Kalmar- och Kronobergsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kalmar- och Kronobergsgruppen
(KRAG)
Kronobergsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Kalmar- och Kronobergsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Kalmar- och Kronobergsgruppen
Datum 2005–
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärnet
Roll Utbildning och administration
Storlek Utbildningsgrupp [a]
Föregångare Kalmargruppen,
Kronobergsgruppen
Del av Marinbasen [b]
Högkvarter Växjö garnison
Förläggningsort Kalmar, Växjö
Marsch "Admiral Stosch" (Latann) [1]
Befälhavare
Förbandschef Kkn Tor Johansson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60 Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat sedan 2005. Förbandsledningen är förlagd i Växjö garnison i Växjö.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Smålands försvarsområde (Fo 17). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Kalmar län organiserades Kalmargruppen och i Kronobergs län organiserades Kronobergsgruppen.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Kalmargruppen och Kronobergsgruppen skulle slås samman till en enhet, och från och med den 1 juli 2005 bilda Kalmar- och Kronobergsgruppen (KRAG). I praktiken kom Kalmargruppen upplösas och avvecklas, och Kronobergsgruppen omorganiserades och antog namnet Kalmar- och Kronobergsgruppen (KRAG).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG) överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Marinbasen (MarinB) från och med den 1 januari 2006.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gruppens stab är förlagd till Växjö. Chefen Kalmar- och Kronobergsgruppen (KRAG) är direkt underställd chefen Marinbasen (MarinB) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i de Kalmar län och Kronobergs län. Kalmar och Kronobergsgruppens (KRAG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i de två länen. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Kalmar- och Kronobergsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Kalmarbataljonen (34. hvbataljonen) och Kronobergsbataljonen (35. hvbataljonen).

Kalmarbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Vapensköld för Kalmar regemente tolkad efter dess blasonering.

Kalmarbataljonen eller 34. hemvärnsbataljonen har sin stabsplats i Kalmar, och bataljonen har Kalmar län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente (Fo 18).

 • 34. hemvärnsbataljonsstaben
 • 34. hemvärnsledningsplutonen
 • 341. hemvärnsinsatskompaniet
 • 342. hemvärnsinsatskompaniet
 • 343. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 344. hemvärnsbevakningskompaniet (Södra Kalmar läns hemvärnsbevakningskompani)
 • 345. hemvärnsmusikkåren

Kronobergsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Vapensköld för Kronobergs regemente tolkad efter dess blasonering.

Kronobergsbataljonen eller 35. hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Växjö, och bataljonen har Kronobergs län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Kronobergs regemente (I 11/Fo 16).

 • 35. hemvärnsbataljonsstaben
 • 35. hemvärnsledningsplutonen
 • 351. hemvärnsinsatskompaniet
 • 352. hemvärnsinsatskompaniet
 • 353. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 354. hemvärnsunderrättelsekompaniet

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

När Kalmar- och Kronobergsgruppen bilades övertog förbandsledningen den stabsplats som Kronobergsgruppen hade haft i den byggnad som fram till 1992 utgjorde regementssjukhus vid Kronobergs regemente.[2] Gruppen kom senare att förläggas till det före detta intendenturförrådet i Räppe i västra Växjö, som ursprungligen utgjorde Arméns intendenturförråd i Växjö (AIV), och från 1966 militärområdesförråd inom det som 1994 bildade Södra underhållsregementet (Uhreg S).[3]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Inför att Kalmargruppen skulle upplöstes och avvecklades, hölls en ceremoni i juni 2005 i Kalmar, där örlogskapten Joe Wilhelmsson överlämnade befälet och gruppens fan till överstelöjtnant Bengt-Göran Svensson vid Kronobergsgruppen.[4] Från den 1 juli 2005 var Kalmar- och Kronobergsgruppen traditionsbärare för Kronobergs regemente och Kalmar regemente. Från den 1 juli 2013 vilar traditionsansvaret för respektive regemente på utbildningsgruppens två hemvärnsbataljoner.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2005–200?: Överstelöjtnant Bengt-Göran Svensson
 • 20??–20??: Kommendörkapten Tor Johansson

Namn och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kalmar- och Kronobergsgruppen 2005-07-01
Beteckningar
KRAG 2005-07-01
Förläggningsorter
Växjö garnison (F) 2005-07-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ År 2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp, sedan 2006 som en utbildningsgrupp.
 2. ^ År 2005 var gruppen underställd chefen Södra militärdistriktet, sedan 2006 Marinbasen.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 204
 2. ^ ”Hemvärnet övade i ny organisation”. smp.se. http://www.smp.se/nyheter/hemvarnet-ovade-i-ny-organisation/. Läst 10 december 2017. 
 3. ^ ”Södra underhållsregementet”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 17 april 2000. https://web.archive.org/web/20000417080007/http://uhreg.mil.se/uhregs/index.html. Läst 5 september 2017. 
 4. ^ ”Anrikt förband har halat flaggan för sista gången”. barometern.se. http://www.barometern.se/kalmar/anrikt-forband-har-halat-flaggan-for-sista-gangen/. Läst 10 december 2017. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]