dulfim ε Del ذنب الدّلفين ðánab ad-dulfīn Delfinens stjärt 101421
Deneb Kaitos β Cet ذنب القيطس الجنوبي ðánab al-ḳaiṭos ad-djanūbī Valfiskens södra stjärt 3419
Deneb Kaitos Shemali ι Cet ذنب القيطس الشمالي ðánab al-ḳaiṭos aš-šamālij Valfiskens norra stjärt 1562
Denebokab δ Aql ذنب العقاب ðanab al-ʿuķāb Örnens stjärt 95501
Deneb al-Okab ε Aql ذنب العقاب ðanab al-ʿuķāb Falkens stjärt 93244
Deneb al-Okab ζ Aql 93747
Denebola β Leo ذنب الاسد ðánab al-asad Lejonets svans 57632
Difda al-Auwel
(→ Fomalhaut)
الضفدع الأول ad-dāfdah al-auwīl Den första grodan[7]
Diphda
(→ Deneb Kaitos)
الضفدع الثاني ad-dāfdah aþ-þānī Den andra grodan[7]
Djenubi Menkib al-Nesr
(→ Denebokab)
منكب النسر الجنوبي mankīb an-nāsr ad-djanūbī Örnens södra skuldra[4]
Dschubba δ Sco الجبهة ad-djabhāt Pannan (på Skorpionen) 78401
Dubhe α UMa ظهر الدب الاكبر żār ad-dubb al-akbar Ryggen på (den) Stora björnen 54061
Durre Menthor[16] τ Cet الدرر المنثور ad-dīrrar al-manþūr De utspridda pärlorna (från det brustna pärlhalsbandet) 8102
Dzaneb al-Haiyet
(→ Alya)
ذنب الحية ðanab al-ħaijah Ormens stjärt[4]
Dzaneb al-Samkat ω Psc ذنب السمكة ðanab as-sāmakah Fiskens stjärt[4] 118268
Dzeneb al-Tair[4]
(→ Deneb al-Okab (ζ Aql))
ζ Aql ذنب الطائر ðánab at-tāir Örnens stjärt
Dziban ψ Dra الذئبان að-ðīban De två vargarna

E[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Edasich ι Dra الضبع að-ðabʿ Hyenan 75458
Elacrab
(→ Acrab)
العقرب al‑ʿaķrab Skorpionen
Elkeid
(→ Alkaid)
القائد al-ḳāid Anföraren (för döttrarna vid likbåren); Karlavagnens fyrkantiga "vagnskorg" liknas vid en
likbår, vid vilken den dödes döttrar (stjärnorna som utgör vagnens "skakel") står och sörjer.
Elkhiffa Australis
(→ Zubenelgenubi)
الكفه al-kaffʿhah Handen; (lat.) Södra[la 4] Elkhiffa
Elnath β Tau النطح an-naþħ Stångningen[sv 17] (d.v.s. Oxens horn) 25428
Eltanin γ Dra التنين at-tannin Draken 87833
Enif ε Peg (أنف (الفَرَس ānif (al-faras) Nosen (på hästen; d.v.s. Pegasus mule) 107315
Errai γ Cep الراعي ar-rāʿi Herden 116727
Etamin
(→ Eltanin)
التنين at-tannin Draken
Ettanin
(→ Eltanin)

F[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Fomalhaut α PsA فم الحوت الجنوبي fam al-hʿūt ad-djanūbī Södra fiskens mun 113368
Fum al-Samakah β Psc فم السمكة fam as-sāmakah Fiskens mun[17][18] 113889
Furud ζ CMa الفرد al-farūd De ensamma (ljusa stjärnorna i Stora hunden) 30122

G[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Ghusn al-Zaitun δ Col الغصن الزيتون al-ghosn az-zāitūn Olivkvisten 30277
Gienah γ Crv جناح djanāħ (korpens) Vinge 59803
Gienah ε Cyg (svanens) Vinge 102488
Gienah Corvi
(→ Gienah (γ Crv))
(lat.) Korpens vinge
Gienah Ghurab
(→ Gienah (γ Crv))
جناح الغراب djanāħ al-ghurab Korpens vinge
Gomeisa β CMi مرزم) الغميصاء) (mirzam) al-ghumaisah Den surögda[sv 18] ((kvinnans) gördel) 36188

H[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Hadar β Cen حضار hadār Plats/boplats (jfr. sv. stad[sv 19]) 68702
al-Hakah φ1 Ori الهقعة al-haḳʿah Den vita pricken[sv 20][7] 26176
φ2 Ori 26366
Hamal α Ari راس الحمل rʿās al-ħamal Vädurens (baggens) huvud 9884
Hamul
(→ Hamal)
Haris-al-sema[7][20][21]
(→ al‑Simak al‑Ramih)
حارس السماء ħāris al-samāʿ Himlens väktare
حارس الشمال ħāris al-shemāl Väktaren i norr (alt. etym. förklaring)
Hassaleh
(→ al‑Kab)
الصالح as-sáleħ Den rättskaffens[sv 21]/rättfärdige[sv 22]; möjl. från ﺻﺎﻟﺢ (sálʿhā), "rättskaffens"/"rättfärdig"[stj 4]
Heka
(→ Meissa)
الهقعة al-haḳʿah Den vita pricken[sv 20]
Hemal
(→ Hamal)
راس الحمل rʿās al-ħamal Vädurens (baggens) huvud
Homam ζ Peg سعد الهمام sāʿd al-hūmam Den ädelsinnades[sv 23][sv 24]/modiges lyckostjärna[sv 10] 112029
al-Hurr λ Aur الحور al-hʿūrr Gasellkalven[7]; حور (hʿūr; inte specifikt för gasell, en övers. för svenska förhåll-
anden är "hjortkalv"/"rådjurskid") förekommer bl.a. i uttrycketحور العين (hʿūr al-aīn),
(om kvinnor) "med ögon som gaseller" (jfr. sv. "gasellögon", "rådjursögon")
24813

I[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Izar ε Boo الإزار al-ʿizār Höftskynket (på Björnvaktaren) 72105

J[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Jabbah ν Sco الجبهة ad-djabhah Pannan (på Skorpionen) 79374
Jabhat al-Akrab[förtydliga] ω Sco جبهة العقرب djabhah al‑ʿaķrab Skorpionens panna 78933

