Wikipedia:Projekt fåglar/Bedömningar av artiklar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är det tänkt att man ska kunna lista fågelartiklar i olika kategorier för att bedöma vilka som är bra och vilka som behöver förbättras.

Kvalitetstabell[redigera | redigera wikitext]

Fåglar i Sverige[redigera wikitext]

Senast granskade AHA (diskussion) 17 februari 2016 kl. 08.46 (CET)

Tabellen omfattar:

 • arter som regelbundet häckar i Sverige (B)
 • arter vars status som regelbunden häckningsfågel är osäker (b)
 • flyttfåglar som uppträder i Sverige på regelbunden basis (M)
 • tillfälliga gäster som anträffats i mer än 100 exemplar (R)

Förklaring:

 • Kort: Artikeln som helhet är för kort eller någon av de viktigare avsnitten saknas eller är för kort.
 • Ok: Artikeln som helhet tar upp de viktigaste aspekterna och inget avsnitt saknas.
 • Ok+: Artikeln håller en kvalitet som räcker för rekommendering, eller högre kvalitetsbedömningar.
Artikel  KK  Stub Kort  Ok  OK+ Bra Utmärkt
R Aftonfalk  Pictogram voting neutral.svg
B Alfågel  Rekommenderad.svg
R Alförrädare  Bra alt.svg
R Alkekung  Pictogram voting neutral.svg
b Amerikansk kopparand  Pictogram voting neutral.svg
R Amerikansk kricka  Pictogram voting oppose.svg
B Backsvala  Pictogram voting neutral.svg
B Bergand  Pictogram voting neutral.svg
B Bergfink  Pictogram voting neutral.svg
B Berglärka  Pictogram voting neutral.svg
B Berguv  Rekommenderad.svg
B Bivråk  Pictogram voting neutral.svg
R Biätare  Pictogram voting neutral.svg
B Björktrast  Pictogram voting neutral.svg
B Blå kärrhök  Pictogram voting neutral.svg
B Blåhake  Pictogram voting neutral.svg
R Blåkråka  Pictogram voting neutral.svg
B Blåmes  Utmarkt Guld.svg
B Bläsand  Rekommenderad.svg
M Bläsgås  Pictogram voting neutral.svg
B Bofink  Rekommenderad.svg
R Brandkronad kungsfågel  Pictogram voting neutral.svg
R Brednäbbad simsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
R Bredstjärtad labb  Pictogram voting neutral.svg
b Brun glada  Pictogram voting neutral.svg
B Brun kärrhök  Pictogram voting neutral.svg
B Brunand  Pictogram voting neutral.svg
B Brushane  Rekommenderad.svg
B Buskskvätta  Pictogram voting neutral.svg
R Busksångare  Pictogram voting neutral.svg
R Bändelkorsnäbb  Pictogram voting neutral.svg
R Citronärla  Pictogram voting neutral.svg
B Dalripa  Pictogram voting neutral.svg
R Dammsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Domherre  Pictogram voting neutral.svg
B Drillsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Dubbelbeckasin  Rekommenderad.svg
B Dubbeltrast  Pictogram voting neutral.svg
B Duvhök  Pictogram voting neutral.svg
B Dvärgbeckasin  Pictogram voting neutral.svg
B Dvärgmås  Pictogram voting neutral.svg
b Dvärgsparv  Pictogram voting neutral.svg
B Ejder  Bra alt.svg
B Enkelbeckasin  Pictogram voting neutral.svg
B Entita  Rekommenderad.svg
B Fasan  Pictogram voting neutral.svg
B Fiskgjuse  Pictogram voting neutral.svg
B Fiskmås  Bra alt.svg
B Fisktärna  Rekommenderad.svg
B Fjällabb  Pictogram voting neutral.svg
B Fjällgås  Rekommenderad.svg
B Fjällpipare  Pictogram voting neutral.svg
B Fjällripa  Bra alt.svg
b Fjälluggla  Pictogram voting neutral.svg
B Fjällvråk  Pictogram voting neutral.svg
R Flodsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Forsärla  Pictogram voting neutral.svg
B Fältpiplärka  Pictogram voting neutral.svg
B Gluttsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Gransångare  Bra alt.svg
B Gravand  Pictogram voting neutral.svg
B Grå flugsnappare  Pictogram voting neutral.svg
