Skånska gruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skånska gruppen
(KRAG)
Skånska gruppen vapen.svg
Vapensköld för Skånska gruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnSkånska gruppen
Datum2005–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
FöregångareSkånska dragongruppen,
Södra skånska gruppen
Del avSödra skånska regementet [b]
HögkvarterRevinge garnison
FörläggningsortRevingehed, Helsingborg, Malmö, Rinkaby
FärgerGult och rött          
Marsch"Souvenir-Marsch" (Zikoff) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
FörbandschefStig Kryhl
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg
Soldater ur 462. hemvärnsinsatskompaniet.

Skånska gruppen (SSK) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat sedan 2005. Förbandsledningen är förlagd i Revinge garnison i Revingehed.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Skånes försvarsområde (Fo 14). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Skåne län organiserades den 1 juli 2000 Skånska dragongruppen och Södra skånska gruppen som militärdistriktsgrupper, vilka i sin tur underställdes Södra militärdistriktet (MD S). Södra skånska gruppen var dock sedan 1998 organiserad som en försvarsområdesgrupp inom Skånes försvarsområde, därav tillkom endast Skånska dragongruppen som ny förbandsenhet inom länet.

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen för riksdagen, efter förslag från Försvarsmakten, att reducera antalet militärdistriktsgrupper. Då det enligt Försvarsmakten skulle organiseras färre hemvärnsförband, men bättre utbildade och uppfyllda förband. Försvarsbeslutet innebar bland annat att Skånska dragongruppen upplöstes den 30 juni 2005, och dess verksamhet överfördes till Södra skånska gruppen som antog det nya namnet Skånska gruppen.[2]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[3] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Skånska gruppen överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Södra skånska regementet (P 7) från och med den 1 januari 2006.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Chefen Skånska gruppen är direkt underställd chefen Södra skånska regementet (P 7) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Skåne län. Skånska gruppen nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i länet. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. I gruppen ingår även ett Hemvärnsunderrättelsekompani med spaning och underrättelseinhämtning som uppgift, men detta förband är en nationell resurs som kan användas i hela landet och är därmed inte enbart bundet till Skåne.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Skånska gruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 fyra hemvärnsbataljoner, Södra skånska bataljonen (46. hemvärnsbataljonen), Malmöhusbataljonen (47. hemvärnsbataljonen), Skånska dragonbataljonen (48. hemvärnsbataljonen), och Norra skånska bataljonen (49. hemvärnsbataljonen). Bataljonerna förfogar över ett antal olika fordon, bland andra Bandvagn 206, Terrängbil 11, 13 och 20 samt Personbil 8.[4]

Södra skånska bataljonen[redigera | redigera wikitext]

Södra skånska bataljonen eller 46. hemvärnsbataljonen, utgörs av ett antal skyttekompanier samt två musikkårer, Hemvärnetsmusikkår Ystad och Hemvärnetsmusikkår Lund. Det huvudsakliga rekryteringsområdet utgörs av mellersta Skåne samt Österlen. Södra skånska bataljonen är traditionsbärare för Skånska dragonregementet (K 6), som var förlagt i bland annat Ystad.

 • 46. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 461. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Björka)
 • 462. hemvärnsinsatskompaniet
 • 463. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 464. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 465. hemvärnsCBRN-plutonen
 • 466. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Ystad)
 • 467. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Lund)

Malmöhusbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Malmöhusbataljonen eller 47. hemvärnsbataljonen består förutom av ett antal skyttekompanier, en trafikpluton som har till uppgift att leda och dirigera trafik vid exempelvis större militära transporter, rekognoscera färdvägar med mera samt Hemvärnets musikkår Eslöv. Bataljonen har sydvästra Skåne som huvudsakligt upptagningsområde. Malmöhusbataljonen är traditionsbärare för Kronprinsens husarregemente (K 7) och Skånska luftvärnskåren (Lv 4) som båda var förlagda till Malmö.

 • 47. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 471. hemvärnsinsatskompaniet
 • 472. hemvärnsinsatskompaniet
 • 473. hemvärnsbevakningskompani
 • 474. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets Musikkår Eslöv)
 • 475. hemvärnstrafikplutonen

Skånska dragonbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Skånska dragonbataljonen eller 48. hemvärnsbataljonen består, förutom av de sedvanliga skyttekompanierna, av ett hemvärnsunderrättelsekompani vars huvuduppgifter är ytövervakning och spaning och är en spaningsresurs för inhämtning av fakta för beslutsunderlag. I förbandet finns även en hemvärnsmusikkår.

 • 48. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 481. hemvärnsinsatskompaniet
 • 482. hemvärnsinsatskompaniet
 • 484. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 485. hemvärnsunderrättelsekompaniet
 • 487. Ängelholms Hemvärnsmusikkår

Norra skånska bataljonen[redigera | redigera wikitext]

Norra skånska bataljonen eller 49. hemvärnsbataljonen utgörs av ett antal skyttekompanier samt en hemvärnsmusikkår. Bataljonens rekryteringsområde omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

 • 49. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 491. hemvärnsinsatskompaniet
 • 492. hemvärnsinsatskompaniet
 • 493. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 494. hemvärnsgranatkastatplutonen
 • 495. musikkåren, Hemvärnets musikkår Kristianstad

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Skånska gruppens förbandsledningen är grupperad i Tvedörahuset vid Revinge garnison, där även förbandsledningen för Södra skånska regemente och Militärregion Syd är grupperade. Gruppen är har dock viss verksamhet utlokaliserad till områden där bataljonerna är verksamma, vilka är till bataljonernas stabsplatser i Berga i Helsingborg, Husie i Malmö samt Rinkaby skjutfält.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Skånska gruppen är genom Skånska dragonbataljonen arvtagare och traditionsbärare för Skånska dragonregementet (P 2/Fo 14) och Skånska dragonbrigaden (MekB 8). Sedan 1 juli 2012 har traditionsarvet vid utbildningsgrupperna inom Försvarsmakten övertagits av hemvärnsbataljonerna. I regel för hemvärnsbataljoner ett traditionsarv från ett upplöst och avvecklat infanteriförband. Gällande hemvärnsbataljonerna i Stockholm och Skåne så finns det inga sådana förband som ger en en naturlig traditionsanknytning.[5] Dock har det i Skåne löst genom att Södra skånska bataljonen är traditionsbärare för Skånska dragonregementet (K 6), Malmöhusbataljonen är traditionsbärare för Kronprinsens husarregemente (K 7) och Skånska luftvärnskåren (Lv 4).

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2005–2011: Överstelöjtnant Bo Palm
 • 2011–2016: Överstelöjtnant Ove Tirud
 • 2016–20xx: Major Stig Kryhl

Namn och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Skånska gruppen 2005-07-01
Beteckningar
SSK 2005-07-01
Förläggningsorter
Revinge garnison (F) 2005-07-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Å 2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp.
 2. ^ År 2005 var gruppen underställd Södra militärdistriktet, sedan 2006 Södra skånska regementet.
 3. ^ Förbandsmarschen delades med Södra skånska brigaden och från 2000 med Södra skånska regementet. Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006.[1]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 84
 2. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 4 mars 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 4 mars 2018. 
 4. ^ ”P 7”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-skanska-regementet-p-7/. Läst 4 mars 2018. 
 5. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 4 mars 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]