Californium

Från Wikipedia
Californium
Nummer
98
Tecken
Cf
Grupp
N/A
Period
7
Block
f
Dy

Cf
BerkeliumCaliforniumEinsteinium
[Rn] 5f10 7s2
98CfEmissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa251 u
UtseendeOkänt, antagligen
silvervit/grå metallisk
Fysikaliska egenskaper
Densitet15100 kg/m³ (273 K)
AggregationstillståndFast
Atomära egenskaper
Jonisationspotential(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Rn] 5f10 7s2
e per skal2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Kemiska egenskaper
Diverse
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Californiumisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
247Cf syntetisk 3,11 timmar α
ε
6,527
0,646
243Cm
247Bk
248Cf {syn.} 333,5 dagar α och SF 6,361 244Cm
249Cf {syn.} 351 år α 6,295 245Cm
250Cf {syn.} 13,08 år α och SF 6,128 246Cm
251Cf {syn.} 898 år α 6,176 247Cm
252Cf {syn.} 2,645 år α och SF 6,217 248Cm
253Cf {syn.} 17,81 dagar α
β
6,124
0,285
249Cm
253Es
254Cf {syn.} 60,5 dagar α och SF 5,926 250Cm
Säkerhetsinformation
Övriga faror
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Californium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Californium är en transuran. Det skapades första gången på University of California, Berkeley 1950 och är uppkallat efter delstaten Kalifornien i USA.