Lista över Sveriges tätorter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över Sveriges tätorter enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning den 31 december 2018.[1]

I hela riket fanns det då 2 011 tätorter med en sammanlagd befolkning av 8 940 708 invånare, vilket motsvarade 87 procent av hela befolkningen.[2]

Tätorternas sammanlagda landareal uppgick till 628 285 hektar, vilket motsvarade 1,5 procent av den totala landarealen i riket.

Den genomsnittliga befolkningstätheten i tätorterna var 1 423 invånare per km².

För att tabellen ska vara mer lättläst och överskådlig har endast den till ytan sett huvudsakliga kommunen angetts för de tätorter som ligger i flera kommuner.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tätort Kommun Folkmängd
(31 dec 2018)
Landareal
(hektar)
Täthet
(inv./km²)
Tätorts-
kod
Abbekås Skurups kommun 825 158 523 T3300
Abborrberget Strängnäs kommun 2 655 165 1 606 T0699
Agunnaryd Ljungby kommun 210 48 437 T1802
Alberga Eskilstuna kommun 406 60 682 T0700
Alby Ånge kommun 327 149 220 T7400
Alfta Ovanåkers kommun 2 461 382 644 T7000
Algutsrum Mörbylånga kommun 858 175 490 T2092
Alingsås Alingsås kommun 27 266 1 410 1 934 T4700
Allerum Helsingborgs kommun 725 94 770 T3304
Almunge Uppsala kommun 888 149 595 T0500
Alsike Knivsta kommun 4 933 338 1 461 T0504
Alstad Trelleborgs kommun 341 54 631 T3308
Alster Karlstads kommun 771 146 529 T5596
Alsterbro Nybro kommun 451 105 431 T2100
Alstermo Uppvidinge kommun 885 175 505 T1804
Alunda Östhammars kommun 2 629 298 882 T0508
Alvesta Alvesta kommun 9 076 647 1 403 T1808
Alvhem Ale kommun 333 86 389 T4704
Alvik Leksands kommun 306 171 179 T6402
Ambjörnarp Tranemo kommun 300 103 290 T4708
Ammenäs Uddevalla kommun 603 149 406 T4296
Anderslöv Trelleborgs kommun 1 997 138 1 447 T3312
Anderstorp Gislaveds kommun 5 140 638 806 T1400
Aneby Aneby kommun 3 690 406 909 T1404
Angelstad Ljungby kommun 255 62 414 T1812
Angered Göteborgs kommun 1 417 237 597 T4294
Ankarsrum Västerviks kommun 1 328 168 788 T2104
Ankarsvik Sundsvalls kommun 1 015 208 488 T7408
Anneberg Nässjö kommun 826 117 709 T1408
Annelöv Landskrona kommun 453 68 671 T3316
Antnäs Luleå kommun 1 723 295 583 T8508
Aplared Borås kommun 450 65 697 T4716
Arboga Arboga kommun 10 981 714 1 538 T6200
Arbrå Bollnäs kommun 2 105 295 713 T7004
Ardala Skara kommun 715 65 1 103 T5200
Arentorp Vara kommun 507 82 615 T5204
Arild Höganäs kommun 705 333 212 T3320
Arjeplog Arjeplogs kommun 1 782 223 799 T8512
Arkelstorp Kristianstads kommun 810 158 511 T2800
Arninge Täby kommun 1 354 155 872 T0114
Arnö Nyköpings kommun 4 662 247 1 890 T0702
Arrie Vellinge kommun 213 38 565 T3324
Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun 4 607 427 1 079 T8516
Arvidsvik Kungälvs kommun 1 028 116 885 T4506
Arvika Arvika kommun 14 095 1 169 1 205 T5604
Aröd och Timmervik Kungälvs kommun 888 265 335 T5070
Askeby Linköpings kommun 505 58 875 T1004
Askersby Örebro kommun 254 59 432 T5900
Askersund Askersunds kommun 4 172 386 1 081 T5904
Asmundtorp Landskrona kommun 1 599 118 1 351 T3328
Aspeboda Falu kommun 345 176 196 T6408
Asperö Göteborgs kommun 419 38 1 090 T4298
Aspås Krokoms kommun 482 148 326 T7800
Avan Luleå kommun 210 61 344 T8524
Avesta Avesta kommun 16 498 1 500 1 100 T6404
Axvall Skara kommun 1 142 116 985 T5208
Backa Rättviks kommun 626 355 176 T6410
Backaryd Ronneby kommun 397 71 562 T2600
Backe Strömsunds kommun 543 150 361 T7804
Baggetorp Vingåkers kommun 563 121 465 T0704
Ballingslöv Hässleholms kommun 362 66 546 T2804
Balsby Kristianstads kommun 522 69 757 T2808
Bammarboda Österåkers kommun 664 309 215 T0102
Bankekind Linköpings kommun 500 48 1 047 T1008
Bankeryd Jönköpings kommun 8 817 750 1 176 T1412
Bara Svedala kommun 3 801 174 2 180 T3332
Barkarö Västerås kommun 1 597 157 1 017 T6204
Barnarp och Odensjö Jönköpings kommun 2 921 202 1 445 T1612
Barsebäck Kävlinge kommun 851 63 1 344 T3336
Barsebäckshamn Kävlinge kommun 477 54 891 T3337
Baskemölla Simrishamns kommun 308 70 439 T2812
Bastuträsk Norsjö kommun 373 90 415 T8112
Beddingestrand Trelleborgs kommun 1 440 386 373 T3338
Bengtsfors Bengtsfors kommun 3 249 390 833 T4720
Bengtsheden Falu kommun 515 182 282 T6412
Bensbyn Luleå kommun 612 129 475 T8528
Berg Åtvidabergs kommun 305 54 560 T1012
Berg Linköpings kommun 1 272 116 1 093 T1016
Berg Gävle kommun 304 118 258 T7014
Berga Högsby kommun 788 145 544 T2108
Bergagård Falkenbergs kommun 245 86 283 T3908
Bergby Gävle kommun 1 575 467 337 T7016
Bergeforsen Timrå kommun 1 766 282 626 T7416
Berghem Marks kommun 374 86 435 T4724
Bergkvara Torsås kommun 1 221 258 472 T2112
Bergnäset Luleå kommun 3 683 299 1 234 T8532
Bergshammar Nyköpings kommun 814 66 1 241 T0708
Bergshamra Norrtälje kommun 604 262 231 T0100
Bergsjö Nordanstigs kommun 1 290 186 694 T7020
Bergströmshusen Staffanstorps kommun 398 31 1 276 T2814
Bergsviken Piteå kommun 2 288 214 1 068 T8536
Bergvik Söderhamns kommun 705 165 427 T7024
Bestorp Linköpings kommun 510 95 536 T1020
Betsede Värmdö kommun 317 56 568 T0122
Bettna Flens kommun 397 70 564 T0712
Bie Katrineholms kommun 521 63 822 T0716
Billeberga Svalövs kommun 1 049 141 742 T3340
Billinge Eslövs kommun 425 81 527 T3348
Billingsfors Bengtsfors kommun 1 167 160 730 T4728
Billsta Örnsköldsviks kommun 358 103 348 T7420
Bjurholm Bjurholms kommun 1 030 166 620 T8120
Bjursås Falu kommun 2 083 560 372 T6424
Bjuv Bjuvs kommun 10 660 967 1 102 T3352
Bjärlöv Kristianstads kommun 217 69 316 T3354
Bjärnum Hässleholms kommun 2 814 434 649 T2816
Bjärred Lomma kommun 9 935 510 1 949 T3356
Bjärsjölagård Sjöbo kommun 370 75 495 T3360
Bjästa Örnsköldsviks kommun 1 884 244 772 T7424
Björbo Gagnefs kommun 661 193 342 T6428
Björboholm Lerums kommun 1 142 255 449 T4732
Björke Gävle kommun 665 140 474 T7028
Björketorp Marks kommun 555 91 607 T4736
Björklinge Uppsala kommun 3 336 305 1 092 T0512
Björktorp och Sanda Strängnäs kommun 460 170 270 T0722
