Västkustens marinkommando

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Västkustens Marinkommando
(MKV, MKV/Fo 32)
Västkustens marinkommando vapen.svg
Vapensköld för Västkustens marinkommando tolkad efter dess blasonering.
Datum 1937–2000
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Marinen
Typ Kommando
Storlek Motsvarande regemente
Del av Milo V (1966–1993)
Milo S (1993–2000)
Förläggningsort Göteborgs garnison
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg

Västkustens Marinkommando (MKV) var ett svenskt marint förband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1937 och 2000. Förbandets stab var förlagt inom Göteborgs garnison i Göteborg.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Västkustens marinkommando med stab i Göteborg var tidigare en del av Försvarsmakten. Kommandot bildades som fredsorganisation den 1 juli 1937, då under namnet Västkustens marindistrikt. År 1957 omorganiserades marindistriktet till Marinkommando Väst, för den 10 oktober 1966 bilda Västkustens örlogsbas. Den 1 januari 1981 omorganiserades Västkustens örlogsbas till Västkustens militärkommando. Där alla marina förband i Göteborg samlades inom samma fredsmyndighet. Vilket inkluderade Göteborgs Kustartilleriförsvar (GbK Fo 32/31), Örlogsbas Väst, Älvsborgs kustartilleriregemente och 12. helikopterdivisionen. MKV var ett kaderorganiserat krigsförband underställt militärbefälhavaren (MB S) för Södra militärområdet (Milo S). MKV avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000. MKV:s uppgifter överförs till Älvsborgs amfibieregemente samt Södra militärdistriktet.[2]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Västkustens Marinkommando hade fyra stycken huvuduppgifter[3]:

 • Territoriell integritet genom övervakning av svenskt territorialhav med hjälp av radar och bevakningsfartyg.
 • Stöd till samhället genom militärhjälp vid eftersökning av försvunna personer, olyckor eller naturkatastrofer.
 • Internationella insatser genom planera och genomföra övningar med de länder som finns i närhet.
 • Väpnat angrepp genom mobilisering av de krigsförband som finns inom MKV.

Historik[redigera | redigera wikitext]

 • 1917: upprättas Göteborgs örlogsdepå på Nya Varvet.
 • 1936: upprättas Västkustens Marindistrikt med Örlogsstation på Nya Varvet
 • 1939: upprättas Göteborgs Kustartilleriförsvar.
 • 1942: upprättas Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4)
 • 1981: upprättas Västkustens militörkommando genom sammanslagning av Göteborgs Kustartilleriförsvar (GbK Fo32/31) och Örlogsbas Väst.
 • 1985: All verksamhet vid Nya Varvet för omlokalisering till Käringberget.
 • 1993: Genom omlokalisering av Göta luftvärnsregemente till Halmstad, överförs Fo-grupp Göteborg (Fo 32) till MKV.
 • 1998: Genom avvecklingen av Älvsborgs regemente uppgår Älvsborgs försvarsområde (Fo 34) inom MKV.
 • 1998: Öresunds marindistrikt (MDÖ) tillkommer som en del inom MKV.
 • 1998: Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) uppgår i MKV.
 • 2000: MKV avvecklas genom försvarsbeslutet 2000.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer:[1]

 • 1934–1939 – Kommendör Gunnar Blix
 • 1939–1939 – Kommendör Gösta Lindström
 • 1939–1942 – Viceamiral Harald Åkermark
 • 1942–1946 – Kommendör Elis Biörklund
 • 1946–1950 – Kommendör Alarik Wachtmeister
 • 1950–1954 – Konteramiral Eskil Gester
 • 1954–1957 – Konteramiral Mauritz Östberg
 • 1957–1964 – Konteramiral Gunnar Fogelberg
 • 1964–1967 – Konteramiral Hans C:son Uggla
 • 1967–1972 – Kommendör Nils Arnell
 • 1972–1976 – Kommendör av 1. graden Harry Engblom
 • 1976–1980 – Kommendör av 1. graden Hans Hallerdt
 • 1981–1983 – Konteramiral Bengt Rasin
 • 1983–1984 – Överste av 1. graden Thorbjörn Ottosson
 • 1984–1989 – Överste av 1. graden Svante Kristensson
 • 1989–1991 – Kommendör av 1. graden Bertil Daggfeldt
 • 1992–1992 – Överste Nils Eklund
 • 1992–1995 – Kommendör av 1. graden Carl-Gustaf Hammarskjöld
 • 1995–1997 – Överste av 1. graden Anders Hammarskjöld
 • 1997–2000 – Kommendör av 1. graden Nils-Ove Jansson

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Västkustens marindistrikt 1928 1957
Marinkommando Väst 1957 1966
Västkustens örlogsbas 1966 1980
Västkustens militärkommando med Älvsborgs kustartilleriregemente 1981 1986
Västkustens marinkommando 1986 1998
Västkustens marinkommando och Västra Götalands försvarsområde 1998 2000
Beteckningar
MDV 1928 1957
MKV 1957 1966
ÖrlB V 1966 1980
MKV/KA 4 1981 1986
MKV 1986 1997
MKV/Fo 32 1998 2000
Förläggningsorter, detachement och baser
Nya Varvet (F) 1928 1986
Käringberget (F) 1986 2000

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Braunstein (2011), s. 32-33
 2. ^ Nils-Ove Jansson, Christer Johansson (2001), s. 188–189
 3. ^ MKV/Fo32 fyra huvuduppgifter Avläst 21 februari 2009

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Christina von Arbin. sid. 50. ISBN 91-971584-9-6 
 • Birke, Sune; Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 13. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 12638815. ISBN 978-91-976220-5-9