Totalförsvarets skyddscentrum

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Totalförsvarets skyddcentrum)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Totalförsvarets skyddscentrum
(SkyddC)
Totalförsvarets skyddsskola vapen.svg
Vapensköld för Totalförsvarets skyddscentrum tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnTotalförsvarets skyddscentrum
Datum1953–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypFunktionscentrum
RollUtveckla och utbilda inom CBRN
StorlekCentrum
Ingående delarStabsenhet CBRN,
1. CBRN-kompaniet
Del avHögkvarteret
HögkvarterUmeå garnison
FörläggningsortUmeå
ÖvningsplatsUmeå övnings- och skjutfält
Valspråk"Vilja, kunskap, framåtanda"
FärgerGrön och vit          
Marsch"Nordsalut" (Lundqvist) ) [a]
DekorationerSkyddCGM/SM [b]
Befälhavare
ChefÖverste Stefan Jansson
StabschefMajor Lars Karlsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Vapensköld för Försvarets skyddsskola, åren 1953-1988, tolkad efter dess blasonering.

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är ett försvarsmaktsgemensamt CBRN-centrum inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1953. Förbandsledningen är förlagd i Umeå garnison, Umeå.[2][3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Centrumet har sitt ursprung från Gasskyddsskolan som fanns vid Svea livgarde, och som i slutet av 1940-talet ombildades till Skyddsteknikerskolan. Den 1 juli 1953 bildades Arméns skyddsskola (SkyddS), som en fackskola inom Infanteriets skjutskola (InfSS) i Rosersberg. Även om skolan bar Armén i sitt namn, så antogs elever även från Marinen och Flygvapnet. Den 1 februari 1961 överfördes skolan organisatoriskt till Svea livgarde. Den 1 juli 1968 antogs namnet Försvarets skyddsskola. Skolan avskildes från Svea livgarde och underställdes Chefen för Armén. Den 1 oktober 1981 knöts skolan till trängtrupperna, för att redan den 1 oktober 1984 uppgå som en fackskola underställd chefen för Svea livgarde. Den 1 juli 1988 avskildes dock skolan från Svea livgarde, och blev ett självständigt förband under namnet Totalförsvarets skyddsskola.[2][4]

I proposition 1987/88:112 föreslog regeringen för riksdagen att skolan skulle omlokaliseras till Umeå. Bakgrunden var att regeringen bedömde att den långsiktiga av CBRN-krigföring, skulle gynnas bäst av en lokalisering till Umeå. Som förläggning fanns två alternativ, Kungsängens garnison och Umeå garnison. De båda garnisonerna hade stödproduktion att bistå skolan med, då skolan inte skulle ha några egna resurser för stödproduktion. ÖB förordade dock att skolan skulle kvarstå i Kungsängens garnison, då en lokalisering till Umeå garnison skulle medföra högre kostnader samt att utbildningen skulle hämmas under en tvåårsperiod. Regeringen föreslog dock för riksdagen att skolan skulle förläggas till Umeå garnison, för att verka fullt ut senast från och med budgetåret 1992/1993.[5]

I samband med att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar i arméstaben sammanslogs 1991 med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, genom försvarsutredning 1988 och bildade funktionscentrum, kom även Totalförsvarets skyddsskola att organiseras som ett funktionscentrum. Dock så bibehöll man sitt tidigare namn, Totalförsvarets skyddsskola.

Genom att grundutbildningen av värnpliktiga upphörde i Umeå genom försvarsbeslutet 1996, föll dess naturliga stödproduktion bort. Genom försvarsbeslutet 2000 fick centrumet från den 1 juli 2000 det nya namnet Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC). Samtidigt blev centrumet huvudman för garnisonen, då Västerbottens regemente upplöstes och avvecklades genom samma försvarsbeslut. Centrumet blev därmed en solitär inom garnisonen. Regeringen hade i sin proposition understrukit vikten med att samla förband inom samma garnison. Det i syfte att utnyttja fördelarna med samlokaliseringar av förband.[6]