Björkvik Katrineholms kommun 461 119 388 T0720
Björköby Vetlanda kommun 326 84 390 T1420
Björlanda Göteborgs kommun 1 126 158 713 T4302
Björna Örnsköldsviks kommun 396 73 541 T7428
Björnarås Mölndals kommun 323 41 796 T4369
Björneborg Kristinehamns kommun 1 178 144 816 T5612
Björnlunda Gnesta kommun 832 116 718 T0724
Björnänge Åre kommun 752 401 187 T7810
Björnö Växjö kommun 210 15 1 363 T1818
Björsäter Åtvidabergs kommun 387 73 534 T1024
Blackstalund Uppsala kommun 260 78 334 T0650
Bleket Tjörns kommun 446 117 382 T4308
Blentarp Sjöbo kommun 1 461 254 576 T3364
Blidsberg Ulricehamns kommun 553 113 489 T4740
Blidö Norrtälje kommun 258 564 46 T0126
Blixbo Falu kommun 279 105 265 T6430
Blombacka Karlstads kommun 204 96 212 T5616
Blomstermåla Mönsterås kommun 2 410 378 638 T2120
Blåsmark Piteå kommun 291 57 512 T8540
Bläshammar och Trönningenäs Varbergs kommun 958 187 513 T4130
Blötberget Ludvika kommun 271 58 470 T6432
Bockara Oskarshamns kommun 364 101 360 T2124
Boda Rättviks kommun 522 282 185 T6436
Bodafors Nässjö kommun 2 036 242 843 T1424
Boden Bodens kommun 16 847 1 417 1 189 T8544
Bohus-Björkö Öckerö kommun 1 487 103 1 439 T4304
Boliden Skellefteå kommun 1 639 146 1 126 T8132
Bollebygd Bollebygds kommun 4 413 341 1 295 T4744
Bollnäs Bollnäs kommun 13 962 1 287 1 085 T7036
Bollstabruk Kramfors kommun 1 863 523 356 T7432
Bondstorp Vaggeryds kommun 219 56 391 T1426
Bonäs Mora kommun 391 107 364 T6440
Bor Värnamo kommun 1 291 165 781 T1428
Borensberg Motala kommun 3 092 296 1 045 T1028
Borggård Finspångs kommun 246 47 522 T1032
Borgholm Borgholms kommun 4 364 913 478 T2132
Borgstena Borås kommun 428 107 400 T4748
Borlänge Borlänge kommun 43 107 3 165 1 362 T6444
Borrby Simrishamns kommun 981 103 952 T2820
Borås Borås kommun 72 984 2 893 2 523 T4752
Bosnäs Borås kommun 448 100 447 T4310
Botsmark Umeå kommun 202 39 520 T8136
Bottnaryd Jönköpings kommun 739 87 845 T1432
Bovallstrand Sotenäs kommun 438 136 321 T4312
Boxholm Boxholms kommun 3 329 441 754 T1040
Brantevik Simrishamns kommun 345 87 398 T2824
Brastad Lysekils kommun 2 036 347 586 T4316
Braås Växjö kommun 1 743 153 1 138 T1820
Bredared Borås kommun 327 60 544 T4756
Bredaryd Värnamo kommun 1 556 223 697 T1436
Bredbyn Örnsköldsviks kommun 1 268 194 653 T7444
Bredsand Enköpings kommun 1 413 229 618 T0612
Bredviken Kalix kommun 363 57 634 T8556
Bro Upplands-Bro kommun 8 915 445 2 005 T0112
Broaryd Gislaveds kommun 289 71 409 T1440
Broby Östra Göinge kommun 3 443 390 883 T2828
Brokind Linköpings kommun 512 77 664 T1044
Bromölla Bromölla kommun 8 140 632 1 288 T2832
Brotorp Säffle kommun 278 22 1 272 T5868
Brottby Vallentuna kommun 262 39 671 T0116
Bruksvallarna Härjedalens kommun 210 161 130 T8046
Brunn Värmdö kommun 1 301 215 604 T0120
Brunna Upplands-Bro kommun 4 015 345 1 165 T0124
Brunnsberg Älvdalens kommun 209 121 172 T6448
Bruzaholm Eksjö kommun 274 75 363 T1444
Brålanda Vänersborgs kommun 1 554 183 848 T4760
Bräcke Bräcke kommun 1 533 203 755 T7816
Bräkne-Hoby Ronneby kommun 1 719 241 714 T2604
Brändön Luleå kommun 341 98 349 T8558
Brännland Umeå kommun 332 63 527 T8140
Brännäset och Boviken Umeå kommun 278 270 103 T8138
Brännö Göteborgs kommun 913 193 473 T4322
Brösarp Tomelilla kommun 734 97 758 T2836
Bua Varbergs kommun 2 110 239 882 T3912
Buerås Kungsbacka kommun 768 91 843 T3914
Bullmark Umeå kommun 312 44 715 T8142
Bunkeflostrand Malmö kommun 14 135 495 2 854 T3372
Bureå Skellefteå kommun 2 587 382 677 T8144
Burgsvik Region Gotland 350 127 275 T2500
Burlövs egnahem Burlövs kommun 716 29 2 498 T3374
Burseryd Gislaveds kommun 999 194 516 T1452
Burträsk Skellefteå kommun 1 631 192 849 T8148
Buskhyttan Nyköpings kommun 201 58 345 T0728
Butbro Finspångs kommun 285 40 713 T1206
Bygdeå Robertsfors kommun 514 79 653 T8152
Bygdsiljum Skellefteå kommun 313 93 337 T8156
Byske Skellefteå kommun 1 771 328 540 T8160
Bålsta Håbo kommun 15 210 1 148 1 325 T0520
Båstad Båstads kommun 5 513 870 634 T2840
Båtbyggartorp Upplands Väsby kommun 207 47 440 T0450
Båtskärsnäs Kalix kommun 225 66 341 T8560
Bäckaskog Kristianstads kommun 318 43 743 T2844
Bäckebo Nybro kommun 226 83 274 T2144
Bäckefors Bengtsfors kommun 701 140 499 T4768
Bäckhammar Kristinehamns kommun 294 83 356 T5624
Bälgviken Eskilstuna kommun 228 42 544 T0730
Bälinge Uppsala kommun 2 605 189 1 381 T0524
Bälinge Luleå kommun 296 62 479 T8564
Bärby Uppsala kommun 363 56 643 T0526
Bäsna Gagnefs kommun 664 150 443 T6456
Bökenäs, Korsanäs och Kuggeboda Ronneby kommun 453 249 182 T2682
Böle Piteå kommun 352 65 538 T8568
Bönan Gävle kommun 918 302 304 T7038
Charlottenberg Eda kommun 2 499 285 876 T5628
Dala-Floda Gagnefs kommun 684 228 300 T6460
Dalarö Haninge kommun 1 855 604 307 T0132
Dalby Lunds kommun 6 602 414 1 595 T3380
Dals Långed Bengtsfors kommun 1 453 211 689 T4772
Dals Rostock Melleruds kommun 853 143 598 T4776
Dalsjöfors Borås kommun 3 725 366 1 018 T4780
Dalstorp Tranemo kommun 714 144 494 T4784
Dalum Ulricehamns kommun 674 78 860 T4788
Danholn Falu kommun 464 80 578 T6472
Danmark Uppsala kommun 433 55 789 T0530
Dannemora Östhammars kommun 227 68 335 T0528
Dannike Borås kommun 453 77 592 T4792
Degeberga Kristianstads kommun 1 371 215 639 T2848
Degerfors Degerfors kommun 7 371 735 1 003 T5916
Degerhamn Mörbylånga kommun 309 107 290 T2152
Deje Forshaga kommun 2 722 318 856 T5632
Delary Älmhults kommun 207 46 447 T1828
Delsbo Hudiksvalls kommun 2 275 317 718 T7040
Dingle Munkedals kommun 895 117 765 T4324
Dingtuna Västerås kommun 1 032 105 980 T6208
Diseröd Kungälvs kommun 1 386 122 1 133 T4328
Diö Älmhults kommun 886 140 633 T1832
Djupekås Sölvesborgs kommun 205 32 634 T2610
Djura Leksands kommun 382 126 304 T6476
Djurås Gagnefs kommun 2 162 390 555 T6484
Djurö Värmdö kommun 1 463 643 228 T0136
Djurön Norrköpings kommun 280 56 501 T1058
Docksta Kramfors kommun 416 106 391 T7448
Domsten Helsingborgs kommun 602 50 1 211 T3384
Donsö Göteborgs kommun 1 453 105 1 382 T4332
Dorotea Dorotea kommun 1 366 204 671 T8168