K[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
al-Kab ι Aur الكعب ذي العنان al-kāb ðīl-ʿinān Hälen på den som håller i tömmarna (Kusken) 23015
Kabdhilinan
(→ al-Kab)
Kabelaced
(→ Qalb al‑Asad)
قلب الأسد kālʿbah al-ʿasad Lejonets hjärta
Kaffaljidhma γ Cet الكف الجذماء al-kaff ad-djaðmah Den avklippta/förkortade handen 12706
Kaitain
(→ Alrescha)
عقد الخيطين ʿaķd al-ħaiṭain Knutentråden/repet
Kalb al-Asad
(→ Qalb al‑Asad)
قلب الأسد kālʿbah al-ʿasad Lejonets hjärta
al-Kalb al-Rai ρ2 Cep كلب الراعي kālība ar-rāʿi Vallhunden (herdens hund)[7] 111056
al-Kaprah
(→ Talitha Australis)
(القفزة (الثّالثة al-ḳafzah (aþ-þalīþah) (det tredje) Språnget[sv 11] (av gasellen)
Kaus Australis ε Sgr القوس al-ḳaus Bågen; (lat.) Södra[la 4] Kaus 90185
Kaus Borealis λ Sgr Bågen; (lat.) Norra[la 5] Kaus 90496
Kaus Media δ Sgr Bågen; (lat.) Mellersta[la 10] Kaus 89931
Kaus Meridionalis
(→ Kaus Media)
Bågen; (lat.) Södra[la 11] Kaus; Allen (1963) anger att meridionalis betyder "mitten"/"mellersta",
precis som media (f. av medius), vilket är felaktigt; meridionalis betyder "sydlig/"södra"[la 12].
Keff al-Salsalat ι And كف المسلسلة kaff al-musalselah Den fastkedjades hand; "den fastkedjade" avser Andromeda[4] (att bindas/kedjas fast som straff
för något förekommer även i andra mytologiska berättelser; jfr. Prometheus och Ixion[e][sv 25]).
116631
Keid 40 Eri A القيض al-ḳaid Det trasiga äggskalet (i Boet (Azha)) 19849
Kelb Alrai
(→ Celbalrai)
كلب الراعي kālība ar-rāʿi Vallhunden (ordagrant herdens hund)
Kerb
(→ Markab (τ Peg))
قارب ḳārabah Båt
Khamis al-Naamat
(→ Almak)
النعامة الخامس an-nʿāmah al-khāmis Den femte strutsen
al-Kidr η Cep ? ? ? (ursprunget till namnet "al-Kidr" är okänt.)[7][21] 102422
al-Kidr θ Cep 101093
Kiffa Australis
(→ Zubenelgenubi)
ﻛﻔﻪ kaffʿhu Hand; (lat.) Södra[la 4] Kiffa
Kiffa Borealis
(→ Zubeneschamali)
Hand; (lat.) Norra[la 5] Kiffa
Kitalpha α Equ قطعة الفَرَس ķiṭʿah al-faras En del av hästen 104987
Kochab β UMi الكوكب الشمالي al-kaukāb aš-šamālij Himlakroppen (stjärnan) i norr 72607
Kurhah ξ Cep القرحة al-ḳurhah Hästtecknet (ljus hårfläck på hästens panna el. mule) 108917
Kursa
(→ Cursa)
الكرسي al-kursī (ad-djauzah) Stolen/fotpallen[sv 16] (till den centrala stjärnan)

L[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Lesath υ Sco اللسعة al-lasʿhah Gadden (på Skorpionen) 85696
Leschath
(→ Lesath)
Lesuth
(→ Lesath)
Luh-Denebola
(→ Denebola)
ذنب الليث ðánab al-lajþ Lejonets svans

M[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Maasym λ Her معصم الثريا mirʿsam aþ-þoraijah Den lysandes (Herkules) handled; på modern arabiska betyder ثريا (þória) "ljuskrona"/"rikedom" 85693
Maaz
(→ Almaaz)
الماعز al-māʿiz Getabocken
Mabsuthat
(→ Alsciaukat)
المبسوطة al-mabsūtah Den utsträckta (tassen)
Mahasim η Aur المِعْصَم al-miʿšam Handleden (på Kusken) 23767
Mahasim θ Aur 28380
Mankib al-Faras
(→ Scheat (β Peg))
منكب الفَرَس mankīb al-faras Hästens (Pegasus) bog
Marfak
(→ Marfark)
θ Cas المرفق al-murfaķ Armbågen (på Cassiopeja)
Marfak μ Cas 5336
Marfak al-Jathih al-Aisr[4] μ Her مرفق الجاثي الأيسر murfaķ ad-djaþi al-ájsar Den knäståendes (Herkules) vänstra armbåge 86974
Marfark θ Cas المرفق al-murfaķ Armbågen (på Cassiopeja) 5542
Marfik κ Her المرفق al-murfaķ Armbågen (på Herkules) 79043
Marfik λ Oph Armbågen (på Ormbäraren) 80883
Markab α Peg المركب al-murāʿkat Sadeln (äv. färdmedlet); ev. feltolkning av
منكب الفَرَس (mankīb al-faras), "hästens bog"[ar 7][ar 8]
(Pegasus bog)
113963
Markab τ Peg 115250
Markab k Pup المركب al-murāʿkat Sadeln (äv. färdmedlet); ev. feltolkning av
منكب الفَرَس (mankīb al-faras)[ar 7]
(Akterskeppet och Seglet var tidigare delar av Skeppet Argo)
37229
Markab κ Vel 45941
Markeb
(→ Markab (k Pup))
k Pup المركب al-murāʿkat Sadeln (äv. färdmedlet)
Markeb
(→ Markab (κ Vel))
κ Vel
Matar η Peg سعد مطر sāʿd al-maṭar Regnets lyckostjärna[sv 10] 112158
Mebsuta ε Gem الذّراع المبسوطه al-ðirʿah al-mabsūṭah Den utsträckta tassen/armen 32246
Megrez δ UMa المغرز al-maghriz Basen (på Björnens svans; svansroten) 59774
Meissa λ Ori الميسان al-maiʿsān Den lysande/skinande 26207
Mekbuda ζ Gem الذّراع المقبوضة al-maķbuðah Den tillbakahållna tassen/armen 34088
Menkab
(→ Menkar (α Cet))
المنخر al-minħar Näsborren (på Valfisken)
Menkalinan β Aur منكب ذي العنان mankīb ðī al-ʿinān Skuldran på den som håller i tömmarna (Kusken) 28360
Menkar α Cet المنخر al-minħar Näsborren (på Valfisken) 14135
Menkar λ Cet 13954
Menkent θ Cen منكب القنطور mankīb al-ḳanatūr Kentaurens skuldra/bog (kentaurer kan sägas ha både och) 68933
Menkib
(→ Betelgeuse)
(منكب (الجوزاء mankīb (ad-djauzah) (Orions) Skuldra (eg. "(det som är) böjt (på Orion)")
Menkib ξ Per منكب الثريا mankīb aþ-þuraija Plejadernas skuldra 18614
Menkib al-Aoua al-Aisr[4] γ Boo منكب العواء الأيسر mankīb al-ʿauwah al-ájsar Den skällandes[sv 15] vänstra bog 71075
Menkib al-Jathi al-Aisr[4] δ Her منكب الجاثي الأيسر mankīb ad-djaþi al-ájsar Den knäståendes vänstra skuldra 84379
Menkib al-Nesr γ Aql منكب النسر mankīb an‑nāsr Örnens skuldra[4] 97278
Merach
(→ Mirach)
المئزر al-mīzar Förklädet
Merak β UMa المراق al-morāķ Länderna[sv 26] (på Stora björnen) 53910
Mesarthim γ Ari ألمثرتم al-ʿmeþāratīm Baggen; mycket. osäker etym., möjl. till arabiskan från hebreiska el. sanskrit[21] 8832
Minkar ε Crv المنخر al-minħar Näsborren (på Korpen) 59316
Minkar al-Ghyrab
(→ Alchiba)
المنخر الغراب al-minħar al-ghurab Korpens näsborre
Mintaka δ Ori منطقة minṭaķa Bälte 25930
Mintek al‑Aoua
(→ Izar)
منطقة العوع minṭaķa al-auwá Bältet som tillhör den skällande[sv 15][4]
Mirac
(→ Mirach)
β And المئزر al-mīzar Förklädet
Mirach 5447
Mirak
(→ Mirach)
Mirak
(→ Izar)
ε Boo المراق al-morāķ Länderna[sv 26]
Mirfak α Per مرفق الثّريّا mirfaķ aþ-þurāia Plejadernas armbåge 15863
Mirzam
(→ Murzim)
مرزم merʿzām Härold[sv 6]
Mirzam al-Jawzah[24]
(→ al-Shira)
مرزم الجوزاء merʿzām ad-djauzah Orions härold[sv 6]
Mizar
(→ Mirach)
β And المئزر al-mīzar Förklädet
Mizar
(→ Izar)
ε Boo
Mizar ζ UMa 65378
Mothallah
(→ Ras al-Muthallah)
رأس المثلث rʿās al-muþāllaþ (den övre delen av) Triangeln
Muhlifain[12] γ Cen محلفين mūħallafína Edsvuren[sv 27] 61932
Muliphein[12] γ CMa 34045
Muphrid η Boo مفرد الرامح mufrīd ar-rāmiħ Lansiärens[sv 8] (Björnvaktarens) ensamma/solitära (stjärna) 67927
Murzim β CMa مرزم merʿzām Härold[sv 6] 30324

