Göteborgs spårvägs linjenät

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Karta över linjer och hållplatser


Förenklad översikt av linjenätet


med restider i minuter till Brunnsparken[1]
Urban head station
Angered 20
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uKBHFeq"
Bergsjön 25
Länsmansgården 20
Urban head station Urban straight track Urban straight track Urban head station
Östra Sjukhuset 19
Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRW+r" Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uKRZr+lr" Urban straight with junctions to and from right
Brunnsparken 0
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uTBHF" Unknown BSicon "uKRZlr+lr" Urban straight with junctions to and from right Urban station on track
Kålltorp 16
Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uKRZlr+lr" Unknown BSicon "uKRZlr+lr" Urban straight with junctions to and from right Urban station on track
Torp 16
Järntorget 5 / Sahlgrenska 13
Unknown BSicon "uBHFABZgl+l" Unknown BSicon "uTBHF" Unknown BSicon "uKRZ+l" Unknown BSicon "uTBHF" Unknown BSicon "uSTRr"
Korsvägen 6
Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban straight with junctions to and from right Urban end station Urban straight track
Guldheden 13
Kungsladugård * 22-24
Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban straight with junctions to and from right Urban straight track
Urban straight track Urban straight track Urban end station
Mölndal 18
Saltholmen 29
Urban end station Urban straight track
Tynnered 25
Urban end station
* Klintens Väg-BokekullsgatanGöteborgs spårvägs linjenät inkluderar alla spårvägssträckor som utgör Göteborgs spårväg. Banlängden är 161 km enkelspår. Nätet är uppbyggt så att de större linjerna går från en yttre förort, in genom stadskärnan, och ut till en annan yttre förort. Utöver dessa finns även ett par linjer som endast trafikerar de centrala delarna av staden. Samtliga linjer förutom linje 8 och 13 passerar hållplatsen Brunnsparken som är nätets viktigaste knutpunkt.

Spårvagnar vid Drottningtorget.

Ett problem som har uppstått när trafiken på nätet har ökat är att Brunnsparken blivit överbelastad och begränsar hela nätets trafikflöde. Projektet Kringen har skapats för att leda viss trafik förbi Brunnsparken och därmed kunna få högre kapacitet på nätet.

I centrala staden går spårvägarna vissa sträckor på områden enbart avsedda för spårvagnar, men till stor del går trafiken på vanliga gator bland annan trafik, dock oftast i kollektivkörfält där vanliga personbilar inte får köra. I trafikljuskorsningar har spårvagnarna prioritet i signalerna. Utanför innerstaden har spårvagnarna oftast egna banvallar att köra på. Spårvagnarna hindras på få ställen av bilköer och det ger nätet relativt hög medelhastighet jämfört med genomsnittliga utländska spårvagnsnät.

Spårvagnar har betydligt högre kapacitet än stadsbussar och man arbetar därför för att bygga ut det befintliga spårvägsnätet. Men då spårvägar är dyra att bygga så satsar man nu även på så kallade stombusslinjer. Det är busslinjer som fungerar efter spårvagnarnas principer med hög turtäthet, på- och avstigning genom alla dörrar, helst egna körfält och färre hållplatser jämfört med vanliga busslinjer. Man framhäver dessa linjer genom att rita dem på den officiella spårvagnskartan.

Linjenätet var 1950; 73 kilometer och antalet spårvagnar var 237 stycken (varav 119 motorvagnar).[2]

Sammanfattning:

Göteborgs spårvägar
:
Notera att spårvagnslinjerna inte nödvändigtvis går kortaste vägen mellan sina ändhållplatser
Urban head station
KomettorgetBergsjön Spårvagnslinje 7.svgSpårvagnslinje 11.svg
Spårvagnslinje 6.svgSpårvagnslinje 5.svg LänsmansgårdenVarmfrontsgatan
Urban head station Urban stop on track
Rymdtorget
Temperaturgatan
Urban stop on track Urban stop on track
Teleskopgatan
Spårvagnslinje 10.svgBiskopsgårdenVäderilsgatan
Urban stop on track Urban stop on track Urban head station
Galileis gata / Östra SjukhusetÖ.S.Spårvagnslinje 1.svgSpårvagnslinje 5.svg
Friskväderstorget
Urban stop on track Urban stop on track Urban straight track
Januarigatan
Önskevädersgatan
Urban stop on track Urban head station Urban straight track Urban straight track
AprilgatanKortedala Spårvagnslinje 6.svg
Mildvädersgatan
Urban stop on track + Unknown BSicon "lhSTRa@f"
Unknown BSicon "uKRWl"
Urban stop on track + Unknown BSicon "uKRW+r"
Urban stop on track
Allhelgonakyrkan / Tingvallsvägen
Vårväderstorget
Unknown BSicon "uhHST"
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban straight track
Kortedalatorg
Sälöfjordsgatan
Urban stop on track + Unknown BSicon "lhSTRe@g"
Urban straight track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban stop on track
Kaggeledstorget
Eketrägatan
Unknown BSicon "uCBHF"
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban straight track
Runstavsgatan
Gropegårdsgatan
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban straight track
Nymånegatan
Spårvagnslinje 4.svgSpårvagnslinje 8.svgSpårvagnslinje 9.svg AngeredAngereds centrum
Urban straight track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban head station Urban stop on track Urban stop on track
Beväringsgatan / Ättehögsgatan
Rambergsvallen
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track
Munkebäckstorget
Storås
Urban straight track + Unknown BSicon "lCSTR"
Urban stop on track Urban stop on track Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r"
Kviberg
Spårvagnslinje 13.svg BrämaregårdenWieselgrensplatsen
Unknown BSicon "uCBHF" Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Bellevue
Hammarkulletunneln
Urban straight track + Unknown BSicon "lCSTR"
Unknown BSicon "utSTRa" Urban straight track Urban straight track Urban stop on track
Solrosgatan
Hammarkullen
Unknown BSicon "uhSTRa@g" Urban tunnel stop on track Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Härlanda / Sanatoriegatan
Vågmästareplatsen
Unknown BSicon "uhHST" Unknown BSicon "utSTRe" Urban stop on track Urban straight track Urban station on track
SKF / VirginsgatanKålltorp Spårvagnslinje 3.svg
Hjällbo
Unknown BSicon "uhSTRe" Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Stockholmsgatan / Welandersgatan
Hjalmar Brantingsplatsen
Urban station on track Unknown BSicon "uBHFABZgxl+l" Unknown BSicon "uSTRr" Urban straight track
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Gamlestadstorget / Töpelsgatan
Frihamnen
Urban stop on track Unknown BSicon "uABZgl" Urban transverse track
Unknown BSicon "uABZg+r" + Unknown BSicon "ul-HST"
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Ejdergatan / Bögatan
Götaälvbron
Unknown BSicon "uhKRZWae" Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRW+r" Urban stop on track
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Redbergsplatsen / Ekmanska
Unknown BSicon "uKRWgl" Unknown BSicon "uKRW+r"
Urban straight track + Unknown BSicon "uLLSTRc2"
Urban stop on track + Unknown BSicon "uLLSTR3"
Urban stop on track + Unknown BSicon "lCSTR"
Olskrokstorget / Bäckeliden
Nordstan
Urban straight track Urban stop on track
Urban straight track + Unknown BSicon "uLLSTR+1"
Urban stop on track + Unknown BSicon "uLLSTRc4"
Urban stop on track
Svingeln / S:t Sigfridsplan
Lilla Bommen
Urban stop on track + Unknown BSicon "uSTRc2"
Unknown BSicon "uABZg3" Urban straight track Urban stop on track Urban straight track
Ullevi Norra
Brunnsparken
Unknown BSicon "uTEEaq" + Unknown BSicon "uKBHF2" + Unknown BSicon "uKBHF1"
Unknown BSicon "uKBHFe-L" + Urban transverse track + Unknown BSicon "uSTRc34"
Unknown BSicon "uKBHFe-R" + Urban transverse track
Urban straight with junctions to and from right Urban straight track
CentralstationenDrottningtorget
Kungsportsplatsen
Unknown BSicon "uSPLa" + Unknown BSicon "uSTRc1"
Unknown BSicon "uHST2+4" Unknown BSicon "uSTRc3" Urban stop on track Urban straight track
Ullevi Södra
Valand
Unknown BSicon "uvSTR" Unknown BSicon "uSTRc12"
Unknown BSicon "uHST+4" + Unknown BSicon "uKBHF3"
Urban stop on track Urban stop on track
Scandinavium / Liseberg
Berzeliigatan
Unknown BSicon "uvSTR" Unknown BSicon "uSTR+1"
Unknown BSicon "uSTRl" + Unknown BSicon "ulv-HST" + Unknown BSicon "uSTRc4"