Drag Kalmar kommun 536 154 347 T2422
Drottningholm Ekerö kommun 313 52 597 T0140
Drottningskär Karlskrona kommun 507 237 214 T2612
Drängsmark Skellefteå kommun 334 63 533 T8340
Dunö Kalmar kommun 414 60 693 T2154
Duvesjön Kungälvs kommun 310 47 664 T4562
Dvärsätt Krokoms kommun 754 131 576 T7824
Dyvelsten Forshaga kommun 252 46 552 T5634
Dösjebro Kävlinge kommun 930 70 1 319 T3388
Ed Dals-Eds kommun 3 066 354 865 T4796
Eda glasbruk Eda kommun 220 91 241 T5636
Edane Arvika kommun 678 176 385 T5640
Edeby Knivsta kommun 252 57 446 T0658
Edsbro Norrtälje kommun 595 152 392 T0144
Edsbruk Västerviks kommun 371 72 515 T2156
Edsbyn Ovanåkers kommun 4 293 523 820 T7044
Edsgatan och Långenäs Karlstads kommun 563 130 432 T5648
Edsvalla Karlstads kommun 736 81 911 T5652
Edsvalla Övre bruket Karlstads kommun 251 33 761 T5654
Eggby Skara kommun 222 48 467 T5216
Ekeby Ekerö kommun 202 123 164 T0452
Ekeby Södertälje kommun 983 64 1 534 T0148
Ekeby Bjuvs kommun 3 369 385 875 T3392
Ekeby Kumla kommun 601 138 435 T5920
Ekeby-Almby Örebro kommun 2 143 202 1 061 T5924
Ekedalen Tidaholms kommun 483 73 665 T5220
Ekenhaga Värnamo kommun 208 20 1 047 T1754
Ekenässjön Vetlanda kommun 1 507 199 759 T1456
Ekerö Ekerö kommun 12 071 617 1 957 T0150
Ekerö sommarstad Ekerö kommun 614 94 652 T0151
Eket Örkelljunga kommun 383 101 378 T2856
Ekshärad Hagfors kommun 995 157 633 T5724
Eksjö Eksjö kommun 10 652 822 1 295 T1460
Ekskogen Vallentuna kommun 287 62 466 T0146
Ekskogen Älgeby och Långsjötorp Vallentuna kommun 352 215 163 T0142
Eksund Norrköpings kommun 501 72 700 T1046
Ekängen Linköpings kommun 2 753 177 1 553 T1050
Eldsberga Halmstads kommun 751 105 715 T3916
Ellös Orusts kommun 1 068 229 466 T4336
Emmaboda Emmaboda kommun 5 035 588 856 T2160
Emmaljunga Hässleholms kommun 289 92 315 T2860
Emsfors Oskarshamns kommun 320 70 456 T2164
Emtunga Vara kommun 309 40 764 T5224
Enbacka Säters kommun 1 579 207 762 T6492
Eneryda Älmhults kommun 343 67 515 T1840
Enhagen-Ekbacken Västerås kommun 1 091 75 1 455 T6210
Enköping Enköpings kommun 23 988 1 126 2 131 T0532
Enstaberga Nyköpings kommun 439 59 749 T0736
Enviken Falu kommun 889 329 270 T6496
Enånger Hudiksvalls kommun 629 160 394 T7048
Eriksmåla Emmaboda kommun 208 93 223 T2168
Eringsboda Ronneby kommun 289 77 375 T2616
Ersmark Umeå kommun 1 628 147 1 105 T8368
Ersmark Skellefteå kommun 859 123 697 T8172
Ersnäs Luleå kommun 487 152 320 T8576
Eskilsby och Snugga Härryda kommun 256 87 293 T4334
Eskilstuna Eskilstuna kommun 70 261 2 992 2 349 T0740
Eslöv Eslövs kommun 19 569 946 2 068 T3396
Evertsberg Älvdalens kommun 239 137 175 T6500
Everöd Kristianstads kommun 924 153 602 T2864
Fagerfjäll Tjörns kommun 211 119 177 T4326
Fagerhult Habo kommun 323 65 494 T5228
Fagerhult Högsby kommun 224 86 259 T2172
Fagerhult Uddevalla kommun 469 108 433 T4338
Fagersanna Tibro kommun 684 200 341 T5232
Fagersta Fagersta kommun 11 978 727 1 648 T6212
Fagerås Kils kommun 442 72 614 T5656
Falerum Åtvidabergs kommun 227 78 290 T1048
Falkenberg Falkenbergs kommun 27 301 2 201 1 240 T3920
Falköping Falköpings kommun 17 828 916 1 945 T5236
Falla Finspångs kommun 455 65 705 T1052
Falun Falu kommun 38 476 2 526 1 523 T6504
Farhult Höganäs kommun 329 103 319 T2866
Fegen Falkenbergs kommun 241 70 345 T3924
Fellingsbro Lindesbergs kommun 1 393 214 650 T5928
Fengersfors Åmåls kommun 334 78 430 T4800
Figeholm Oskarshamns kommun 890 107 835 T2176
Filipstad Filipstads kommun 6 477 599 1 082 T5660
Filsbäck Lidköpings kommun 667 107 625 T5240
Finja Hässleholms kommun 593 129 459 T2868
Finkarby Nykvarns kommun 211 59 358 T0158
Finnerödja Laxå kommun 577 112 515 T5932
Finspång Finspångs kommun 13 279 788 1 684 T1056
Finsta Norrtälje kommun 257 44 584 T0164
Fiskebäckskil Lysekils kommun 262 72 363 T4340
Fisksätra Nacka kommun 8 334 101 8 282 T0156
Fjugesta Lekebergs kommun 2 336 229 1 022 T5936
Fjälkinge Kristianstads kommun 1 888 187 1 011 T2872
Fjällastorp Bollebygds kommun 238 77 309 T5538
Fjällbacka Tanums kommun 858 168 511 T4344
Fjärdhundra Enköpings kommun 943 112 839 T0536
Fjärås kyrkby Kungsbacka kommun 2 463 206 1 198 T3928
Fjärås station Kungsbacka kommun 221 70 315 T3930
Flen Flens kommun 6 607 439 1 503 T0744
Fleninge Helsingborgs kommun 208 53 391 T2870
Flerohopp Nybro kommun 212 51 417 T2184
Flisby Nässjö kommun 210 65 322 T1464
Fliseryd Mönsterås kommun 752 138 544 T2188
Floby Falköpings kommun 1 596 223 717 T5244
Flurkmark Umeå kommun 210 45 471 T8174
Flygsfors Nybro kommun 221 61 360 T2192
Flyinge Eslövs kommun 1 016 94 1 083 T3400
Flyksnäs Marks kommun 207 57 361 T5540
Flädie Lomma kommun 271 39 699 T3402
Folkärna Avesta kommun 267 138 193 T6462
Fornåsa Motala kommun 448 59 764 T1060
Fors Avesta kommun 778 142 549 T6508
Forsbacka Gävle kommun 1 724 186 924 T7052
Forserum Nässjö kommun 2 113 194 1 090 T1468
Forshaga Forshaga kommun 6 439 548 1 174 T5664
Forsheda Värnamo kommun 1 509 171 882 T1472
Forssjö Katrineholms kommun 534 53 1 015 T0748
Forsvik Karlsborgs kommun 344 83 412 T5248
Fotö Öckerö kommun 637 43 1 482 T4348
Fredriksberg Ludvika kommun 345 75 460 T6512
Fredriksberg östra Ludvika kommun 283 66 426 T6514
Fredriksdal Nässjö kommun 307 62 496 T1476
Fredriksfors Hudiksvalls kommun 205 91 224 T7054
Freluga Bollnäs kommun 213 62 344 T7058
Fridlevstad Karlskrona kommun 697 110 634 T2620
Friggesund Hudiksvalls kommun 559 76 735 T7056
Frillesås Kungsbacka kommun 3 227 481 671 T3932
Frinnaryd Aneby kommun 227 56 409 T1480
Fristad Borås kommun 5 755 762 755 T4808
Fritsla Marks kommun 2 458 319 771 T4812
Frostkåge Skellefteå kommun 224 74 304 T8414
Frufällan Borås kommun 1 303 191 680 T4816
Främmestad Essunga kommun 396 70 566 T5250
Frändefors Vänersborgs kommun 645 100 647 T4820
Fränsta Ånge kommun 2 119 609 348 T7472
Frödinge Vimmerby kommun 319 69 462 T2196
Frösakull Halmstads kommun 2 492 402 620 T3934
Frövi Lindesbergs kommun 2 534 252 1 006 T5940
Funbo Uppsala kommun 310 96 324 T0538