N[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Nair al-Saif ι Ori النير السيف an-nāir as-sīf Den ljusa (stjärnan) i svärdet [7] 26241
Nair al-Zaurak
(→ Ankaa)
النير الزورق an-nāir az-zaurāķ Den ljusa (stjärnan) i pinassen[7][sv 28] (på floden Eridanus)
Nakkar
(→ Nekkar)
البقّار al-baķķār Vallpojken
Nashira γ Cap سعد ناشرة sāʿd náširah Den lyckliga[sv 10] (stjärnan); Bärare av goda nyheter 106985
Nekkar β Boo البقّار al-baķķār Vallpojken 73555
al-Nesr al-Tair
(→ Altair)
النّسر الطّائر an‑nāsr at‑tāir Den flygande örnen[4]
Nihal β Lep النهال an-nihāl Kamelerna (släcker sin törst)[21] 25606
Nir al-Beldat
(→ Albaldah)
نير البلدة naír al-báldah Den ljusaste (stjärnan) i staden
Nir al-Botain
(→ Botein)
نير البطين naír al-boṭaín Den ljusa (stjärnan) i (de båda) magarna[4]
Nir Saad Bula
(→ Albali)
نير سعد البلع naír sāʿd al-bālaʿ Sväljarens lyckostjärna[4][sv 10]
Nir Saad as-Saaoud
(→ Sadalsuud)
نير سعد السعود naír sāʿd as-sūʿud Den ljusa (stjärnan) i Lyckans lyckostjärna[4][sv 10]
al-Niyat σ Sco النياط an‑nijʿāṭ Hålvenen; enl. Allen (1963) översatte Knobel ordet نياط (nijʿāṭ) till
"venen i vilken hjärtat är upphängt"[7], vilket motsvarar hålvenens placering.
80112
al-Niyat
(→ Alniyat)
τ Sco
Nusakan β CrB النسقان an-nasʿķʿān (de två) Raderna/linjerna (av stjärnor)[stj 5] 75695
Nushaba
(→ Alnasl)
النصل zūj an-našsāʿdšaba Pilspetsen (ordagrant pilens huvud)

O[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Okda
(→ Alrescha)
العقدة al-ʿuķdah Knuten

P[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Phacd
(→ Phecda)
فخذ الدب fakhð ad-dubb Björnens lår
Phact α Col الفاخته al-fākhatah Ringduvan 26634
Phad
(→ Phecda)
فخذ الدب fakhð ad-dubb Björnens lår
Phecda γ UMa 58001
Pherkad γ UMi أخفى الفرقدين akḫfa al-farākadāinʿi Den ljussvagare av de två
(eg. Den dolda av (de två) kalvarna)
75097
Pherkard δ UMi 85822
Phurud
(→ Furud)
الفرد al-fārud De ljusa, ensamma (stjärnorna)
Prima Giedi
(→ Algedi (α1 Cap))
الجدي ad‑djādʿi Killingen[sv 4]/getabocken; (lat.) Första[la 1] Algiedi

Q[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Qalb al-Aqrab
(→ Antares)
قلب العقرب kālʿbah al-ʿaķrab Skorpionens hjärta
Qalb al-Asad α Leo قلب الأسد kālʿbah al-ʿasad Lejonets hjärta 49669

