Kronobergs regemente

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kronobergs regemente
(I 11/Fo 16)
Kronobergsgruppen vapen.svg
Vapen för Kronobergs regemente tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnKronobergs regemente
Datum1623–1709, 1709–1997
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteriet
RollFörsvarsområdesregemente
StorlekRegemente
FöregångareSmålands storregemente
Ingående delarKronobergs försvarsområdesstab [a]
Kronobergsbrigaden [b]
Blekingebrigaden [c]
Del avSödra militärområdet [d]
HögkvarterVäxjö garnison
FörläggningsortVäxjö
FärgerRött och gult          
Marsch"Admiral Stosch" (Latann). [e]
Årsdagar6 juni
6 november
11 november [f]
DekorationerKronobregGM/SM/BM [g]
KronobregMSM [h]
SegernamnBreitenfeld (1631)
Lützen (1632)
Wittstock (1636)
Landskrona (1677)
Kliszów (1702)
Warszawa (1705)
Fraustadt (1706)
Holovczyn (1708)
Helsingborg (1710)
Valkeala (1790)
Befälhavare
RegementschefJan Henrik Edvard Hyltén-Cavallius [i]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1960AM.090956 (guld).jpg
Förbandstecken m/1960AM.090974 I 11 (02).jpg
TilläggsteckenTilläggstecken för Kronobergs regemente.jpg
Porträtt av kapten Carl Adolf Möllerswärd iklädd regementets uniform m/1765. Runt armen syns den vita armbindeln som blev en del av den svenska officersuniformen efter Gustav III:s statsvälvning den 19 augusti 1772. På bröstet bär han dessutom Svärdsorden. Målning från 1775 av Ulrika Pasch.

Kronobergs regemente (I 11/Fo 16) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1623–1997. Förbandsledningen var förlagd i Växjö garnison i Växjö.[2][3][4]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kronobergs län på 1500-talet. År 1616 organiserades dessa enheter tillsammans med andra från närliggande Kalmar län av Gustav II Adolf och bildade Smålands storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kronobergs län. Smålands storregemente bestod av tre fältregementetn där Kronobergs regemente var ett. Någon gång runt 1623 splittrades storregementet permanent och bildade tre mindre regementen där Kronobergs regemente var ett. Ett troligt datum för bildandet av regementet är den 16 april 1623.[4] Regementet deltog 1709 i slaget vid Poltava där det led stora förluster, och den 1 juli föll hela regementet i fångenskap i samband med Kapitulationen vid Perevolotjna. Kronobergs regemente återuppsattes i Sverige samma år.[3]

Kronobergs regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform. Dock så var det nämnt att regementet var ett av två som skulle sättas samman för att bilda Smålands regemente, men det regementet bildades aldrig och istället behölls Kronobergs regemente och Jönköpings regemente som separata förband. Regementets första befälhavare var Patrick Ruthven.

År 1816 fick samtliga regementen ett ordningsnummer och Kronobergs regemente tilldelades № 11. Från 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Kronobergs regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 11. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente där huvudregementet till exempel hade beteckningen I 11 och reservregementet hade beteckningen I 111.

Regementet klarade sig från avvecklingen genom försvarsbeslutet 1925 men regementet reducerades med en infanteribataljon och tillfördes en bataljon från Karlskrona grenadjärregemente i Karlskrona. Regementet kom därav från den 1 januari 1928 att bestå av två infanteribataljoner och en fästningsbataljon. Genom försvarsbeslutet 1936 upplöstes och avvecklades fästningsbataljonen den 30 september 1939.