Funäsdalen Härjedalens kommun 1 003 263 382 T7828
Furuby Växjö kommun 387 62 627 T1852
Furudal Rättviks kommun 436 131 332 T6516
Furulund Kävlinge kommun 4 637 277 1 672 T3408
Furusjö Habo kommun 351 63 560 T5252
Fågelfors Högsby kommun 447 138 325 T2200
Fågelmara Karlskrona kommun 386 85 456 T2624
Fågelsta Motala kommun 291 56 521 T1064
Fågelvikshöjden Värmdö kommun 2 261 579 390 T0166
Fåker Östersunds kommun 256 59 433 T7830
Fårbo Oskarshamns kommun 537 87 615 T2204
Fårösund Region Gotland 880 246 358 T2504
Färgelanda Färgelanda kommun 1 923 249 771 T4828
Färgens östra strand Alingsås kommun 286 137 208 T4634
Färila Ljusdals kommun 1 376 291 472 T7064
Färjestaden Mörbylånga kommun 5 869 672 874 T2208
Färlöv Kristianstads kommun 1 540 199 775 T2876
Föllinge Krokoms kommun 472 174 271 T7836
Förslöv Båstads kommun 2 396 283 846 T2880
Gagnef Gagnefs kommun 1 230 365 337 T6528
Gamleby Västerviks kommun 2 837 361 786 T2212
Gammelgården Kalix kommun 278 66 421 T8578
Gammelstaden Luleå kommun 4 893 552 886 T8580
Gantofta Helsingborgs kommun 1 479 105 1 406 T3412
Garpenberg Hedemora kommun 504 120 419 T6532
Garphyttan Örebro kommun 1 544 150 1 028 T5944
Geijersholm Hagfors kommun 208 31 676 T5668
Gemla Växjö kommun 1 128 190 594 T1856
Genarp Lunds kommun 2 956 196 1 507 T3416
Genevad Laholms kommun 704 83 851 T3936
Gessie villastad Vellinge kommun 533 54 982 T3438
Gesunda Mora kommun 271 195 139 T6540
Getinge Halmstads kommun 1 963 239 821 T3940
Getterön Varbergs kommun 345 131 264 T3942
Gideå Örnsköldsviks kommun 269 67 404 T7476
Gimo Östhammars kommun 2 782 329 845 T0540
Gislaved Gislaveds kommun 10 389 693 1 498 T1484
Gissebo Jönköpings kommun 232 66 351 T1486
Gistad Linköpings kommun 303 55 549 T1068
Gladö kvarn Huddinge kommun 687 141 488 T0178
Glanshammar Örebro kommun 787 120 657 T5948
Glemmingebro Ystads kommun 425 55 775 T3424
Glimåkra Östra Göinge kommun 1 567 208 753 T2884
Glommen Falkenbergs kommun 1 064 180 593 T3944
Glommersträsk Arvidsjaurs kommun 200 87 229 T8584
Glumslöv Landskrona kommun 2 265 131 1 732 T3428
Glömminge Mörbylånga kommun 346 139 249 T2214
Gnarp Nordanstigs kommun 1 183 289 409 T7068
Gnesta Gnesta kommun 6 248 393 1 588 T0752
Gnosjö Gnosjö kommun 4 530 534 848 T1488
Gonäs Ludvika kommun 331 120 275 T6544
Granby Sigtuna kommun 299 52 577 T0188
Graversfors Norrköpings kommun 574 148 388 T1074
Grebbestad Tanums kommun 1 939 502 386 T4356
Grebo Åtvidabergs kommun 1 085 115 941 T1072
Grevie Båstads kommun 949 192 495 T2888
Grillby Enköpings kommun 1 079 118 911 T0544
Grimslöv Alvesta kommun 623 85 735 T1860
Grimstorp Nässjö kommun 331 50 662 T1492
Grimsås Tranemo kommun 727 112 651 T4832
Gripenberg Tranås kommun 285 56 508 T1496
Grisslehamn Norrtälje kommun 416 454 92 T0168
Gropen Lekebergs kommun 209 80 262 T6026
Grums Grums kommun 5 068 512 989 T5676
Grundsund Lysekils kommun 649 142 458 T4360
Grycksbo Falu kommun 1 935 327 592 T6552
Gryt Valdemarsviks kommun 356 286 125 T1076
Grytgöl Finspångs kommun 309 86 360 T1080
Grythyttan Hällefors kommun 824 138 596 T5952
Gråbo Lerums kommun 6 485 557 1 164 T4836
Gräddö Norrtälje kommun 587 588 100 T0206
Gräfsnäs Alingsås kommun 395 93 426 T4840
Grängesberg Ludvika kommun 2 180 249 876 T6556
Grängesberg västra Ludvika kommun 1 059 154 688 T6554
Gränna Jönköpings kommun 2 662 177 1 506 T1500
Grännäs Valdemarsviks kommun 200 16 1 275 T1350
Gränum Olofströms kommun 251 59 426 T2628
Grästorp Grästorps kommun 3 087 262 1 177 T5260
Grödby Nynäshamns kommun 600 106 568 T0364
Grönalid Vansbro kommun 419 82 508 T6830
Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs Värmdö kommun 274 191 143 T0118
Gualöv Bromölla kommun 497 86 581 T2892
Gudhem Falköpings kommun 439 41 1 058 T5264
Gullbrandstorp Halmstads kommun 1 733 144 1 202 T3948
Gullbranna Halmstads kommun 664 61 1 091 T3952
Gulleråsen Rättviks kommun 386 265 146 T6560
Gullringen Vimmerby kommun 515 124 416 T2232
Gullspång Gullspångs kommun 1 550 300 516 T5268
Gunnarskog Arvika kommun 261 76 343 T5680
Gunnarstorp Bjuvs kommun 394 42 944 T3432
Gunnebo Västerviks kommun 1 062 144 738 T2236
Gunsta Uppsala kommun 618 93 665 T0548
Gusselby Lindesbergs kommun 286 81 353 T5956
Gustavsberg Värmdö kommun 23 467 1 417 1 657 T0172
Gusum Valdemarsviks kommun 1 182 127 931 T1084
Gyttorp Nora kommun 711 134 531 T5960
Gånghester Borås kommun 2 539 284 893 T4848
Gårdby Mörbylånga kommun 279 75 373 T2240
Gårdskär Älvkarleby kommun 352 122 287 T0552
Gårdstånga Eslövs kommun 398 47 850 T3436
Gåvsta Uppsala kommun 557 55 1 012 T0556
Gäddede Strömsunds kommun 320 78 412 T7840
Gällivare Gällivare kommun 10 402 861 1 208 T8596
Gällstad Ulricehamns kommun 573 96 595 T4852
Gällö Bräcke kommun 722 120 602 T7844
Gängletorp Karlskrona kommun 519 107 483 T2630
Gärds Köpinge Kristianstads kommun 924 114 809 T2896
Gärsnäs Simrishamns kommun 1 093 110 997 T2900
Gävle Gävle kommun 76 886 4 059 1 894 T7076
Göta Lilla Edets kommun 1 093 143 765 T4856
Göteborg Göteborgs kommun 592 042 23 386 2 532 T4368
Götene Götene kommun 5 078 468 1 085 T5280
Götlunda Arboga kommun 269 46 586 T6220
Habo Habo kommun 8 373 596 1 404 T5284
Hackås Bergs kommun 535 142 376 T7848
Haga Enköpings kommun 282 37 759 T0558
Hagby Kalmar kommun 824 269 307 T2244
Hagfors Hagfors kommun 4 848 635 764 T5688
Hagge Smedjebackens kommun 294 46 640 T6566
Hakkas Gällivare kommun 356 128 279 T8600
Halla Heberg Kungsbacka kommun 1 710 398 429 T3956
Hallabro Ronneby kommun 269 61 439 T2632
Hallen Åre kommun 233 90 258 T7852
Hallsberg Hallsbergs kommun 8 457 976 867 T5964
Hallstahammar Hallstahammars kommun 9 835 582 1 689 T6224
Hallstavik Norrtälje kommun 4 723 511 925 T0176
Halltorp Kalmar kommun 291 69 421 T2248
Halmstad Halmstads kommun 69 537 3 668 1 896 T3960
Halvarsgårdarna Borlänge kommun 296 70 424 T6568
Hamburgsund Tanums kommun 709 139 510 T4372
Hammar Kristianstads kommun 2 874 246 1 169 T2904
Hammar Askersunds kommun 269 66 407 T5968
