Upplands regemente (infanteri)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För signalregementet med samma namn, se Upplands regemente (signal).
Upplands regemente
(I 8)
Upplandsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Upplands regemente tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnKungl. Upplands regemente
Datum1626–1709, 1709–1957
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteriet
RollUtbildningsförband
StorlekRegemente
FöregångareUpplands storregemente
Ingående delarUpplandsbrigaden [a]
Västmanlandsbrigaden [b]
Del avIV. militärområdet [c]
HögkvarterUppsala garnison
FörläggningsortUppsala
FärgerRött och gult          
Marsch"Utgångsmarsch" (Bergström) [d]
DekorationerUpplregGM/SM/BM [e]
SegernamnVarberg (1565)
Narva (1581)
Lützen (1632)
Warszawa (1656)
Frederiksodde (1657)
Tåget över Bält (1658)
Rügen (1678)
Düna (1701)
Kliszów (1702)
Holovczyn (1708)
Helsingborg (1710)
Svensksund (1790)
Befälhavare
RegementschefCarl Axel Grewell [f]
Framstående befälhavareGustaf Olof Lagerbring [g]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TruppslagsteckenAM.090956 (guld).jpg
FörbandsteckenAM.090979-I 8, S 1 (02).jpg

Upplands regemente (I 8), var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1626–1957. Förbandsledningen var från 1912 förlagd i Uppsala garnison i Uppsala.[2][3][4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Upplands regemente uppsattes 1626 och leder sitt ursprung till Upplandsfänikan från 1557. År 1617 organiserades de små enheterna till Upplands storregemente, som år 1623 splittrades i tre regementen där ett var Upplands regemente. Dess soldater rekryterades från landskapet Uppland, eller snarast från Uppsala och Stockholms län. Regementet var ett av de ursprungliga 20 infanteriregementen som nämns i Sveriges grundlag av 1634.

Förste regementschef fram till sin död var Nils Brahe. Under hans befäl deltog regementet i försvaret av Stralsund 1628 men återfördes därefter 1629 till Sverige. År 1630 mobiliserades regementet på nytt och mönstrades i maj i Stockholm, varefter det inskeppades med flottan vid Älvsnabben. Efter ankomsten till Tyskland låg regementet till en början i garnison i olika pommerska städer men följde sedan Gustaf II Adolf på tåget genom södra Tyskland och deltog i striderna vid Lech och Nürnberg. Regementet led under tiden en hel del förluster genom strider, men främst genom sjukdom. Sedan Nils Brahe hade blivit chef för Gula brigaden övertog Jakob Sitton befattningen som regementschef. Efter slaget slaget vid Lützen låg regementet på nytt förlagt som garnisonstrupp i flera städer bland annat Greifswald, Gross-Glogau och Wolgast. Förlusterna var stora och gång efter annan slogs kompanier ihop på grund av manskapets decimering trots ständig påfyllning av nya rekryter hemifrån.[5]

Nästa gång regementet deltog i strid var under Karl X Gustafs polska krig. Under befäl av Axel Lewenhaupt inskeppades regementet i juli 1656 vid Dalarö och överfördes till Peenemünde, varefter kungen mönstrade hären i Stettin. Men marscherade över Thorn som intog vidare över Sandomir och Jaroslow till Warszawa, där regementet deltog i tredagarsslaget 18-29 juli 1658. Upplands regemente låg härefter i garnison i Marienburg. På grund av det väntade kriget med Danmark skedde omfattande utskrivningar till styrka av närmare helt nytt regemente, vilka förlades som garnison i Göteborg och Halmstad samt ombord på flottan. Sedan danskarna förklarat krig 1 juli 1657 sammandrogs de i Sverige befintliga trupperna mot gränsen och i augusti stod huvuddelen av trupperna koncentrerade till trakterna av Halmstad, däribland de nyuppsatta delarna av Upplands regemente. Samtidigt drog Karl X Gustaf samman de i Polen befintliga truppförbanden, och efter att ha mönstrat dem i Demmin fortsatte han mot Danmark och nådde 18 juli gränsen till Holstein. Upplands regemente deltog i stormningarna av Itzehoe 6 augusti och Fredriksodde 24 oktober. I den senare stormningen gick upplänningarna i en av de främsta anfallskolonnerna, och efter striden fanns endast 342 upplänningar vara i stridbart skick. Efter en längre viloperiod deltog regementet i tåget över Bält. Vid fredsslutet sändes regementet, där de nyvärvade delarna nu ingick, till Pommern, där garnisonstjänst väntade. Efterhand fyllde nyrekryteringar i Sverige luckorna så att regementet på nytt blev fulltaligt.[5]