I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, föreslogs att Kalmar/Växjö försvarsområde (Fo 18/16) med stab i Kalmar skulle delas i tre försvarsområden, Kronobergs försvarsområde (Fo 16), Jönköpings försvarsområde (Fo 17) och Kalmar försvarsområde (Fo 18). Dock kom staben för Kalmar försvarsområde bli gemensam med staben för Kronobergs försvarsområde. Dessa två försvarsområdesstaber sammanslogs med Kronobergs regemente, vilket från den 1 juli 1974 bildade försvarsområdesregementet I 11/Fo 16/18. Detta medförde att Kronobergs regemente blev ett A-förband (försvarsområdesregemente). Inom Kronobergs försvarsområde var Kronobergs regemente ensamt förband. Inom ett försvarsområde tillfördes A-förbanden det samlade mobiliserings- och materialansvaret och B-förband svarade endast som ett utbildningsförband.[5]

Genom försvarsutredning 88 stod det klart att fyra brigadproducerande regementen skulle avvecklas. Bakgrunden var att de ekonomiska problem som uppkommit inom försvaret under 1970-talet och 1980-talet kvarstod och inte löstes i samband med försvarsbeslutet 1987. Därav begärde Regeringen Carlsson I en ny utredning från överbefälhavaren Bengt Gustafsson, Försvarsutredning 88 (FU 88), om arméns utveckling. Utredningen ledde till att Riksdagen i december 1989 beslutade att armén från den 1 juli 1992 skulle bestå av 18 brigader (en minskning med 11 brigader). I valet av vilka brigadproducerande regementen som skulle avvecklas ställdes hela tio regementen mot varandra: Värmlands regemente (I 2/Fo 52) i Karlstad, Livregementets grenadjärer (I 3/Fo 51) i Örebro, Livgrenadjärregementet (I 4/Fo 41) i Linköping, Kronobergs regemente (I 11/Fo 16/18) i Växjö, Norra Smålands regemente (I 12/Fo 17) i Eksjö, Hälsinge regemente (I 14/Fo 21) i Gävle, Älvsborgs regemente (I 15/Fo 34) i Borås, Hallands regemente (I 16/Fo3l) i Halmstad, Bohusläns regemente (I 17) i Uddevalla och Norra skånska regementet (P 6/Fo 14) i Kristianstad.[6]

I den första samlade bedömningen ansågs Livgrenadjärregementet (I 4/Fo 41), Kronobergs regemente (I 11/Fo 16/18) och Älvsborgs regemente (I 15/Fo 34) ha de bästa förutsättningarna för att utbilda två brigader samt att utbilda mekaniserade brigader men där Livgrenadjärregementet och Norra Smålands regemente ansågs ha de bästa övningsmöjligheterna med andra truppslag genom de garnisonsfördelar respektive regemente hade genom andra förband inom garnisonsorten.[6]

I den process som följde ställdes regementen inom militärområdena mot varandra. Inom Södra militärområdet ställde Kronobergs regemente (I 11/Fo 16/18) mot Norra Smålands regemente (I 12/Fo 17). Då regeringen ansåg att Norra Smålands regemente hade goda samövnings- och samträningsmöjligheter inom Eksjö garnison föreslogs en avveckling av Kronobergs regemente (I 11/Fo 16/18) som utgjorde en solitär i Växjö. Kvar i Växjö skulle en försvarsområdesmyndighet organiseras. Avvecklingen av grundutbildningen i Växjö skulle vara helt genomförd den 30 juni 1992.[6] Vidare kom försvarsområdesstaben för Kalmar försvarsområde avskiljas från regementet och bildade en egen stab i Kalmar den 1 juli 1990.[7]

Överste 1. graden Leif Fransson blev regementets siste chef som brigadproducerande regemente. Den 16 maj 1992 hölls en ceremoni över att grundutbildningen nu skulle upphöra vid regementet. Vid ceremonin närvarade bland andra Chefen för Armén Åke Sagrén, militärbefälhavaren Gustaf Welin samt landshövdingen Sten Wickbom.[8]

Den 1 juli 1992 antog regementet en ny form, i form av en försvarsområdesmyndighet ledd av en försvarsområdesbefälhavare. Regementet fråntogs numreringen I 11 och kom endast att bära beteckningen Fo 16. Genom försvarsbeslutet 1992 återfick regementet beteckningen I 11. Detta då samtliga försvarsområdesregementen avskildes från brigaden och antog den 1 juli 1994 samma organisation som Kronobergs regemente.[9]

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelning, vilket innebar att tre försvarsområdesstaber inom Södra militärområdet (Milo S) skulle avvecklas senast den 31 december 1997. De tre staber som föreslogs för avveckling återfanns i Kalmar, Växjö och Ystad. Gällande staberna i Växjö och Kalmar föreslogs att de tillsammans med staben i Eksjö skulle bilda ett gemensamt försvarsområde.[10]