R[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Rabah al-Naamat
(→ Baten Kaitos)
النعامة الرابع an-nʿāmah ar-rʿābīʿ Den fjärde strutsen
Rai al-Naaim
(→ Kaus Borealis)
راعي النعام rāʿia an-nʿām Strutsvaktaren/-herden
Ramih al-Ramih
(→ Muphrid)
رمح الرامح rumħ ar-rāmiħ (ev.) Lansiärens[sv 8] lans
Rasalas μ Leo رأس الأسد rʿās al-ʿasad Lejonets huvud 48455
Ras Algethi
(→ Rasalgethi)
رأس الجاثي rʿās ad-djaþi Den knäståendes huvud
Rasalgethi α Her 84345
Ras Alhague α Oph رأس الحواء rʿās al-ħauwah Ormbärarens (-samlarens) huvud 86032
Rasalhague
(→ Ras Alhague)
Ras ad-Djathi
(→ Rasalgethi)
رأس الجاثي rʿās ad-djaþi Den knäståendes huvud
Ras Elased ε Leo رأس الأسد rʿās al-ʿasad Lejonets huvud 47908
Ras Elased Australis
(→ Ras Elased)
Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud; (lat.) Södra[la 4] Ras Elased
Ras Elased Borealis
(→ Rasalas)
رأس الأسد الشمالي rʿās al-ʿasad aš-šamālij Den norra (stjärnan) i Lejonets huvud; (lat.) Norra[la 5] Ras Elased
Ras Hammel
(→ Hamal)
راس الحمل rʿās al-ħamal Vädurens (baggens) huvud
Ras al-Muthallah α Tri رأس المثلث rʿās al-muþāllaþ Den övre delen av Triangeln 8796
Rastaban β Dra رأس الثعبان rʿās aþ-þūban Ormens huvud 85670
al-Ras al-Tauam al-Muakhar β Gem الرأس التوأم المؤخّر ar-rʿās at-tʿuwām al-muaħar Huvudet på den bakre tvillingen (ordagrant "huvudet på Tvillingarnas baksida)[4] 37826
al-Ras al-Taum al-Muqadim α Gem الرأس التوأم المقدّم ar-rʿās at-tʿuwām al-muħattām Huvudet på den främre tvillingen (ordagrant "huvudet på Tvillingarnas framsida)[4] 36850
Rekbet al‑Jathih al‑Aisr[4]
(→ Rukbalgethi Genubi)
ركبة الجاثي الأيسر rūķbah ad-djaþi al-ájsar Den knäståendes (Herkules) vänstra knä
Rigel β Ori رجل الجبار ridjl ad-djabbār Jättens (Orions) fot 24436
Rigel Kent
(→ Rigil Kent)
رجل القنطور ridjl al-ḳanatūr Kentaurens fot
Rigil Kent α Cen A 71683
Rigil Kent α Cen B 71681
Rigil Kent α Cen C Kentaurens fot; äv. Proxima Centauri,
(lat.) Närmaste[la 13] (stjärnan som tillhör/är i) Kentauren
70890
Rijl al-Awwa μ Vir رجل العوى ridjl al-ʿauwah Den skällandes[sv 15] (Auvas) fot/tass
al-Rijl al-Musalsalah
(→ Almak)
الرجل المسلسلة ar-ridjl al-musalselah Den fastkedjades fot; "den fastkedjade" avser (Andromeda)[4]
Risha
(→ Alrescha)
الرشاء ar-rišah Brunnsrepet
Rucbah
(→ Ruchbah (δ Cas))
α Aqr الركبة ar-rūķbah Knäet (på Vattumannen)
Ruchba ω2 Cyg Knäet (på Svanen) 101243
Ruchbah δ Cas Knäet (på Cassiopeja) 6686
Ruchbah
(→ Rukbat (α Sgr))
α Sgr ركبة الرامي rūķbah ar-rāmī Bågskyttens knä
Rukbalgethi Genubi θ Her ركبة الجاثي الجنوبي rūķbah ad-djaþi ad-djanūbī Den knäståendes (Herkules) södra knä 87808
Rukbalgethi Shemali τ Her ركبة الجاثي الشمالي rūķbah ad-djaþi aš-šamālij Den knäståendes (Herkules) norra knä 79992
Rukbat
(→ Ruchbah (δ Cas))
δ Cas الركبة ar-rūķbah Knäet (på Cassiopeja)
Rukbat α Sgr ركبة الرامي rūķbah ar-rāmī Bågskyttens knä 95347

S[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
al-Saad al-Bula[7]
(→ Albali)
السعد البلع as-sāʿd al-bālaʿ Sväljarens lyckostjärna[sv 10]
Saad al-Sund
(→ Sadalsuud)
سعد السعود sāʿd as-sūʿud (den första stjärnan i) Lyckans lyckostjärna[sv 10]
Saak
(→ Muphrid)
(ev.) ساق sāķ Ben[förtydliga]/skenben
Sabik η Oph السابق as-sahēbʿāķ Den som går före 84012
Sadachbia γ Aqr سعد الأخبية sāʿd al-ʿechbijah Hemmens (tältens) lyckostjärna[sv 10] 110395
Sadalbari μ Peg ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ sāʿd al-barī Den upphöjdes lyckostjärna[sv 10] 112748
Sadalmelik α Aqr سعد الملك sāʿd al-mūliķ Konungens lyckostjärna[sv 10] 109074
Sadalpheretz λ Peg سعد الفَرَس sāʿd al-faras Hästens (Pegasus) lyckostjärna 112440
Sadalpheris
(→ Sadalpheretz)
Sadalsund
(→ Sadalsuud)
β Aqr سعد السعود sāʿd as-sūʿud (den första stjärnan i) Lyckans lyckostjärna[sv 10]
Sadalsuud 106278
Sadaltager ζ Aqr سعد التاجر sāʿd at-tādjīr Köpmannens lyckostjärna[sv 10] 110960
Sadatoni ζ Aur الساعد الثاني as-sāʿid aþ-þānī Den andra armen (på Kusken) 23453
Sad al-Faris
(→ Sadalpheretz)
سعد الفَرَس sāʿd al-faras Hästens (Pegasus) lyckostjärna
Sadir
(→ Sadr)
الصدر as-sadr Bröstet
Sador
(→ Sadr)
Sadr γ Cyg الصدر as-sadr Bröstet (på Svanen) 100453
Sadr ad-Dedjadjet
(→ Sadr)
صدر الدجاجة sādrah ad-dedjādjah Hönans bröst
Sad al-Saud
(→ Sadalsuud)
سعد السعود sāʿd as-sūʿud (den första stjärnan i) Lyckans lyckostjärna[sv 10]
Saiph[7] η Ori سيف الجبّار sīf ad-djabbār Jättens (Orions) svärd 25281
Saiph[stj 6] κ Ori 27366
Salm
(→ Markab (τ Peg))
? ? Hink av läder[11][f]; ev. till lat. sagma[la 14][stj 7], "packsadel"[la 15][sv 29][g]
Sama al-Azrak π2 Cyg السماء الازرق as-samāh al-āsraķ Den blå himlen 107533
Scheat (δ Aqr)
(→ Skat (δ Aqr))
الساعد as-sāid Underarmen; ev. eg. fr. vb. شَاءَ (šāʾa) "önska"[ar 9]
Scheat β Peg 113881
Schedar α Cas الصدر as-sadr Bröstet på (Cassiopeja) 3179
Scheddi
(→ Deneb Algedi)
جدي djādʿi Killing[sv 4]
Secunda Giedi
(→ Algedi (α2 Cap))
الجدي ad‑djādʿi Killingen[sv 4]/getabocken; (lat.) Andra[la 2] Algiedi
Sephdar η Sgr الصفدر as-safʿdar Vildsint krigare 89642
Sham α Sge سهم sāhema Pil 96757
Sharatan
(→ Sherawan)
الشراطان aš-šāratani De två tecknen
Shaula λ Sco الشولاء aš-šaulah Den höjda stjärten (på Skorpionen) 85927
Shedir
(→ Schedar)
الصدر as-sadr Bröstet
Sheliak β Lyr الشلياق aš-šelijaāķ (stjärnbilden) Lyran 92420
Shelyak
(→ Sheliak)
Sheratan
(→ Sherawan)
β Ari الشراطان aš-šāraþani De två tecknen
Sheratim
(→ Sherawan)
Sherawan 8903
al-Shira α CMa الشِّعْرَى aš-šiʿrah Ledaren/anföraren; från Koranen 53:49 (suran an-Nadjm (Stjärnan)):
"وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى", "och att det är Han som är Hundstjärnans Herre"[25]
32349
al-Simak al-Ramih α Boo السماك الرامح as-simāk ar-rāmiħ Den upphöjda (stjärnan) i Lansiären[4][sv 8] 69673
Sirrah
(→ Alpheratz)
سرة الفَرَس surrāt al-faras Hästens navel
Skat δ Aqr الساق as-sāķ Benet/skenbenet (på Vattumannen); ev. eg. fr. vb. شَاءَ (šāʾa) "önska"[ar 9] 113136
Skat
(→ Scheat (β Peg))
β Peg
Suhail α Car السهيل as-suḥail Den lysande/glänsande 30438
Suhail γ Vel السهيل المحلف as-suḥail al-mūlif Löftets/edens glänsande stjärna 39953
Suhail λ Vel السهيل الوزن as-suḥail al-wāzn Kretsloppets glänsande stjärna 44816
Suhail Hadar ζ Pup سهيل هدار suḥail hadār Markens/platsens glänsande stjärna 39429
Sulafat γ Lyr السلحفاة as-sulʿhāfāt Sköldpaddan (avser landsköldpadda) 93194
al-Sumut α Pyx السموت as-sumūt Stigarna/riktningarna (pl. av السمت (as-sāmt), "riktning"/"väg"); från stammen سمت (sāmāt)
har vi ordet zenit[en 1] och från dess bestämda form السمت (as-sāmt) ordet azimut[en 2]
42828