Den 27 juli 2009 ryckte den sista kullen in av värnpliktiga, vilka utbildas på Swea kompani vid Totalförsvarets skyddscentrum. Dessa kom senare av mucka den 17 juni 2010.[7][8]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och innefattar att från toxiska kemikalier till sjukdomsalstrande mikroorganismer och joniserande strålning. Det mesta av svensk CBRN-kompetens finns numera i Umeå, där Totalförsvarets skyddscentrum ingår i ett nätverk som också består av Totalförsvararets forskningsinstitut CBRN-skydd och säkerhet, Umeå universitet och sedan hösten 2008 även det nybildade Europeiska CBRNE-centret, som är ett samarbete mellan FOI, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun.[9] Regeringen beslutade under slutet på 2010 att utöka CBRN-verksamheten med en inomhusanläggning vid SkyddC. Detta för att öka säkerheten vid CBRN-skyddsträningen.[10] Totalt kommer 80 miljoner kronor att investeras i anläggningen.[11]

 • upprätthåller nationell och internationell beredskap
 • ansvarar för produktion av specifika CBRN-förband
 • utbildar och tränar soldater, yreksofficerare, personal och enheter inom Försvarsmakten och inom krisberedskapsområdet
 • tar fram utbildningsanvisningar, reglementen och utbildningshjälpmedel
 • bedriver studier och försök inom ansvarsområdet
 • utvecklar materiel, metoder och organisation inom CBRN-funktionen.

Totalförsvarets skyddscentrum utbildade tidigare cirka 100 värnpliktiga årligen samt yrkesofficerare och övrig personal inom Försvarsmakten och krisberedskapsområdet. Centrumet utvecklar samtidigt materiel, metoder och organisation inom CBRN-skydd.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

 • Stabsenhet CBRN
 • 1. CBRN-kompaniet (Swea kompani)
  • 1x ledningspluton
  • 1x underhållspluton
  • 1x rekogniseringspluton
  • 1x underrättelsepluton

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Förläggning[redigera | redigera wikitext]

När skolan bildades 1953 förlades den i april samma år till Vallhallavägen 117, till det kasernetablissemang som Svea artilleriregemente (A 1) några år tidigare lämnat. Skolan blev dock inte långvarig på Vallhallavägen, då den redan den 17 maj 1953 förlades till Rosersberg, där Infanteriets skjutskola var förlagda. Den 16 februari 1961 omlokaliserades skolan till Sörentorp, där de samlokaliserades med Svea livgarde.[2] Bakgrunden till att Rosersberg lämnades var att Infanteriets skjutskola skulle omlokaliseras till Linköpings garnison och Rosersberg i sin tur skulle överlämnas den 1 juli 1961 till Civilförsvarsstyrelsen.[12] Den 5 maj 1970 omlokaliserades skolan till det nya kasernetablissemanget, som uppförts till Svea livgarde, i Kungsängens garnison. Bakgrunden denna gång var att ett flertal skolor och förband flyttades ut från Stockholm med dess närområde, genom den så kallade Stockholmskarusellen. I Kungsängens garnison blev skolan kvar fram 1992, då den från den 1 juli 1992 förlades till Umeå garnison.[2][5][4]

Totalförsvarets skyddscentrum är sedan 1 juli 1992 lokaliserades till Umeå garnison, även känt som Umestan. Umestan i sig är det kasernområde som uppfördes 1909 ursprungligen för Västerbottens regemente. Genom försvarsbeslutet 1996 upplöstes och avvecklades Lapplandsbrigaden (NB 20) och genom försvarsbeslutet 2000 upplöstes och avvecklades Västerbottens regemente (I 20/Fo 61). Kvar vid garnisonen blev Totalförsvarets skyddscentrum, samt Västerbottensgruppen (G 61). Dock lämnades det område med kasernbyggnaderna, och Totalförsvarets skyddscentrum är lokaliserade inom nordvästra delen av Umestan.

Övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Totalförsvarets skyddscentrum är sedan den 1 juli 2000 förvaltningsansvariga för Umeå garnisons övnings- och skjutfält, vilket ursprungligen uppfördes även det för Västerbottens regemente. Övnings- och skjutfältet ligger i direkt anslutning norr om garnisonen.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