Regementet höll sin avvecklingsceremoni den 24 augusti 1997,[2] och avvecklades officiellt den 31 december 1997. Från den 1 januari 1998 kom Kronobergs försvarsområde (Fo 16) att integreras i Jönköpings försvarsområde (Fo 17), som antog namnet Smålands försvarsområde (Fo 17). Som stöd till hemvärn och frivilligverksamheten inom före detta Kronobergs försvarsområde bildades försvarsområdesgruppen Kronobergsgruppen.[11]

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Regementet kom genom försvarsbeslutet 1942 att organisera två stycken fältregementen som genom försvarsbeslutet 1948 kom att omorganiseras till infanteribrigader. Brigaderna var avsedda att ingå i 13. arméfördelningen och utgångsgrupperas på Skånes östkust respektive i västra Blekinge.[2]

Fästningsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Fästningsbataljonen (I 11 K) bildades den 1 januari 1928 som regementets tredje bataljon. Det genom 1925 års försvarsbeslut att uppgick Karlskrona grenadjärregemente (I 7) i Kronobergs regemente och bildade dess tredje bataljon. Bataljonen fick namnet Kronobergs regementes fästningsbataljon i Karlskrona (I 11 K) och hade sin förläggning i Gräsvik i norra delen av Karlskrona. Bataljonen avvecklades den 30 september 1939 och dess förläggning i Gräsvik övertogs den 22 augusti 1943 av Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).[2][4]

Kronobergs försvarsområde[redigera | redigera wikitext]

Kronobergs försvarsområde (Fo 16), bildades den 1 oktober 1942, och hade sin stab lokaliserad inledningsvis Växjö garnison, och omfattade geografiskt hela Kronobergs län. Från den 1 januari 1947 var staben gemensam med Kalmar försvarsområde (Fo 18). I samband med OLLI-reformen den 1 juli 1974 fick Kronobergs försvarsområde gemensam stab med Kronobergs regemente. Kronobergs försvarsområde upplöstes och avvecklades tillsammans med regementet den 31 december 1997.[7]

Kronobergsbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Kronobergsbrigaden (IB 11) bildades 1949 genom att fältregementet Kronobergs regemente (IR 11) omorganiserades till brigad. Genom försvarsbeslutet 1972 kom brigaden kom att bli Kronobergs regementes huvud- och anfallsbrigad, då den antogs till brigadorganisationen IB 77. Brigaden upplöstes och avvecklades 1993.[12] En av brigadens tre brigadskyttebataljoner överfördes då till Kalmarbrigaden (IB 42), för att där utgöra den fjärde brigadskyttebataljonen.

Blekingebrigaden[redigera | redigera wikitext]

Blekingebrigaden (IB 41) eller Blekingebrigaden – Smålands grenadjärer,[13] bildades 1949 genom att fältregementet Blekinge regemente (IR 41) omorganiserades till brigad.[2] Genom försvarsbeslutet 1972 kom brigaden att bli Kronobergs regementes sekundära brigad. Brigaden kom att upplösas 1991 i samband med försvarsutredning 1988, där det beslutades att samtliga brigader organiserade efter förbandstypen IB 66M skulle avvecklas senast den 30 juni 1992.[12]

Kompanier[redigera | redigera wikitext]

1684(?)

 1. Livkompaniet
 2. Överstelöjtnantens kompani
 3. Majorens kompani
 4. Allbo kompani
 5. Norra Sunnerbo kompani
 6. Norrvidinge kompani
 7. Kinnevalds kompani
 8. Södra Sunnerbo kompani

18??