Vid krigsutbrottet 1675 befann sig regementet i garnison i Pommern. Inför de överlägsna brandenburgska trupperna tvingades man retirera till Stralsund. Upplands regemente deltog med framgång i slaget på Rügen under befäl av regementschefen Gustaf Carlsson. En tid därefter tvingades dock Stralsund att kapitulera inför övermakten. Då regementet efter fredsslut och återkomst till Sverige i september 1680 mönstrades i Örsundsbro bestod regementet av 805 man.[5]

Med det yngre indelningsverkets införande fick regementet en fastställd styrka om 1.200 man. Tidigare hade styrkan bestämts av mantalet i trakten och kunnat variera stort från år till år. Vid utbrottet av Stora nordiska kriget deltog Upplands regemente i landstigningen på Själland. Det sändes därefter hem, men utskeppades i april 1701 från Stockholm till Reval, och deltog i övergången av Düna. I slaget vid Kliszów stod Upplands regemente i främsta linjen. Regementet deltog därefter i belägringen av Thorn 1703 och 1706 och vid inmarschen i Sachsen. Vintern 1706-1707 var regementet förlagt i Wittenberg. I slaget vid Holowczyn tillhörde Upplands regemente bakre träffen men insattes på grund av stridens utveckling efter övergången i främsta linjen. Slaget vid Poltava drabbade regementet hårt. Av regementets då 600 man återstod endast 70 efter slaget, övriga var stupade eller tillfångatagna. De kvarvarande gav sig fångna i kapitulationen vid Perevolotjna. Ett nytt regemente måste snabbt sättas upp, och redan ett halvår efter slaget befann sig det nyuppsatta Upplands regemente i Växjö och deltog 28 februari 1710 slaget vid Helsingborg. Här stod Upplands regemente i mitten av slagordningen och hade att möta det danska gardet och grenadjärkåren. Efter slaget fullgjorde regementet garnisontjänst i södra Sverige, varefter det hemkallades 1714. Drog Upplands regemente åter i fält, denna gång mot Norge i södra armén och deltog i belägringen av Fredrikshald. Efter kungens död återgick regementet till trakten av Uppsala i januari 1719 och förlades på roten. I maj 1719 sammankallades regementet på nytt, för att försvara Stockholm mot ett väntat ryskt anfall. Något sådant kom dock inte, och regementet undslapp vidare strider.[5]

År 1739 överfördes en bataljon av regementet till Kymmenögårds län i Finland efter att ha mönstrats av Rutger Fuchs vid Rådmansö kyrka. Där befann sig trupperna vid krigsutbrottet. Efter hemkomsten från kriget sattes regementschefen vid Upplands regemente överste De Laval som många andra i fängelse, anklagad för att ha bidragit till det misslyckade kriget.[5]

År 1757 överfördes en del av regementet till Pommern efter att utrustningen kompletterats med "korta damasker", vita halsdukar, nya gevär av 1747 års modell, nya skor och strumpor, 5 nya ammunitionsvagnar samt 6 bröd- och tältvagnar. Soldaterna instruerades att ha håret väl pudrat och mustascherna väl uppsatta. Kriget innebar dock inte några större insatser för Upplands regemente.[5]

År 1788 fördes regementet på nytt i fält. Upplands regemente deltog bland annat i slaget vid Svensksund 24 augusti 1789 där 8 officerare och 400 man stupade, sårades eller togs till fånga. Bland de tillfångatagna upplänningarna fanns Thure Drufva. Regementet deltog även i slaget vid Svensksund 7 juli 1790, varvid ett fyrtiotal av regementets soldater erhöll tapperhetsmedalj. 1791 var en del av regementet kommenderat till bygget av orangerihuset i Uppsala.[5]

