Kronobergsgruppen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kronobergsgruppen
Kronobergsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Kronobergsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnKronobergsgruppen
Datum1998–2005
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekMilitärdistriktsgrupp [a]
FöregångareKronobergs regemente
EfterföljareKalmar och Kronobergsgruppen
Del avSödra militärdistriktet [b]
HögkvarterVäxjö garnison
FörläggningsortVäxjö
Marsch"Admiral Stosch" (Latann) [1]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

Kronobergsgruppen var en svensk militärdistriktsgrupp inom Hemvärnet som verkade i olika former åren 1998–2005. Förbandsledningen var förlagd i Växjö garnison i Växjö.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kronobergsgruppen bildades den 1 januari 1998 som en försvarsområdesgrupp i samband med att Kronobergs regemente (I 11/Fo 16) upplöstes och avvecklades den 31 december 1997, och dess försvarsområdesstab uppgick i Smålands försvarsområde (Fo 17), detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Smålands försvarsområde (Fo 17). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Kronobergsgruppen redan var organiserad inom Kronobergs län, kom den endast att organisatoriskt att överföras till Södra militärdistriktet (MD S) den 1 juli 2000.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Kronobergsgruppen och Kalmargruppen skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG), vilken överfördes den 1 januari 2006 från Södra militärdistriktet (MD S) till Marinbasen (MarinB).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Chefen Kronobergsgruppen var direkt underställd chefen Södra militärdistriktet både vad gällde produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Kronobergs län. Kronobergsgruppens uppgifter var att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Kronobergs län. Gruppen skulle vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

När Kronobergsgruppen bildades kom staben att förläggas till den byggnad som fram till 1992 utgjorde regementssjukhus vid Kronobergs regemente.[3] I samband med att gruppen sammanslogs med Kalmargruppen förlades den nya gruppen till stadsdelen Räppe i Växjö.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Kronobergsgruppen var sedan den 1 januari 1998 arvtagare och traditionsbärare till Kronobergs regemente (I 11). Från den 1 juli 2005 fördes dess traditioner vidare av Kalmar- och Kronobergsgruppen, och från den 1 juli 2013 förs traditioner vidare av Kronobergsbataljonen (35. hemvärnsbataljonen).

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

  • 200?–2005: Överstelöjtnant Bengt-Göran Svensson

Namn och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Kronobergsgruppen 1998-01-01 2005-06-30
Förläggningsorter
Växjö garnison (F) 1998-01-01 2005-06-30

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åren 1998-2000 var gruppen organiserad som en Försvarsområdesgrupp, åren 2000-2005 som en Militärdistriktsgrupp.
  2. ^ Åren 1998-2000 var gruppen underställd chefen Smålands regemente, åren 2000-2005 Södra militärdistriktet.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sandberg (2007), s. 204
  2. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6. Läst 10 december 2017. 
  3. ^ ”Hemvärnet övade i ny organisation”. smp.se. http://www.smp.se/nyheter/hemvarnet-ovade-i-ny-organisation/. Läst 10 december 2017. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]