 1. Livkompaniet
 2. Skatelövs kompani
 3. Kinnevalds kompani
 4. Norrvidinge kompani
 5. Ljungby kompani
 6. Södra Sunnerbo kompani
 7. Allbo kompani
 8. Norra Sunnerbo kompani

1992

 1. Livkompaniet
 2. Östra Allbo kompani
 3. Kinnevalds kompani
 4. Norrvidinge kompani
 5. Ljungby kompani
 6. Södra Sunnerbo kompani
 7. Västra Allbo kompani
 8. Norra Sunnerbo kompani
 9. Depåkompaniet

Idrottspluton[redigera | redigera wikitext]

Kronobergs regemente var ett av de regementen som utbildade en så kallad idrottspluton. Detta var värnplikt anpassad för lovande idrottare där en stor del av dagprogrammet kunde läggas på fysisk träning och idrottsutövande. Därav kom flera kända idrottare genomföra sin värnpliktstjänstgöring vid regementet.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Förläggning[redigera | redigera wikitext]

Regementet övade från 1778 på Kronobergshed norr om Alvesta. Den 1 november 1919 förlades regementet till ett nyuppfört kasernetablissemang i Växjö. Den 11 november 1920 hölls en ceremoni över inflyttningen.[4]

Etablissemanget uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Kasernbyggnadsnämndens andra typritningsserie för infanterietablissemang. Ursprungligen uppfördes 65 byggnader genom regementets utveckling kom antalet byggnader till sist omfatta ett 100-tal byggnader.[14] Kasernerna döptes under 1950-talet till Wrangel–kasern 1, Drake–kasern 2, Stenbock–kasern 3, Skytte–kasern 4, Cronman–kasern 5, Horn–kasern 6.[15]

Kasernområdets byggnader har sedan regementets avveckling omformats till en företagsby, Företagsstaden I 11. I direkt anslutning västerut ligger köpcentrumet Handelsplats I 11. Utanför regementets kaserner, längs Storgatan, har anlagts en cirkulationsplats. I mitten av denna står idag en vaktkur i regementets färger samt en militärcykel. Detta för att påminna om områdets historia.

Övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Vid 1960-talets början hade regementet en länge tid varit i behov av ett större skjutfält, som bättre svarade mot de behov förbandet hade för att utbilda infanteribrigader, vilket var dess huvuduppgift. Vid denna tid hade regementet, förutom övningsfältet på Bokhultet, endast skjutfältet Notteryd strax utanför Växjö. Fältet köptes in och invigdes den 16 mars 1961[16].

Kronobergs regemente övade de flesta av sina utbildningsförband på Kosta skjutfält, som består av stenig barrskogsterräng. Detta trots att minst en av regementets infanteribrigader hade sin huvudsakliga krigsuppgift i en helt annan typ av terräng, nämligen på den skånska slätten mellan Trelleborg och Ystad.[17].

Kosta skjutfält var Kronobergs regementes huvudsakliga övnings- och skjutfält fram till grundutbildningen upphörde våren 1992. Förvaltningen av skjutfältet kvarstod vid regementet fram till att försvarsområdesstaben och regementet avvecklades 1997.

Övningsfältet söder om kasernområdet, Bäckaslövsgärdet, är idag ett rekreationsområde som ansluter till Natura 2000-området och naturreservatet Bokhultet och Norra Bergundasjön. Det öster om Växjö belägna skjutfältet har omvandlats till Notteryds naturreservat.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Regementet har genom åren fört ett antal olika fanor. Den 6 juni 1956 överlämnades den sista fanan till regementet, fanan överlämnades av Chefen för armén Carl August Ehrensvärd. Den fanan ersatte 1893 års fana.[2]

I samband med att Kronobergs regemente avvecklades genom försvarsbeslutet 1996, kom dess traditioner från den 1 december 1998 föras vidare av Kronobergsgruppen.[2] Från den 1 juli 2013 är Kronobergsbataljonen, inom Kalmar- och Kronobergsgruppen,[18] traditionsbärare för Kronobergs regemente och bevarar bland annat regementets fana, marsch och VB-bricka

År 1971 instiftades Kronobergs regementes hedersmedalj i guld/silver/brons (KronobregGM/SM/BM) i 8:e storleken. Bandet är kluvet i gult, rött och gult.[19][20][21] År 1997 instiftades Kronobergs regementes minnesmedalj (KronobregMSM).[22]