Hammarby Sandvikens kommun 529 103 516 T7084
Hammarstrand Ragunda kommun 1 173 280 418 T7856
Hammenhög Simrishamns kommun 933 133 702 T2908
Hammerdal Strömsunds kommun 1 101 406 271 T7860
Hampetorp Örebro kommun 310 134 232 T5974
Hanaskog Östra Göinge kommun 1 461 144 1 017 T2912
Haparanda Haparanda kommun 6 712 596 1 126 T8604
Hara Östersunds kommun 239 103 232 T7864
Harads Bodens kommun 453 83 546 T8608
Harbo Heby kommun 792 125 635 T6228
Hargshamn Östhammars kommun 298 106 280 T0560
Harkie Västerås kommun 281 114 247 T6260
Harkskär och Utvalnäs Gävle kommun 443 150 295 T7346
Harlösa Eslövs kommun 794 95 836 T3440
Harmånger Nordanstigs kommun 586 108 542 T7096
Harplinge Halmstads kommun 1 567 147 1 063 T3964
Hartungviken och Spikarna Sundsvalls kommun 454 250 181 T7486
Hassela Nordanstigs kommun 349 91 384 T7172
Hasselfors Laxå kommun 420 95 440 T5980
Hasslarp Helsingborgs kommun 600 60 992 T3444
Hasslö Karlskrona kommun 1 639 363 452 T2640
Hasslöv Laholms kommun 265 53 502 T3968
Havdhem Region Gotland 265 95 278 T2508
Haverdal Halmstads kommun 1 741 359 485 T3972
Havsbaden Ängelholms kommun 612 95 645 T3198
Heberg Falkenbergs kommun 476 72 664 T3976
Heby Heby kommun 2 705 386 701 T6232
Hedared Borås kommun 336 74 454 T4860
Hede Härjedalens kommun 833 268 311 T7868
Hedekas Munkedals kommun 421 95 442 T4380
Hedemora Hedemora kommun 7 605 586 1 298 T6572
Heden och Skansbacken Vansbro kommun 355 205 173 T6682
Hedenäset Övertorneå kommun 222 138 160 T8612
Hedeskoga Ystads kommun 262 20 1 285 T3448
Hedesunda Gävle kommun 1 076 143 752 T7104
Hedkärra Fagersta kommun 208 55 376 T6234
Hedlunda Lycksele kommun 223 55 404 T8194
Helgö Ekerö kommun 296 99 299 T0454
Helsingborg Helsingborgs kommun 110 520 4 103 2 694 T3452
Hemavan Storumans kommun 281 198 142 T8198
Hemmestorp Sjöbo kommun 393 114 344 T3838
Hemmingsmark Piteå kommun 369 85 434 T8616
Hemse Region Gotland 1 709 229 747 T2512
Henån Orusts kommun 2 294 490 469 T4384
Herrljunga Herrljunga kommun 4 095 386 1 060 T4864
Herrskog Kramfors kommun 253 66 384 T7488
Herräng Norrtälje kommun 381 189 202 T0184
Herstadberg Norrköpings kommun 234 28 845 T1088
Hestra Ydre kommun 481 79 609 T1092
Hestra Gislaveds kommun 1 374 210 656 T1504
Hillared Svenljunga kommun 649 109 594 T4868
Hillerstorp Gnosjö kommun 1 790 244 733 T1508
Hilleshögby Ekerö kommun 278 82 340 T0210
Hillsta och Se Sandvikens kommun 269 70 386 T7110
Himle Varbergs kommun 280 50 557 T3982
Hindås Härryda kommun 2 974 489 608 T4392
Hishult Laholms kommun 358 96 372 T3984
Hissjö Umeå kommun 458 109 419 T8196
Hissmofors Krokoms kommun 315 110 287 T7872
Hittarp Helsingborgs kommun 4 664 234 1 994 T3456
Hjo Hjo kommun 6 349 501 1 266 T5296
Hjorted Västerviks kommun 333 65 512 T2256
Hjortkvarn Hallsbergs kommun 253 85 297 T5984
Hjortnäs Leksands kommun 282 203 139 T6574
Hjortsberga Alvesta kommun 245 63 391 T1872
Hjälm Kungsbacka kommun 273 33 831 T3986
Hjälmared Alingsås kommun 310 50 623 T4870
Hjälteby Tjörns kommun 213 58 365 T5542
Hjältevad Eksjö kommun 405 110 368 T1512
Hjärnarp Ängelholms kommun 1 177 213 553 T2916
Hjärsås Östra Göinge kommun 208 28 737 T2920
Hjärtum Lilla Edets kommun 386 57 678 T4872
Hjärup Staffanstorps kommun 5 527 220 2 512 T3460
Hofors Hofors kommun 6 230 632 986 T7112
Hofterup Kävlinge kommun 3 968 494 803 T3464
Hogstad Mjölby kommun 226 45 498 T1096
Hogstorp Uddevalla kommun 389 62 628 T4398
Hok Vaggeryds kommun 668 90 740 T1516
Holm Halmstads kommun 800 116 691 T3988
Holmeja Svedala kommun 230 24 962 T3466
Holmsjö Karlskrona kommun 367 120 306 T2644
Holmsund Umeå kommun 5 971 775 771 T8200
Holsbybrunn Vetlanda kommun 822 120 685 T1520
Holsljunga Svenljunga kommun 225 39 584 T4876
Horda Värnamo kommun 353 72 491 T1524
Horla Vårgårda kommun 229 67 341 T4402
Horn Kinda kommun 529 93 567 T1100
Horndal Avesta kommun 1 147 273 421 T6576
Horred Marks kommun 1 271 165 768 T4880
Horsta och Laggarberg Timrå kommun 203 54 375 T7544
Hortlax Piteå kommun 1 110 114 970 T8620
Hoting Strömsunds kommun 632 115 548 T7876
Hova Gullspångs kommun 1 320 183 720 T5300
Hoverberg Bergs kommun 208 141 147 T7878
Hovid Sundsvalls kommun 217 54 401 T7492
Hovmantorp Lessebo kommun 3 156 281 1 123 T1876
Hovsta Örebro kommun 2 786 157 1 772 T5988
Huaröd Kristianstads kommun 282 83 341 T2924
Hudiksvall Hudiksvalls kommun 16 383 1 326 1 236 T7120
Hult Eksjö kommun 440 60 730 T1528
Hultafors Bollebygds kommun 333 71 466 T4884
Hultsfred Hultsfreds kommun 5 802 566 1 025 T2260
Hulu Ulricehamns kommun 239 63 381 T4888
Hulukvarn, Ulfstorp och Västersjön Jönköpings kommun 319 227 140 T1756
Hummelsta Enköpings kommun 980 76 1 291 T0564
Hunnebostrand Sotenäs kommun 1 994 352 567 T4404
Hunnestad Varbergs kommun 275 97 283 T3994
Hurva Eslövs kommun 376 64 587 T3472
Husby och Tuna Strängnäs kommun 267 160 167 T0890
Hustahöjden Västerås kommun 214 24 897 T6386
Husum Örnsköldsviks kommun 1 556 396 393 T7496
Hybo Ljusdals kommun 218 50 438 T7124
Hyllinge Åstorps kommun 2 410 169 1 425 T2928
Hyltebruk Hylte kommun 4 141 467 887 T3992
Hysingsvik Norrtälje kommun 210 183 115 T0456
Hyssna Marks kommun 713 167 427 T4892
Håbo-Tibble kyrkby Upplands-Bro kommun 654 158 414 T0190
Håga Uppsala kommun 310 32 977 T0566
Håksberg Ludvika kommun 444 67 664 T6580
Hållsta Gnesta kommun 205 63 327 T0930
Hållsta Eskilstuna kommun 877 102 864 T0756
Hånger Värnamo kommun 319 72 444 T1532
Häggeby och Vreta Håbo kommun 248 67 369 T0570
Häggenås Östersunds kommun 338 107 317 T7880
Häljarp Landskrona kommun 3 461 221 1 564 T3476
Hällaryd Karlshamns kommun 632 116 544 T2648
Hällberga Eskilstuna kommun 607 65 927 T0760
Hällbybrunn Eskilstuna kommun 3 324 309 1 076 T0764
Hällbäcken och Sinksundet Luleå kommun 815 105 774 T8874
Hällefors Hällefors kommun 4 506 524 859 T5996
Hälleforsnäs Flens kommun 1 675 216 775 T0768
Hällekis Götene kommun 655 127 517 T5304
Hällestad Finspångs kommun 318 93 342 T1104
Hällesåker Mölndals kommun 694 232 299 T4410