År 1806 överfördes en styrka av 600 man, uttagen ur samtliga kompanier till Stralsund för att förstärka garnisonen där. Chef för denna styrka var överstelöjtnant Thure Drufva. De uppländska trupperna deltog här i såväl strider som rekognoseringsuppdrag. I december 1807 återvände styrkan till Sverige och förlades på roten. I samband med den danska krigsförklaringen i mars 1808, inkallades regementet och avmarscherade till Eda skans. Man trängde därifrån in på norskt territorium men de danska trupperna retirerade och det kom aldrig till strid. I juli kom så order att marschera till Grisslehamn, varifrån regementet överskeppades till Finland. Den 28 augusti landsteg regementet i Christinestad och deltog redan dagen därpå i striderna vid Lappfjärd. Man deltog därefter i Slaget vid Oravais där Upplands regementet deltog i Adlercreutz inledande anfall och senare täckte reträtten från slagfältet. Striderna gick hårt åt regementet, bland annat sårades båda bataljonscheferna och tio andra officerare. Under reträtten över Kemi mot Torneå drabbades regementet hårt av köld och den hårda marschen. Då regementet nådde Torneå återstod 440 man i stridbart skick, sedan 387 avgått på grund av sjukdom. I början av 1809 fick regementet order att marschera till Uppsala, dit det anlände den 5 februari. Redan i mars fick regementet åter dra i fält, denna gång till Grisslehamn och därifrån över isen till Åland. Regementet var dock nu så starkt decimerat att det formerades som en svag bataljon om 367 man. Den 18 mars ankom truppen till Eckerö, men tvingades redan kort därpå att dra sig tillbaka till svenska fastlandet. Härifrån fördes den till Bygdeå för att binda en rysk styrka på omkring 2.000 man som skulle finnas i trakten. På grund av detta kom endast en jägaravdelning av regementet att delta i striderna vid Sävar och Ratan.[5]

Under de närmaste åren tjänstgjorde regementet på fredliga vaktkommenderingar och arbeten, som byggandet av Södertälje kanal, dit större delen av regementet var förlagt sommaren 1812. År 1813 överfördes regementet på nytt fulltaligt till Pommern och deltog i Karl Johans fälttåg. Efter fredsslutet i Kiel fick trupperna återvända till Sverige, varifrån de snart beordrades att delta i anfallet mot Norge. Den 4 november 1814 tilläts regementet återvända till Uppland.[5]

År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Upplands regemente tilldelades № 8. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Upplands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 8. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente. Det kallades Upplands infanteriregemente åren 1904–1927 för att skilja det från Upplands artilleriregemente (A 5).

Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades att Upplands artilleriregemente skulle avvecklas den 31 december 1927. Med beslutet följde även att Upplands infanteriregemente från den 1 januari 1928 skulle benämnas Upplands regemente. Vidare kom även regementet reduceras 1928 från tre till två infanteribataljoner.[6]

I november 1945 besökte den legendariska amerikanske pansargeneralen George S. Patton regementet. Vid besöket hade det anordnats en så verklighetstrogen krigsmässig övning som möjligt i Hågadalsterrängen söder om Uppsala. Patton besökte övningen åtföljd av bland annat prins Gustaf Adolf och flera högre militärer och civila dignitärer för att sedan på egen hand hålla en genomgång av händelseförloppen för den samlade bataljonen i vad som kom att kallas "Pattons Hage".[7]

Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades att regementet skulle avvecklas. Den 30 april 1957 utgick regementet ur både freds- och krigsorganisationen. Från den 1 april 1957 övergick kvarvarande delar av regementet i en avvecklingsorganisation, vilken upplöstes den 30 september 1957. Flertalet av regementets personal överfördes till Södermanlands regemente (I 10).

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1942 kom samtliga infanteriregementen att sätta upp fältregementen (krigsförband). För Upplands regemente (I 8) kom två fältregementen att sättas upp, Upplands regemente (I 8) och Roslagens regemente (I 38). Genom försvarsbeslutet 1948 utgick fältregementen som förbandstyp, och istället infördes en brigadorganisation inom armén. Regementes två fältregementen kom med det att omorganiseras till en brigadorganisation.[8]

Upplandsbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Upplandsbrigaden (IB 28) bildades 1949 genom att fältregementet (krigsförbandet) Upplands regemente (I 8) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59. I samband med att Upplands regemente avvecklades 1957 kom brigaden att överföras till Svea livgarde (I 1). Genom denna omorganisation övertog brigaden beteckningen IB 38 från dess systerbrigad Västmanlandsbrigaden.

Västmanlandsbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Västmanlandsbrigaden (IB 38) bildades 1949 genom att fältregementet (krigsförbandet) Roslagens regemente (I 38) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att organiseras efter förbandstypen IB 49 fram tills den avvecklades i samband med att Upplands regemente avvecklades 1957. Dess beteckning IB 38 övertogs av dess systerbrigad Upplandsbrigaden, i samband med att denna överfördes till Svea livgarde (I 1).