Urban station on track + Unknown BSicon "uKRZ+r"
Unknown BSicon "uSTRr"
Korsvägen
Domkyrkan
Unknown BSicon "uvSTR-BHF" Urban straight track Unknown BSicon "uKRWgl" Unknown BSicon "uKRW+r"
Grönsakstorget
Unknown BSicon "uvSTR-BHF" Urban straight track Unknown BSicon "utSTRa" Urban stop on track
GetebergsängChalmerstunneln
BSicon FERRY.svgStenpiren
Unknown BSicon "uvBHF-STR" + Unknown BSicon "uv-SHI3l"
Urban straight track + Unknown BSicon "uSHI3+r"
Urban tunnel straight track Urban stop on track
Almedal
Vasaplatsen
Unknown BSicon "uvSTR" Urban stop on track Urban tunnel straight track Urban stop on track
Elisedal
Hagakyrkan
Unknown BSicon "uvSTR-BHF" Unknown BSicon "uKRWgl" Unknown BSicon "uKRW+r" Urban tunnel straight track Urban stop on track
Varbergsgatan
Viktoriagatan
Unknown BSicon "uvSTR" Urban stop on track Urban stop on track Unknown BSicon "utSTRe" Urban straight track
Kapellplatsen
Unknown BSicon "uSPLe" + Unknown BSicon "uKRW+l"
Unknown BSicon "uKRWgr" Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRWg+r" Urban stop on track
Lana
Järntorget
Urban station on track Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRW+r" Urban stop on track Urban straight track
Chalmers
Unknown BSicon "uKRWgl" Unknown BSicon "uKRW+r" Urban stop on track Unknown BSicon "uSPLa" Urban straight track
Brunnsgatan
Prinsgatan
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track Unknown BSicon "uvSTR" Urban straight track
Seminariegatan
Masthuggstorget
Urban stop on track Unknown BSicon "uKRWg+l" Unknown BSicon "uKRWr" Unknown BSicon "uvHST-STR" Urban straight track
Wavrinskys plats
Olivedalsgatan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uSHI3+l"
Unknown BSicon "uvSHI3r-" + Unknown BSicon "uSHI1+l"
Unknown BSicon "uKMW"
Taxegräns
Stigbergstorget
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Medicinaregatan
Linneplatsen
Unknown BSicon "uSPLa"
Urban station on track + Unknown BSicon "u-STRl"
Urban stop on track + Unknown BSicon "u-STRr"
Urban straight track Urban straight track
Sahlgrenska HuvudentréSahlgrenska Spårvagnslinje 13.svg
Kaptensgatan
Unknown BSicon "uvHST-" + Unknown BSicon "uv-STR2"
Unknown BSicon "uSTR2" + Unknown BSicon "uSTRc3"
Urban straight track + Unknown BSicon "uSTRc3"
Urban stop on track Urban straight track
Dr Fries Torg
Chapmans Torg
Unknown BSicon "uvHST-" + Unknown BSicon "uSTRc1"
Unknown BSicon "uSTR+4" + Unknown BSicon "uSTRc1"
Unknown BSicon "uABZ2+4g"
Terminus + Unknown BSicon "uSTRc3"
Urban straight track
Dr Sydows gataGuldheden Spårvagnslinje 10.svg
Fjällgatan
Unknown BSicon "uSHI1+r" Urban stop on track Unknown BSicon "uSTRc1" Unknown BSicon "uSTR+4" Urban stop on track
Krokslätts torg
Majvallen
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track Urban straight track
Botaniska Trädgården
Ekedal
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uSTR+l"
Unknown BSicon "uTEEeq" + Urban station on track
Urban straight track
MarklandsgatanMarklandsgatan Spårvagnslinje 3.svg
Jaegerdorffsplatsen
Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Bokekullagatan
Vagnhallarna Majorna
Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Högsbogatan
Ostindiegatan
Urban stop on track Unknown BSicon "uSHI1l" Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Klintens Väg
Godhemsgatan
Urban straight track
Unknown BSicon "uv-SHI3+l" + Unknown BSicon "uv-HST"
Unknown BSicon "uSHI3r" Urban stop on track Urban straight track
Axel Dahlströms TorgHögsbotorp Spårvagnslinje 2.svg
Mariaplan
Unknown BSicon "uABZgl+l" + Unknown BSicon "ulHST~L"
Unknown BSicon "uv-STR" + Unknown BSicon "uv-STRr" + Unknown BSicon "uvSTR+r-" + Unknown BSicon "ulHST~R"
Urban straight track Urban stop on track
Krokslätts fabriker
Sannaplan
Urban stop on track Unknown BSicon "uvWSLe" Urban straight track Urban stop on track
Lackarebäck
Sandarna
Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track
Mölndals sjukhus
Spårvagnslinje 9.svg KungsstenKungssten
Urban station on track Urban straight track Urban end station
Mölndals CentrumMölndal Spårvagnslinje 2.svgSpårvagnslinje 4.svg
Nya Varvsallén
Urban stop on track Urban stop on track
Lantmilsgatan
Hagen
Urban stop on track Urban stop on track
Nymilsgatan
Tranered
Urban stop on track Urban stop on track
Musikvägen
Käringberget
Urban stop on track Urban stop on track
Positivgatan
Hinsholmen
Urban stop on track Unknown BSicon "utBHFa@g"
Fröunda TorgFröundaSpårvagnslinje 8.svg
Långedrag
Urban stop on track Unknown BSicon "utHSTe@g"
BriljantgatanFrölundatunneln
Roddföreningen
Urban stop on track Urban stop on track
Smaragdgatan
Spårvagnslinje 11.svg SaltholmenSaltholmen
Urban end station Urban end station
OpaltorgetTynnered Spårvagnslinje 1.svgSpårvagnslinje 7.svg


