Hoppa till innehållet

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
(SWEDEC)
Vapen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnTotalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
Datum1998–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypFunktionscentrum
RollUtveckla och utbilda inom ammunitions- och minröjningsområdet
Del avHögkvarteret [a]
Ingående delarEnheten för utbildning,
Enheten för operativt stöd,
Enheten för funktionsutveckling
1.Ammunitionsröjningskompaniet
StorlekStab
HögkvarterEksjö garnison
FörläggningsortEksjö
ÖvningsplatsRänneslätt
Valspråk"Semper Princeps Securitas"
Marsch""Ränneslättsmarsch" (Samuelsson) [b]
DekorationerTFAMSM [c]
Befälhavare
FörbandschefÖverste Görgen Larsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1960
Tilläggstecken
Vapen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum åren 1998–2000 tolkat efter dess blasonering..

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) (eng. Swedish EOD and Demining Centre) är ett försvarsmaktsgemensamt kunskapscentrum inom Försvarsmakten som verkat sedan 1998. Förbandsledningen är förlagd i Eksjö garnison i Eksjö

Historik[redigera | redigera wikitext]

Efter det svenska engagemanget i Bosnien och Hercegovina under första delen av 1990-talet började utbildningen av EOD-enheter till utlandsstyrkan ta fart på allvar. Vid samma tid trädde Sverige fram som en alltmer betydande bidragsgivare till den humanitära minröjningen. Regeringen gav i samband med 1996 års försvarsbeslut Försvarsmakten i uppgift att inrätta ett gemensamt minröjningscentrum för totalförsvaret. Centrumet var fullt organiserat den 1 januari 1998 under namnet Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec), och fick efter omorganisationen den 1 juli 2000 sin nuvarande form.

Genom samma försvarsbeslut, kom arméns samtliga truppslagscentra att avvecklas i och med den 31 december 1997. Detta ledde till att Arméns fältarbetscentrum avvecklades som enhet, och Arméns fältarbetsskola kom istället inordnas från den 1 januari 1998 som en del i Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC).[2][3] Skolan antog därmed namnet Fältarbetsskolan. Genom försvarsbeslutet 2000 överfördes Fältarbetsskolan den 1 juli 2000 till att bli en del i Göta ingenjörregemente (Ing 2).

Den 1 juli 2021 överfördes EOD- och sökkompaniet från Göta ingenjörregemente till Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Med förändringen tillfördes ammunitionsröjnings- och sökförmågan i ett nationellt sammanhang, vilket låg till grund för att skapa ett krigsförband till Försvarsmaktens krigsorganisation från 2023. Övertagandet skedde genom en ceremoni den 24 juni 2021, där chefen för Göta ingenjörregemente tackade av och kompaniet tog sig därefter till Swedec för att där anmäla sig för chefen för Swedec.[4]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Swedec är Sveriges kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjningsområdet och ingår i Eksjö Garnison. Swedec samarbetar med Statens Räddningsverk, Polismyndigheten och Sida, och med internationella organisationer som Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), International Test and Evaluation Program (ITEP) och Nordic Demining Research Forum (NDRF). På övningsfältet Ränneslätt finns idag ett stort inhägnat område där SWEDEC utbildar personal och där även tester och utvärdering av ny minröjningsutrustning sker. Swedec hade fram till 30 juni 2021 cirka 70 anställda, efter att centrumet tillfördes EOD- och sökkompaniet från Göta ingenjörregemente, ökade antalet befattningar till 190.

Verksamheten vid SWEDEC utgörs främst av:

 • Information
 • Mine action
 • Utbildning
 • Utveckling

Swedec åker ofta runt i landet och visar upp delar av sin verksamhet. Det finns också en fast utställning på Smålands militärhistoriska museum i Eksjö. I Swedec:s monter finns bland annat skyddsutrustning för en ammunitions- och minröjare samt en rad filmer som presenterar verksamheten.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

I samband vid bildandet av centrumet, övertogs förbandsvapnet från det upplösta och avvecklade Arméns fältarbetscentrum. Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum har instiftat Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum förtjänstmedalj (TFAMSM), medaljen är troligtvis instiftad runt 2010.[5]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefen tituleras förbandschef och har sedan 2005 tjänstegraden överste eller kommendör.

 • 1998–1999: Överste 1. Björn Svensson
 • 1999–2000: Överstelöjtnant Bertil Jillbratt [d]
 • 2000–2005: Överste 1. Thore Bäckman
 • 2005–2007: Överste Anders Hedgren
 • 2007–2010: Överste Anders Widuss
 • 2010–2016: Överste Ronnie Nilsson [e]
 • 2016–2018: Överste Fredrik Zetterberg [f]
 • 2018–2022: Kommendör Fredrik Peedu [g]
 • 2022–20xx: Överste Görgen Larsson [h]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum 1998-01-01
Beteckningar
SWEDEC 1998-01-01
Förläggningsorter och övningsfält
Eksjö garnison (F) 1998-01-01
Ränneslätt (Ö) 1998-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1998–2000 var centrumet underställt chefen för Södra militärområdet.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 genom TFG 020006.[1]
 3. ^ Förtjänstmedalj i guld instiftad troligtvis 2010.
 4. ^ Bertil Jillbratt var tjänsteförrättande chef.
 5. ^ Ronnie Nilsson tillträdde som chef 2010. År 2014 fick han ett förlängt förordnande till längst den 30 september 2015. Den 1 oktober 2015 förlängdes förordnande till den 31 mars 2016.[6][7][8]
 6. ^ Fredrik Zetterberg tillträdde som chef den 1 april 2016, med ett förordnande längst till den 31 mars 2020.[9][10]
 7. ^ Fredrik Peedu tillträdde som chef den 1 september 2018, med ett förordnande längst till den 31 augusti 2021.[11] Den 1 september förlängdes hans förordnande, dock längst till den 31 mars 2022.[12]
 8. ^ Görgen Larsson tillträdde som chef den 1 mars 2022.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 67
 2. ^ Regeringen.se SOU 1997:112 Arkiverad 9 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine. Läst 22 juli 2017
 3. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6/html. Läst 22 juli 2017. 
 4. ^ ”Swedec växer och förmågan breddas”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/06/swedec-vaxer-och-formagan-breddas/. Läst 19 september 2021. 
 5. ^ ”TFAMSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={6AB9619A-61F2-4981-9F44-B42664699C84}&listmode=0&medal={8D638959-2F05-4282-BB92-ADF3CDDBB057}. Läst 22 juli 2017. 
 6. ^ Forsvarsmakten.se (2010-09-09) I strålande solsken övergick Swedec till ny chef Arkiverad 12 september 2019 hämtat från the Wayback Machine. Läst 9 september 2010
 7. ^ ”Försvarets forum nr 3/2014, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2014/forsvarets-forum-nr3-14.pdf. Läst 26 november 2017. 
 8. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 2/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 9. ^ ”Försvarets forum nr 2/2015, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf. Läst 26 november 2017. 
 10. ^ ”Nye chefen inleder med totalförsvarsövning”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/05/nye-chefen-inleder-med-totalforsvarsovning/. Läst 5 maj 2016. 
 11. ^ ”Försvarets forum nr 4/2018, s. 8”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2018/forum_1804_lowres.pdf. Läst 14 september 2018. 
 12. ^ ”Försvarets forum nr 4/2021, s. 8”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2021/forum_2104_webb_lowres.pdf. Läst 19 oktober 2021. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]