Västlig kristendom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ej att förväxla med Latinska kyrkan, den största delkyrkan i Katolska kyrkan.

Med västlig kristendom, avses i kyrkohistorisk och/eller protestantisk synvinkel (härav även kallad västkyrkan) de kristna kyrkor vilkas tradition går tillbaka på det västromerska riket och det romerska patriarkatet[källa behövs], dels den kultursfär som hör samman med dessa kyrkor, varvid katolicism, anglikanism och protestantism då räknas till västlig kristendom.

Inom Katolska kyrkan motsvaras detta av delkyrkan Latinska kyrkan (även kallad Västkyrkan) som täcker hela Västeuropa och följer den latinska riten.

Man måste således skilja på det kyrkohistoriska begreppet västlig kristendom, den katolska Latinska kyrkan och det protestantiska begreppet västkyrkan.

Västlig kristendom ur protestantisk synvinkel[redigera | redigera wikitext]

Härmed avses den kultursfär som präglats av västkyrkan. Till den västliga kristenheten räknas även de länder och landområden där de samfund som i samband med reformationen skildes från Rom dominerar, till exempel Norden, Storbritannien, Nederländerna och stora delar av Tyskland. I dag utgörs den västliga kristendomen av länder präglade av såväl romersk-katolska kyrkan som de samfund som framgått ur denna: de protestantiska och de anglikanska.

Med västkyrkan avses de kyrkor vilkas tradition går tillbaka på det västromerska riket och det romerska patriarkatet. Då latin här av hävd är gudstjänstspråk talar man även om den latinska kyrkan.

Den västliga kristendomens första kyrkolärare var Gregorius I, Ambrosius av Milano, Augustinus och Hieronymus.

Geografiskt går gränsen enligt ovanstående synsätt mot östkyrkan, som i stort är detsamma som ortodox kristendom, och dess kultursfär i princip genom Finland och Baltikum, öster om Polen och Slovakien, genom Ungern, öster om Kroatien och genom Bosnien-Hercegovina och öster om Italien och ned genom Libyen.

Huruvida de olika protestantiska och anglikanska samfunden/kyrkorna skall räknas hit är en teologiskt omstridd fråga. Romersk-katolska kyrkan erkänner inte några protestantiska samfund som varande kyrkor, då dessa inte erkänner prästvigningens sakrament och enligt romerskt synsätt inte bibehållit den apostoliska successionen.


Kristenhetens huvudgrenar
 
 protestanter  Västeuropa, Nordamerika
Reformationen 1500-talet  
   anglikaner  England
 
 katoliker (västliga)  Centraluropa, Sydeuropa, Sydamerika
unierade katoliker
 fornkyrkan Stora schismen 1000-talet   (östliga)  Östeuropa, Västasien
431   451    
     östortodoxa  Östeuropa, Nordasien
   
   orientalisk-ortodoxa, kopter  Egypten, Etiopien
 
 nestorianer  Syrien, Irak, Iran

Se även[redigera | redigera wikitext]