Svea ingenjörregemente

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svea ingenjörregemente
(Ing 1)
Svea ingenjörregemente vapen.svg
Fri vapensköld för Svea ingenjörregemente tolkad efter dess blasonering.
Datum 1855–1997
Land Sverige Sverige
Lojalitet Krigsmakten (1855-1974)
Försvarsmakten (1975-1997)
Försvarsgren Armén
Typ Ingenjör
Storlek Regemente
Del av Milo Ö (1942–1991)
Milo M (1991–1997)
Förläggningsort Stockholm (1855-1922)
Frösunda (1922-1970)
Almnäs (1970-1997)
Motto "Över och genom alla hinder, snabbt och säkert" (dokumenterat 1948)
Färger Svart     
Marsch "På vakt" (1970–1997), av Sam Rydberg. "Äldre marsch" (ca 1890-1970) av Adolf Johnsson
Segernamn Inga
Svea ingenjörsregementes fana från 1935

Svea ingenjörregemente (Ing 1), var ett svenskt ingenjörförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1855 och 1997. Tidigare namn var bland annat Sappörkompaniet, Svea ingenjörbataljon och Svea ingenjörkår. Förbandet var förlagt till Almnäs i Södertälje, Södermanland.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Regementet har sitt ursprung i Sappörkompaniet, som bestod av 125 man och som sattes upp i Stockholm år 1855. När ytterligare ett kompani sattes upp år 1864 benämndes dessa gemensamt Sappörkåren. Vid uppsättandet av ett tredje kompani år 1867 namnändrades enheten till Pontonjärbataljonen. Pontonjärbataljonen var förlagd till Kungsholmen i Stockholm och hade till huvudsaklig uppgift krigsbroslagning. År 1871 tillfördes ett fältsignalkompani som bataljonens fjärde kompani. Bataljonen namnändrades år 1893 till Svea ingenjörbataljon (SIB), samtidigt som ett fjärde ingenjörkompani sattes upp, genom delning.

År 1902 ändrades namnet till Svea ingenjörkår, IK 1 varvid fälttelegrafkompaniet bildade stommen till det nyuppsatta Fälttelegrafkåren, IK 3. Förbandet ändrade efter några år beteckning till Ing 1. Kåren var förlagd till Stockholm men 1908 förlades kårens fästningsingenjörkompani till Vaxholms och Oskar-Fredriksborgs fästningar. Svea ingenjörkår flyttade 1922 till Frösunda norr om Stockholm.

Svea ingenjörkår omorganiserades 1957 och fick regementsstatus under namnet Svea ingenjörregemente (Ing 1). Under 1960-talet beslutades att ett antal regementen i Stockholm skulle utlokaliseras från Stockholm, vilket gav upphov till den så kallade Stockholmskarusellen. Bland annat beslutades att ingenjörförbanden i Frösunda i Solna, Svea ingenjörregemente (Ing 1) och Arméns fältarbetsskola och Ingenjörstruppernas kadettskola, skulle omlokaliseras till Södertälje. Ett helt nytt kasernetablissemang uppfördes i Almnäs, och stod färdigt i slutet av 1969 varefter verksamheten från Frösundavik successivt överfördes dit. Regementsledningen flyttade 6 april 1970, 25 april avtäcktes minnesstenen och regementets fana troppades för sista gången på Frösundavik, som överlämnades till annan myndighet 1 juli.[1]

År 1989 beslöt Regeringen Carlsson att regementet skulle samlokaliseras med Södermanlands regemente (P 10) i Strängnäs och att regementsområdet i Almnäs skulle övertas av FOA[2] men varken FOA eller regementet kom att påverkas av detta beslut, fast det återigen nämndes inför försvarsbeslutet 1992.[3] Dock så kom Svea ingenjörregemente att reduceras till kår 1994 i samband med att regementen som ej uppsatte ett eget krigsförband inte skulle benämnas regemente. Svea ingenjörkår kom senare att avvecklas den 31 december 1997 som ett led av försvarsbeslutet 1996. Traditionsansvaret för regementet överfördes till Norrlands ingenjörkår (Ing 3).

Förbandet hade i nedre Dalälven vid Älvkarleby en läger- och övningsplats på ön Laxön, som användes mellan åren 1880 och 1997. Förbandet var från uppsättandet 1855 värvat, men tillfördes från 1885 beväring.

Trots att förbandet lades ner 1997, kom militäraktivitet fortgå i Almnäs fram till 2004, i form av bland annat Swedint. Området såldes av Fortifikationsverket till Vasallen, vilka sålde det vidare till Peab i januari 2012. Drygt en vecka innan tillträdet, den 21 maj 2012, eldhärjades en av de före detta kasernbyggnaderna på området och byggnaden brandskadades mycket svårt, vilken kan ses än idag, dock är byggande igenstängd. Byggnaden innehöll vid branden en möbelaffär. [4][5]

Detachement[redigera | redigera wikitext]

Ing 1 det

Den 15 juli 1920 sattes det upp ett detachement i Östersund, i syfte för vård av materiel avsedd för Norrlands ingenjörkår (Ing 5), vilket var ett förband som skulle sättas upp efter 1914 års stat. Dock så avbröts uppsättningen av förbandet. Och istället vidtog detachement från Svea ingenjörkår bemanningen med anställd personal och cirka 60 värnpliktiga. Den 31 december 1927 avvecklades detachement.

