Dalregementsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dalregementsgruppen
(DRG)
Dalregementsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Dalregementsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnDalregementsgruppen
Datum2000–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
Del avLivgardet [b]
HögkvarterFalu garnison
FörläggningsortFalun
FärgerGult och blått          
Marsch"Stenbocksmarschen" (Lindsten) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
FörbandschefMikael Lundin
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg
Dalregementsgruppens expedition i Falun.

Dalregementsgruppen (DRG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Falu garnison i Falun

Historia[redigera | redigera wikitext]

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen, att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med operationsledningen. Förslaget innebar att samtliga försvarsområdesstaber skulle avvecklas.[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Dalarna och Gävleborgs försvarsområde (Fo 53). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Dalarnas län organiserades den 1 juli 2000 Dalregementsgruppen, vilken underställdes Mellersta militärdistriktet (MD M).[2]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[3] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Dalregementsgruppen överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Livgardet (LG) från och med den 1 januari 2006.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Chefen Dalregementsgruppen är direkt underställd chefen Livgardet (LG) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Dalarnas län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Mitt (MR M). Dalregementsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i länet. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Från och med 2010 ansvarar Dalregementsgruppen, tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet, för så kallad direktutbildning (GSU) till sina insatsförband.

Åren 2006–2007 ingick gruppen i ett projekt inom Hemvärnet, där man direktutbildade värnpliktiga för krigsplacering inom Hemvärnet. Ett försök som resulterade i att man från och med 2010 kommer att utbilda två GSU-plutoner. Under 2014 påbörjades ytterligare ett projekt inom Dalregementsgruppen tillsammans med Gotlandsgruppen, där en granatkastarpluton skulle rekryteras till respektive bataljon, under första halvåret och utbildas under det andra. Plutonerna som är utrustade med 120 mm granatkastare m/41 blev Hemvärnets första granatkastarplutoner.[4][5]

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Dalregementsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 en hemvärnsbataljon, Dalabataljonen (17. hemvärnsbataljonen), samt en ledningspluton till Militärregionstab Mitt.

Dalabataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 17. hemvärnsbataljonsstaben och ledningsplutonen (Västerdals kompani)
 • 171. hemvärnsinsatskompaniet (Gagnefs kompani)
 • 172. hemvärnsinsatskompaniet (Gustafs kompani)
 • 173. hemvärnsbevakningskompaniet (Orsa kompani)
 • 174. hemvärnsflyggruppen
 • 175. hemvärnsmusikkåren, Hemvärnets musikkår Borlänge
 • 176. hemvärnspionjärplutonen (Leksands kompani)
 • 177. hemvärnsgranatkastarplutonen

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Dalregementsgruppen är förlagd på den norra delen av det före detta kasernområdet i Falun. Inom det före detta kasernområdet disponerar gruppen även delar av C-kasernen.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Dalregementsgruppen (DRG) är sedan den 1 juli 2000 traditionsbärare för Dalregementet (I 13) och Dalabrigaden (NB 13). Från den 1 juli 2012 är Dalregementsgruppen traditionsbärare för Dalregementet.[6]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–2006: Överstelöjtnant Tage Johansson
 • 2006–2018: Överstelöjtnant Mikael Lundin
 • 2019–2019: Major Ulf Titz [d]
 • 2020–20xx: Överstelöjtnant Daniel Banck

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Dalregementsgruppen 1998-01-01
Beteckningar
DRG 1998-01-01
Förläggningsorter och övningsfält
Falu garnison (F) 1998-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 2000-2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp.
 2. ^ Åren 2000-2005 var gruppen underställd Mellersta militärdistriktet.
 3. ^ Förbandsmarschen ärvdes från Dalregementet och Dalabrigaden, och fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006.[1]
 4. ^ Ulf Titz är tillfördordnand chef under 2019.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 49
 2. ^ [a b] ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 11 mars 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 11 mars 2018. 
 4. ^ ”Hemvärnet i Dalarna ska rekrytera en granatkastarpluton”. svt.se. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222233218/http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/granatkastare-sokes. Läst 9 februari 2014. 
 5. ^ ”Tidningen Hemvärnet 5–2013” (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). tidningenhemvarnet.se. Arkiverad från originalet den 6 november 2013. https://web.archive.org/web/20131106005923/http://tidningenhemvarnet.se/wp-content/uploads/2013/01/Hemv1305.pdf. Läst 16 februari 2014. 
 6. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 11 mars 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]