Linje 4, 8 och 9 mot Angered[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Angeredsbanan

Angeredsbanan går från Drottningtorget till Angereds centrum, och byggdes med större stationsavstånd och utan plankorsningar för att enkelt kunna konverteras till tunnelbana (under en övergångstid premetro, dvs tunnelbana med spårvagnstrafik). Längs banan finns en 2034 m lång tunnel, Hammarkulletunneln, med den underjordiska stationen i Hammarkullen. När tunnelbaneplanerna lades på is anslöts Angeredsbanan istället till det övriga spårvägsnätet. Den första delen, fram till Gamlestadstorget, kallas Snabbspåret och är numera gemensam med Bergsjölinjen.

Östra Göteborg och Mölndal - Angered, Kortedala, Bergsjön, Gamlestaden, Gårda, Kålltorp, Örgryte, Östra Sjukhuset
Linje 1-9, 11
Unknown BSicon "uextSTR3+1"
Tunnel under Rannebergen som aldrig använts.[3][4]
Linje 4, 8 och 9 vänder ↓
Unknown BSicon "uWSL+r"
Angered (Angered Centrum) ↓1978[5]
Urban station on track
Storås ↓1972
Unknown BSicon "utHSTa@f"
Hammarkullen
Urban tunnel stop on track
(2 035m)
Urban tunnel straight track
Unknown BSicon "utSTRe"
Hjällbo ↓1969
Urban stop on track
(Övergång till vänstertrafik)
Unknown BSicon "uFOW"
(Angeredsbanan byggdes där Västgötabanan gick 1900-1961.[6]
Unknown BSicon "uemABZg+l" Unknown BSicon "exCONTfq"
Här fortsatte den mot Gråbo, Vara, Skara.)
Urban straight track
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uBHFq" Unknown BSicon "uWSLeq"
Kortedala (Aprilgatan) ← 1957. ← Linje 6 vänder
Januarigatan
Urban straight track Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "utSTRaq" Unknown BSicon "utSTR+r"
(450m)
Allhelgonakyrkan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "utHSTea"
Gallileis Gata
Kortedala Torg
Urban straight track Unknown BSicon "utHSTa@f" Urban tunnel straight track
(280m)
(250m)
Urban straight track Unknown BSicon "utSTRe" Unknown BSicon "utHSTea"
Teleskopgatan
Runstavsgatan
Urban straight track Urban stop on track Urban tunnel straight track
(450m)
(150m)
Urban straight track Unknown BSicon "uTUNNEL1" Unknown BSicon "utHSTe@g"
Rymdtorget
Vändslinga 2014-
Urban straight track Unknown BSicon "uWSLga" Urban station on track
Bergsjön (Komettorget) ↑1970
Nymånegatan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uWSLe"
↑ Linje 7 och 11 vänder
Beväringsgatan
Urban straight track Urban stop on track
Kviberg
Urban straight track Urban stop on track
(Kviberg kasernerna) ↓1905-1956[7]
Urban straight track Unknown BSicon "ueABZg+l" Unknown BSicon "uexKBHFeq"
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uBHFq" Unknown BSicon "uWSLlq"
Östra sjukhuset ← 1982[8] ← Linje 1 och 5 vänder
Bellevue
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Tingvallsvägen
SKF
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Kaggeledstorget (Vidkärr) ↓1949
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track
Ättehögsgatan
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track
Munkebäckstorget
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban transverse track Unknown BSicon "uSTR+r"
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uWSLg+l" Urban stop on track
Solrosgatan
Härlanda ↓1925
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Sanatoriegatan
Stockholmsgatan
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Urban station on track
Kålltorp (Virginsgatan) ↑1936
(Slakthuset 1905-06)
Urban straight track Unknown BSicon "ueABZg+r" Urban straight track Unknown BSicon "uWSLgr"
↑ Linje 3 vänder. (Vändslingorna är integrerade i varandra.)
Provisorisk förbindelse i Gamlestadsv. Påsk 2014-nov 2016[9] →↓
Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "ueKRWgr+r" Urban straight track Unknown BSicon "uWSLg+r"
Torp ↓1951
(Kvibergslinjen Storkg.-Gamlestadv. 1905-1972↓)
Unknown BSicon "uKRWgl+l" Unknown BSicon "uxKRWgr" Urban straight track Urban straight track
Gamlestadstorget/(Gamlestadstorget)*
Urban station on track Unknown BSicon "uexBHF" Urban straight track Urban stop on track
Welandergatan
(Gamlestadens fabriker)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Urban straight track
Provisorisk förbindelse i Gamlestadsv. Påsk 2014-nov 2016[9] →↑
Unknown BSicon "ueKRWg+l" Unknown BSicon "uexKRWgr" Urban straight track Urban straight track
(Kalles Väg, otrafikerad förbindelse 1969-1972[10])
Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "uexKRWg+r" Urban straight track Urban stop on track
Töpelsgatan
(Gustafsplatsen)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Urban straight track
Ejdergatan (Gamlestadst.-Storkg ↔1972. Storkg.-Redbergspl ↔1964)
Unknown BSicon "uABZgl" Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uABZg+r" Urban straight track
(Svangatan)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban station on track Urban straight track
Redbergsplatsen (Redbergslid) ↓1904
(Olskrokens station 25 railtransportation.svg)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Urban straight track
(Olskrokstorget)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban stop on track Urban straight track
Olskrokstorget (Redberglid)↓1902 ↓Hästspv 1880-1902[11]
Reservanslutning till snabbspåret
Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uxKRZ" Unknown BSicon "uABZgr" Urban straight track
(Kvibergslinjen Riddareg.-Storkg. 1905-1964↑)
Urban straight track Unknown BSicon "uexKRWl" Unknown BSicon "ueKRWg+r" Urban stop on track
Bögatan
Svingeln
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Ekmanska
Gårdahallen (Spårvägssällskapet Ringlinien)
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uKDSTa" Urban stop on track
Bäckeliden
Urban straight track Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uABZr+r" Unknown BSicon "uWSLg+l"
↓ Lisebergslinien vänder
Vagnhallen Rantorget (Göteborgs Spårvägar AB)
Urban straight track Urban straight track Urban non-passenger end station Urban stop on track
Sankt Sigfrids Plan (Örgryte) ↓1929
Ullevi Norra
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Liseberg 25 railtransportation.svg
Urban straight track Unknown BSicon "ueABZgl+l" Unknown BSicon "uexSTR+r" Urban straight track
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uexKDSTe" Urban straight track
(Gårda stall och vagnhall, hästspv 1881-1902)[11]
(Odinspl. Lokstall för VGJ 1932-1969, för spv 1969-1986. Riven 2007.[12])
Unknown BSicon "ueABZgl" Unknown BSicon "uexKDSTeq" Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r" Urban straight track
Polhemsplatsen (Reservhållplats) Snabbspåret ↑1969
Unknown BSicon "ueHST" Urban straight track Urban straight track Urban straight track
Förbindelsen Polhemsplatsen - Stampgatan ↔1979
Unknown BSicon "uxABZgl" Urban transverse track Urban straight with junctions to and from right Urban stop on track Urban straight track
Ullevi Södra
(Västgötabanans station. Huset finns kvar. 25 railtransportation.svg 1932-67[6][13][14].)
Unknown BSicon "exKBHFe" Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uÜSTr"
2020: Första fasta övergångsväxeln ute på linjen sedan sedan återinförandet av tvåriktningsvagnar
Centralstationen 25 railtransportation.svg (Förenklad.
End station Unknown BSicon "uSPLa" Urban straight track Urban straight track
För detaljer, se separat ruta nedan.)
Unknown BSicon "uvBHF" Urban stop on track Urban straight track
Scandinavium ↕2003[15]
Mot Brämaregården (13), Länsmansgården (6)
Unknown BSicon "uCONTgq" Unknown BSicon "uvABZgr-STR" Urban straight track Urban straight track
Mot Centrum, Brunnsparken (1,2,3,4,6,7,9,11)
Unknown BSicon "uvCONTf" Urban straight track Urban straight track
Urban continuation backward Urban station on track Urban straight track
Korsvägen Västlänken 25 railtransportation.svg under byggnad.
Mot Centrum, Valand (4,5,Lisebergslinien)
Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uKRZ+r" Unknown BSicon "uSTRr"
Unknown BSicon "uÜSTr"
Mot Sahlgrenska (6,8,13) (Chalmerstunneln)
Unknown BSicon "uCONTgq" Unknown BSicon "uABZgr"
Urban stop on track
Getebergsäng ↑1902 ↑Hästspv 1880-1902[11]
Urban stop on track
Almedal
Urban stop on track
Elisedal
Urban stop on track
Varbergsgatan
Urban station on track
Krokslätt (Lana)kommungräns
Unknown BSicon "uWSLgr"
Urban stop on track
Krokslätts Torg
Urban stop on track
Krokslätts Fabriker
Urban stop on track
Lackarebäck
Urban stop on track
Mölndals sjukhus
Urban station on track
Mölndal (Mölndal Centrum) 25 railtransportation.svg ↑1907
Unknown BSicon "uWSLr"
↑ Linje 2 och 4 vänder
* Spårvägens hållplatser har varierat.
Dessa fanns på 1950-talet.[16][17]