B Grågås  Pictogram voting neutral.svg
B Gråhakedopping  Utmarkt Guld.svg
B Gråhäger  Pictogram voting neutral.svg
R Grålira  Pictogram voting neutral.svg
B Gråsiska  Pictogram voting neutral.svg
B Gråsparv  Utmarkt Guld.svg
B Gråspett  Pictogram voting neutral.svg
B Gråtrut  Pictogram voting neutral.svg
B Gräsand  Pictogram voting neutral.svg
B Gräshoppsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Grönbena  Rekommenderad.svg
B Grönfink  Pictogram voting neutral.svg
B Gröngöling  Bra alt.svg
B Grönsiska  Pictogram voting neutral.svg
B Grönsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Gulhämpling  Pictogram voting neutral.svg
B Gulsparv  Pictogram voting neutral.svg
B Gulärla  Pictogram voting neutral.svg
B Gärdsmyg  Rekommenderad.svg
B Gök  Pictogram voting neutral.svg
B Göktyta  Pictogram voting neutral.svg
B Halsbandsflugsnappare  Pictogram voting neutral.svg
R Havssula  Pictogram voting neutral.svg
B Havstrut  Pictogram voting neutral.svg
B Havsörn  Rekommenderad.svg
B Hornuggla  Pictogram voting neutral.svg
B Hussvala  Utmarkt Guld.svg
B Hämpling  Pictogram voting neutral.svg
b Härfågel  Pictogram voting neutral.svg
B Härmsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Höksångare  Pictogram voting neutral.svg
B Hökuggla  Pictogram voting neutral.svg
B Jaktfalk  Pictogram voting neutral.svg
B Jorduggla  Pictogram voting neutral.svg
B Järnsparv  Rekommenderad.svg
B Järpe  Pictogram voting neutral.svg
B Kaja  Pictogram voting neutral.svg
B Kanadagås  Pictogram voting neutral.svg
R Kaspisk trut  Pictogram voting neutral.svg
B Kattuggla  Bra alt.svg
B Kentsk tärna  Pictogram voting neutral.svg
B Klippduva  Bra alt.svg
R Klykstjärtad stormsvala  Pictogram voting neutral.svg
B Knipa  Pictogram voting neutral.svg
B Knölsvan  Rekommenderad.svg
B Koltrast  Bra alt.svg
B Kornknarr  Bra alt.svg
B Kornsparv  Rekommenderad.svg
B Korp  Utmarkt Guld.svg
R Korttålärka  Pictogram voting neutral.svg
B Kricka  Rekommenderad.svg
B Kråka  Pictogram voting neutral.svg
B Kungsfiskare  Bra alt.svg
B Kungsfågel  Utmarkt Guld.svg
R Kungsfågelsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Kungsörn  Pictogram voting neutral.svg
B Kustlabb  Pictogram voting neutral.svg
M Kustpipare  Pictogram voting neutral.svg
M Kustsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Kärrsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Kärrsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Ladusvala  Utmarkt Guld.svg
B Lappmes  Rekommenderad.svg
B Lappsparv  Pictogram voting neutral.svg
B Lappuggla  Pictogram voting neutral.svg
B Lavskrika  Bra alt.svg
B Ljungpipare  Pictogram voting neutral.svg
b Lundsångare  Pictogram voting oppose.svg
R Lunnefågel  Bra alt.svg
B Lärkfalk  Pictogram voting neutral.svg
B Lövsångare  Rekommenderad.svg
R Medelhavstrut  Pictogram voting oppose.svg
R Mellanspett  Bra alt.svg
B Mindre flugsnappare  Pictogram voting neutral.svg
B Mindre hackspett  Bra alt.svg
B Mindre korsnäbb  Pictogram voting neutral.svg
R Mindre lira  Pictogram voting neutral.svg
R Mindre skrikörn  Pictogram voting neutral.svg
B Mindre strandpipare  Pictogram voting neutral.svg
R Mindre sumphöna  Pictogram voting neutral.svg
M Mindre sångsvan  Pictogram voting neutral.svg
B Morkulla  Pictogram voting neutral.svg
B Mosnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Myrsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Myrspov  Pictogram voting oppose.svg
B Nattskärra  Rekommenderad.svg
b Nordsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Näktergal  Pictogram voting neutral.svg
