Skånska gruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skånska gruppen
(SSK)
Skånska gruppen vapen.svg
Vapensköld för Skånska gruppen tolkad efter dess blasonering.
Datum 2005–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärn
Storlek Utbildningsgrupp
Del av MD S (2005)
P 7 (2006–)
Förläggningsort Revingehed
Webbplats Officiell webbsida
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Stig Kryhl
Vapensköld för Skånska dragongruppen tolkad efter dess blasonering.

Skånska gruppen (SSK) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2005. Förbandets stab är förlagt i Revingehed i Skåne.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Skånes försvarsområde (Fo 14). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län.

Södra skånska gruppen redan var organiserad som försvarsområdesgrupp[1] inom Skånes län, kom endast Skånska dragongruppen att tillkomma den 1 juni 2000 inom länet. Södra skånska gruppen överfördes i sin tur den 1 juli 2000 från Skånes försvarsområde (Fo 14) till Södra militärdistriktet (MD S).

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Skånska dragongruppen och Södra skånska gruppen skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Skånska gruppen (SSK).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Skånska gruppen (SSK) överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Södra skånska regementet (P 7) från och med den 1 januari 2006.

Skånska gruppen är genom Skånska dragonbataljonen arvtagare och traditionsbärare för Skånska dragonregementet (P 2/Fo 14) och Skånska dragonbrigaden (MekB 8).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Skånska gruppens stab är samgrupperad med övrig militärverksamhet i Revingehed. Chefen Skånska gruppen (SSK) är direkt underställd chefen Södra skånska regementet (P 7) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Skåne län. Skånska gruppens (SSK) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Skåne län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. I gruppen ingår även ett Hemvärnsunderrättelsekompani med spaning och underrättelseinhämtning som uppgift men detta förband är en nationell resurs som kan användas i hela landet och är därmed inte bundet till Skåne.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skånska gruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 fyra hemvärnsbataljoner, Södra skånska bataljonen (46.hvbataljonen), Malmöhusbataljonen (47.hvbataljonen), Skånska dragonbataljonen (48.hvbataljonen), och Norra skånska bataljonen (49.hvbataljonen). Bataljonerna förfogar över ett antal olika fordon, bland andra Bandvagn 206, Terrängbil 11, 13 och 20 samt Personbil 8.[2]

Södra skånska bataljonen[redigera | redigera wikitext]

Södra skånska bataljonen eller 46:e Hemvärnbataljonen, utgörs av ett antal skyttekompanier samt två musikkårer, Hemvärnetsmusikkår Ystad och Hemvärnetsmusikkår Lund. Det huvudsakliga rekryteringsområdet utgörs av mellersta Skåne samt Österlen. 46:e bataljonen är traditionsbärare för Skånska dragonregementet (K 6), som var förlagt i bland annat Ystad.

Soldater ur 462:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 46:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 46:e hemvärnsledningsplutonen
 • 461:a hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Björka)
 • 462:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 463:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 464:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 465:e hemvärnsCBRN-plutonen
 • 466:e hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Ystad)
 • 467:e hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Lund)

Malmöhusbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Malmöhusbataljonen eller 47:e Hemvärnbataljonen består förutom av ett antal skyttekompanier, en trafikpluton som har till uppgift att leda och dirigera trafik vid exempelvis större militära transporter, rekognoscera färdvägar med mera samt Hemvärnets musikkår Eslöv. Bataljonen har sydvästra Skåne som huvudsakligt upptagningsområde. 47:e bataljonen är traditionsbärare för Kronprinsens husarregemente (K 7) och Skånska luftvärnskåren (Lv 4) som båda var förlagda till Malmö.

 • 47:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 47:e hemvärnsledningsplutonen
 • 471:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 472:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 473:e hemvärnsbevakningskompani
 • 474:e hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets Musikkår Eslöv)
 • 475:e hemvärnstrafikplutonen

Skånska dragonbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Skånska dragonbataljonen eller 48:e Hemvärnbataljonen består, förutom av de sedvanliga skyttekompanierna, av ett hemvärnsunderrättelsekompani vars huvuduppgifter är ytövervakning och spaning och är en spaningsresurs för inhämtning av fakta för beslutsunderlag. I förbandet finns även en hemvärnsmusikkår.

 • 48:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 48:e hemvärnsledningsplutonen
 • 481:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 482:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 484:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 485:e hemvärnsunderrättelsekompaniet
 • 487:e Ängelholms Hemvärnsmusikkår

Norra skånska bataljonen[redigera | redigera wikitext]

Norra skånska bataljonen eller 49:e Hemvärnbataljonen utgörs av ett antal skyttekompanier samt en hemvärnsmusikkår. Bataljonens rekryteringsområde omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

 • 49:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 49:e hemvärnsledningsplutonen
 • 491:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 492:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 493:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 494:e hemvärnsgranatkastatplutonen

Musikkårer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2005–2011: Överstelöjtnant Bo Palm
 • 2011–2016: Överstelöjtnant Ove Tirud
 • 2016–20xx: Major Stig Kryhl

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter
 1. ^ riksdagen.se Proposition 1997/98:1D6 Budgetpropositionen för 1998 Läst 22 december 2009
 2. ^ ”P 7”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-skanska-regementet-p-7/. Läst 24 maj 2015. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]