Kompanier[redigera | redigera wikitext]

1684 [h]

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • 1. kaptenens kompani
 • 2. kaptenens kompani
 • 3. kaptenens kompani
 • 4. kaptenens kompani
 • 5. kaptenens kompani

1692 [i]

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Hundra härads kompani
 • Rasbo kompani
 • Sigtuna kompani
 • Lagunda kompani
 • Bälings kompani

1856 [j]

 • Livkompaniet
 • Rasbo kompani
 • Olands kompani
 • Uppsala kompani
 • Hundra Härads kompani
 • Sigtuna kompani
 • Hagunda kompani
 • Enköpings kompani

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Förläggningar[redigera | redigera wikitext]

Upplands regemente vapenövades vid Polacksbacken, vilket även blev regementets mötesplats. Den 10 september 1912 flyttade regementet in i ett nyuppfört kasernetablissemang på samma plats. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar för infanterietablissemang. Omkring 40 byggnader uppfördes inom det nya kasernområdet. Då etablissemanget uppfördes bredvid Upplands regementes före detta mötesplats och läger, tillfördes även dess 50-tal byggnader till det nya kasernområdet. Efter att regementet avvecklades 1957, övertogs kasernerna av Signalregementet. Å 1985 lämnades området helt, och dåvarande Byggnadsstyrelsen kom att överta förvaltningen av kasernområdet. Idag återfinns delar av Uppsala universitet på området.[9]

Officersboställen[redigera | redigera wikitext]

 • Regementsstaben
  • Regementschefens boställe i Landsberga, Biskopskulla socken
  • Överstelöjtnantens boställe i Boda, Häggeby socken
  • Majorens boställe i Ål, Alunda socken
  • Regementskvartesmästarens boställe i Jesmesta, Börje socken
  • Regementspredikantens boställe i Västerby, Läby socken
  • 1. kompaniprästens boställe i Forsta, Tensta socken
  • 2. kompaniprästens boställe i Västerby, Läby socken
  • Regementsskrivarens boställe i Nåstuna, Vänge socken
  • Regementsfältskärens boställe i Vallby, Vaksala socken
 • Livkompaniet (1. kompaniet)
  • Överstebostället i Dräggsta, Vallby socken
  • Kaptenlöjtnantens boställe i Jordansbo, Vendels socken
  • Fänriksbostället i Vida, Tierps socken
 • Överstelöjtnantens kompani (8. kompaniet)
  • Överstelöjtnantsbostället i Edeby, Torsvi sockne
  • Löjtnantsbostället i Taxhuvud, Tillinge socknen
  • Fänriksbostället i Ål, Vårfrukyrka socken
 • Majorens kompani (3. kompaniet)
  • Majorens boställe i Ubby, Stavby socken
  • Löjtnantens boställe i Jönninge, Stavby socken
  • Fänrikens boställe i Östra Våxome, Alunda socken
 • Bälings kompani (4. kompaniet)
  • Kaptensbostället i Håmö med Nåsten, Läby socken
  • Löjtnantsbostället i Skuttungeby, Skuttunge socken
  • Fänriksbostälet i Brunna, Tensta socken
 • Rasbo kompani (2. kompaniet)
  • Kaptensbostället i Kölinge, Rasbokils socken
  • Löjtnantsboställeti i Vedyxa, Danmarks socken
  • Fänriksbostället i Visteby, Rasbo socken
 • Hundrahärad kompani (5. kompaniet)
  • Kaptensbostället i Norrby, Lunda socken
  • Löjtnantsbostället i Nässja, Gottröra socken
  • Fänriksbostället i Krogsta, Vidbo socken
 • Sigtuna kompani (6. kompaniet)
  • Kaptensbostället i Tibble, Vassunda socken
  • Löjtnantsbostället i Skälby, Uppsala-Näs socken
  • Fänriksbostället i Kumla, Övergrans socken
 • Lagunda kompani (7. kompaniet)
  • Kaptensbostället i Dalby gård, Dalby socken
  • Löjtnantsbostället i Säby, Dalby socken
  • Fänriksbostället i Berga, Västeråkers socken

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Regementet har burit ett antal fanor genom åren. Den 3 juli 1855 överlämnade kung Oscar I en ny fana till regementets två bataljoner. De två fanorna bar endast två segernamn, Lützen och Clissow. Den 27 september 1955 överlämnade kung Gustaf VI Adolf en ny fana, vilken ersatte 1855 års fanor. Den nya fanan bar 12 segernamn. Fanan kom från den 30 mars 1957 att överlämnas till Signalregementet, vilka kom att föra den jämsides med dess ursprungliga fana.[2]

