Östra militärområdet

Östra militärområdet
(Milo Ö)
Vapen för Östra militärområdet tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnÖstra militärområdet
Datum1942–1991
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärområde
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avFörsvarsstaben
EfterföljareMellersta militärområdet
StorlekStab
HögkvarterSträngnäs garnison
FörläggningsortSträngnäs
Befälhavare
MilitärbefälhavareBror Stefenson [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Kommandotecken

Östra militärområdet (Milo Ö), ursprungligen IV. militärområdet, var ett militärområde inom svenska Försvarsmakten som verkade åren 1942–1991. Förbandsledningen var förlagd i Strängnäs garnison i Strängnäs.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Östra militärområdet grundades 1942 som IV.militärområdet (fjärde militärområdet) och leddes av en militärbefälhavare, vilken tillfördes ansvaret för den territoriella och den markoperativa uppgiften. 1966 gjorde en namnändring av militärområdet till Östra militärområdet. Samtidigt tillfördes de operativa uppgifterna från marinkommandochefer och jakteskaderchefer, vilket gjorde att militärbefälhavaren fick ansvar för den samlade operativa ledning för samtliga stridskrafter inom militärområdet, samt ansvarade även för den territoriella och den markoperativa uppgiften.

Östra militärområdets stab var belägen i Strängnäs och ingick i Strängnäs garnison. 1991 slogs militärområdet samman med Bergslagens militärområde (Milo B) och bildade Mellersta militärområdet (Milo M), vilket i praktiken kom att täcka hela Svealand.

Försvarsområden[redigera | redigera wikitext]

Militärområdet var uppdelat i ett antal försvarsområden vilka täckte Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län och Östergötlands län. Mellan åren 1966 och 1982 omfattade det även Gävleborgs län. I samband med OLLI-reformen, vilken pågick mellan åren 1973–1975, uppgick försvarsområdesstaberna inom militärområdet i ett brigadproducerande regemente och bildade ett försvarsområdesregemente. Dock skedde ett undantag från denna regel inom Östra militärområdet. Varken Livgardets dragoner eller Upplands signalregemente var något brigadproducerande regemente, men blev ändå försvarsområdesregementen.

Fo 41

Fo 42

Fo 43

Fo 44

Fo 45

Fo 46

Fo 47

Fo 48

Fo 49

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Från 1942 till den 30 juni 1991 ingick nedanstående förband, staber och skolor i Östra militärområdet. Åren 1942–1966 var endast arméstridskrafterna underställda militärbefälhavaren, då de marina- och flygvapenförbanden var underställda marinkommandon samt flygeskadrar. År 1966 upplöstes marinkommandona samt flygeskadrarna och samtliga förband i östra Sverige underställdes militärbefälhavaren. Militärområdena omfattade då samtliga försvarsgrenar.

Organisation 1945[redigera | redigera wikitext]

Organisation 1955[redigera | redigera wikitext]

Organisation 1964[redigera | redigera wikitext]

Organisation 1971[redigera | redigera wikitext]

Organisation 1987[redigera | redigera wikitext]

Organisation 1991[redigera | redigera wikitext]

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Inför att staben organiserades, förlades den 1942 till Stureplan 1 i Stockholm. Den 31 maj 1949 omlokaliserades den till Livgardets Kavallerikasern vid Lidingövägen 28. Från den 12 juni 1963 förlades staben till en nybebyggd fastighet i anslutning till Södermanlands regemente (P 10).[1] År 1966 uppfördes ytterligare en byggnad intill huvudbyggnaden. När Östra militärområdet och Bergslagens militärområde sammanslogs, övertogs fastigheten av Mellersta militärområdet. Och den 1 juli 2000 övertogs fastigheten av Mellersta militärdistriktet. Efter att Mellersta militärdistriktet upplöstes och avvecklades 2005, lämnades fastigheten den 30 juni 2007. Våren 2015 revs de två kontorskomplexen. Till fastigheten tillhörde en båtbrygga samt en helikopterflygplats.[4]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Militärbefälhavaren för IV. militärområdet, från 1966 Östra militärområdet, innehade även befattningen överkommendanten i Stockholm.

Militärbefälhavare[redigera | redigera wikitext]

Ställföreträdande militärbefälhavare[redigera | redigera wikitext]

Milostabschefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
IV. militärområdet 1942-10-01 1966-09-30
Östra militärområdet 1966-10-01 1991-06-30
Beteckningar
IV. Milo 1942-10-01 1966-09-30
Milo Ö 1966-10-01 1991-06-30
Förläggningsorter
Stockholms garnison (F) 1942-10-01 1963-06-11
Strängnäs garnison (F) 1963-06-12 1991-06-30

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Bror Stefenson blev sista militärbefälhavaren för militärområdet.
  2. ^ Arvid Moberg var åren 1944–1945 tillförordnad militärbefälhavare och överkommendant.

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Kinnander, Per Olof, red (2000). Milostaben i Strängnäs: en minnesskrift. Strängnäs: Mellersta militärområdesstaben. Libris 3176981