Hällevadsholm Munkedals kommun 780 101 773 T4412
Hällevik Sölvesborgs kommun 1 510 343 440 T2652
Hällingsjö Härryda kommun 512 96 532 T4354
Hällnäs Vindelns kommun 229 81 283 T8204
Hälsö Öckerö kommun 609 62 983 T4420
Härad Strängnäs kommun 554 83 664 T0772
Häradsbygden Leksands kommun 708 200 354 T6584
Härnösand Härnösands kommun 18 563 1 142 1 625 T7500
Härryda Härryda kommun 1 170 356 329 T4424
Härslöv Landskrona kommun 422 39 1 088 T3484
Hässleholm Hässleholms kommun 19 576 1 323 1 480 T2936
Hästhagen Nacka kommun 496 37 1 334 T0192
Hästholmen Ödeshögs kommun 322 48 675 T1108
Hästveda Hässleholms kommun 1 733 292 594 T2940
Hästängen Norrtälje kommun 726 243 298 T0442
Hätte, Seglarvik och Sandvik Tranås kommun 251 74 337 T1536
Höganäs Höganäs kommun 15 455 1 036 1 491 T3488
Högboda Kils kommun 318 120 265 T5730
Höggeröd Orusts kommun 240 189 127 T4426
Högsby Högsby kommun 1 998 262 763 T2264
Högsjö Vingåkers kommun 680 98 692 T0776
Högsäter Färgelanda kommun 736 112 657 T4900
Hökerum Ulricehamns kommun 659 86 765 T4904
Hököpinge Vellinge kommun 1 327 87 1 528 T3492
Höllviken Vellinge kommun 15 522 1 312 1 183 T3496
Hölö Södertälje kommun 1 515 168 904 T0196
Hönö Öckerö kommun 9 134 612 1 492 T4428
Hörby Hörby kommun 7 642 560 1 363 T3500
Hörnefors Umeå kommun 2 538 237 1 070 T8208
Hörvik Sölvesborgs kommun 825 124 666 T2656
Höviksnäs Tjörns kommun 3 459 674 513 T4514
Höör Höörs kommun 12 631 1 619 780 T3504
Idkerberget Borlänge kommun 255 77 333 T6588
Idre Älvdalens kommun 696 140 496 T6592
Igelfors Finspångs kommun 222 39 575 T1116
Igelstorp Skövde kommun 662 73 901 T5308
Iggesund Hudiksvalls kommun 3 438 436 789 T7132
Ilsbo Nordanstigs kommun 458 68 669 T7136
Immeln Östra Göinge kommun 299 116 258 T2948
Indal Sundsvalls kommun 949 251 378 T7504
Ingared Alingsås kommun 2 207 330 670 T4908
Ingatorp Eksjö kommun 482 110 438 T1540
Ingelstad Växjö kommun 1 880 207 906 T1884
Ingelsträde Höganäs kommun 250 44 563 T3508
Innertavle Umeå kommun 585 72 812 T8210
Insjön Leksands kommun 2 198 369 596 T6596
Inskogen Oxelösunds kommun 223 21 1 083 T0778
Irsta Västerås kommun 2 744 160 1 717 T6356
Johannesudd Vallentuna kommun 293 16 1 867 T0202
Johannishus Ronneby kommun 756 100 753 T2660
Johansfors Emmaboda kommun 428 139 308 T2272
Jokkmokk Jokkmokks kommun 2 798 275 1 016 T8628
Jonsered Partille kommun 908 110 822 T4432
Jonslund Essunga kommun 317 75 422 T5312
Jonstorp Höganäs kommun 2 063 194 1 062 T3512
Jordbro Haninge kommun 11 453 488 2 349 T0200
Jukkasjärvi Kiruna kommun 677 137 495 T8632
Jung Vara kommun 387 96 404 T5316
Jungfrusund Ekerö kommun 290 14 2 030 T0183
Junosuando Pajala kommun 281 142 198 T8636
Junsele Sollefteå kommun 782 226 346 T7512
Juoksengi Övertorneå kommun 301 151 199 T8640
Jäderfors Sandvikens kommun 316 61 517 T7140
Jälla Uppsala kommun 1 838 122 1 507 T0514
Jämjö Karlskrona kommun 2 703 317 852 T2664
Jämshög Olofströms kommun 1 621 255 636 T2668
Jämtön Luleå kommun 216 78 277 T8644
Järavallen Kävlinge kommun 248 30 836 T2950
Järbo Sandvikens kommun 1 750 244 717 T7148
Järlåsa Uppsala kommun 539 76 709 T0568
Järna Södertälje kommun 6 184 390 1 586 T0204
Järna Vansbro kommun 1 655 588 281 T6468
Järnforsen Hultsfreds kommun 474 140 339 T2276
Järpen Åre kommun 1 604 234 687 T7884
Järpås Lidköpings kommun 820 106 774 T5320
Järvsö Ljusdals kommun 1 508 345 437 T7152
Jättendal Nordanstigs kommun 260 110 236 T7154
Jävre Piteå kommun 590 167 354 T8648
Jönköping Jönköpings kommun 97 996 4 783 2 049 T1544
Jönåker Nyköpings kommun 609 85 720 T0780
Jörlanda Stenungsunds kommun 1 507 343 440 T4436
Jörn Skellefteå kommun 702 177 396 T8212
Jössefors Arvika kommun 738 127 582 T5700
Kagghamra Botkyrka kommun 291 86 338 T0458
Kalix Kalix kommun 8 493 895 949 T8656
Kalkudden Strängnäs kommun 269 181 148 T0782
Kallax Luleå kommun 475 170 280 T8658
Kallfors Södertälje kommun 1 404 142 992 T0444
Kallinge Ronneby kommun 4 937 523 944 T2672
Kalmar Kalmar kommun 40 434 1 998 2 024 T2280
Kalvsund Öckerö kommun 208 25 818 T4434
Kangos Pajala kommun 238 145 164 T8660
Karby Vallentuna kommun 848 55 1 546 T0208
Kareby och Ringby Kungälvs kommun 237 56 422 T4458
Karesuando Kiruna kommun 290 74 390 T8664
Karlholmsbruk Tierps kommun 1 235 284 435 T0572
Karlsborg Karlsborgs kommun 3 766 505 746 T5324
Karlshamn Karlshamns kommun 20 293 1 597 1 271 T2676
Karlskoga Karlskoga kommun 27 562 2 037 1 353 T6008
Karlskrona Karlskrona kommun 37 174 2 121 1 752 T2680
Karlstad Karlstads kommun 64 214 2 833 2 267 T5704
Karlsvik Luleå kommun 237 33 714 T8670
Kartlandet och Hagsätter Norrköpings kommun 201 72 278 T1352
Karups sommarby Sjöbo kommun 407 90 450 T2952
Kastlösa Mörbylånga kommun 210 103 204 T2284
Katrinedal Vänersborgs kommun 412 44 932 T4330
Katrineholm Katrineholms kommun 24 303 1 181 2 058 T0784
Kattarp Helsingborgs kommun 736 73 1 011 T3516
Kaxholmen Jönköpings kommun 1 710 163 1 050 T1548
Kebal Strömstads kommun 395 207 190 T4439
Kil Nacka kommun 993 91 1 088 T0212
Kil Kils kommun 7 714 795 970 T5708
Kilafors Bollnäs kommun 1 207 153 789 T7156
Killeberg Osby kommun 627 117 537 T2956
Kilsmo Örebro kommun 227 32 699 T6012
Kimstad Norrköpings kommun 1 572 176 893 T1128
Kinna Marks kommun 15 405 1 971 781 T4912
Kinnared Hylte kommun 336 91 371 T3996
Kinnarp Falköpings kommun 981 148 661 T5328
Kinnarumma Borås kommun 356 73 487 T4916
Kiruna Kiruna kommun 16 835 898 1 874 T8676
Kisa Kinda kommun 3 817 438 871 T1132
Kivik Simrishamns kommun 881 192 459 T2960
Kivinge Håbo kommun 203 55 367 T0690
Kjulaås Eskilstuna kommun 929 102 909 T0788
Klagstorp Trelleborgs kommun 573 106 540 T3528
Klapparvik och Källby Söderhamns kommun 210 71 295 T7390
Klevshult Vaggeryds kommun 307 65 469 T1552
Klingsta och Allsta Sundsvalls kommun 567 167 339 T7402
Klintehamn Region Gotland 1 537 291 529 T2520
Klippan Klippans kommun 8 819 547 1 612 T2964
Klippans bruk Klippans kommun 375 60 620 T2968
Klockestrand Kramfors kommun 316 85 373 T7516
