Örebro-Värmlandsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Örebro-Värmlandsgruppen
(ÖVG)
Livregementets grenadjärgrupp vapen.svg Värmlandsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Livregementets grenadjärer och Värmlands regemente tolkad efter dess blasonering.
Datum 2005–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärn
Storlek Utbildningsgrupp
Del av MD M (2005)
K 3 (2006–)
Högkvarter Villingsberg
Förläggningsort Örebro, Karlstad
Färger Ljusblått och vitt
Årsdagar 4 december
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Överstelöjtnant Bengt Fransson

Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2005. Förbandets stab är förlagd i VillingsbergVillingsbergs skjutfält.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Örebro försvarsområde (Fo 51) och Värmlands försvarsområde (Fo 52). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Örebro län organiserades Livregementets grenadjärgrupp och i Värmlands län Värmlandsgruppen.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Värmlandsgruppen och Livregementets grenadjärgrupp skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Livregementets husarer (K 3) från och med den 1 januari 2006

I slutet av år 2014 föreslog Försvarsmakten att under år 2016 omlokalisera utbildningsgruppens stabs i Örebro till Villingsbergs skjutfält.[1]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Örebro-Värmlandsgruppens stab är samgrupperad med Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) inom Örebro garnison. Chefen Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) är direkt underställd chefen Livregementets husarer (K 3) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i de bägge länen. Örebro- Värmlandsgruppen (ÖVG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Örebro län och Värmlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Under 2008 genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med Västernorrlandsgruppen (UG 23), där man på prov genomförde en tre månader lång direktutbildning (GSU) till gruppernas insatsförband. Örebro-Värmlandsgruppens direktutbildning var lokaliserad till Villingsberg.

I mars 2009 beslutades det att direktutbildningen till Hemvärnets insatsförband ska bli permanent från och med 2010 och ska genomföras av 14 hemvärnsgrupper runtom i landet där Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) kommer att vara en av dem[2]

Bataljoner[redigera | redigera wikitext]

Örebro-Värmlandsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Värmlandsbataljonen (19.hvbataljonen) och Sannahedsbataljonen (20.hvbataljonen).

Värmlandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Värmlandsbataljonen eller 19:e hemvärnsbataljon bildades den 1 januari 2011 under namnet Värmlands hemvärnsbataljon, då Värmlands västra hemvärnsbataljon och Värmlands östra hemvärnsbataljon slogs samman, vilken fick det nya namnet Värmlands hemvärnsbataljon.[3] Den 1 januari 2015 namnändrades bataljonen till namnet Värmlandsbataljonen.[4] Bataljonen ansvarar för och utbildar förbanden inom Värmlands län. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente (I 2) samt Värmlandsbrigaden (IB 2).

 • 19:e hemvärnsataljonsstaben
 • 19:e hemvärnsledningsplutonen
 • 191:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 192:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 193:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 194:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 195:e hemvärnsflyggruppen

Sannahedsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Sannahedsbataljonen eller 20:e hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Örebro, och bataljonen har Örebro län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Livregementets grenadjärer.

 • 20:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 20:e hemvärnsledningsplutonen
 • 201:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 202:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 203:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 205:e hemvärnsflyggruppen
 • 206:e hemvärnsmusikkåren
 • 207:e hemvärnspionjärplutonen

Musikkår[redigera | redigera wikitext]

Traditioner och fana[redigera | redigera wikitext]

Örebro-Värmlandsgruppen var från den 1 juli 2005 arvtagare och traditionsbärare till Livregementets grenadjärer (I 3), Livbrigaden (IB 3) och Närkebrigaden (IB 33). Sedan den 1 juli 2013 förvaltas och förs regementets traditioner vidare av Sannaheds hemvärnsbataljon (20. Hvbat). I samband att gruppen bildades, överfördes de traditioner som Värmlandsgruppen ärvt till Värmlands hemvärnsbataljon, som i sin tur är traditionsbärare till Värmlands regemente (I 2) samt Värmlandsbrigaden (IB 2). Bataljonens färger är Gult och svar, och dess marsch är "Pepitamarsch".

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2004–2011: Överstelöjtnant Anders Domhagen
 • 2011–2012: Major Mats Schiller (Tf.)
 • 2012–20xx: Överstelöjtnant Bengt Fransson [5]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Örebro-Värmlandsgruppen 2005-07-01
Beteckningar
ÖVG 2005-07-01
Förläggningsort, detachement och övningsfält
Örebro garnison (F) 2005-07-01 2015-12-31
Villingsberg (F) 2016-01-01

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Därför flyttar hemvärnet västerut”. na.se. http://na.se/nyheter/orebro/1.2767016-darfor-flyttar-hemvarnet-vasterut. Läst 27 januari 2015. 
 2. ^ Örebro-Värmlandsgruppen genomför direktutbildning 2010 Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 30 mars 2009
 3. ^ Hemvarnet.se (2010-11-09) Två bataljoner blir en Läst 5 februari 2011
 4. ^ ”K 3 - Värmlandsbataljonen”. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livregementets-husarer-k-3/k-3s-insatsforband/varmlandsbataljonen/. Läst 2 maj 2017. 
 5. ^ Hemvarnet.se (2012-10-12) Nye chefen för Örebro-Värmlandsgruppen Läst 15 oktober 2012

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]