Linje 6 mot Kortedala, Linje 7 och 11 mot Bergsjön[redigera | redigera wikitext]

Linje 6, 7 och 11 mot Kortedala/Bergsjön svänger av från Gamlestadstorget och lämnar spåret som linje 4, 8 och 9 går på. På den första delen förbi SKF finns flera gatukorsningar, men efter Bellevue är linjen fri från gatukorsningar hela vägen till vändslingorna i Kortedala (Aprilgatan) och Bergsjön (Komettorget). På sträckan finns fem tunnlar, de s.k. Bergsjötunnlarna: mellan Nymånegatan och Runstavsgatan (150 m), mellan Runstavsgatan och Kortedala Torg (250 m), mellan Januarigatan och Galileis gata (450 m), mellan Galileis Gata och Teleskopgatan (280 m) samt mellan Teleskopgatan och Rymdtorget (450 m).

Linjen hette ursprungligen Kvibergslinjen. Den gick tidigare i Riddaregatan och (norra) Ånäsvägen. Den flyttades från (norra) Ånäsvägen till Gamlestadsvägen 1921, från Riddaregatan till (södra) Ånäsvägen 1964, slutligen från Gamlestadsvägen till väster om Gamlestadens fabriker 1972. Godsspåret till Slakthuset i Gamlestaden nedlades en kort tid efter öppnandet. Även persontrafik förekom fram till korsningen med Bergslagsbanan. Kvibergslinjens ändhållplats, nära det tidigare luftvärnsregementet, drogs in när linjen förlängdes till Kortedala år 1956. Det hade funnits planer på att denna gren skulle förlängas till Utby. Mark reserverades längs Utbyvägen, som än idag delvis kantas av breda gräsmattor.

Linje 2 och 4 mot Mölndal[redigera | redigera wikitext]

På sträckan Getebergsäng-Mölndal går spårvägen huvudsakligen på egen banvall mitt i gatan, dock med trafikljusreglerade korsningar i plan med korsande gator. Bussar går inte i spåren utan i körbanorna. Förutom vid ändhållplatsen finns en vändslinga i Krokslätt vid hållplatsen Lana. Mölndalslinjens ändpunkt var fram till 1960-talet belägen ett par hundra meter längre söderut. På 2000-talet kortades den ytterligare en aning såtillvida att passagerare inte längre får medfölja ända till vändslingan. En ny stationsbyggnad byggdes då i Mölndal uppe på Mölndals bro, strax ovanför den nya spårvagnshållplatsen, med rulltrappa och hiss upp.

Hållplatsen Getebergsäng bytte år 2019 namn till Liseberg Södra.[18]

Linje 3 mot Kålltorp, Linje 5 mot Östra sjukhuset[redigera | redigera wikitext]

Kålltorpsloopen går i en båge från Korsvägen via Torp till Solrosgatans hållplats, där den ansluter till linjen från Östra sjukhuset. Den går på egen banvall, men med plankorsningar. Efter ungefär två tredjedelar av sträckan ligger hållplatsen Kålltorp/Torp, som har vändmöjligheter från båda hållen. Vid S:t Sigfrids Plan finns vändmöjligheter för vagnar som kommer från Korsvägen. Som destination skyltas den Torp söderifrån (linje 5) och Kålltorp (linje 3) norrifrån, för att indikera från vilket håll vagnarna går dit. Denna del av linjenätet kallas också för "Delsjölinjen", då den mellan Sankt Sigfrids plan och Bögatan löper i den så kallade "Delsjöravinen".

Under 2012 gjordes arbete för att förlänga linje 5 mot Östra sjukhuset, den så kallade Munkebäckslänken, genom att bygga direkta spår mellan hållplatserna Solrosgatan och Munkebäckstorget. Samtidigt byggdes Östra sjukhusets vändslinga ut till tre spår från nuvarande ett.[19] Arbetet skulle egentligen påbörjats 2008, men försenades på grund av finansieringsproblem. Bilkorsningen vid Munkebäckstorget gjordes om till en rondell genom vilken spårvagnarna åker. Länken kallas även "Munkebäckstriangeln" vilket är en konstruktion av göteborgshumorn och syftar på Bermudatriangeln. Trafiken på den förlängda linjen inleddes den 9 december 2012[20].

Linje 1 mot Östra sjukhuset[redigera | redigera wikitext]

Linjen till Östra sjukhuset går på särskild banvall efter Redbergsplatsen och utan plankorsningar efter Munkebäckstorget. Linjen byggdes till Östra sjukhuset i början av 1980-talet. Innan dess fanns en vändslinga vid Kaggeledstorget (skyltat Vidkärr).

Det har från och till funnits planer på att förlänga linjen till Vallhamra torg i Partille kommun och senare kanske även till Partille centrum. När Kålltorpslänken byggs kommer vändslingan vid Östra sjukhuset att byggas om för att göra det möjligt att vända två linjer där och förlänga linjen i framtiden.

