Livgardesgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Livgardesgruppen
(LGG)
Livgardesgruppen vapen.svg
Vapensköld för Livgardesgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Livgardesgruppen
Datum 2000–
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärnet
Storlek Utbildningsgrupp
Del av MD N (2000–2005)
Livgardet (2006–)
Högkvarter Kungsängens garnison
Förläggningsort Kungsängen
Motto "Possunt nec posse videntur"
("De gör det till synes omöjliga")
Färger Gult     
Marsch "Svea livgardes marsch" (Körner) [1]
Webbplats Officiell webbsida
Befälhavare
Förbandschef Peter Bengtsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60 S AM.088796.jpg

Livgardesgruppen (LGG) är en utbildningsgrupp inom svenska Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandets stab är förlagt i Kungsängens garnison i Kungsängen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Stockholms försvarsområde (Fo 44). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Stockholms län organiserades den 1 juli 2000 Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen.

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Livgardesgruppen (LGG) överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Livgardet (LG) från och med den 1 januari 2006.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gruppens stab är förlagd inom Livgardets kasernområde i Granhammar i Kungsängen i Stockholms län. Chefen Livgardesgruppen (LGAG) är direkt underställd chefen Livgardet (LG) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i västra delen av Stockholms län. Livgardesgruppen (LGAG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i västra delen av Stockholms län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Livgardesgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 fyra hemvärnsbataljoner, Attundalandsbataljonen (23. hvbat), Stockholmsbataljonen (24. hvbat), Taeliehusbataljonen (25. hvbat) och Järvabataljonen (26. hvbat).

Attundalandsbataljonen (23. hvbat)[redigera | redigera wikitext]

Stockholmbataljonen (24. hvbat)[redigera | redigera wikitext]

Taeliehusbataljonen (25. hvbat)[redigera | redigera wikitext]

Järvabataljonen (26. hvbat)[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

  • 2000–2007: Ronny Schultz
  • 2008–2010: Jan Forsberg
  • 2011–2016: Peter Bengtsson

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Livgardesgruppen 2000-07-01
Beteckningar
LGG 2000-07-01
Förläggningsorter
Kungsängens garnison (F) 2000-07-01

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sandberg (2007), s. 204

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]