Militärregion Väst

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Militärregion Väst
(MR V)
Södra militärdistriktsstaben vapen.svg
Vapensköld för Militärregion Väst tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnMilitärregion Väst
Datum2013–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärregion
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
StorlekStab
FöregångareSäkSam sekt Göteborg
Del avHögkvarteret [a]
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortGöteborg, Skövde
Befälhavare
RegementschefÖv. Peter Hederstedt
StabschefÖvlt. Agne Gustafsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg

Militärregion Väst (MR V) är en svensk militärregion inom Försvarsmakten som verkat från 2013. Förbandsledningen är förlagd i Göteborgs garnison i Göteborg och i Skövde garnison i Skövde.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Militärregion Väst bildades den 1 januari 2013, och är en av fyra militärregioner i Sverige, och omfattar Hallands län, Värmlands län, Västra Götalands län och Örebro län.

I samband med försvarsbeslutet 2004 gav Riksdagen i uppdrag till Försvarsmakten att utreda den framtida militärdistriktsorganisationen. Den 16 november 2005 beslutade Riksdagen att organisationen skulle avvecklas senast den 31 december 2005. Genom detta beslut avvecklades en territoriell ledningsorganisation som funnits i Sverige i olika former sedan 1833. Ledningsorganisationen inom Försvarsmaktens centraliserades till Högkvarteret i Stockholm, trots att övriga delar av samhället vid denna tidpunkt i hög grad decentraliserades, det vill säga olika statliga verk och myndigheter flyttades ut från Stockholm.

I försvarsbeslutet 2009 antogs för Försvarsmaktens del, Insatsorganisation 2014 (IO 14). En organisation Försvarsmakten skulle utveckla och framarbeta fram till och med 2014. I utvecklingen ansåg företrädare från olika håll, både militära och civila, att det fanns behov av en regionalt närvarande och territoriellt ansvarig chef. Samverkande förband i Försvarsmakten ansåg att en territoriell chef behövdes, i likhet med samverkande myndigheter vilka ansåg att de var i behov av en tydlig samverkanspartner. 2010 tillsatte Försvarsmakten en arbetsgruppen, Regional ledning, som leddes av bland annat Ulf Nordlander. Ulf Nordlander är en tidigare försvarsområdesbefälhavare, som vid den tidpunkten fortfarande var i aktiv tjänst.

I samband med att militärdistriktsorganisationen avvecklades den 31 december 2005, upprättades fyra regionala Säkerhets- och Samverkanssektioner (SäkSam). Dessa fyra sektioner hade i uppgift är bland annat att regionalt samordna den militära säkerhetstjänsten, samt samverka med regionala myndigheter. Dessa fyra sektioner kom 2013 att uppgå i de nya Militärregionerna. I Östra militärregionen tillkom även Insatsledning Stockholm.

Militärregionernas organisation återspeglar mycket i hur de avvecklade försvarsområdena var organiserade. Det vill säga militärregionstaberna är knutna till ett regemente, där chefen för militärregionstaben är tillika regementschef, och kan liknas till vis del med de tidigare försvarsområdesbefälhavarna (Fobef). Militärregionerna har ingående insatsförband, på samma sätt som försvarsområdena hade sina lokalförsvarsförband. Skillnaden gentemot ett försvarsområde är att chefen för en militärregion är underställd chefen för Insatsledningen vid Högkvarteret. En försvarsområdesbefälhavare var underställd en militärområdesbefälhavare, som i sin tur var underställd Högkvarteret.

Den 1 januari 2018 avskiljdes staben för Militärregion Väst från Skaraborgs regemente, och underställdes direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret. Delningen uppmärksammade genom en ceremoni den 9 januari 2018 där chefen för Skaraborgs regemente, Bengt Alexandersson lämnade över ansvaret till nytillträdde chefen för Militärregion Väst Peter Hederstedt.[1]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Militärregionerna har som uppgift att tillgodose behovet av samverkan med civila myndigheter, organisationer och företag för att tydliggöra Försvarsmaktens behov av stöd vid insatser. Chefen vid en militärregionen har till uppgift att leda hemvärnsförband inom regionen, men även leda tilldelade insatsförband för bevakningsuppgifter i samtliga beredskapslägen från fred till krig. Vidare är Säk- Samsektionerna integrerade i militärregionerna, där uppgifterna även övertagits av militärregionerna. Inom en militärregionen är även fyra stycken Hemvärnsledningsplutoner organiserade som betjäningsförband. Plutonerna har i uppgift att betjäna staben med transporter, ledningssystem och övrigt stabsstöd.

Militärregion Västs uppgifter
  • Leda territoriell verksamhet på den regionala och lokala nivån.
  • Leda tilldelade underställda förband (hemvärns eller andra insatsförband).
  • Leda regional säkerhetstjänst.
  • Samverka med regional och lokala myndigheter, organisationer och företag utgående från det ömsesidiga beroendet som finns mellan dessa och Försvarsmakten.

Ingående förband[redigera | redigera wikitext]

Utbildningsgrupperna är formellt sett inte direkt underställda en Militärregion. De tillhör istället ett regemente eller annan organisationsenhet och utövar densammas produktionsansvar för en eller flera hemvärnsbataljoner samt stöd och uppföljningansvar mot Frivilliga Försvarsorganisationer.

Befälhavare[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Militärregion Väst 2013-01-01
Beteckningar
MR V 2013-01-01
Förläggningsorter och detachement
Skövde garnison (F) 2013-01-01
Göteborgs garnison (D) 2013-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Åren 2013–2017 var staben underställd chefen för Skaraborgs regemente.
  2. ^ Hederstedt tillträdde den 1 januari 2018, med ett förordnande längst till och med 31 mars 2021.[1]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
  2. ^ ”Ny chef vid Skaraborgs regemente och Militärregion Väst”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/03/ny-chef-vid-skaraborgs-regemente-och-militarregion-vast/. Läst 2 april 2017. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]