Klockrike Motala kommun 252 41 613 T1136
Klutmark Skellefteå kommun 202 72 281 T8218
Klågerup Svedala kommun 2 152 117 1 847 T3532
Klädesholmen Tjörns kommun 356 30 1 197 T4440
Kläppa Kungsbacka kommun 734 147 500 T3998
Klässbol Arvika kommun 314 97 323 T5712
Klövedal Tjörns kommun 607 272 223 T4442
Klöverträsk Luleå kommun 240 64 373 T8680
Klövsjö Bergs kommun 335 337 99 T7886
Knislinge Östra Göinge kommun 3 298 294 1 121 T2972
Knivsta Knivsta kommun 8 332 423 1 971 T0576
Knutby Uppsala kommun 741 132 563 T0580
Knäred Laholms kommun 1 257 292 430 T4000
Kode Kungälvs kommun 1 634 164 996 T4444
Kolbäck Hallstahammars kommun 2 051 209 983 T6244
Kolsva Köpings kommun 2 447 223 1 099 T6248
Konga Tingsryds kommun 494 100 492 T1892
Kopparberg Ljusnarsbergs kommun 3 028 512 591 T6016
Kopparmora Värmdö kommun 2 306 737 313 T0214
Koppom Eda kommun 672 228 295 T5716
Korpilombolo Pajala kommun 521 111 468 T8688
Korsberga Vetlanda kommun 767 115 665 T1752
Korsberga Hjo kommun 217 54 398 T5332
Korsgården Falu kommun 903 176 514 T6458
Korsträsk Älvsbyns kommun 319 56 568 T8692
Kortebo Jönköpings kommun 923 112 824 T1554
Koskullskulle Gällivare kommun 1 196 134 893 T8694
Kosta Lessebo kommun 1 028 174 592 T1896
Kovikshamn Kungälvs kommun 503 210 240 T4446
Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö kommun 320 92 347 T0370
Kovland Sundsvalls kommun 503 58 869 T7520
Kramfors Kramfors kommun 6 843 861 795 T7524
Kristdala Oskarshamns kommun 1 002 180 556 T2288
Kristevik och Sundsandvik Uddevalla kommun 405 145 280 T4632
Kristianstad Kristianstads kommun 41 022 2 159 1 900 T2980
Kristinehamn Kristinehamns kommun 18 700 1 456 1 284 T5720
Kristvallabrunn Nybro kommun 244 62 396 T2292
Krokek Norrköpings kommun 5 178 579 895 T1140
Krokom Krokoms kommun 1 921 161 1 190 T7888
Krägga Håbo kommun 612 126 486 T0584
Kränge Linköpings kommun 266 52 507 T1142
Kullaberg och Tvååker Varbergs kommun 222 63 351 T4230
Kullersta Eskilstuna kommun 427 258 165 T0786
Kulltorp Gnosjö kommun 367 70 522 T1556
Kullö Vaxholms kommun 1 031 46 2 254 T0222
Kumla Kumla kommun 17 089 1 128 1 515 T6020
Kummelnäs Nacka kommun 4 675 611 765 T0216
Kungsbacka Kungsbacka kommun 23 475 1 168 2 009 T4008
Kungsberga Ekerö kommun 894 253 353 T0218
Kungsgården Sandvikens kommun 783 168 467 T7168
Kungshamn Sotenäs kommun 3 485 363 961 T4448
Kungshult Eslövs kommun 387 47 829 T3540
Kungsängen Upplands-Bro kommun 12 014 475 2 531 T0220
Kungsäter Varbergs kommun 397 98 403 T4012
Kungsör Kungsörs kommun 5 942 436 1 364 T6256
Kungälv Kungälvs kommun 19 410 1 097 1 770 T4452
Kurland Trelleborgs kommun 607 40 1 535 T3538
Kurveröd Uddevalla kommun 1 351 67 2 007 T4454
Kusmark Skellefteå kommun 463 128 362 T8224
Kuttainen Kiruna kommun 234 56 415 T8704
Kvegerö Nyköpings kommun 229 210 109 T0794
Kvibille Halmstads kommun 964 100 968 T4016
Kvicksund Västerås kommun 2 163 462 468 T0792
Kvidinge Åstorps kommun 1 906 184 1 036 T2984
Kvillsfors Vetlanda kommun 497 95 522 T1560
Kvissleby Sundsvalls kommun 5 119 608 842 T7532
Kvista Upplands-Bro kommun 367 8 4 638 T0460
Kvänum Vara kommun 1 386 176 786 T5336
Kvärlöv Landskrona kommun 256 46 554 T3542
Kyrkeby och Nereby Kungälvs kommun 358 128 280 T4376
Kyrkesund Tjörns kommun 543 556 98 T4460
Kyrkheddinge Staffanstorps kommun 261 51 510 T3543
Kyrkhult Olofströms kommun 952 166 572 T2684
Kyrksten Storfors kommun 249 32 780 T5722
Kåge Skellefteå kommun 2 293 272 843 T8228
Kågeröd Svalövs kommun 1 562 180 870 T3544
Kåhög Partille kommun 903 54 1 658 T4464
Kållekärr Tjörns kommun 664 77 862 T4468
Kånna Ljungby kommun 339 47 715 T1900
Kårsta Vallentuna kommun 511 80 639 T0224
Kälarne Bräcke kommun 421 137 306 T7896
Källby Götene kommun 1 753 223 786 T5340
Källhagen Gävle kommun 488 179 272 T7170
Källö-Knippla Öckerö kommun 303 34 891 T4476
Kärda Värnamo kommun 343 45 758 T1564
Kärna Kungälvs kommun 1 097 118 931 T4480
Kärsta Västerås kommun 260 29 890 T6266
Kättilsmåla Karlskrona kommun 252 62 407 T2686
Kättilstorp Falköpings kommun 237 53 448 T5344
Kävlinge Kävlinge kommun 9 789 486 2 013 T3552
Köinge Falkenbergs kommun 232 49 469 T4020
Köping Köpings kommun 18 871 1 007 1 874 T6268
Köpingebro Ystads kommun 1 234 115 1 072 T3556
Köpmanholmen Örnsköldsviks kommun 1 201 250 480 T7540
Lagan Ljungby kommun 1 669 242 689 T1904
Laggarsvik och Linanäs Österåkers kommun 307 388 79 T0270
Laholm Laholms kommun 6 798 543 1 253 T4028
Lammhult Växjö kommun 1 814 190 955 T1908
Landeryd Hylte kommun 405 85 479 T4032
Landfjärden Nynäshamns kommun 286 129 222 T0226
Landsbro Vetlanda kommun 1 540 211 729 T1568
Landskrona Landskrona kommun 33 296 1 295 2 571 T3560
Landvetter Härryda kommun 9 122 887 1 028 T4484
Lanesund och Överby Uddevalla kommun 530 95 558 T4482
Lanna Värnamo kommun 386 101 382 T1572
Larv Vara kommun 236 82 289 T5346
Latorpsbruk Örebro kommun 740 125 591 T6032
Laxvik Halmstads kommun 488 65 746 T4034
Laxå Laxå kommun 3 119 424 736 T6036
Lekeryd Jönköpings kommun 783 78 1 003 T1576
Leksand Leksands kommun 6 339 942 673 T6608
Lenhovda Uppvidinge kommun 1 811 238 760 T1912
Lerbäckshult Ängelholms kommun 611 154 397 T2986
Lerdala Skövde kommun 543 141 385 T5348
Lerum Lerums kommun 27 959 2 495 1 121 T4920
Lesjöfors Filipstads kommun 791 176 449 T5732
Lessebo Lessebo kommun 3 016 340 888 T1916
Liatorp Älmhults kommun 573 88 648 T1920
Lidatorp och Klövsta Nynäshamns kommun 375 41 913 T0254
Liden Sundsvalls kommun 320 86 372 T7548
Lidhult Ljungby kommun 702 132 534 T1924
Lidingö Lidingö kommun 43 925 1 680 2 615 T0228
Lidköping Lidköpings kommun 23 429 1 286 1 821 T5352
Lidköping norra Lidköpings kommun 4 117 409 1 007 T4486
Lilla Edet Lilla Edets kommun 3 914 311 1 259 T4924
Lilla Edet västra Lilla Edets kommun 1 598 140 1 142 T4490
Lilla Harrie Kävlinge kommun 373 48 782 T3568
Lilla Stenby Ekerö kommun 269 84 319 T0230
Lilla Tjärby Laholms kommun 941 95 989 T4036
Lillhaga Ljusdals kommun 403 75 540 T7178