Spår på Skånegatan[redigera | redigera wikitext]

Spårvägen på Skånegatan öppnades 2003. De har egen banvall med gräsyta mitt i gatan med gatukorsningar och trafikljus.

Linje 5 och 6 mot Länsmansgården, Linje 10 mot Biskopsgården, Linje 13 mot Brämaregården[redigera | redigera wikitext]

Götaälvbron invigdes 1939 och då började det finnas spårväg till Hisingen.

Linjen till Hisingen passerar över Götaälvbron i gatuspår (kollektivtrafikfil), men är helt fri från vägkorsningar i plan från strax efter Hjalmar Brantingsplatsen och Backaplan till ändhållplatsen i Länsmansgården. Fram till Eketrägatan, som har en vändslinga och en bussterminal går banvallen i västlig riktning mitt i Hjalmar Brantingsgatan. Spårvägen går oftast på bro över de vägar som korsar gatan. Efter Vårväderstorget, svänger banan av norrut. Från Eketrägatan grenade fram till 1968 också Bräckelinjen ut sig mot sydväst, med fyra hållplatser. Den revs på 1970-talet, men en kort sträcka finns kvar och används som prov- och övningssträcka. Det fanns planer på att Bräckelinjen skulle förlängas över den planerade Älvsborgsbron eller mot Volvo Torslandaverken, men i stället lades den ner.

Förutom linjerna till Länsmansgården och Bräcke har det funnits planer på att dra en linje till Tolered längs Björlandavägen på Hisingen, men de planerna övergavs[21]. Däremot finns det aktiva planer på att dra en linje till Backa från Hjalmar Brantingsplatsen.[22]

Linje till Hisingen
linje 5, 6, 10, 13
↓ Linje 5 och 6 vänder
Unknown BSicon "uWSL+r"
Länsmansgården (Varmfrontsgatan) ↓1964[5]
Urban station on track
Temperaturgatan
Urban stop on track
↓ Linje 10 vänder
Unknown BSicon "uWSLg+r"
Biskopsgården (Väderilsgatan) ↓1959
Urban station on track
Friskväderstorget
Urban stop on track
Önskevädersgatan
Urban stop on track
Mildvädersgatan
Urban stop on track
Vårväderstorget
Urban stop on track
Sälöfjordsgatan
Unknown BSicon "uSTRl"
Unknown BSicon "uHSTq" + Unknown BSicon "uSTRc2"
Unknown BSicon "uABZq+3" Unknown BSicon "uBHFq"
Eketrägatan
Unknown BSicon "uSTR+1" Unknown BSicon "uSTRc4"
(Uppställningsspår)
Unknown BSicon "uWSLgr" Planned waterway
(Spårvägen fortsätter egentligen rakt.)
(Kyrkbytorget[23][källa behövs])
Unknown BSicon "uexHST"
(Vårvindsgatan[23][källa behövs])
Unknown BSicon "uexHST" Urban stop on track
Gropegårdsgatan (Lundby/Lundby Egnahem) ↓1944
(Oslogatan[23][källa behövs])
Unknown BSicon "uexHST" Urban stop on track
Rambergsvallen
(Bräcke, Londongatan[23][källa behövs]) ↑1955-1968
Unknown BSicon "uexBHF" Unknown BSicon "uWSLga"
↓ Linje 13 vänder
Unknown BSicon "uexWSLl" Urban stop on track
Brämaregården (Wieselgrensplatsen)
Urban stop on track
Vågmästareplatsen (Brämaregården)↓1942
Urban station on track
Hjalmar Brantingsplatsen (Lundby) ↓1940
(Mot Domkyrkan ←, Kvarnberget)* 1902-1971
Unknown BSicon "uexHSTq" Unknown BSicon "uexSTR+r" Water Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uKDSTeq"
Vagnhallen Ringön 2020[24]
(Lilla Bommen)*
Unknown BSicon "uexBHF" Water Urban stop on track
Frihamnen
Mot Brunnsparken ←, Lilla Bommen 1971
Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uxABZg+r" Water Urban straight track
Mot Centralstationen ←, Nordstan 1902
Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uABZql" Unknown BSicon "uhKRZWaeq" Unknown BSicon "uSTRr"
Götaälvbron 1939 / Hisingsbron, under byggnad
* Spårvägens hållplatser har varierat.
Dessa fanns på 1950-talet.[16][17]

Linje 13 mot Sahlgrenska, Linje 2 mot Axel Dahlströms torg, Linje 8 mot Frölunda Torg, Linje 1 och 7 mot Tynnered[redigera | redigera wikitext]

Från Linnéplatsen och strax väster om Sahlgrenska går spårvagnarna på särskild banvall utan plankorsningar till Tynnered, delvis längs Dag Hammarskjöldsleden på spår som ursprungligen tillhörde Säröbanan. Det har även funnits planer på att konvertera Säröbanan söder om Slottsskogen, där Tynneredslinjen viker av idag, till spårväg till Järnbrott. Vid Marklandsgatan ansluter ett spår från Mariaplan, och där finns vändmöjligheter från båda riktningarna. Vändslingor finns också i Högsbotorp (Axel Dahlströms Torg), Frölunda (Frölunda Torg) och Tynnered (Opaltorget). Slingan vid Frölunda Torg ligger i en 400 m lång tunnel.

Linje 9 och 11 mot Saltholmen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Långedragslinjen

Långedragslinjen går mellan Järntorget och Saltholmen. Förutom huvudsträckningen finns även en alternativ rutt längs Bangatan, och en tvärförbindelse från Mariaplan till Marklandsgatan. Spåren går blandat i gatuspår (vanligen kollektivkörfält) och egen banvall, men har nästan inga planskilda korsningar. Linje 3, 9 och 11 använder dessa spår. Linje 11 går till Saltholmen hela året, linje 9 förlängs från Kungssten till Saltholmen sommartid.