B Nötkråka  Pictogram voting neutral.svg
B Nötskrika  Pictogram voting neutral.svg
B Nötväcka  Rekommenderad.svg
B Ormvråk  Pictogram voting neutral.svg
B Orre  Pictogram voting neutral.svg
B Ortolansparv  Rekommenderad.svg
B Pilfink  Utmarkt Guld.svg
B Pilgrimsfalk  Pictogram voting neutral.svg
R Praktejder  Rekommenderad.svg
M Prutgås  Pictogram voting neutral.svg
B Pungmes  Pictogram voting neutral.svg
B Pärluggla  Rekommenderad.svg
B Rapphöna  Pictogram voting neutral.svg
B Ringduva  Bra alt.svg
B Ringtrast  Pictogram voting neutral.svg
B Rosenfink  Pictogram voting neutral.svg
R Rosenstare  Pictogram voting oppose.svg
B Roskarl  Pictogram voting neutral.svg
R Rostand  Pictogram voting neutral.svg
R Rostgumpsvala  Pictogram voting neutral.svg
B Råka  Bra alt.svg
B Röd glada  Pictogram voting neutral.svg
B Rödbena  Rekommenderad.svg
B Rödhake  Bra alt.svg
R Rödhalsad gås  Pictogram voting neutral.svg
R Rödhuvad dykand  Pictogram voting neutral.svg
B Rödspov  Rekommenderad.svg
B Rödstjärt  Bra alt.svg
B Rödstrupig piplärka  Pictogram voting neutral.svg
B Rödvingetrast  Pictogram voting neutral.svg
B Rördrom  Pictogram voting neutral.svg
B Rörhöna  Pictogram voting neutral.svg
B Rörsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Salskrake  Pictogram voting neutral.svg
M Sandlöpare  Pictogram voting neutral.svg
B Sidensvans  Pictogram voting neutral.svg
B Sillgrissla  Bra alt.svg
B Silltrut  Pictogram voting neutral.svg
B Silvertärna  Utmarkt Guld.svg
B Sjöorre  Pictogram voting neutral.svg
B Skata  Bra alt.svg
B Skedand  Pictogram voting oppose.svg
B Skogsduva  Rekommenderad.svg
B Skogssnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Skrattmås  Pictogram voting neutral.svg
B Skräntärna  Bra alt.svg
B Skäggdopping  Rekommenderad.svg
B Skäggmes  Pictogram voting neutral.svg
B Skärfläcka  Pictogram voting neutral.svg
B Skärpiplärka  Pictogram voting neutral.svg
B Skärsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Slaguggla  Pictogram voting neutral.svg
B Smalnäbbad simsnäppa  Pictogram voting oppose.svg
B Smådopping  Pictogram voting neutral.svg
B Småfläckig sumphöna  Pictogram voting neutral.svg
B Smålom  Utmarkt Guld.svg
B Småskrake  Pictogram voting neutral.svg
M Småsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Småspov  Pictogram voting neutral.svg
B Småtärna  Pictogram voting neutral.svg
B Snatterand  Pictogram voting neutral.svg
B Snösparv  Pictogram voting neutral.svg
B Sommargylling  Pictogram voting neutral.svg
B Sothöna  Pictogram voting neutral.svg
B Sparvhök  Bra alt.svg
B Sparvuggla  Pictogram voting neutral.svg
M Spetsbergsgås  Pictogram voting neutral.svg
B Spillkråka  Pictogram voting neutral.svg
M Spovsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Stare  Bra alt.svg
B Steglits  Pictogram voting neutral.svg
B Stenfalk  Pictogram voting neutral.svg
B Stenknäck  Pictogram voting neutral.svg
B Stenskvätta  Pictogram voting neutral.svg
B Stjärtand  Bra alt.svg
B Stjärtmes  Pictogram voting neutral.svg
R Storlabb  Pictogram voting neutral.svg
B Storlom  Pictogram voting neutral.svg
R Stormfågel  Pictogram voting neutral.svg
R Stormsvala  Bra alt.svg
B Storskarv  Rekommenderad.svg
B Storskrake  Pictogram voting neutral.svg
B Storspov  Pictogram voting neutral.svg
B Strandskata  Bra alt.svg
B Strömstare  Pictogram voting neutral.svg
R Stäpphök  Pictogram voting neutral.svg
B Större hackspett  Pictogram voting neutral.svg
B Större korsnäbb  Pictogram voting neutral.svg
R Större piplärka  Pictogram voting oppose.svg
