Argon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För ett släkte av fjärilar, se Argon (djur).
Argon
Nummer
18
Tecken
Ar
Grupp
18
Period
3
Block
p
Ne

Ar

Kr
KlorArgonKalium
   

Plasmatillstånd
Violett i sitt plasmatillstånd

Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Ämnesklass      Ädelgas
Relativ atommassa 39,948(1) u
Utseende Färglös i sin gasform
Utseende
e per skal 2, 8, 8
Elektronkonfiguration [Ne] 3s2 3p6
Elektronkonfiguration
Identifikation
CAS-nummer 7440-37-1
CID-nummer 23968
RTECS-nummer CF2300000
Fysikaliska egenskaper
Aggregationstillstånd Gas
Smältpunkt 83,81 K ​(−189,34 °C)
Kokpunkt 87,302 K ​(−185,848 °C)
Molvolym 22,56 × 10−6 m3/mol
Trippelpunkt 83,8058 K (−189,3442 °C)
68,89 kPa[1]
Kritisk punkt 150,687 K (−122,463 °C)
4,863 MPa[1]
Smältvärme 1,18 kJ/mol
Ångbildningsvärme 6,52[2] kJ/mol
Specifik värmekapacitet 520 J/(kg × K)
Molär värmekapacitet 20,85[3] J/(mol × K)
Adiabatiskt index 53[4]
Ångtryck
Tr. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
Te. (K) 47 53 61 71 87
Atomära egenskaper
Maximumvalens 2
Oxidationstillstånd (O) 0
Kristallstruktur Kubisk ytcentrerad (fcc)
Kristallstruktur
Gittervinklar π2, π2, π2[4]
Gitterkonstanter 525,6; 525,6; 525,6[4] pm
Rymdgruppsnamn Fm_ 3m[4]
Rymdgruppsnummer 225[4]
Elektronaffinitet 0[4] kJ/mol
1:a jonisationspotential 1520,6 kJ/mol
2:a jonisationspotential 2665,8 kJ/mol
3:e jonisationspotential 3931 kJ/mol
4:e jonisationspotential 5771 kJ/mol
5:e jonisationspotential 7238 kJ/mol
6:e jonisationspotential 8781 kJ/mol
7:e jonisationspotential 11995 kJ/mol
8:e jonisationspotential 13842 kJ/mol
9:e jonisationspotential 40760 kJ/mol
10:e jonisationspotential 46186 kJ/mol
Atomradie 71 pm
Kovalent radie 106 pm
van der Waalsradie 188 pm
Termiska egenskaper
Värmeledningsförmåga 17,72 × 10−3 W/(m × K)
Elektromagnetiska egenskaper
Magnetism Diamagnetisk[5]
Magnetisk susceptibilitet −1,1 × 10−8[6]
Brytningsindex 1,000281[4]
Mekaniska egenskaper
Ljudhastighet 319 m/s (20 °C)
Densitet 1,784[7] kg/m3 (273 K)
Förekomst[4]
Universum 0,02 %
Solen 0,007 %
Jordens atmosfär 0,934 %[8]
Jordskorpan 0,00015 %
Havsvatten 0,000045 %
Historia
Namnursprung Från grekiska argos, ”på tomgång”.[9][10]
Upptäckt och första isolation Lord Rayleigh och William Ramsay (1894)
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Argonisotoper
Nuklid Fö. t½ ST SE (MeV) SP
36Ar 36Ar, stabil isotop med 18 neutroner
38Ar 0,063 % 38Ar, stabil isotop med 20 neutroner
39Ar syntetisk 269 år β 0,565 MeV 39K
40Ar 99,6 % 40Ar, stabil isotop med 22 neutroner
42Ar syntetisk 32,9 år β 0,600 MeV 42K
Säkerhetsinformation
GHS-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)[7]
04 – Gasflaska

Gasflaska

H-fraser H280
P-fraser P403[7]
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Argon är ett icke-metalliskt grundämne som har atomnummer 18 och kemiskt tecken Ar. Argon är den vanligaste ädelgasen och den finns i jordens atmosfär i en halt av cirka 0,93 %. Argon används ibland som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 938.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Ett argonfyllt glasrör lyser upp med hjälp av elektrisk ström och bildar förkortningen för argon.

Argon används ofta som skyddsgas när kväve är för reaktivt och andra ädelgaser för dyra. Argon har en stor användning i glödlampor där den skyddar volframtråden från oxidering. Gasen används också som skyddsgas vid svetsning av till exempel järn där metallen annars hade reagerat med luftens syre på grund av hettan. Flytande argon kan användas vid behandling av cancercellerna dör av den kraftiga nedkylningen.

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Argon är den vanligaste ädelgasen och jordens atmosfär består till 0,935 % volymprocent av gasen.

Gas Procent i atmosfären
Syre 20,946 %
Kväve 78,084 %
Koldioxid 0,035 %
Argon 0,934 %

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Argon utvinns huvudsakligen från luft genom fraktionerad destillation. Argon bildas också genom sönderfall av den naturligt förekommande radioaktiva isotopen 40K.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Engelsmannen Henry Cavendish utförde på 1780-talet experiment med urladdningar i en blandning av kväve och ett överskott av syre, varvid han erhöll kväveoxider som han absorberade i en alkalilösning. Efter att ha absorberat kvarvarande syrgas med kaliumsulfid fick han kvar en liten gasmängd, vilken bestod av ädelgaser från luften. Han fastställde dock aldrig dessa glasblåsor som ett nytt ämne. [11]

När John William Strutt på 1880-talet bestämde densiteten för olika gaser upptäckte han att kväve som hade framställts ur luft hade lite högre densitet än det kväve som framställts ur ammoniak. Strutt hittade ingen förklaring på problemet men skotten sir William Ramsay gjorde en spektralanalys på luft befriad från syre och kväve och hittade då linjer som aldrig förr hade hittats i luft.

När Ramsay 1894 ledde luftkväve över glödande magnesium, som reagerar med kväve, fann han att 1/80-del av gasen inte reagerade med magnesium. Forskarna kom då överens om att det var ett nytt grundämne som upptäckts och döpte gasen till argon efter det grekiska ordet argos som betyder trög eller lat.

Då Ramsay 1898 tillsammans med Morris Travers, destillerade argonet fann han att det innehöll ytterligare tre ädelgaser - neon, krypton och xenon. [11]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Mall:RubberBible92nd
 2. ^ Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
 3. ^ Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
 4. ^ [a b c d e f g h] ”Technical data for Argon” (på engelska). periodictable.com. http://periodictable.com/Elements/018/data.html. Läst 23 november 2015. 
 5. ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Mall:RubberBible86th
 6. ^ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
 7. ^ [a b c] Mall:GESTIS.
 8. ^ Source for figures: Carbon dioxide, NOAA Earth System Research Laboratory, (updated 2013-03). Methane, IPCC TAR table 6.1, (updated to 1998). The NASA total was 17 ppmv over 100%, and Mall:CO2 was increased here by 15 ppmv. To normalize, N2 should be reduced by about 25 ppmv and O2 by about 7 ppmv.
 9. ^ Royal Society of Chemistry – Visual Element Periodic Table
 10. ^ – Online Etymological Dictionary
 11. ^ [a b] Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011

Se även[redigera | redigera wikitext]