Upplands- och Västmanlandsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Upplands- och Västmanlandsgruppen
(UVG)
Upplandsgruppen vapen Västmanlandsgruppen vapen
Vapensköld för Upplands- och Västmanlandsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Datum2005–
LandSverige Sverige
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärn
StorlekUtbildningsgrupp
Del avMD M (2005)
Ledningsregementet (2006–)
HögkvarterEnköping garnison
FörläggningsortEnköping, Västerås
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
Nuvarande befälhavareBengt Tiberg

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat sedan år 2005. Förbandets stab är förlagt inom Enköpings garnison i Enköping i Uppland.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Upplands och Västmanlands försvarsområde (Fo 47). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län.

Västmanlandsgruppen redan var organiserad som försvarsområdesgrupp inom Västmanlands län,[1] kom endast Upplandsgruppen att tillkomma den 1 juni 2000 inom Uppsala län. Västmanlandsgruppen överfördes i sin tur den 1 juli 2000 från Upplands och Västmanlands försvarsområde (Fo 47) till Mellersta militärdistriktet (MD M).

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Upplandsgruppen och Västmanlandsgruppen skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG).

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Ledningsregementet (LedR) från och med den 1 januari 2006

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gruppen är samgrupperad med övrig militär verksamhet inom Enköpings garnison. Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är direkt underställd chefen för Ledningsregementet(LedR)vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden. Insatser, såväl i fred, som under kris och krig leds av Chefen för Militärregion Mitt (C MR M)med stöd av sin stab. C MR M är grupperad vid Livgardet (LG) i Kungsängen. Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i de två länen. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Hemvärnet är idag den största enskilda verksamheten inom gruppen med cirka 1000 män och kvinnor.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Upplands- och Västmanlandsgruppen har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler vid Ledningsregementet (LedR) i Enköping garnison och administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Upplandsbataljonen (21.hvbataljonen) och Västmanlandsbataljonen (22.hvbataljonen).

Upplandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Upplandsbataljonen eller 21:e hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Uppsala, och bataljonen har norra Uppsala län som upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Upplands regemente.

 • 21:a hemvärnsbataljonsstaben
 • 21:a hemvärnsledningsplutonen
 • 211:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 212:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 213:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 214:e hemvärnsunderrättelsekompaniet
 • 215:e hemvärnsmusikkåren

Västmanlandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Västmanlandsbataljonen eller 22:e hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Västerås, och bataljonen har Västmanlands län som upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Västmanlands regemente.

 • 22:a hemvärnsbataljonsstaben
 • 22:a hemvärnsledningsplutonen
 • 221:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 222:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 223:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 224:e hemvärnsmusikkåren

Musikkårer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2005–2010: Överstelöjtnant Jan-Erik Norberg
 • 2010–idag: Överstelöjtnant Bengt Tiberg

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter
 1. ^ riksdagen.se Proposition 1997/98:1D6 Budgetpropositionen för 1998 Läst 27 december 2009

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]