Försvarsmaktens logistik

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)
Försvarsmaktens logistik vapen.svg
Vapensköld för Försvarsmaktens logistik tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnFörsvarsmaktens logistik
Datum2002–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensamt
TypLogistikförband
RollMilitärlogistik
Del avHögkvarteret
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortFlertal orter över hela landet
Marsch"Armé och marin" (Berg) [a]
Befälhavare
FörbandschefOlof Granander
RegementsförvaltareJakob Kretschmer
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är ett försvarsmaktsgemensamt logistikförband inom Försvarsmakten som verkat sedan 2002. Förbandsledningen är förlagd i Stockholms garnison i Stockholm.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Förbandet bildades den 1 januari 2002 genom att Försvarsmakten samlade Norra-, Mellersta- Södra underhållsregementet, Underhållsgrupp Gotland, Försvarsmaktens Flygverkstäder, Örlogsvarvet Muskö, FMV Resmat, Militära servicekontoret, Försvarsmaktens underhållscentrum, serviceenheterna och resurser för drift och underhåll av IT/telesystem vid militära enheter inom ett gemensamt förband för hela Försvarsmakten. Viss underhållsverksamhet övertogs också från flyg- och marinförband. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt att sänka kostnaderna för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.[2] Genom intäktsfinansieringen kunder kostnaderna på förbandens logistik identifieras och tydliggöras. Detta var en förutsättning för att sedan successivt minska kostnaderna och öka effektiviteten.

FM fick kontroll på logistikkostnaderna. Några "gratistjänster" fanns inte längre i och med att personalkostnaderna kunde tydliggöras.

FMLOG är en av de största enskilda enheterna inom Försvarsmakten med cirka 2000 anställda (varav cirka 1800 är civilanställda).[3] Staben flyttades genom försvarsbeslutet 2004 år 2005 från Karolinen i Karlstad till Stockholm.[4]

Under den tid som FMLOG har verkat har man sparat mycket pengar åt Försvarsmakten. Fram till och med 2014 hade rationaliseringarna sparat Försvarsmakten miljardbelopp[källa behövs].

Från och med bildandet har FMLOG mer än halverat sin personal från ca 6200 personer till ca 2000 personer 2015.[2] 2011 föreslog en försvarstrukturutredning en renodling av Försvarsmakten. Där Försvarsmakten föröver delar av Försvarsmaktens logistik till Försvarets materielverk (FMV), och med det blir en beställare och FMV leverantör av försvarslogistik. I juni 2012 biföll riksdagen Försvarsmakten och Försvarets materielverk med att fortsätta omdaningen av försvarslogistiken. Vilket resulterade i att 1500 personer fördes över från Försvarsmakten till Försvarets materielverk 1 januari 2013. De delar som fördes över från Försvarsmaktens logistik till FMV var:[5]

 • Servicekontor
 • Upphandlingsenheten
 • Markverkstadsenheten
 • Marinverkstadsenheten
 • Flygverkstadsenheten
 • delar av Försörjningsenheten samt FMLOG:s ledning

De enheter som behölls kvar inom Försvarsmaktens logistik den 1 januari 2013 var:

 • delar av försörjningsenheterna samt FMLOG:s ledning
 • Reservmaterielenheten
 • Systemförvaltningsenheten
 • Ledningsteknikenheten
 • Joint Service Support

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

FMLOG:s uppgift är att förse Försvarsmaktens förband, skolor och centra med logistik och stöd så att de kan utföra sina uppdrag. FMLOG stöttar överallt där Försvarsmakten bedriver verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Stödet handlar om alltifrån att se till så att soldater och sjömän får rätt utrustning och service av sin materiel. FMLOG:s verksamhet var fram till 2015 behovsstyrd och intäktsfinansierad men är numera anslagsfinansierad likt övriga förband i Försvarsmakten.[2][6][7]

FMLOG:s verksamhet spänner över en mängd olika områden, bland annat transporter, förråd, drivmedelshantering, expeditioner och arkiv. Vissa av dessa tjänster producerar FMLOG själva, vissa beställs av externa leverantörer. I båda fallen är det FMLOG som styr och samordnar tjänsterna.[6]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

FMLOG är från och med 2015 ett krigsförband. Fram till och med 2021 ska nu organisationen öva och utbildas för att 2021 vara redo att koordinera logistiken vid insatser, oavsett om det råder fred kris eller krig i den miljö som förbandet befinner sig i. Organisationen består av fyra regionala stödenheter: 1.NSE Väst, 2.NSE Syd, 3.NSE Nord samt 4.NSE Mitt. Utöver dessa finns även Dokumenthanteringsenheten med ansvar för arkiv- och expeditionsverksamhet inom hela Försvarsmakten. Organisationen leds av chefen FMLOG och hans stab. Samtlig personal i FMLOG är från och med 2016 krigsplacerad.

Fram till 2016 fanns även Systemförvaltningsenheten och Operativa ledningstekniska bataljonen i FMLOG. Men från och med den 1 januari 2016, bildade de tillsammans med Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, det nya förbandet Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS.[8]

Tidigare organisation[redigera | redigera wikitext]

FMLOG:s verksamhet var mellan åren 2002 och 2008 organiserad med förbandschef och med stab på central nivå, därunder fanns ytterligare en ledningsnivå uppdelad i tre divisioner med egna staber:

 • Försörjningsdivisionen i Boden.
 • Teknikdivisionen i Arboga.
 • Servicedivisionen i Karlskrona.

