Bohusdalgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Bohusdalgruppen
(BDG)
BohusDalgruppen vapen.svg
Vapensköld för Bohusdalgruppen tolkad efter dess blasonering.
Datum 1992–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärn
Storlek Utbildningsgrupp
Del av MKV/Fo 32 (1992-2000)
MD S (2000–2005)
P 4 (2005–)
Förläggningsort Skredsvik
Marsch "Deutschland auf der Wacht" (Franke)
Webbplats Officiell webbplats
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Övlt. Dan Hagman

Bohusdalgruppen (BDG) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan år 1992. Förbandets stab är förlagd till Skredsvik i Bohuslän.

Historia[redigera | redigera wikitext]

I samband med att Bohusläns regemente (I 17) med dess brigad avvecklades den 30 juni 1992 bildades Bohusgruppen den 1 juli 1992 som en försvarsområdesgrupp inom dåvarande Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32).[1]

I samband med att antalen försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996 kom Bohusgruppen att byta namn den 1 januari 1998 till Bohusdalgruppen och ingick i det nya försvarsområdet Västra Götalands försvarsområde (Fo 32).[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Västra Götalands försvarsområde (Fo 32). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län.

Då Bohusdalgruppen, Skaraborgsgruppen och Älvsborgsgruppen redan var organiserade som försvarsområdesgrupper inom Västra Götalands län, kom endast Göteborgsgruppen att tillkomma inom länet den 1 juli 2000. Försvarsområdesgrupperna överfördes i sin tur från Västra Götalands försvarsområde (Fo 32) den 1 juli 2000 till Södra militärdistriktet (MD S).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Bohusdalgruppen (BDG) överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Skaraborgs regemente (P 4) från och med den 1 januari 2006.

Bohusdalgruppen (BDG) är sedan 1 januari 1998 traditionsbärare för Bohusläns regemente (I 17).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gruppens stab är samlokaliserade i Skredsvik med delar ur Marinen och FMLOG.

Chefen Bohusdalgruppen (BDG) är direkt underställd chefen Skaraborgs regemente (P 4) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i nordvästra delen av Västra Götalands län. Bohusdalgruppen (BDG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i nordvästra delen av Västra Götalands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Bohusdalgruppen utbildar en hemvärnsbataljon. Till och med den 31 december 2010 organiserades gruppen två stycken bataljoner, Bohusläns- och WestGöta Dals hemvärnsbataljon, vilka slogs ihop och bildade den 1 januari 2011 Bohusläns hemvärnsbataljon eller 331.hemvärnsbataljonen.[3] Efter 1/1 2012 heter bataljonen 40. Hemvärnsbataljonen.

40:e hemvärnsbataljonen (Bohusbataljonen)[redigera | redigera wikitext]

 • 40:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 40:e hemvärnsledningsplutonen
 • 401:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 402:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 403:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 404:e hemvärnsbevakningskompaniet (Westgötadals kompani)
 • 405:e hemvärnssjötransportplutonen
 • 406:e hemvärnsflyggruppen
 • 407:e hemvärnsmusikpluton

Musikkår[redigera | redigera wikitext]

 • Hemvärnets musikkår BohusDal

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1992–2005: ?
 • 2005–200?: Örlogskapten Joe Wilhelmsson
 • 20??–2015: Övlt. Niklas Hermansson
 • 2015–idag: Övlt. Dan Hagman

Namn och beteckning[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Anmärkning
Bohusgruppen 1992-1998 Försvarsområdesgrupp ingåendes i Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32).
Bohusgruppen 1998-2000 Försvarsområdesgrupp ingåendes i Västra Götalands försvarsområde (Fo 32).
Bohusdalgruppen 2000-2005 Militärdistriktsgrupp ingåendes i Södra militärdistriktet (MD S)
BDG Bohusdalgruppen 2005- Utbildningsgrupp ingåendes i Skaraborgs regemente (P 4)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Marinkommando Väst - Kronologi över marin verksamhet på västkusten, Nils-Ove Jansson och Christer Johansson, Warne förlag ISBN 91-86425-30-7 s 132.
 2. ^ riksdagen.se Proposition 1997/98:1D6 Budgetpropositionen för 1998 Läst 27 december 2009
 3. ^ Hemvarnet.se Vår bataljon Läst 5 februari 2011

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. sid. 77-80. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. sid. 199. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]