R Större skrikörn  Pictogram voting neutral.svg
B Större strandpipare  Pictogram voting neutral.svg
B Svart rödstjärt  Pictogram voting neutral.svg
b Svart stork  Pictogram voting oppose.svg
B Svartbent strandpipare  Rekommenderad.svg
R Svarthakad buskskvätta  Pictogram voting neutral.svg
B Svarthakedopping  Pictogram voting neutral.svg
B Svarthalsad dopping  Pictogram voting neutral.svg
R Svarthuvad mås  Pictogram voting neutral.svg
B Svarthätta  Pictogram voting neutral.svg
B Svartmes  Pictogram voting neutral.svg
R Svartnäbbad islom  Rekommenderad.svg
R Svartpannad törnskata  Pictogram voting neutral.svg
B Svartsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Svarttärna  Rekommenderad.svg
B Svartvit flugsnappare  Pictogram voting neutral.svg
B Svärta  Pictogram voting neutral.svg
B Sånglärka  Pictogram voting neutral.svg
B Sångsvan  Pictogram voting neutral.svg
B Sädesärla  Bra alt.svg
B Sädgås  Pictogram voting neutral.svg
B Sävsparv  Pictogram voting neutral.svg
B Sävsångare  Pictogram voting neutral.svg
R Taigasångare  Pictogram voting neutral.svg
B Talgoxe  Utmarkt Guld.svg
B Tallbit  Pictogram voting neutral.svg
B Talltita  Pictogram voting neutral.svg
B Taltrast  Utmarkt Guld.svg
R Tereksnäppa  Pictogram voting neutral.svg
B Tjäder  Pictogram voting neutral.svg
B Tobisgrissla  Pictogram voting neutral.svg
R Tofslärka  Pictogram voting neutral.svg
B Tofsmes  Pictogram voting neutral.svg
B Tofsvipa  Pictogram voting neutral.svg
b Toppskarv  Pictogram voting neutral.svg
B Tordmule  Pictogram voting neutral.svg
B Tornfalk  Rekommenderad.svg
B Tornseglare  Utmarkt Guld.svg
b Tornuggla  Pictogram voting neutral.svg
B Trana  Rekommenderad.svg
B Trastsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Tretåig hackspett  Bra alt.svg
B Tretåig mås  Rekommenderad.svg
B Trädgårdssångare  Pictogram voting neutral.svg
B Trädkrypare  Utmarkt Guld.svg
B Trädlärka  Pictogram voting neutral.svg
B Trädpiplärka  Pictogram voting neutral.svg
B Turkduva  Pictogram voting neutral.svg
R Turturduva  Pictogram voting neutral.svg
R Tuvsnäppa  Pictogram voting neutral.svg
R Tärnmås  Pictogram voting neutral.svg
B Törnskata  Pictogram voting neutral.svg
B Törnsångare  Pictogram voting neutral.svg
b Vaktel  Pictogram voting neutral.svg
B Varfågel  Pictogram voting neutral.svg
R Vassångare  Pictogram voting neutral.svg
R Vattenpiplärka  Pictogram voting neutral.svg
B Vattenrall  Pictogram voting neutral.svg
B Videsparv  Pictogram voting neutral.svg
B Videsångare  Pictogram voting neutral.svg
B Vigg  Rekommenderad.svg
B Vinterhämpling  Pictogram voting neutral.svg
b Vit stork  Pictogram voting neutral.svg
B Vitkindad gås  Pictogram voting neutral.svg
R Vitnäbbad islom  Pictogram voting neutral.svg
B Vitryggig hackspett  Pictogram voting neutral.svg
R Vittrut  Pictogram voting neutral.svg
R Vitvingad trut  Pictogram voting neutral.svg
R Vitvingad tärna  Pictogram voting neutral.svg
B Årta  Rekommenderad.svg
R Ägretthäger  Pictogram voting neutral.svg
B Ängshök  Pictogram voting neutral.svg
B Ängspiplärka  Pictogram voting neutral.svg
B Ärtsångare  Pictogram voting neutral.svg

Checklista[redigera | redigera wikitext]

(Efter Etxrges förslag på diskussionssidan)

 • Vetenskapligt namn
 • Föda
 • Antal ägg per kull
 • Längd
 • Bild
 • Svenskt och vetenskapligt namn på överordnade taxon
 • Vingspann
 • Antal kullar per år
 • Utbredningsområde
 • Vikt
 • Utseende
 • Naturtyp som den förekommer i
 • Häckningsbeteende
 • Livslängd
 • Läte

Stubbar[redigera | redigera wikitext]

Se Kategori:Fågelstubbar