Ing 1 K

Den 1 december 1951 överfördes ett redan uppsatt detachement vid Kasernhöjden i Karlstad till Svea ingenjörkår. Detachementet överfördes från Göta ingenjörkår (Ing 2) och gick under benämningen Ing 1 mobiliseringscentral Karlstad, och hade organiserats redan den 18 september 1940. Den 31 augusti 1956 överfördes detachement till Värmlands försvarsområde (Fo 52).

Ing 1 V

Den 27 oktober 1902 sattes det upp ett detachement i Vaxholm, vilket gick under namnet fästningsingenjörkompaniet, den 1 januari 1928 omorganiserades kompaniet till kustingenjörkompaniet. Från 1937 förlades ett utbildningskompani direkt ur kåren till Vaxholm. Den 1 oktober 1939 avvecklades detachement.

Ing 1 Ö

Den 1 juli 1945 överfördes ett ingenjörförråd i Östersund till Svea ingenjörkår, som tidigare förvaltats av Jämtlands fältjägarregemente. Detachement gick under benämningen Ing 1 mobiliseringscentral Östersund. Den 1 december 1951 överfördes detachementet till Bodens ingenjörregemente (Ing 3).

Ing 1 V/Ö

I samband med att Signalregementet (S 1) omlokaliserades från Solna till Uppsala garnison, kom Svea ingenjörkår att överta delar av Signalregementets kasernområde i Frösunda. Och för att skilja de två kasernområdena åt användes beteckningarna Ing 1 V för Frösunda och Ing 1 Ö för Frösundavik.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Verksamma regementschefer samt bataljon- och kårchefer mellan åren 1900 och 1997.

 • 1900-1904: Nils Gustaf Stedt (tillika chef för Ing 3)
 • 1904-1910: Georg Frans Herman Julius Juhlin-Dannfelt
 • 1910-1915: August Fredrik Thorssell
 • 1915-1915: Hjalmar Ertman Smitt
 • 1915-1920: Erik Conrad Eriksson
 • 1920-1924: Karl Amundson
 • 1924-1926: Sven Erik Bjurgren
 • 1926-1931: Gustaf Julius Rabe
 • 1931-1934: Sven Alin
 • 1934-1941: Sven Eberhard Tydén
 • 1941-1941: Gunnar Edward Ström
 • 1941-1948: Anders Walther Graûmann
 • 1948-1953: Wilhelm Gottlieb Dahlgren
 • 1953-1959: Axel Gustav Armand Welin
 • 1959-1965: Nils Christian Rabe
 • 1965-1969: Carl Åke Andreas Bernström
 • 1969-1975: Kåre K:son Svanfedlt
 • 1975-1981: Gustav Anders Jonsson
 • 1981-1982: Bengt Gustafsson
 • 1982-1984: Sven-Erik Anton Nilsson
 • 1984-1989: Lars-Åke Persson
 • 1989-1989: Carl Göran Gerhard De Geer
 • 1989-1990: Björn Falkenström, (tf chef)
 • 1990-1994: Björn Falkenström
 • 1994-1997: Carl Christer Wulff

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Regementets kanslibyggnad i Almnäs.
Namn
Sappörkompaniet 1855 1864
Sappörkåren 1864 1866-12-31
Pontonjärbataljonen 1867-01-01 1892-12-31
Svea ingenjörbataljon 1893-01-01 1901-12-31
Svea ingenjörkår 1902-01-01 1957-06-30
Svea ingenjörregemente 1957-07-01 1994-06-30
Svea ingenjörkår 1994-07-01 1997-12-31
Beteckning(ar)
Ing 1 1902-01-01 1997-12-31
Förläggningsort(er) och övningsplats(er)
Stockholm (F) 1855 1922-11-29
Frösunda (F) 1922-11-30 1970-06-30
Almnäs (F) 1970-07-01 1997-12-31

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Bernström, Åke, red (1992). Svea ingenjörregementes historia. Södertälje: Svea ingenjörregemente. Sid. 133,144. Libris 1492089 
 2. ^ riksdagen.se Motion 1990/91:Fö3 Läst 28 februari 2010
 3. ^ riksdagen.se Regeringens proposition 1991/92:102 Läst 28 februari 2010
 4. ^ Sverigesradio.se (2012-05-21) Kraftig brand i Almnäs Läst 28 maj 2012
 5. ^ Lt.se (2012-05-21)Storbrand i Almnäs Läst 28 maj 2012

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]


Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Bernström, Åke, red (1992). Svea ingenjörregementes historia. Södertälje: Svea ingenjörregemente. Libris 1492089 
 • Svea ingenjörregementes historia. Almnäs, Strängnäs eller Eksjö : ett regementes strid för överlevnad : komplement. Södertälje: Svea ingenjörregemente. 1994. Libris 1492090 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]