Arsenik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Arsenik
Nummer
33
Tecken
As
Grupp
15
Period
4
Block
p
P

As

Sb
GermaniumArsenikSelen
[Ar] 3d10 4s2 4p3
33As

Arsen 1a.jpg

Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa 74,92160 u
Utseende Metalliskt grå
Fysikaliska egenskaper
Densitet 5727 kg/m3 (273 K)
Aggregationstillstånd Fast
Smältpunkt 1090 K (817 °C under tryck)
Kokpunkt 887 K (613 °C) (sublimerar)
Molvolym 12,95 × 10-6 m3/mol
Smältvärme 369,9 kJ/mol
Ångbildningsvärme 34,76 kJ/mol
Atomära egenskaper
Atomradie 115 (114) pm
Kovalent radie 119 pm
van der Waalsradie 185 pm
Jonisationspotential Första: 947 kJ/mol
Andra: 1798 kJ/mol
Tredje: 2735 kJ/mol
Fjärde: 4837 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration [Ar] 3d10 4s2 4p3
e per skal 2, 8, 18, 5
Electron shell 033 Arsenic - no label.svg
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd ±3, 5 (svagt sur)
Elektronegativitet 2,18 (Paulingskalan)
Diverse
Kristallstruktur rombohedral
Elektrisk konduktivitet 3,45·106 A/(V × m)
Mohs hårdhet 3,5
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Arsenikisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
75As 100 %
Stabil
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Arsenik (latinskt namn, arsenicum) är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Arsenik har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, och även i glasindustrin för att kunna skilja glasets luftbubblor så att man får ett rent och prydligt glas men används även i dagens industri men i mindre skala (till exempel gamla fönsterrutor, kristallglas och prismakristallkronor) men har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.

Den även giftiga kemiska föreningen arseniktrioxid kallas ofta "vit arsenik".

Arsenik från jordskorpan urlakas i dricksvattnet, vid till exempel risodling tas detta upp vilket gör att arsenik kan hittas i vissa livsmedelsprodukter, exempelvis ris.

En undersökningsmetod som används för att upptäcka arsenik är att framkalla en arsenikspegel.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Föreningar av arsenik ha varit kända sedan mycket lång tid och namnet arsenik kommer från det grekiska arsenikon, vilket stod för oripiment, som är en form av arseniksulfid. Ämnet anses ha upptäckts av Albertus Magnus omkring år 1250. Den svenska kemisten Georg Brandt betecknade år 1733 arsenik som en halvmetall, medan Lavoisier ansåg arsenik var ett metalliskt grundämne. [2]

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Arsenik finns bundet i vissa mineral som till exempel arsenikkis och realgar men förekommer även i malmer med guld, silver, koppar och zink och kan spridas vid brytning av dessa. Spår av arsenik kan hittas i vatten och cigarettrök [3] liksom i rök från kol och olja.[4]

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Arseniken framställs dels av gedigen arsenik genom sublimering, dels genom upphettning av arsenikkis eller arsenikjärn varvid arseniken förångas och kan kondenseras. Vidare utvinns arsenik som biprodukt vid flera olika metallurgiska processer.[5]

Medicinsk användning[redigera | redigera wikitext]

Arseniktrioxid ingår som aktiv beståndsdel i ett godkänt läkemedel mot en sällsynt form av leukemi. Läkemedlet är centralt godkänt av det Europeiska läkemedelsverket och EU-kommissionen.[6]

Miljö[redigera | redigera wikitext]

Arsenikmineral och salter förekommer som nämnts ovan i mineral och malmer och kan utlakas i vatten. I strömmande ytvatten brukar arsenikhalterna vara låga, men i brunnar och andra relativt stillastående vatten kan halterna nå toxiska nivåer, vilket särskilt drabbat Bangladesh i vad som WHO kallat för världens genom tiderna största giftkatastrof. Även om man åtgärdat ungefär hälften av de aktuella brunnarna är förgiftningshotet fortfarande till stor del olöst och man bedömer att omkring 40 miljoner människor, en fjärdedel av landets befolkning utsätts för giftigt vatten; tiotusentals människor dör årligen av arsenikförgiftning och dess följdsjukdomar och särskilt barn riskerar men för livet på grund av arsenikorsakade utvecklingsstörningar. [7][8].

2015 gick Livsmedelsverket i Sverige ut med rekommendationen att begränsa konsumtion av risprodukter och att hälla av kokvattnet efter att riset kokats, detta för att minska intaget av arsenik.[9][10]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Tom Moll. "Lärobok i kemi för realgymnasiet" (s. 194), Projekt Runeberg. Åtkomst 28 augusti 2015.
  2. ^ Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011
  3. ^ ”Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren, rapport 5882”. Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5882-1.pdf. Läst 16 november 2011. 
  4. ^ ”Arsenik”. Arbets- och miljömedicin, Uppsala. http://www.ammuppsala.se/arsenik. Läst 25 november 2009. 
  5. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952
  6. ^ ”Trisenox”. EMA. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000388/human_med_001107.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Läst 23 januari 2016. 
  7. ^ Ylva Lindahl, red (2014). ”Geografi och klimat”. Bangladesh Länder i fickformat: 818. Stockholm: Utrikespolitiska institutet. sid. 26. ISBN 978-91-7507-269-2 
  8. ^ Sam Loewenberg (2016). ”In Bangladesh, arsenic poisoning is a neglected issue” (på engelska). The Lancet (p2336–2337, 12 November 2016) 388 (10058): sid. 2336-2337. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32173-0. 
  9. ^ http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-matning-visar-arsenik-i-sex-populara-produkter
  10. ^ http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/undersokning-visar-problem-med-arsenik-i-ris-och-risprodukter/

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa Länkar[redigera | redigera wikitext]