Försörjningsdivisionens kärnverksamheter var förnödenhetsförsörjning och transporter. Divisionen hade totalt 71 bemannade arbetsplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder. I försörjningsenheternas uppgifter ingår bland annat att tillhandahålla förnödenheter (utrustning, materiel) i serviceförråden, svara för servicen vid drivmedelsanläggningarna, utföra transporter samt att ta hand om miljöfarligt avfall.

Divisionschefen med divisionsstab och ledningarna för divisionens centrala produktionsenheter - Transportenheten, Förrådsenheten, Miljöenheten, Behovsenheten och Förnödenhetsavvecklingsenheten var lokaliserade till Boden. I Karlstad fanns fram till 2006 även Baltstödenheten som därefter avvecklades.

Teknikdivisionens stab lokaliserades till Arboga 2003. Kärnverksamheten inom divisionen bestod av teknisk tjänst, systemförvaltning och drift av FM informationssystem. Verksamheten var organiserad i ett antal enheter: mark-, flyg-, marin-, ledningsteknik-, reservmateriel- samt systemförvaltningsenhet. Antalet enheter reducerades successivt från över 30 till att 2008 vara 10 stycken. Antalet anställda har varierat mellan 2 400 och 1 700 personer över tiden. Förebyggande och avhjälpande underhåll av försvarsspecifik materiel samt drift och förvaltning av Försvarsmaktens IT-system utgjorde den huvudsakliga verksamheten som bedrevs på cirka 30 orter.

Som förste divisionschef respektive stabschef placerades Öv 1 gr. Leif Küller resp överste Ulf Ingelsson. Dessa efterträddes av Öv 1 gr. Ulf Nordlander (1 april 2004 - 31 aug 2009) respektive överste Torgny Henryson (1 oktober 2005 — 31 december 2008). Från 1 januari 2009 tjänstgör överstelöjtnant Per-Gunnar Persson som SC i divisionen. 1 september tillträdde Öv 1. gr Ulf Nordlander befattningen som Chef FMLOG. Vid samma tidpunkt togs divisionsnivån bort som egen ledningsnivå inom FMLOG. Detta kunde ske efter att regeringen ändrat instruktionen till Försvarsmakten.

Olika verksamheter inom Teknikdivisionen har under åren prövats för utlokalisering, till exempel överfördes ansvaret för lagerhantering av reservmateriel vid centrallagret i Arboga samt garnisonslager vid 16 garnisoner till Saab Aerotech år 2006, fartygs- och dieselmotorunderhåll vid Muskö till Kockums år 2007 och underhåll av standardfordon till legoarbeten på garnisonsnära civila verkstäder under åren 2006-2008. Verksamheten vid divisionen har genom rationaliseringar kostnadsreducerats med ca 50 miljoner årligen i perioden 2003-2009. Genom projektet Utvecklad IT-drift (UIT) som drevs inom divisionen reducerades kostnaderna för IT-drift med över 130 milj från år 2008.

Servicedivisionen gav genom serviceenheterna stöd och service till Försvarsmaktens förband, skolor och centra runt om i landet. Servicedivisionen fanns med verksamhet (serviceenheter) på varje garnison och på de flesta andra anläggningar som Försvarsmakten har. I Stockholm, centralt för Servicedivisionen, fanns en reseenhet som upphandlade resor för hela Försvarsmakten och en upphandlings- och försäljningsenhet för samordning av Försvarsmaktens upphandlingskompetens. Servicedivisionens stab var lokaliserad till Karlskrona, med delar i Stockholm och Karlstad.

Serviceenheterna ska lämna den nära service som förbanden, skolor och centra behöver lokalt. Verksamhet som inte är beroende av närhet kommer att samordnas på ett mindre antal platser i landet. Det första exemplet på detta är ekonomiredovisnings- respektive lönekontoren som kommer att finnas vid serviceenheterna i Boden, Stockholm, Visby, Karlsborg och Karlskrona. Från den 1 december 2009 svarade Bodenkontoret att för all ekonomiredovisnings- och lönehantering inom hela Försvarsmakten.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

När Försvarsmaktens logistik bildades antogs "Armé och marin" (Berg) som förbandsmarsch. Förbandsmarschen är ett arv från Mellersta underhållsregementet, vilka antog förbandsmarschen den 13 juni 1996.[1]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Försvarsmaktens logistik 2002-01-01
Beteckningar
FMLOG 2002-01-01
Förläggningsort och detachement
Karlstads garnison (F) 2002-01-01 2004-12-31
Stockholms garnison (F) 2005-01-01
Flertal orter över hela landet (D) 2002-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002.[1]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 17
 2. ^ [a b c] Forsvarsmakten.se FMLOG i backspegeln Arkiverad 29 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 7 september 2011
 3. ^ ”Försvarsmakten.se”. Arkiverad från originalet den 5 april 2015. https://web.archive.org/web/20150405015805/http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/. Läst 23 januari 2015. 
 4. ^ Riksdagen.se (2004-12-02) Försvarsutskottet klart med förslag till försvarsbeslut Läst 2 januari 2011
 5. ^ Fmv.se Omdaning försvarslogistik Läst 7 juli 2012
 6. ^ [a b] Forsvarsmakten.se FMLOGs verksamheter Arkiverad 29 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 7 september 2011
 7. ^ Forsvarsmakten.se FMLOG i varlden Arkiverad 29 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 7 september 2011
 8. ^ Försvarsmakten. ”Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband - FMTIS”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-telekommunikations-och-informationssystemforband-fmtis/. Läst 19 maj 2016. 
 9. ^ Mil.se (2009-09-02)
 10. ^ Forsvarsmakten.se FMLOG:s ledning Arkiverad 29 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 7 september 2011
 11. ^ ”Olof Granander ny chef för FMLOG”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/05/olof-granander-ny-chef-for-fmlog/. Läst 28 maj 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]