T[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Talitha
(→ Talitha Borealis)
ι UMa القفزة) الثّالثة) (al-ḳafzah) aþ-þalīþah Det tredje (språnget[sv 11] av gasellen)
Talitha Australis κ UMa القفزة الثّالثة al-ḳafzah aþ-þalīþah Det tredje språnget[sv 11] (av gasellen); (lat.) Södra[la 4] Talitha 44471
Talitha Borealis ι UMa Det tredje språnget[sv 11] (av gasellen); (lat.) Norra[la 5] Talitha 44127
Tania Australis μ UMa القفزة الثاني al-ḳafzah aþ-þānī Det andra språnget[sv 11] (av gasellen); (lat.) Södra[la 4] Tania 50801
Tania Borealis λ UMa Det andra språnget[sv 11] (av gasellen); (lat.) Norra[la 5] Tania 50372
Tarf β Cnc الطرفة at-tūrfah Blicken (Lejonets blick) 40526
الطرف at-tarāf Tippen[sv 30]/änden (på Lejonet) (alt. etym. förklaring)
al-Tarf
(→ Tarf)
الطرفة at-tūrfah Blicken (Lejonets blick)
Thabit υ Ori الثابت aþ-þābāt Den stadigvarande/bestående[sv 31][26][7] 25923
Thalath al-Adzari
(→ Wezen)
ألعذاري الثّالثة al-ʿaðārui aþ-þalīþah Den tredje av jungfrurna[4]
al-Thalimain (Posterior) ι Aql الثالمين aþ-þalīmain De två strutsarna; (lat.) Bakre[la 6] al-Thalimain 96468
al-Thalimain (Prior) λ Aql De två strutsarna; (lat.) Främre[la 7] al-Thalimain 93805
Thalith al-Naamat
(→ Durre Menthor)
النعامة الثّالثة an-nʿāmah aþ-þalīþah Den tredje strutsen[4]
Thanih al-Adzari ο2 CMa ألعذاري الثاني al-ʿaðārui aþ-þānī Den andra av jungfrurna[4] 33977
Thanih al-Naamat θ Cet النعامة الثاني an-nʿāmah aþ-þānī Den andra strutsen[4] 6537
Thanih Ras al-Akab θ Aql رأس العقاب الثاني rʿās al-ʿuķāb aþ-þānī Den andra (stjärnan) i Örnens huvud[4] 99473
Thanih Saad al-Saaoud ξ Aqr سعد السعود الثاني sāʿd as-sūʿud aþ-þānī Den andra (stjärnan) i Lyckans lyckostjärna[4][sv 10] 106786
Thuban α Dra الثعبان aþ-þūban Ormen 68756
al-Thurayya
(→ Plejaderna)
الثريا aþ-þuraija De många små (d.v.s. Pleiones och Atlas sju döttrar)
Toliman
(→ Rigil Kent)
(ev.) الظُلْمان aþẓ-þẓulmānī Strutsarna[11]; Kunitzsch & Smart (2006) menar att "Toliman" kan stamma från الظُلْمان. I obestämd form, ظلمان (þẓilmān; el. ظُلْمان, þẓulmānī), står ordet för stjärnbilden Kentauren på både arabiska och persiska[fa 2]
Turais ι Car تُرَيْس tura'is Sköld (dimin.) 45556
Turais ρ Pup 39757
Tureis
(→ Turais (ι Car))
Tureis
(→ Turais (ρ Pup))

U[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Unukalhai α Ser عنق الحية ʿūnuķ al-ħaijah Ormens nacke/hals 77070
Unuk al-Ghyrab
(→ Alshain)
عنق الغراب ʿūnuķ al-ghurab Korpens hals[4]

V[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Vega α Lyr النسر الواقع an-nāsr al-uwāķī Den dykande örnen 91262

W[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Warida
(→ Alnasl)
النعم الوارد an-nāam al-wārid De vandrande strutsarna
Wasat δ Gem السماء wasaṭa as-samāh Himlens mitt 35550
Wazn
(→ Wezn)
الوزن al-wāzn Vikten
Wesen
(→ Wezen)
Wezen δ CMa 34444
Wezn β Col 27628

Y[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Yed Posterior ε Oph مؤخّر يد الحوّاء muaħar jadd al-haluwah Baksidan av Ormbärarens hand ("handryggen"); (lat.) Bakre[la 6] Yed 79882
Yed Prior δ Oph مقدّم يد الحوّاء muħattām jadd al-haluwah Framsidan av Ormbärarens hand ("handflatan"); (lat.) Främre[la 7] Yed 79593