Västra Göteborg - Majorna, Kungsladugård, Långedrag, Högsbo, Frölunda, Tynnered
linje 1 - 3, 7 - 9, 11
Mot Centrum (Linje 1,3,6,9,11)
Urban continuation backward
Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "uexKRW+r"
(Hästspårvägen 1879-1902[11])
Unknown BSicon "uSPLa" Unused straight waterway
Mot Centrum via Stenpiren 2015 ←
Unknown BSicon "ukABZq2"
Unknown BSicon "uSPLa+r" + Unknown BSicon "uvSTR"
Unused straight waterway
Järntorget
Unknown BSicon "uvBHF" Unknown BSicon "uexHST"
(Hästspv: Järtorget [södra sidan av torget])[11])
Unknown BSicon "uvSHI1l-STRl" + Unknown BSicon "ukSTRc2"
Unknown BSicon "ukSTR3+l" + Urban transverse track
Unknown BSicon "uCONTfq"
Mot Tynnered (1), Sahlgrenska (6) via Linnéplatsen (se Centrum)
Unknown BSicon "ukABZg+1" Unused straight waterway
Masthuggstorget
Urban stop on track Unused straight waterway
(Hästspv: Andra Långgatan 1879-1902[11])
Unknown BSicon "ueKRWg+l" Unknown BSicon "uexKRWr"
Unknown BSicon "ueBHF"
(Stigbergsliden [Johannespl.] ↑Hästspv 1879-1902[11])
Stigbergstorget
Urban stop on track
Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r"
Kaptensgatan
Urban stop on track Urban stop on track
Ostindiegatan (Bangatan)↑1938
Chapmans Torg
Urban stop on track Urban stop on track
Fjällgatan
Jægerdorffsplatsen (Majorna) ↑1902 Ferry.svg[5]
Urban stop on track Urban stop on track
Majvallen
Vagnhallen Majorna
Unknown BSicon "uKDSTaq" Urban straight with junctions to and from right Urban stop on track
Ekedal
Vagnhallen Majorna (hpl)
Urban stop on track Urban stop on track
Godhemsgatan ↑1939
(Uppställningsspår)
Unknown BSicon "uSPLa" Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r"
Unknown BSicon "uSPLe" Urban stop on track Urban straight track
Mariaplan ↕1924
Ostindiegatan ↕1907
Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track
Klintens Väg ↑1924
Älvsborgsplan (Reservhållplats)
Unknown BSicon "ueHST" Urban straight track Urban stop on track
Högsbogatan ↑1936
Unknown BSicon "uSTRl" Urban straight with junctions to and from right Urban stop on track
Bokekullsgatan
Urban straight track Urban straight track Urban continuation backward
Mot Centrum via Järntorget (1), Annedal (2), Sahlgrenska (7,8)
Urban straight track Urban straight track Urban station on track
Marklandsgatan (Frölundaborg) ↑← 1962. ← Linje 3 vänder
Urban straight track Unknown BSicon "uSTRl" Urban straight with junctions to and from right
Sannaplan
Urban stop on track Urban stop on track
Högsbotorp (Axel Dahlströms Torg ↑1963)
Sandarna
Urban stop on track Unknown BSicon "uWSLge"
↑ Linje 2 vänder
Kungssten (Stadsgränsen)
Urban station on track Urban stop on track
Lantmilsgatan
Linje 9 vänder ↑
Unknown BSicon "uWSLgr" Urban stop on track
Nymilsgatan
Nya Varvsallén
Urban stop on track Urban stop on track
Musikvägen
Hagen
Urban stop on track Urban stop on track
Orgelgatan
Tranered
Urban stop on track Unknown BSicon "utBHFa@f"
Frölunda (Frölunda Torg) ↑1964
Käringberget
Urban stop on track Unknown BSicon "uWSLgl"
↑ Linje 8 vänder
Hinsholmen
Urban stop on track Urban tunnel straight track
(400m)
Långedrag ↑1907
Urban stop on track Unknown BSicon "utSTRe"
Unknown BSicon "uWSLgl" Urban stop on track
Briljantgatan
Roddföreningen
Urban stop on track Urban stop on track
Smaragdgatan
Saltholmen ↑1908
Urban station on track Urban station on track
Tynnered (Opaltorget) ↑1966
Linje 11 vänder ↑
Unknown BSicon "uxWSLgl" Unknown BSicon "uWSLl"
↑ Linje 1 och 7 vänder.
(Före detta vagnskjul)
Unknown BSicon "uexKDSTe"
Mot Göteborgs södra skärgård
Pier

Gatuspår i Centrum[redigera | redigera wikitext]

I centrum inklusive Linnéstaden går spårvagnarna i särskilda kollektivkörfält som delvis är igenfyllda kanaler. Det är många gatukorsningar. På en del håll får bilar köra i spårvagnsspåren.

