Cerium

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Cerium
Ce-TableImage.png
Tecken
Ce
Atomnr.
58
Grupp
3
Period
6
Block
d
Allmänt
Ämnesklass lantanoider
Densitet 6689 kg/m3 (273 K)
Hårdhet 2,5
Utseende Silvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa 140,116 u
Atomradie (beräknad) 185 (-) pm
Kovalent radie 165 pm
Elektronkonfiguration [Xe]4f26s2
e per skal 2, 8, 18, 19, 9, 2
Oxidationstillstånd (O) 4, 3 (svag bas)
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd fast
Smältpunkt 1071 K (798 °C)
Kokpunkt 3699 K (3426 °C)
Molvolym 20,69 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme 414 kJ/mol
Smältvärme 5,46 kJ/mol
Ljudhastighet 2100 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 1,12 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 190 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga 1,15·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga 11,4 W/(m·K)
1a jonisationspotential 534,4 kJ/mol
2a jonisationspotential 1050 kJ/mol
3e jonisationspotential 1949 kJ/mol
4e jonisationspotential 3547 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
134Ce syntetisk 3,16 dagar ε 0,500 134La
135Ce syntetisk 17,7 timmar ε 2,026 135La
136Ce 0,19 % 136Ce, stabil isotop med 78 neutroner
137Ce syntetisk 9,0 timmar ε 1,222 137La
138Ce 0,25 % 138Ce, stabil isotop med 80 neutroner
139Ce syntetisk 32,501 dagar ε 0,581 139La
140Ce 88,48 % 140Ce, stabil isotop med 82 neutroner
141Ce syntetisk 32,501 dagar β- 0,581 141Pr
142Ce 11,08 % 5-1016 år β- 4,505 142Nd
143Ce syntetisk 33,039 timmar β- 1,462 143Pr
144Ce syntetisk 284,893 dagar β- 0,319 144Pr
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Cerium är ett grundämne, som är en järnliknande lättantändlig metall. Grundämnet tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Historia[redigera | redigera wikitext]

De båda svenskarna Jöns Jacob Berzelius och Wilhelm Hisinger fann 1803 ett nytt ämne, ceria (oren ceriumoxid) vilket de uppkallade efter asteroiden Ceres, upptäckt 1801. Efter publicering av upptäckten hävdades att Martin Heinrich Klaproth hade hunnit före, men svenskarnas avhandling beskrev ceriumjorden mycket mer ingående. Metalliskt cerium framställdes första gången 1875 av Hillebrand och Norton[förtydliga]. [1]

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Cerium är en grå, metallglänsande mjuk metall som blir matt i luften. Den saknar biologisk roll, men varken metallen eller dess föreningar är giftiga. [1]

Framställning och förekomst[redigera | redigera wikitext]

Cerium framställs dels av cerit, dels och i större mängd av mineralet monazit, där det förekommer i förening med fosforsyra. Detta finns i stora mängder, t ex i form av monazitsand i Brasilien och North Carolina. Halten i jordskorpan beräknas till 40 - 60 ppm. Metallen kan framställas genom reduktion av ceriumfluorid med kalcium, eller smältelektrolys av ceriumklorid. [2]

Användning[redigera | redigera wikitext]

Cerium används i små mängder i vissa legeringar. Ceriumföreningar används i bildrör till färg-TV-apparater. Cerium(III)oxid används som tillsats till diesel då den katalyserar oxidation av kolmonoxid. Den används även som katalysator i självrengörande köksugnar och som krackningskatalysator inom den petrokemiska industrin. [1]

Lättantändligheten gör cerium användbart vid framställning av pyrofora legeringar t ex för tänddon. I form av ceriumnitrat kan metallen användas för tillverkning av nät i gasglödljus (glödstrumpor) samt i form av oxalat eller sulfat för framställning av gula färger vid porslinstillverkning. [2]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011
  2. ^ [a b] Meyers varulexikon, Forum, 1952

Se även[redigera | redigera wikitext]