Z[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  
Trivialnamn Bayer Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Transkribering
Zaurac γ Eri الزورق az-zaurāķ Båten (på Eridanus); avser en liten båt av typen
eka[sv 32], pinass[sv 28] el. (liten) slup[sv 33]
18543
Zavijah
(→ Zavijava)
الزاوية az-zāhawijah Hörnet/vinkeln
Zavijava β Vir زاوية العواء zāhawijah al-ʿauwah Hörnet av Auva (den skällande[sv 15] (hunden)) 57757
Zawiah
(→ Zavijava)
الزاوية az-zāhawijah Hörnet/vinkeln
Zawiat alawwa
(→ Zavijava)
زاوية العواء zāhawijah al-ʿauwah Hörnet av Auva (den skällande[sv 15] (hunden))
Zuben-al-Akrab γ Lib الزبن العقرب az-zuban al-ʿaķrab Skorpionens klo 76333
Zubenelg
(→ Zubenelgenubi)
الزبن الجنوبي az-zuban ad-djanūbī Den södra klon (på Skorpionen)
Zubenelgenubi α1 Lib 72603
Zubenelgenubi α2 Lib 72622
Zubenelschamali
(→ Zubeneschamali)
الزبن الشمالي az-zuban aš-šamālij Den norra klon (på Skorpionen)
Zubenesch
(→ Zubeneschamali)
Zubeneschamali β Lib 74785
Zubeneshamali
(→ Zubeneschamali)

Andra objekt[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  

De två islamiska stjärnsymbolerna Rub al-Hizb och Jerusalems/al-Quds stjärna behandlas inte här, tabellen nedan tar endast upp fysiska himmelsobjekt.

Trivialnamn Beteckning Arabiskt namn Betydelse SIMBAD
Arabiska Transkribering
Andromedagalaxen NGC 224,
M31
مجرة المرأة المسلسلة mūdjirah al-mārʿah al-musalselah Andromedas galax (ordagrant "den fastkedjade kvinnans galax",
där "den fastkedjade kvinnan" avser mytens Andromeda);
beteckningen مجرة المرأة المسلسلة används idag som namn på Andromedagalaxen
(ordsammansättningen och stavningen kan variera en smula, men uttolkningen
är densamma)
M31
لطخة سحابية luʿtacha suhābijah Suddigt/fläckigt moln (ev. litet moln[27][28]); begreppet är hämtat från
Stjärnbildernas bok av as-Sufi och en notering som lyder:

"اللطخة السحابية ملاصقة للكوكب الرابع عشر الذي في الجنب الايمن من الثلاثة التي فوق الميزر"

Det betyder ung. "fläckigt moln intill planet (nr.) 14 på den högra sidan av
de tre (stjärnorna) ovanför Almizr"
[29] (Almizr refererar möjl. till Mizar (ζ UMa));
numera används sällan beteckningen لطخة سحابية som namn på Andromeda-
galaxen.

Månen (naturlig satellit) Luna قَمَرٌ ķámarun Månen (astronomisk symbol: ☾ ); ordet قَمَرٌ används även för den obestämda formen "måne"
(jfr. engelskans egennamn "Moon"[en 3] och sbst. "moon"[en 4])
القَمَرُ al-ķámaru Månen; bestämd form (jfr. engelskans "the Moon" och "the moon"; se ovan)
هلال ʿhilāl Månskära; månskäran är en välkänd islamisk symbol[h], som även används i andra religiösa[i][30][31], heraldiska[j][32] och symboliska[k][l] sammanhang (jfr. månens astronomiska symbol ovan)
Plejaderna (stjärnhop) M45 الثريا aþ-þuraija De många små (d.v.s. Pleiones och Atlas sju döttrar);
ثريا (þuraija) är dimin. pl. av ثروة (þāruwā), "rikedom", "myckenhet"[7];
sv.: Plejaderna, sjustjärna -n (vanl. pl. sjustjärnorna)
M45
Solen (stjärna) Sol الشَمْسُ aš-šamsu Solen (astronomisk symbol: ☉ ); vår närmaste stjärna studerades ingående av tidiga
muslimska astronomer, som al-Khwarizmi[33] och al-Battani[34]
Stora magellanska molnet (dvärggalax) LMC,
PGC 17223,
Nubecula Major
سحابة ماجلان الكبيرة suħāba mādjilanī al-kabīra Stora magellanska molnet; det moderna arabiska namnet på dvärggalaxen LMC
البقر البيضاء al-baķʿr al-bajðah Den vita oxen (trol. oeg.); Allen (1963) hänvisar till as-Sufi, som kallade dvärggalaxen "al-Bakr", vilket Allen menar betyder "den vita oxen". Hela namnet skall ha varit "de sydliga arabernas vita oxe"[7], på modern arabiska الثور الأبيض من عرب الجنوبي (aþ-þāur al-ʿabiāð men arābā ad-djanūbī). Men på modern arabiska står بقر (baķara) för "nötboskap"/"ko". al-Bakr, البقر (al-baķʿr), betyder med andra ord "kon". Allens tolkning fick dock stöd så sent som 1997, i en bok om de magellanska molnen skriven av prof. Bengt Westerlund.[35]
Vintergatan (galax) γαλαξίας κύκλος,
Via Lactea
درب التبانة ðarāb at-tabbāina Stigen av [ar 10]; till درب (ðārāba), "stig"[ar 11] och تبن (tūbbna), "hö"[36]

Sökning i Hipparkoskatalogen[redigera | redigera wikitext]

  Tillbaka till början · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen  

Du kan slå upp en stjärna i Hipparkoskatalogen genom att använda dess HIP-beteckning[sv 34] (om sådan anges). Sökbara versioner av katalogen finns på flera astronomiska institutioners webbplatser, bl.a. hos Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS).

CDS tillhandahåller databasen SIMBAD, som har en behändig sökfunktion för beteckningar. Där kan du söka på HIP-beteckning eller trivialnamn (och flera andra beteckningsstandarder, t.ex. Messier- och NGC-nummer). Notera att du vid sökning på en nummerbeteckning i SIMBAD måste ange katalogindikatorn (HIP, M, NGC, o.s.v.) före beteckningen, t.ex. "HIP 12345".

Se även[redigera | redigera wikitext]

Allmän astronomi[redigera | redigera wikitext]

Astronomihistoria[redigera | redigera wikitext]

Katalogisering av stjärnor[redigera | redigera wikitext]

Språk[redigera | redigera wikitext]

(Tillbaka till början)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Astronomi[redigera | redigera wikitext]

Språk[redigera | redigera wikitext]

Engelskspråkiga Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

(Tillbaka till början)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of Arabic star names, 21 april 2014.

