Lapplandsjägargruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Lapplandsjägargruppen
(G 66)
Lapplandsjägargruppen vapen, 2016.svg
Vapensköld för Lapplandsjägargruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnLapplandsjägargruppen
Datum2000–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
StorlekMilitärdistriktsgrupp (2000–2005)
Utbildningsgrupp (2006–)
Ingående delarGränsjägarbataljonen,
Lapplandsjägarbataljonen
Del avNorra militärdistriktet (2000–2005)
Norrbottens regemente (2006–)
HögkvarterKiruna
FörläggningsortKalix,
Kiruna
Motto"In omnia paratus" - Beredd på allt överallt
FärgerGrönt och silver,          
Marsch"Friska tag" (Modéer).[1]
Årsdagar8 september
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
FörbandschefÖvlt Anders Ahlin
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg
Förbandstecken m/60AM.090979b.jpg

Lapplandsjägargruppen (G 66) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandets stab är förlagd i Kiruna.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelningen, vilket innebar att tre försvarsområdesstaber inom Norra militärområdet (Milo N) i skulle avvecklas den 31 december 1997. De tre staber som föreslogs för avveckling återfanns i Kalix, Kiruna och Östersund. Gällande staberna i Kalix och Kiruna föreslogs det att ombilda dem till gränsjägarstaber med uppgift att leda markstrid.[3]

Från den 1 januari 1998 reducerades Lapplands jägarregemente från ett försvarsområdesregemente till ett utbildningsregemente, det vill säga ett B-förband. Kiruna försvarsområde (Fo 66) införlivades i Bodens försvarsområde (Fo 63). Inom det som tidigare utgjort Kiruna försvarsområde bildades en gränsjägarstab (Lapplandsjägargruppen) ingående i Lapplands jägarregemente (I 22/Gj 66).

Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med operationsledningen. Förslaget innebar att samtliga territoriella staber skulle avvecklas, vilket inkluderade Lapplands jägarregemente (I 22/Gj 66) med den ingående gränsjägarstaben.[4]

I dess ställe bildades den 1 juli 2000 fyra militärdistrikt, vilka i princip motsvarade geografiskt sett de tidigare militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper efter den tidigare försvarsområdesindelningen vilket i Norrbottens län motsvarade tre militärdistriktsgrupper.

Inom Norrbottens försvarsområde (Norrbottens län) var sedan 1 januari 1998 Norrbottens gränsjägargrupp och Lapplandsjägargruppen redan organiserade som gränsjägargrupper vilket i praktiken innebar att endast Norrbottensgruppen tillkom som ny organisation inom länet. Från den 1 juli 2000 underställdes de tre militärdistriktsgrupperna operativt och organisatoriskt Norra militärdistriktet (MD N).[2]

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen för riksdagen, efter förslag från Försvarsmakten, att reducera antalet militärdistriktsgrupper, där militärdistriktsgruppen i Kalix föreslogs att avvecklas då det enligt Försvarsmakten skulle organiseras färre men bättre utbildade och uppfyllda hemvärnsförband.[5]

Försvarsbeslutet innebar att Norrbottens gränsjägargrupp upplöstes och avvecklas den 31 december 2004 och dess uppgifter övertogs av Lapplandsjägargruppen den 1 januari 2005. Vidare kom även militärdistriktsorganisationen att upplösas och avvecklas den 31 december 2005 vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Lapplandsjägargruppen överfördes från Norra militärdistriktet (MD N) till Norrbottens regemente (I 19) från och med den 1 januari 2006.[6]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gruppens stab är förlagd inom Lapplands jägarregementes gamla kasernområde i Kiruna. Chefen Lapplandsjägargruppen (G 66) är direkt underställd chefen Norrbottens regemente (I 19) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i norra och östra delen av Norrbottens län (Kiruna, Gällivare, Pajala, Överkalix, Övertorneå, Haparanda och Kalix kommuner). Lapplandsjägargruppens (G 66) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i norra och östra delen av Norrbottens län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Lapplandsjägargruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Lapplandsjägarbataljonen (10. hemvärnsbataljonen) i Kiruna och Gränsjägarbataljonen (11. hemvärnsbataljonen) i Kalix.

Lapplandsjägarbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 10. hemvärnsbataljonsstaben
 • 10. hemvärnsledningsplutonen
 • 101. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Kiruna)
 • 102. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Gällivare)
 • 103. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 104. hemvärnsflyggruppen
 • 105. hemvärnsTOLO-gruppen

Gränsjägarbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 11. hemvärnsbataljonsstaben
 • 11. hemvärnsledningsplutonen
 • 111. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Kalix)
 • 112. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Överkalix)
 • 113. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Haparanda)
 • 114. hemvärnsbevakningskompaniet (Bevakningskompani Övertorneå)
 • 115. hemvärnssjötransportplutonen
 • 116. hemvärnsflyggruppen
 • 117. hemvärnsTOLO-gruppen

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Lapplandsjägargruppen (G 66) är sedan 1 juli 2000 arvtagare till traditioner och minne av Lapplands jägarregemente (I 22). Sedan 1 juli 2013 är Lapplandsjägarbataljonen är traditionsbärare för Lapplands jägarregemente (I 22), och Gränsjägarbataljonen för Norrbottens gränsjägare (Gj 67).[7] 2016 bytte Lapplandsjägargruppen till ett heraldiskt vapen med varghuvudet i guld.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–200?: Överstelöjtnant Mats Forsman
 • 200?–2009: Major Peter Lindgren
 • 2009–201?: Överstelöjtnant Mikael Nordmark [8]
 • 201?–idag: Överstelöjtnant Anders Ahlin

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Lapplandsjägargruppen 2000-07-01
Beteckningar
UG 66 2000-07-01 2005-12-31
G 66 2006-01-01
Förläggningsorter och detachement
Kiruna garnison (F) 2000-07-01
Kalix (D) 2005-01-01

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 204
 2. ^ [a b] Braunstein (2003), s. 101-103
 3. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. Riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034. Läst 1 januari 2017. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 3 april 2017. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 3 april 2017. 
 6. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 5 mars 2017. 
 7. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 3 april 2017. 
 8. ^ Försvarsmakten (2009-06-26) Arméns jägarbataljon får ny chef Läst 29 juni 2009

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]