Försvarsmaktens logistik

Från Wikipedia
Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)
Vapen för Försvarsmaktens logistik tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnFörsvarsmaktens logistik
Datum2002–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensamt
TypLogistikförband
RollMilitärlogistik
Del avHögkvarteret
FöregångareNorra underhållsregementet,
Mellersta underhållsregementet,
Södra underhållsregementet,
Underhållsgrupp Gotland,
Försvarsmaktens Flygverkstäder,
Örlogsvarvet Muskö,
FMV Resmat,
Militära servicekontoret,
Försvarsmaktens underhållscentrum
Ingående delarFörsörjningskontor,
Försvarsmaktens transportkontor,
Joint Service Support,
Teknik- och vidmakthållandekontor Logistik
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortUtspritt, finns där Försvarsmakten bedriver verksamhet
Marsch"Armé och Marin" (Berg) [a]
DekorationerFMLOGSM [b]
Befälhavare
FörbandschefKommendör Mattias Svedin
FörbandsförvaltareRegförv. Kerim Kabaca
Stf. regementschefÖvlt Martin Johansson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Förtjänstemedalj

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är ett försvarsmaktsgemensamt logistikförband inom Försvarsmakten som verkat sedan 2002. Förbandsledningen är förlagd i Stockholms garnison i Stockholm.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Förbandet bildades den 1 januari 2002 genom att Försvarsmakten samlade Norra, Mellersta och Södra underhållsregementena, Underhållsgrupp Gotland, Försvarsmaktens Flygverkstäder, Örlogsvarvet Muskö, FMV Resmat, Militära servicekontoret, Försvarsmaktens underhållscentrum, serviceenheterna och resurser för drift och underhåll av IT/telesystem vid militära enheter inom ett gemensamt förband för hela Försvarsmakten. Viss underhållsverksamhet övertogs också från flyg- och marinförband. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt att sänka kostnaderna för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.[2] Genom intäktsfinansieringen kunder kostnaderna på förbandens logistik identifieras och tydliggöras. Detta var en förutsättning för att sedan successivt minska kostnaderna och öka effektiviteten. Staben flyttades genom försvarsbeslutet 2004 år 2005 från Karolinen i Karlstad till Stockholm.[3]

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2023 föreslog Försvarsmakten att Försvarsmaktens logistik skulle byta namn den 1 januari 2023 till Försvarsmaktens logistikregemente (FM LOGR). Bakgrunden till förslaget om namnbyte angavs som namnet Försvarsmaktens logistik inte avspeglade den verksamhet som organisationsenheten bedriver i dag, nämligen logistik på den bakre nivån. Genom mindre justering av namnet så ansåg Försvarsmakten att förbandsidentiteten samtidigt bibehölls. Vidare så ansåg man med att med namnbytet så kan Försvarsmaktens logistikregemente (FM LOGR) kallas för Logistikregementet, istället för som tidigare för akronymen FMLOG. I samma budgetunderlag föreslog Försvarsmakten att ledningen och staben för Försvarsmaktens logistik från och med den 1 januari 2023 lokaliseras till Arboga garnison.[4]

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2024 föreslog Försvarsmakten att regeringen beslutar om att inga förändringar görs avseende FMLOG i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Något som Försvarsmakten i budgetunderlag för 2023 föreslog, för att kunna omlokalisera FMLOG till Arboga.[5]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens logistik är ansvarig för samordning av den bakre logistiken. Försvarsmaktens logistik har cirka 800 anställda (varav cirka 90% är civilanställda). Försvarsmaktens logistik bidrar till uthållig och effektiv försvarslogistik genom att anskaffa, vidmakthålla samt avveckla förnödenheter. Förbandet ser till så att reservmateriel och drivmedel finns tillgängligt kontinuerligt över tiden, när och där Försvarsmakten behöver den. Försvarsmaktens logistik planerar och hanterar även Försvarsmaktens transportbehov nationellt och internationellt för alla transportsätt och i alla konfliktnivåer. I det ligger också spedition och tullhantering. Försvarsmaktens logistik genomför även skyddade transporter nationellt och internationellt.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens logistik är från och med 2015 ett krigsförband. Fram till och med 2021 ska nu organisationen öva och utbildas för att 2021 vara redo att koordinera logistiken vid insatser, oavsett om det råder fred kris eller krig i den miljö som förbandet befinner sig i.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Sleipner, Odens stridshäst med åtta ben, var starkast av alla hästar och kunde springa såväl på land som på vatten och i luften. Detta understryker det försvarsmaktsgemensamma. Svärdet symboliserar också det försvarsgemensamma. Hästen är intimt förknippad med både underhållstjänstens och övrig stödverksamhets historia. Hästen drog fram våra förnödenheter. Seldon och hästskor skulle tillverkas, lagas och renoveras. Hästen användes vid postbefordran och blev säkert mat ibland. Blixtarna från Sleipners hovar symboliserar både kraft och elektronisk överföring.

År 2002 instiftades Försvarsmaktens logistiks förtjänstmedalj i silver (FMLOGSM). Förtjänstmedalj ärvdes från Försvarsmaktens underhållscentrums (FMUhC) och är i 8:e storleken. Beskrivning, medalj i silver med häst med blixtar efter hovarna. Band: vitt med blå kanter och en svart rand på mitten.[6]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Försvarsmaktens logistik 2002-01-01 2022-12-31
Försvarsmaktens logistikregemente 2023-01-01
Beteckningar
FMLOG 2002-01-01 2022-12-31
FM LOGR 2023-01-01
Förläggningsort och detachement
Karlstads garnison (F) 2002-01-01 2004-12-31
Stockholms garnison (F) 2005-01-01 2022-12-31
Arboga garnison (F) 2023-01-01
Flertal orter över hela landet (D) 2002-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2020 genom TFG 020006. Marschen användes av Mellersta underhållsregementet åren 1994–2001.[1]
  2. ^ Försvarsmaktens logistiks förtjänstmedalj i silver (FMLOGSM) instiftades 2002.
  3. ^ Åke Jansson var Försvarsmaktens logistiks förste chef.
  4. ^ Sven-Olof Broman hade ett förordnande som tillförordnad chef.

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]