Bildexempel[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Klänning med långt släp på Wikimedia Commons.[6]
 2. ^ Hästens yttre anatomi (ill. under huvudordet hästen) i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 3. ^ Omonterad vagnskorg och insidan av en vagnskorg på Wikimedia Commons. (Fotograf: Samuel Uhrdin / Livrustkammaren / CC BY-SA)[6]
 4. ^ En buren likbår och en likbår som lit de parade på Wikimedia Commons.[6]
 5. ^ Lokes fängslande av Mårten Eskil Winge, på Wikimedia Commons.[6]
 6. ^ Läderhink på Wikimedia Commons.[6]
 7. ^ Packsadel på Wikimedia Commons.[6]
 8. ^ Månskära på en moské i Kota Kinabalu (Malaysia), på Wikimedia Commons.[6]
 9. ^ Gudinnorna Astarte, Qetesh och Selene, på Wikimedia Commons.[6]
 10. ^ Månskära i Trosas kommunvapen, på Wikimedia Commons.[6]
 11. ^ Månskäran som Röda halvmånens symbol och Röda halvmånen på ett ottomanskt frimärke (1926), på Wikimedia Commons.[6]
 12. ^ Politisk karikatyr av Katarina den stora (m.fl.), med dianamånskära på huvudet, på Wikimedia Commons.[6]


Språknoter[redigera | redigera wikitext]

Arabiska[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ دُبّ (dubb) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 2. ^ أصغر (asħuru) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 3. ^ عنتر (ʿanþarah) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 4. ^ فنجان (findjān) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 5. ^ عَزْل (ʿazulʿ) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 6. ^ بطن (baṭn) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 7. ^ [a b] منكب (mankīb) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 8. ^ فَرَس (faras) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 9. ^ [a b] شَاءَ (šāʾa) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 10. ^ درب التبانة (ðarāb at-tabbāina) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 11. ^ درب (ðārāba) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]

Engelska[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ zenith (underrubriken "Etymology") på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 2. ^ azimuth (underrubriken "Etymology") på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 3. ^ Moon på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 4. ^ moon på engelskspråkiga Wiktionary.[8]

Latin[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] primus på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 2. ^ [a b] secundus på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 3. ^ meridianus på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 4. ^ [a b c d e f g h i j] australis på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 5. ^ [a b c d e f g h] borealis på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 6. ^ [a b c] posterior på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 7. ^ [a b c] prior på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 8. ^ maior på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 9. ^ minor på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 10. ^ medius på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 11. ^ meridionalis på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 12. ^ sydlig i Swensk-Latinsk Ordbok.[22]
 13. ^ proximus på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 14. ^ sagma på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 15. ^ packsadel i Swensk-Latinsk Ordbok.[22]

Persiska[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ پنگان (fendjân) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]
 2. ^ ظلمان (zolmân) (Alpha Centauri, underrubriken Translations) på engelskspråkiga Wiktionary.[8]

Svenska[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ lock (sbst.3) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 2. ^ veta på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 3. ^ sluka på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 4. ^ [a b c d e f] killing på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 5. ^ sida (sbst.6) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 6. ^ [a b c d] härold i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 7. ^ upphöja (vb.1 & 2) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 8. ^ [a b c d] lansiär i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 9. ^ torn (bot.) i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 10. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p] lycka (filos.) i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 11. ^ [a b c d e f g h] språng (sbst.2) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 12. ^ fettsvansfår (under huvudordet fårsläktet) i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 13. ^ klandervärd på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 14. ^ skändlig på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 15. ^ [a b c d e f] skälla (vb.2) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 16. ^ [a b] fotpall på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 17. ^ stånga på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 18. ^ surögdhet (under huvudordet ögoninflammation) i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 19. ^ stad i Svensk etymologisk ordbok.[19]
 20. ^ [a b] prick (sbst.1) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 21. ^ rättskaffens på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 22. ^ rättfärdig på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 23. ^ ädel (adj.1) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 24. ^ sinne (sbst.2) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 25. ^ Lokes fängslande (på svenska) på norskspråkiga Heimskringla.[23]
 26. ^ [a b] länd i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 27. ^ ed (sbst.1) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 28. ^ [a b] pinass i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 29. ^ packsadel m. bildexempel (under huvudordet sadel) i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 30. ^ tipp (sbst.1) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 31. ^ bestående (adj.1) på svenskspråkiga Wiktionary.[5]
 32. ^ eka i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 33. ^ slup i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.[9]
 34. ^ beteckning på svenskspråkiga Wiktionary.[5]

(Tillbaka till början)

