Luleå marina bevakningsområde

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Luleå marina bevakningsområde
(BoLu)
Luleå marina bevakningsområde vapen.svg
Vapensköld för Luleå marina bevakningsområde tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Luleå marina bevakningsområde
Datum 1953–1983
Land Sverige
Försvarsgren Marinen
Typ Marint bevakningsområde
Roll Operativ, territoriell och taktisk verksamhet
Storlek Stab
Del av Norrlandskustens marindistrikt (1953–1956),
Marinkommando Nord (1957–1966),
Övre Norrlands militärområde (1966–1983)
Högkvarter Luleå garnison
Förläggningsort Luleå
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg

Luleå marina bevakningsområde (BoLu), var ett sjöbevakningsförband inom svenska marinen som verkade i olika former åren 1953–1983. Förbandsstaben var förlagd i Luleå garnison i Luleå.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Luleå marina bevakningsområde med stab i Luleå var tidigare en del av Försvarsmakten. Förbandet sattes upp 1953 och underställdes Norrlandskustens marindistrikt fram till 1956. Åren 1957–1966 var förbandet underställt Marinkommando Nord. I samband med den reform som gjordes inom försvaret 1966, kom förbandet från 1966 att organiseras som ett kaderorganiserat krigsförband, underställt militärbefälhavaren (MB ÖN) för Övre Norrlands militärområde (Milo ÖN).[2]

Inför försvarsbeslutet 1982 bestod Marinens fredsorganisation längs Norrlandskusten av två förband, Norrlands kustartilleriförsvar och Härnösands kustartilleriregemente (NK/KA 5) samt Luleå marina bevakningsområde (BoLu). Överbefälhavaren föreslog att de båda förbanden skulle upplösas och avvecklas senast 1985. Kvar skulle en mindre stab kvarstå för mobiliserings- och krigsplanlägg­ning samt förvaltning av marinens krigsorganisation från Gävle till finska gränsen. Försvarsutskottet delade överbefälhavarens förslag om organisationsändringar inom marinen. Dock med undantag på Norrlands kustartilleriförsvar och Härnösands kustartilleriregemente (NK/KA 5), där man ansåg att förbandet skulle behållas, något som även regeringen ansåg. Det då en avveckling av NK/KA 5 skulle få betydande regional- och sysselsätt­ningspolitiska konsekvenser. Dock så ansåg regeringen att Luleå marina bevakningsområde kunde upplösas och utgå ur fredsorganisationen, och att dess uppgifter övertas av NK/KA 5.[3]

Den 30 september 1983 upplöstes och avvecklades Luleå marina bevakningsområde.[4][5]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Luleå marina bevakningsområde var åren 1973–1983 ett kaderorganiserat krigsförband, och hade ytövervakning av Bottenviken som sin primära uppgift. Utöver militära uppgifter ingick samverkan med följande civila myndigheter:

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Stabsbyggnad för Luleå marina bevakningsområde

I samband med att Luleå marina bevakningsområde bildades, kom dess stab att förläggas till Varvsgatan 41 i Luleå.[6] Fastigheten är uppförd 1918, och dess entré är prydd med Luleås stadsvapen ovanpå ett ankar. Byggnaden är troligtvis uppförd till Luleå kustposition, vilket bildades och förlades till staden 1914, för att sedan upplösas och avvecklas genom försvarsbeslutet 1925.

Tjänstgöringstid för fartyg[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Nedan återges förbandets chefer åren 1953–1983.[1]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Luleå marina bevakningsområde 1953 1983-09-30
Beteckningar
BoLu 1953 1983-09-30
Förläggningsorter
Luleå garnison (F) 1953 1983-09-30

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Braunstein (2011), s. 57
  2. ^ ”Försvarets regionala och lokala organisation”. xml.ra.se/Forvaltningshistorik. http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/46-61_Forsvaret.htm. Läst 7 september 2017. 
  3. ^ ”Regeringens proposition 1981/82:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-sakerhets--och-forsvarspolitiken-samt_G503102. Läst 7 september 2017. 
  4. ^ Kustförsvaret i Norrland Läst 9 november 2013
  5. ^ Luleå marina bevakningsområde Läst 19 september 2009
  6. ^ [a b] Luleå marina bevakningsområde i Sveriges statskalender 1970
  7. ^ Luleå marina bevakningsområde i Sveriges statskalender 1978

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]