Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband
(FMTIS)
FMTIS vapen.svg
Datum 1 januari 2016–
Land Sverige
Försvarsgren Försvarsmaktsgemensamt
Typ Ledningsförband
Del av Försvarsmakten
Högkvarter Örebro
Marsch "Kommendanten" (Sernklef) [1][2]
Befälhavare
Förbandschef Öv. Mikael Åkerström [3]
Ställföreträdande Öv. Håkan Petersson [4]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), är ett svenskt försvarsmaktsgemensamt förband inom Försvarsmakten som verkat sedan 2016. Förbandets stab är delad och förlagd i Örebro garnison i Örebro samt Enköping.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Under 2011 beslutade Försvarsmakten att man önskade sammanföra FMTM, Systemförvaltningsenheten och Operativ ledningsteknisk bataljon ur FMLOG till FMTIS. I regeringens budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) anförde regeringen att FMTM på sikt skulle avvecklas och istället bilda Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. I propositionen påpekade dock regeringen att förändringen först skulle ske efter att redan beslutade verksamhets- och organisationsförändringar genomförts och att delar av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) överförts till Försvarets materielverk (FMV). I april 2012 bemyndigades regeringen av riksdagen att besluta om försvarslogistikverksamhetens framtida utformning, och i juni 2012 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk att påbörja processen med att organisera den framtida försvarslogistiken. Med bakgrund i detta ansåg regeringen att FMTM från 2014 skulle utvecklas till FMTIS.[5]

Dock ansåg man att man skulle invänta försvarsberedningens utredning innan förbandet bildades. Genom försvarsbeslutet 2015 fastställdes att förbandet officiellt skulle bildas 1 januari 2016.[5] Under 2015 utsågs överste Mikael Åkerström som chef för det nya förbandet, ett förordnade han tilldelades från den 1 januari 2016 och längst till den 31 mars 2022.[3] Den 26 januari 2016 hölls en ceremoni över ingivningen av förbandet i Örebro, bland annat genom att generallöjtnant Anders Silwer officiellt överlämnade kommandot för förbandet till Mikael Åkerström.[6]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Förbandet har verksamhet över hela Sverige, och har som huvuduppgift att ansvara för drift och ledning av Försvarsmaktens gemensamma telekommunikationsinfrastruktur och fasta sensor- och radiosystem för strategiska och operativa funktioner samt för mark-, sjö- och luftstridskrafterna.[5] Förutom staben i Örebro och Enköping, finns bland annat verksamhet i Stockholm, Arboga.

Heraldik & traditioner[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband har sina rötter i flera förband. Dels genom FMTM vilket bildades 2005 genom en sammanslagning av Flygvapnets markteleenheter (MTE) och Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB), samt genom enheter ur Försvarsmaktens logistik (FMLOG), Luftstridsskolan (LSS) och Marinbasen (MarinB).

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband 2016
Beteckningar
FMTIS 2016
Förläggningsorter och detachement
Örebro (F) 2016
Arboga (D) 2016
Enköping (D) 2016
Stockholm (D) 2016

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åkerström tillträdde som chef den 1 januari 2016, med ett förordnande längst till den 31 mars 2022.[3]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sandberg (2007), s. 201
  2. ^ FMTM:s march
  3. ^ [a b c] ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 5/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-5-2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
  4. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 3/2014”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-nr3.pdf. Läst 20 december 2015. [död länk]
  5. ^ [a b c] ”Regeringens proposition 2012/13:1”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_H0031d16/?html=true. Läst 3 oktober 2015. 
  6. ^ ”Försvarsmakten har fått ett nytt förband”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/01/forsvarsmakten-har-fatt-ett-nytt-forband/. Läst 29 januari 2016. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. sid. 201. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]