År 2012 instiftades Totalförsvarets skyddscentrums förtjänstmedalj i guld/silver (SkyddCGM/SM) i 8:e storleken. [13][14]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1952–195?: Major Svante Johan Millqvist [15]
 • 195?–1963: ?
 • 1963–1964: Ingemar Grunditz
 • 1964–1967: ?
 • 1967–1977: Överstelöjtnant Hans Carlsson [16]
 • 197?–197?: Överstelöjtnant Sigfrid Tellqvist [17]
 • 197?–1982: ?
 • 1982–198?: Överstelöjtnant Ingemar Björnsson [18]
 • 198?–200?: ?
 • 200?–2004: Överste Dick Stode [19]
 • 2004–2012: Överste Gunnar Söderström
 • 2012–2017: Överste Jan Demarkesse (Tidigare Jan Johansson)
 • 2017–2018: Överstelöjtnant Michael Magnesten [c]
 • 2018–20xx: Överste Stefan Jansson [d]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Arméns skyddsskola 1953-06-01 1968-06-30
Försvarets skyddsskola 1968-07-01 1988-06-30
Totalförsvarets skyddsskola 1988-07-01 2000-06-30
Totalförsvarets skyddscentrum 2000-07-01
Beteckningar
SkyddS 1953-06-01 2000-06-30
SkyddC 2000-07-01
Förläggningsorter
Stockholms garnison (F) 1953-04-04 1961-05-16
Rosersberg (F) 1953-05-17 1961-02-15
Sörentorp (F) 1961-02-16 1970-05-04
Kungsängens garnison (F) 1970-05-05 1992-06-30
Umeå garnison (F) 1992-07-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Förbandsmarschen antogs 1992 av Totalförsvarets skyddsskola och fastställdes av Chefen för armén den 16 juni 1993. Den 27 november 2002 fastställdes marschen för Totalförsvarets skyddscentrum.[1]
 2. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 2012.
 3. ^ Michael Magnesten var placerad som tillförordnande chef till längst den 30 juni 2018.[20][21]
 4. ^ Stefan Jansson tillträdde som chef den 1 september 2018, med ett förordnande längst till den 30 september 2021.[22]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 50
 2. ^ [a b c d] Holmberg (1993), s. 64
 3. ^ ”Totalförsvarets skyddsskola”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FKrA%2F0219%3A038. Läst 24 september 2017. 
 4. ^ [a b] Totalförsvarets skyddscentrum
 5. ^ [a b] ”Regeringens proposition 1987/88:112”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-lokalisering-av-en-for-totalforsvaret-gemensam_GB03112. Läst 24 september 2017. 
 6. ^ Regeringens proposition 1999/2000:97
 7. ^ Sista inryck!
 8. ^ Sista muck!
 9. ^ Umeå universitet
 10. ^ ”Unik CBRN-anläggning byggs i Umeå”. Försvarsmakten. 14 februari 2011. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Centrum/Totalforsvarets-skyddscentrum-SkyddC/Nyheter/Unik-CBRN-anlaggning-byggs-i-Umea/. Läst 13 december 2010. 
 11. ^ ”Försvaret kan få unik anläggning i Umeå”. Folkbladet Västerbotten. 29 mars 2009. http://www.folkbladet.nu/170952/forsvaret-kan-fa-unik-anlaggning-i-umea. Läst 13 april 2014. 
 12. ^ Holmberg (1993), s. 57
 13. ^ ”SkyddCGM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={827B8D3E-BDB0-4080-9CB4-661CDDCEB89A}. Läst 24 september 2017. 
 14. ^ ”SkyddCSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={55E078AE-58E0-4239-BC52-2D6FE88209A7}. Läst 24 september 2017. 
 15. ^ Arméns skyddsskola i Sveriges statskalender 1955
 16. ^ Fortifikationskåren–Ingenjörtrupperna i Sveriges statskalender 1970
 17. ^ Signaltrupperna i Sveriges statskalender 1978
 18. ^ Arméns skolor i Sveriges statskalender 1984
 19. ^ ”Sverige kan inte hjälpa Bush”. svd.se. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sverige-kan-inte-hjalpa-bush_81004.svd. Läst 13 april 2014. 
 20. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 12”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1706_webb_lowres.pdf. Läst 24 februari 2018. 
 21. ^ ”Umeås garnisonschef slutar”. folkbladet.nu. http://www.folkbladet.nu/1815730/umeas-garnisonschef-slutar. Läst 24 september 2017. 
 22. ^ ”Försvarets forum nr 4/2018, s. 8”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2018/forum_1804_lowres.pdf. Läst 24 februari 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]