Regementet hade flera datum som uppmärksammande på olika sätt. Den 6 juni – svenska flaggans dag deltog regementet med fanvakt, musikkår och honnörskompani. Den 6 och 30 november högtidlighölls dödsdatumen för Gustav II Adolf och Karl XII. Den 11 november genomfördes den så kallade Elvadagen, vilken var en enkel ceremoni, och som hade instiftats av regementschefen Carl von Horn. Dagen erinrar om de soldater vid regementet som stupat i tjänst eller i krigstjänst efter den 1 september 1939.[23]

Inför utbildning och rekrytering till NBG 11, gavs styrkan av sin Force Commander Stefan Andersson, arbetsnamnet Team 11. Bakgrunden till namnet var att dels för att den skulle stå färdig till år 2011, men även för att hedra Kronobergs regemente (I 11), vilket var Anderssons hemmaförband.

Fälttåg[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Regementschefer verksamma vid regementet åren 1627–1997.[3]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kungl. Kronobergs regemente 1623-04-16 1709-07-01
Kungl. Kronobergs regemente 1709-??-?? 1974-06-30
Kungl. Kronobergs regemente och försvarsområde samt Kalmar försvarsområde 1974-07-01 1974-12-31
Kronobergs regemente och försvarsområde samt Kalmar försvarsområde 1975-01-01 1990-06-30
Kronobergs regemente och försvarsområde 1990-07-01 1992-06-30
Kronobergs regemente 1992-07-01 1997-06-30
Beteckningar
№ 11 1816-10-01 1914-09-30
I 11 1914-10-01 1974-06-30
I 11/Fo 16/18 1974-07-01 1990-06-30
I 11/Fo 16 1990-07-01 1992-06-30
Fo 16 1992-07-01 1994-06-30
I 11/Fo 16 1994-07-01 1997-12-31
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Kronobergshed 56°58′31″N 14°33′58″Ö / 56.97528°N 14.56611°Ö / 56.97528; 14.56611 (Ö) 1778–??-?? 1920-??-??
Växjö garnison (F) 56°52′39″N 14°46′44″Ö / 56.87750°N 14.77889°Ö / 56.87750; 14.77889 1919-11-11 1997-12-31
Gräsvik (D) 1928-01-01 1939-09-30
Kosta skjutfält (Ö) 1971-03-16 1997-12-31
Notteryds skjutfält (Ö) 19??-??-?? 1992-06-30

Framstående personer vid regementet[redigera | redigera wikitext]

Kända personer som gjort värnplikt på I 11[redigera | redigera wikitext]