Centrum - Inom Vallgraven, Avenyn, Vasastan, Haga, Annedal, Linné, Guldheden, Änggården
(Västgötabanans station 1900-1932 25 railtransportation.svg)[6][13]
Unknown BSicon "exKBHFaq" Urban continuation backward
Mot Brämaregården (13), Biskopsgården (10), Länsmansgården (5, 6)
(Runt Kvarnberget) ↓↔↓1902-1971[5]
Unknown BSicon "uexSTR+l" Unknown BSicon "uxABZq+l" Unknown BSicon "uABZgr+xr"
(Lilla Bommen)*
Unknown BSicon "uexBHF" Urban straight track Urban straight track
Lilla Bommen ↕1971 Ferry.svg
Unused straight waterway Urban stop on track Urban stop on track
Nordstan 25 railtransportation.svg ↕1902
(Kvarnberget)*
Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Unknown BSicon "uWSLg+l" Unknown BSicon "KBHFaq"
Centralstationen 25 railtransportation.svg. Mot Angered (4,9), Bergsjön (7,11), Östra Sjukhuset (1),
(Packhusplatsen)*
Unknown BSicon "uexHST" Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uKRZlr+l" Unknown BSicon "uBHFq"
Kålltorp (3), Mölndal (2), Sahlgrenska (13) (Se Östra Göteborg). Lisebergslinien vänder
Brunnsparken ↔↓1902, ↑1971. Hästspv: ←1879-1902, ↓→1880-1902[11]
Unknown BSicon "uexWBRÜCKE1" Urban station on track Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Transverse water
(Centralstationen förenklad. För detaljer, se separat ruta nedan.)
Unknown BSicon "uSTR+l"
Unused straight waterway + Unknown BSicon "uABZq+lr"
Unknown BSicon "uKRZr+lr" Unknown BSicon "uSTRr"
Stenpiren ↕2015 Ferry.svg[25]
Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Domkyrkan ↕1902. Hästspv: 1879-1902.[11]
Urban straight track Urban stop on track Urban straight track
Stora Hamnkanalen (ovan)
Grönsakstorget
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Kungsportsplatsen ↕1902. Hästspv: 1880-1902.[11]
Planned waterway Unknown BSicon "uLLSTR2"
Unknown BSicon "uLLSTR2" + Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Planned waterway Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLSTR2+4" + Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLSTR2+4" + Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Planned waterway Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLLSTR+4" + Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLLSTR+4"
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Urban straight with junctions to and from right Urban straight track
Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Transverse water Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Unknown BSicon "uWBRÜCKE1"
Rosenlundskanalen, Vallgraven
Mot Långedrag, Majorna (Se Västra Göteborg)←
Unknown BSicon "uKRZr+lr" Unknown BSicon "uHSTq" Urban straight with junctions to and from right Urban straight track Urban straight track
Hagakyrkan ↔ 1902 Västlänken 25 railtransportation.svg under byggnad.
Järntorget (Förenklad. För detaljer, se Västra Göteborg.) 1902
Urban station on track Urban straight track Urban straight track Urban straight track
Vasa-Viktoriagatan ↕ 1902
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track Urban straight track
Vasaplatsen ↔1902, ↓1911, ↑1914
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZqlr" Unknown BSicon "uKRZr+l" Urban straight with junctions to and from right
Handelshögskolan. Västlänken 25 railtransportation.svg under byggnad.
Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track
Valand ←↕ 1902. Hästspv: ↕1880-1902.[11]
Brunnsgatan ↕1902
Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Seminariegatan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uKRW+l" Unknown BSicon "uKRWr" Urban stop on track
Berzeliigatan
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uKRW+l" Unknown BSicon "uKRWr"
Kapellplatsen (Landala) ↑1911
Urban straight track Urban straight track Urban straight track Urban station on track
Korsvägen ↕1902. Hästspv: ↕1880-1902.[11] Västlänken 25 railtransportation.svg under byggnad.
Prinsgatan ↕1902
Urban stop on track Urban straight track Urban straight track Urban straight track Urban continuation backward
Mot Angered (8), Kortedala (6), Centralstation (2,13)(Se Östra Göteborg)
Urban straight track Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uKRZl+r"
→ Mot Torp (5, Lisebergslinien) (Se Östra Göteborg)
Urban straight track Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uÜSTr"
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uTUNNEL1q" Unknown BSicon "uABZgr"
(Chalmerstunneln) 2002[26]
Unknown BSicon "uKRWg+l" Unknown BSicon "uKRWr" Urban straight track Urban continuation forward
Mot Mölndal (2,4) ↕1902. Hästspv: ↕1880-1902.[11]
Olivedalsgatan
Urban stop on track Urban stop on track
Chalmers (Landala) ↑1931
Linnéplatsen (Slottsskogen) ↑1902 (1903-65 slutstation för Säröbanan 25 railtransportation.svg[27])
Urban stop on track Unknown BSicon "exKBHFa" Urban stop on track
Wavrinskys Plats (Landala/Guldheden) ↑1937
Unknown BSicon "uWSLgr" Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "uWSLgr"
(1962-65 samtrafik med Göteborg-Särö Järnväg[28])
Unknown BSicon "exKRW+l" + Urban straight track
Unknown BSicon "exKRWr" Unknown BSicon "uKRWgl" Unknown BSicon "uKRW+r"
Medicinaregatan
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Doktor Fries Torg
Sahlgrenska (Änggården) ↓1904-1948, 2002-[26] t. Linnépl., ↑1945 till Landala
Urban straight track Urban station on track Urban station on track
Guldheden (Doktor Sydows Gata) ↑1953
Linje 13 vänder ↑
Urban straight track Unknown BSicon "uWSLgl" Unknown BSicon "uWSLe"
↑ Linje 10 vänder
Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban transverse track Unknown BSicon "uSTRr"
Botaniska Trädgården
Urban stop on track
Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRW+r"
Vagnhallen Slottsskogen. Iordningställd för spårvagnar 2012.[29]
Unknown BSicon "uKDSTa" Urban straight track
(Ursprungligen lokstall från 1903, rälsbusshall 1954?-65 för Säröbanan[30].)
Unknown BSicon "uSTRl" Urban straight with junctions to and from right
Unknown BSicon "exKRWl" + Urban straight track
Unknown BSicon "exKRW+r"
Urban straight track Unused continuation forward
(1962-65 samtrafik med Göteborg-Särö Järnväg[28]. Mot Särö)
Unknown BSicon "uWSLg+l"
Slottsskogen ↓ Linje 3 vänder
Unknown BSicon "uWSLgr"