Efter att riksdagen beslutat om en avveckling av regementet, hölls avvecklingsceremoni den 10 mars 1957.[4] Efter att regementet avvecklades, kom regementets traditioner föras vidare av Signalregementet, vilket även antog namnet Upplands regemente.[2] Från 2007 fördes regementets traditioner vidare av Ledningsregementet. Från den 1 juli 2013 förs regementets traditioner vidare av Upplandsbataljonen ingående i Upplands- och Västmanlandsgruppen.[10]

År 1934 instiftades Kungl. Upplands regementes (I 8) förtjänstmedalj, i valörerna guld, silver och brons (UpplregGM/UpplregSM/UpplregBM).[11][12][13]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Regementschefer verksamma vid regementet åren 1698–1957.[3]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungl. Upplands regemente 1626-??-?? 1709-07-01
Kungl. Upplands regemente 1709-??-?? 1904-12-07
Kungl. Upplands infanteriregemente 1904-12-08 1927-12-31
Kungl. Upplands regemente 1928-01-01 1957-03-31
Avvecklingsorganisation 1957-04-01 1957-09-30
Beteckningar
№ 8 1816-10-01 1914-09-30
I 8 1914-10-01 1957-03-31
Förläggningsorter och övningsfält
Kronoparken (F) 1600-talet 1912-09-09
Örsundsbro (F) 1680-??-?? 1912-09-09
Polacksbacken (F) 1681-??-?? 1912-09-09
Söderby/Uppsala-Näs (F) 1881-??-?? 1912-09-09
Uppsala garnison (F) 1912-09-10 1957-09-30

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1949–1957 var brigaden en del av Upplands regemente.
 2. ^ Åren 1949–1957 var brigaden en del av Upplands regemente.
 3. ^ Åren 1833–1888 var regementet underställt chefen för 4. militärdistriktet, åren 1888–1893 chefen för 5. militärdistriktet, åren 1893–1901 chefen för 5. arméfördelningen, åren 1902–1927 chefen för V. arméfördelningen, åren 1928–1936 chefen för Östra arméfördelningen, åren 1937–1942 chefen för IV. arméfördelningen, åren 1942–1957 chefen för IV. militärområdet.
 4. ^ Förbandsmarschen antogs cirka 1890, fastställdes 1953 genom arméorder 33/1953. Marschen användes av Upplands regemente (signal) åren 1976–2006.[1]
 5. ^ Förtjänstmedalj i guld, silver och brons instiftad 1934.
 6. ^ Grewell blev sista chefen för regementet.
 7. ^ Lagerbring var regementschef åren 1810–1816.
 8. ^ (enligt GMR). Åren 1687–1691 benämndes 4. - 8. kompaniet efter kompanicheferna
 9. ^ (enligt GMR).
 10. ^ (enligt Claes Grill: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket...").

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 18
 2. ^ [a b c] Braunstein (2003), s. 47-49
 3. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 319
 4. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 10
 5. ^ [a b c d e f g h i] Med upplänningarna i fält. Några drag ur Upplands regementes historia, artikel av Carl Söderberg i årsboken Uppland 1944
 6. ^ Upplands regemente i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1926)
 7. ^ ”General George S. Patton”. Ekenholm.se. http://www.ekensholm.se/Patton/pat1.htm. Läst 14 oktober 2009. 
 8. ^ ”Armens Brigader efter 1948 års försvarsbeslut med kort historik”. Brigadmuseum.se. http://www.brigadmuseum.se/uploads/files/content/Armens-_brigader-_1948.pdf. Läst 24 december 2016. 
 9. ^ Berg (2004), s. 339
 10. ^ ”Förteckning över hemvärnets bataljoner med traditionsanknytning”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 28 december 2016. 
 11. ^ ”UpplregGM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={7D7BCE88-1371-42FB-9A42-65824BBF1E03}&listmode=0&medal={89BB9516-8004-4740-BDB8-3128F9A8C019}. Läst 28 december 2016. 
 12. ^ ”UpplregSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={7D7BCE88-1371-42FB-9A42-65824BBF1E03}&listmode=0&medal={3B1C593B-3072-43AD-849E-8EE34D8D45C8}. Läst 28 december 2016. 
 13. ^ ”UpplregBM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={7D7BCE88-1371-42FB-9A42-65824BBF1E03}&listmode=0&medal={0609AC4E-5C86-4C8A-A0D3-260A90522EC0}. Läst 28 december 2016. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]