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "Star Names: Where Do They Come From? And Can You Buy One?". RMSC Strasenburgh Planetarium Information Bulletin, nr. 19, december 1996. Strasenburgh Planetarium, Rochester Museum & Science Center, Rochester, NY, USA. (Arkiverad 2007 på adressen https://web.archive.org/web/20070928043446/http://www.rmsc.org/planetarium/qandi/snames.htm%27%27.)
 2. ^ Kunitzsch, P. 1979. "A Note on Star Names, especially Arabic, and their Literature", Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, vol. 20, sid. 478-480.
 3. ^ Thompson, G. D. 2011. Sidan Richard Allen's Star-Names: Their Lore and Meaning Arkiverad 6 januari 2017 hämtat från the Wayback Machine., under Studies of Occidental Constellations and Star Names to the Classical Period: An Annotated Bibliography Arkiverad 19 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine., under webbplatsen Gary D. Thompson, Melton West, Australia Arkiverad 19 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 25 maj 2014.
 4. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae] Knobel, E. B. (1895). ”Al Achsasi Al Mouakket, on a catalogue of stars in the Calendarium of Mohammad Al Achsasi Al Mouakket”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 55: sid. 429. Bibcode1895MNRAS..55..429K. 
 5. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] Wiktionary, en öppen, wikibaserad ordbok på Internet, svenskspråkiga upplagan (sv.wiktionary.org). Läst 29 maj 2014.
 6. ^ [a b c d e f g h i j k] Wikimedia Commons, en öppen, wikibaserad databas för mediefiler. Läst 27 maj 2014.
 7. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y] Allen, R. H. 1963. Star Names: Their Lore and Meaning. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 0-486-21079-0. (Nytryck av 1899 års upplaga (som bar titeln Star-Names and Their Meanings), G. E. Stechert, New York, NY, USA.)
 8. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad] Wiktionary, en öppen, wikibaserad ordbok på Internet, engelskspråkiga upplagan (en.wiktionary.org). Läst 26 maj 2014.
 9. ^ [a b c d e f g h i j k l] Nordisk familjebok: Uggleupplagan (1904-1926), 2:a upplagan. Uppslagsverket finns tillgängligt på Internet genom Projekt Runeberg. Läst 26 maj 2014.
 10. ^ [a b c d] Kaler, J. B. Webbplatsen Stars, UrbanaChampaign universitetsområde, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Läst 6 maj 2014.
 11. ^ [a b c d] Kunitzsch, P., Smart, T. 2006. A Dictionary of Modern star Names: A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations, 2:a utg. Sky Publishing, Cambridge, Massachusetts, USA. ISBN 978-1-931559-44-7
 12. ^ [a b c] Kunitzsch, P. 1959, Arabische Sternnamen in Europa. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Tyskland
 13. ^ Dolan, Chris (2008). ”Al Anz”. Constellations and their Stars. Chris Dolan, University of Wisconsin—Madison. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2015. https://web.archive.org/web/20150828041238/http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/hr/1605.html. Läst 23 maj 2014. 
 14. ^ [a b] Rhoads, J. W. 1971. Technical Memorandum 33-507 — A Reduced Star Catalog Containing 537 Named Stars. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. Tillgänglig i PDF-format: "19720005197_1972005197.pdf". Läst 25 maj 2014.
 15. ^ [a b c] Pultar, M. Yildiz adlari sözlüdjü (sv. "Ordbok över stjärnnamn"), turkiskspråkig webbplats. Läst 23 maj 2014.
 16. ^ Moore, P., Rees, R. 2011. Patrick Moore's Data Book of Astronomy, 2:a utgåvan. Cambridge University Press, Cambridge, Storbritannien. ISBN 0-521-89935-4.
 17. ^ Kostjuk, N. D. 2002. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index, table3.dat, löpnr. 217891. Institute of Astronomy of the Russian Academy of Sciences, Moskva, Ryssland. Publicerat på Centre de Données astronomiques de Strasbourgs (CDS) webbplats under verktyget VizieR. Läst 27 maj 2014.
 18. ^ Ochsenbein, F.; Bauer, P.; Marcout, J. (2000). ”The VizieR database of astronomical catalogues”. Astron. Astrophys., Suppl. Ser. 143: sid. 23-32. Bibcode2000A&AS..143...23O. 
 19. ^ Hellquist, E. 1922. Svensk etymologisk ordbok, sid. 856 (stackig - sta(d)), uppslagsord stad. C. W. K. Gleerups förlag, Lund. Tillgänglig via Internet på Projekt Runebergs webbplats, sidan Svensk etymologisk ordbok. Moderna nytryck har ISBN 91-40-01978-0. Läst 25 maj 2014.
 20. ^ Wehr, H., Cowan, J. M. (red.). 1999. A dictionary of modern written Arabic. Cowans övers. av Wehrs tyskspråkiga original, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart (1952) och Supplement (1959). Spoken Language Services Inc, USA. ISBN 978-0-879500-02-3.
 21. ^ [a b c d] Davis, G. A. 1944. The Pronunciations, Derivations, and Meanings of a Selected List of Star Names, Popular Astronomy, Vol. 52:3, sid. 13.
 22. ^ [a b] Cavallin, C. 1875-1876. Swensk-Latinsk Ordbok, två band, tryckt av Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri, Lund. F. & G. Beijers förlag, Stockholm.
 23. ^ Heimskringla, en öppen, wikibaserad källsamling av nordiska texter på Internet, norskspråkig. Läst 29 maj 2014.
 24. ^ ibn Kathir, Ismail (1301—1373). Tafsir al-Qur'an al-Azim (oftast kallad Tafsir ibn Kathir). Kommentar till suran 53:49 Arkiverad 22 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.. Engelsk översättning på webbplatsen Quran Tafsir Ibn Kathir Arkiverad 19 juni 2010 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 22 maj 2014
 25. ^ Bernström, M. K. 2008. Koranens budskap, 2:a rev. uppl., 3:e tryckn. Svenska islamiska akademiens skriftserie, nr. 1. Proprius förlag, Stockholm. ISBN 978-91-7118-899-1.
 26. ^ Motz, L. & Nathanson, C. 1991. The Constellations: An Enthusiast's Guide to the Night Sky, sid. 116. Aurum Press, London, Storbritannien. ISBN 978-1-85410-088-7.
 27. ^ Henbest, N. & Couper, H. 1994. The guide to the galaxy, sid. 31. Cambridge University Press, Storbritannien. ISBN 0-521-45882-X
 28. ^ Kepple, G. R. & Sanner, G. W. 1998. The Night Sky Observer's Guide, vol. 1, sid. 18. Willmann-Bell, Richmond, Virginia, USA. ISBN 0-943396-58-1.
 29. ^ Astronomy Foundation. Sidan لَطْخة سَحابِيّة Arkiverad 19 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine. (Cloudy Stain-Nebula), under webbplatsen Astronomy Foundation Arkiverad 18 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 18 maj 2014.
 30. ^ Caton-Thompson, G. 1944. The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhramaut), Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, nr. XIII. Oxford University Press, Storbritannien.
 31. ^ Tipaldos, G. E. 1930. Great Greek Encyclopedia (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια; (He) megale hellenike encyclopedia), vol. XII, sid. 292. Pyrsos-utgåvan, Aten, Grekland.
 32. ^ Fox-Davies, A. C. 1909. A Complete Guide to Heraldry. T.C. & E.C. Jack, London & Edinburgh, Storbritannien. Tillgänglig för läsning på engelskspråkiga Wikisource samt för digital hämtning (och läsning) på The Internet Archive.
 33. ^ Dallal, A. 2010. Islam, Science, and the Challenge of History. Yale University Press, New Haven, CT, USA. ISBN 978-0-300-15911-0.
 34. ^ Singer, C. J. 1997. A short history of science to the nineteenth century. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 978-0-486-29887-0.
 35. ^ Westerlund, B. E. 1997. The Magellanic Clouds, Cambridge Astrophysics Series, nr. 29. Cambridge University Press. ISBN 0-521-48070-1.
 36. ^ Toivanen, S., Sipilä, H. et al. Webbsidan What is the Milky Way called in Different Languages? Arkiverad 19 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.. Listan är tillgänglig som PDF-fil: milkyway.pdf Arkiverad 19 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine. (149 kB). Läst 18 maj 2014.
 37. ^ "[…] Fixstjärnornas bok […]". 1995. Nationalencyklopedin, band 17, uppslagsord al-Sufi. Bra Böcker AB, Höganäs. ISBN 978-91-9762-416-9. (I webbversionen av Nationalencyklopedin, NE.se, har verket givits titeln Stjärnbildernas bok (se uppslagsorden Andromedagalaxen och al-Sufi), men ingen referensinformation finns tillgänglig.)

Källnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Alioth på Stars (se Kaler, J. B. i källistan).[10]
 2. ^ Almaaz på Stars (se Kaler, J. B. i källistan).[10]
 3. ^ Azaleh på Yildiz adlari sözlüdjü (se Pultar, M. i källistan).[15]
 4. ^ Hassaleh på Yildiz adlari sözlüdjü (se Pultar, M. i källistan).[15]
 5. ^ Nusakan på Stars (se Kaler, J. B. i källistan).[10]
 6. ^ Saiph på Stars (se Kaler, J. B. i källistan).[10]
 7. ^ Salm på Yildiz adlari sözlüdjü (se Pultar, M. i källistan).[15]