Kalkogen

Från Wikipedia
Syre, svavel, selen och tellur.

Kalkogenerna är grundämnen i grupp 16 i det periodiska systemet. Denna grupp är även känd som syregruppen. Följande ämnen ingår i gruppen:

Syre, svavel och selen är icke-metaller medan tellur och polonium är halvmetaller. Föreningar med ämnen i syregruppen är vanligt förekommande i jordskorpan.