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1973–2000 var staben en del av Värmlands regemente.
 2. ^ Åren 1949–1992 var brigaden en del av Kronobergs regemente.
 3. ^ Åren 1949–1991 var brigaden en del av Kronobergs regemente.
 4. ^ Åren 1833–1893 var regementet underställt chefen för 2. militärdistriktet, åren 1893–1901 chefen för 2. arméfördelningen, åren 1902–1927 chefen för II. arméfördelningen, åren 1928–1936 chefen för Södra arméfördelningen, åren 1937–1942 chefen för I. arméfördelningen, åren 1942–1966 chefen för I. militärområdet, åren 1966–1997 chefen för Södra militärområdet.
 5. ^ Förbandsmarschen antogs 1880 och fastställdes 1953 genom arméorder 33/1953. Användes av Kronobergsgruppen åren 1998–2005.[1]
 6. ^ Firande av den så kallade "Elvadagen".
 7. ^ Hedersmedalj i guld, silver och brons instiftad 1971.
 8. ^ Minnesmedalj i silver instiftad 1997.
 9. ^ Hyltén-Cavallius blev sista chefen för regementet.
 10. ^ Deltog som de olika fänikor som senare bildade regementet.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 45
 2. ^ [a b c d e f g] Braunstein (2003), s. 51–54
 3. ^ [a b c] Kjellander (2003), s. 276–277
 4. ^ [a b c d] Holmberg (1993), s. 11
 5. ^ ”Kungl, Maj:ts proposition 1973:75”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-angaende-vissa_FW0375. Läst 9 januari 2017. 
 6. ^ [a b c] ”Regeringens proposition 1989/90:9”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-armens-utveckling-och-totalforsvarets_GD039. Läst 9 januari 2017. 
 7. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 70
 8. ^ Björck (1996), s. 340
 9. ^ Björck (1996), s. 299
 10. ^ ”Regeringens proposition 1996/97:4”. Riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse---etapp-2_GK034. Läst 9 januari 2017. 
 11. ^ ”Norra Smålands regemente”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 21 januari 1998. https://web.archive.org/web/19980121073442/http://www.mil.se/FM/arme/i12/i12.htm. Läst 9 januari 2017. 
 12. ^ [a b] Björck (1996), s. 302
 13. ^ Björck (1996), s. 329
 14. ^ Berg (2004), s. 242
 15. ^ Björck (1996), s. 328
 16. ^ Rolf Björck, Kjell Göthe, Roy Himsel (1992). Kronobergs regemente - dess människor och deras minnen 1919-1992. Växjö: Kronobergs regement I11/Fo 16 
 17. ^ Thomas Roth (2007). Försvar för folkhem och fosterland. Stockholm: Försvarshögskolan . ISBN 978-91-85401-62-8 
 18. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 14 januari 2017. 
 19. ^ ”KronobregGM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={EED7C36E-030E-4A13-A0F8-2B7E41D0A358}&listmode=0&medal={B3B9C308-1616-4472-AC28-31AA1FB94234}. Läst 9 januari 2017. 
 20. ^ ”KronobregSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={EED7C36E-030E-4A13-A0F8-2B7E41D0A358}&listmode=0&medal={A24D8616-DA45-4CF4-A5DF-FEF55D5044A2}. Läst 9 januari 2017. 
 21. ^ ”KronobregBM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={EED7C36E-030E-4A13-A0F8-2B7E41D0A358}&listmode=0&medal={50A9F125-0B99-4F1A-B7F2-A824E998BE1D}. Läst 9 januari 2017. 
 22. ^ ”KronobregMSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={EED7C36E-030E-4A13-A0F8-2B7E41D0A358}&listmode=0&medal={2549ED4F-F912-496C-8ADC-48964EDD863B}. Läst 9 januari 2017. 
 23. ^ Björck (1996), s. 321–322
 24. ^ Börje, Anna (25 maj 2011). ”Fann Mobergs hemliga brev”. Östra Småland och Nyheterna. Arkiverad från originalet den 30 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110530093305/http://www.ostran.se/nyheter/emmaboda/fann_mobergs_hemliga_brev. Läst 25 november 2011. 
 25. ^ Salomonsson, Claes (17 januari 2000). ”Försvaret lägger ner idrottsplutonerna”. Aftonbladet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0001/17/idrott.html. Läst 26 september 2008. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris länk. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-75-3 
 • Björck, Rolf, red (1996). Kronobergs regemente under 1900-talet. Växjö: Kronobergs regementes historiekomm. Libris länk 
 • Nelsson, Bertil; Lannerbäck, Alf; Nordin, Mats; Sjögren, Lasse (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 91-87184-23-0 
 • Svensk rikskalender 1908. Stockholm: P.A. Norstedt & Söner. 1908. http://runeberg.org/rikskal/1908/ 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Andrae, Anders J. (1980). Historik över officersmässen vid Kungl. Kronobergs regemente. Växjö: Regementet. Libris länk 
 • Kronobergs regemente - dess människor och deras minnen 1919–1992. Växjö: Regementet. 1992. Libris länk 
 • Björck, Rolf, red (1996). Kronobergs regemente under 1900-talet. Växjö: Kronobergs regementes historiekomm. Libris länk 
 • Kungl. Kronobergs regemente: en redogörelse tillägnad regementets personal. Åseda. 1943. Libris länk 
 • Kungl. Kronobergs regemente och indelningsverket. Växjö: Kronobergs regementes kamratförening. 1973. Libris länk 
 • Kungl. Kronobergs regemente under fyra sekel: 1623–1964. Växjö. 1967. Libris länk 
 • Mankell, Julius (1866). Anteckningar rörande svenska regementernas historia (2. uppl.). Örebro: Lindh. sid. 260–269. Libris länk. http://runeberg.org/mjantreg/ 
 • Wernstedt, Folke (1923). Kungl. Kronobergs regemente 1623–1923: minnesskrift. Växjö. Libris länk 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]