Hallandsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Hallandsgruppen
(HAG)
Hallandsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Hallandsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Datum 2000–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärn
Storlek Utbildningsgrupp
Del av MDS (2000–2005)
Luftvärnsregementet (2006–)
Förläggningsort Halmstad
Marsch "Friedrich Wilhelm-Marsch" (Winter)[1]
Webbplats Officiell webbsida
Befälhavare
Nuvarande befälhavare Övlt Lars Lindén

Hallandsgruppen (HAG) är en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan år 2000. Förbandets stab är förlagd inom Halmstads garnison i Halmstad, Halland. Chefen vid Hallandsgruppen är enhetschef vid Luftvärnsregementet (Lv 6).

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades 30 juni 2000 försvars- och militärområdena i Sverige och i deras ställe organiserades den 1 juli 2000 Militärdistrikt. Därmed avvecklades bl.a. Hallands försvarsområde (Fo 31). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Hallands län organiserades den 1 juli 2000 Hallandsgruppen.

Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Hallandsgruppen (HAG) överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli från och med den 1 januari 2006 en enhet inom Luftvärnsregementet (Lv 6).

Hallandsgruppen är även från och med den 1 juli 2000 traditionsbevarare för Hallands regemente (I 16) och Hallandsbrigaden (IB 16).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Chefen för Hallandsgruppen (HAG) är direkt underställd chefen Luftvärnsregementet (Lv 6) vad gäller både produktionsledning av hemvärnsförbanden och insatsledning i Hallands län. Hallandsgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Hallands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Från och med 2010 kommer Hallandsgruppen (HAG) tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet genomföra så kallad direktutbildning (GSU) till sina insatsförband.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Hallandsgruppen har slagit ihop sina två hemvärnsbataljoner och består sedan 1 januari 2012 av har nu bara en, Hallandsbataljonen (45.hvbataljonen), samt en musikkår.

Hallandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 45:e hemvärnsbataljonsstaben
 • 45:e hemvärnsledningsplutonen
 • 451:a hemvärnsinsatskompaniet
 • 452:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 453:e hemvärnsbevakningskompaniet
 • 454:e hemvärnsinsatskompaniet
 • 455:e hemvärnsflyggruppen (Flyggrupp Halland)
 • 456:e Hemvärnsmusikkåren (Musikkår Halland)

Musikkår[redigera | redigera wikitext]

 • Hemvärnets musikkår Halland

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–2007: Överstelöjtnant Tomas Andersson
 • 2007–2011: Överstelöjtnant Lars T Olsson
 • 2011–idag: Överstelöjtnant Lars Lindén

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu: marscher antagna av svenska militära förband, skolor och staber samt igenkännings-, tjänstgörings- och exercissignaler ([Ny uppl.]). Stockholm: Militärmusiksamfundet med Svenskt marscharkiv. sid. 202. Libris 10413065. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]