Lillhärdal Härjedalens kommun 380 228 167 T7904
Lillkyrka Enköpings kommun 304 43 713 T0588
Lillpite Piteå kommun 393 133 295 T8720
Lima Malung-Sälens kommun 212 72 296 T6612
Limedsforsen Malung-Sälens kommun 380 258 147 T6616
Limmared Tranemo kommun 1 507 146 1 032 T4928
Linderöd Kristianstads kommun 483 107 452 T2988
Lindesberg Lindesbergs kommun 9 732 820 1 186 T6040
Lindholmen Vallentuna kommun 1 214 128 946 T0232
Lindsdal Kalmar kommun 5 946 406 1 463 T2300
Lindö Norrköpings kommun 5 214 314 1 659 T1144
Lingbo Ockelbo kommun 433 268 162 T7180
Linghed Falu kommun 584 189 309 T6620
Linghem Linköpings kommun 3 021 192 1 571 T1148
Linköping Linköpings kommun 113 042 3 841 2 943 T1152
Linneryd Tingsryds kommun 463 127 365 T1932
Listerby Ronneby kommun 1 009 213 474 T2688
Lit Östersunds kommun 1 125 130 864 T7908
Ljung och Annelund Herrljunga kommun 1 224 180 681 T4712
Ljunga Norrköpings kommun 747 95 784 T1156
Ljungaviken Sölvesborgs kommun 303 17 1 814 T2778
Ljungby Ljungby kommun 16 181 1 238 1 308 T1936
Ljungbyhed Klippans kommun 2 162 357 605 T2992
Ljungbyholm Kalmar kommun 1 768 210 840 T2304
Ljungsarp Tranemo kommun 213 47 451 T4936
Ljungsbro Linköpings kommun 6 686 450 1 485 T1160
Ljungskile Uddevalla kommun 3 905 401 974 T4492
Ljusdal Ljusdals kommun 7 309 729 1 002 T7184
Ljusfallshammar Finspångs kommun 329 72 457 T1164
Ljusne Söderhamns kommun 2 000 326 614 T7188
Loftahammar Västerviks kommun 427 134 318 T2308
Lomma Lomma kommun 13 616 593 2 297 T3576
Los Ljusdals kommun 340 158 216 T7192
Lotorp Finspångs kommun 672 98 689 T1168
Lottefors Bollnäs kommun 360 98 369 T7196
Lucksta Sundsvalls kommun 617 156 396 T7560
Luddingsbo Söderköpings kommun 225 59 380 T1162
Ludvika Ludvika kommun 15 748 1 117 1 410 T6624
Lugnet och Skälsmara Värmdö kommun 724 292 248 T0314
Lugnvik Kramfors kommun 315 116 273 T7564
Lugnås Mariestads kommun 614 110 559 T5356
Luleå Luleå kommun 48 728 2 856 1 706 T8724
Lund Lunds kommun 92 069 2 652 3 472 T3584
Lund Gävle kommun 463 120 387 T7198
Lundby Kungälvs kommun 265 63 424 T4494
Lundby och Malm Norrköpings kommun 215 40 543 T1354
Lunde Kramfors kommun 340 129 263 T7568
Lundsbrunn Götene kommun 892 129 692 T5360
Lunnarp Tomelilla kommun 345 57 608 T2996
Lunne Östersunds kommun 270 128 212 T7906
Lurudden Ekerö kommun 222 57 391 T0246
Lustigkulla och Gröndal Hallstahammars kommun 458 63 732 T6226
Lycksele Lycksele kommun 8 572 772 1 111 T8232
Lycksta Västerås kommun 257 35 730 T6262
Lyrestad Mariestads kommun 489 70 696 T5364
Lysekil Lysekils kommun 7 882 479 1 644 T4496
Lysvik Sunne kommun 329 88 372 T5744
Långared Alingsås kommun 281 121 231 T4502
Långasand och Ugglarp Falkenbergs kommun 374 267 140 T4048
Långasjö Emmaboda kommun 346 82 423 T2312
Långsele Sollefteå kommun 1 649 244 676 T7572
Långshyttan Hedemora kommun 1 461 278 526 T6632
Långvik Värmdö kommun 1 227 301 408 T0234
Långviksmon Örnsköldsviks kommun 213 58 369 T7576
Långås Falkenbergs kommun 644 75 853 T4040
Läby Uppsala kommun 230 35 650 T0590
Läckeby Kalmar kommun 948 124 765 T2316
Länghem Tranemo kommun 1 119 143 784 T4940
Länna Uppsala kommun 691 104 665 T0592
Läppe Vingåkers kommun 250 139 179 T0808
Lärbro Region Gotland 424 76 558 T2528
Löberöd Eslövs kommun 1 235 140 885 T3588
Löddeköpinge Kävlinge kommun 6 722 409 1 645 T3592
Löderup Ystads kommun 644 86 745 T3596
Lödöse Lilla Edets kommun 1 840 189 973 T4944
Lögdeå Nordmalings kommun 545 180 302 T8236
Lönsboda Osby kommun 2 010 267 753 T3000
Lörby Sölvesborgs kommun 273 88 312 T2692
Löttorp Borgholms kommun 584 433 135 T2324
Lövestad Sjöbo kommun 665 107 620 T3600
Lövstalöt Uppsala kommun 1 453 94 1 543 T0596
Lövånger Skellefteå kommun 808 139 580 T8240
Löwenströmska lasarettet Upplands Väsby kommun 618 68 909 T0236
Madängsholm Tidaholms kommun 423 65 654 T5368
Magra Alingsås kommun 212 62 339 T4530
Mala Hässleholms kommun 223 81 274 T3008
Malmberget Gällivare kommun 1 570 164 959 T8732
Malmberget östra Gällivare kommun 713 91 787 T8730
Malmbäck Nässjö kommun 1 151 188 614 T1584
Malmen Västerås kommun 773 82 944 T6270
Malmköping Flens kommun 2 246 142 1 581 T0796
Malmslätt Linköpings kommun 5 017 273 1 837 T1172
Malmö Malmö kommun 317 245 7 705 4 117 T3604
Malmön Sotenäs kommun 264 105 252 T4500
Malsta Norrtälje kommun 209 56 374 T0462
Malung Malung-Sälens kommun 4 975 1 045 476 T6636
Malungsfors Malung-Sälens kommun 575 276 209 T6640
Malå Malå kommun 2 043 251 813 T8244
Mantorp Mjölby kommun 3 903 349 1 120 T1176
Marbystrand Norrköpings kommun 274 64 427 T1178
Marbäck Ulricehamns kommun 490 70 699 T4948
Margretetorp Ängelholms kommun 245 70 350 T3010
Mariannelund Eksjö kommun 1 626 225 723 T1588
Marieby Östersunds kommun 469 203 231 T7910
Mariefred Strängnäs kommun 4 256 300 1 417 T0800
Marieholm Eslövs kommun 1 645 142 1 160 T3608
Marielund Uppsala kommun 300 129 233 T0598
Marielund Strängnäs kommun 722 41 1 756 T0798
Mariestad Mariestads kommun 16 494 1 176 1 403 T5372
Markaryd Markaryds kommun 4 971 697 714 T1940
Marma Älvkarleby kommun 305 51 599 T0600
Marmaskogen Söderhamns kommun 1 235 192 643 T7212
Marmaverken Söderhamns kommun 324 75 434 T7208
Marmorbyn Vingåkers kommun 372 55 678 T0802
Marstrand Kungälvs kommun 375 33 1 134 T4504
Matfors Sundsvalls kommun 3 386 471 719 T7580
Medle Skellefteå kommun 544 157 346 T8248
Medåker Arboga kommun 203 51 397 T6272
Mehedeby Tierps kommun 433 64 674 T0604
Mellansel Örnsköldsviks kommun 782 191 409 T7584
Mellbystrand Laholms kommun 3 964 847 468 T4044
Mellerud Melleruds kommun 3 936 321 1 226 T4952
Mellösa Flens kommun 552 100 551 T0804
Merlänna Strängnäs kommun 395 52 753 T0806
Mjällby Sölvesborgs kommun 1 346 227 594 T2696
Mjällom Kramfors kommun 205 109 188 T7588
Mjöbäck Svenljunga kommun 304 77 394 T4956
Mjöhult Höganäs kommun 327 43 755 T3612
Mjölby Mjölby kommun 13 596 885 1 536 T1180
Mjönäs Hagfors kommun 249 121 205 T5752
Mockfjärd Gagnefs kommun 2 011 388 519 T6644
Mogata Söderköpings kommun 299 45 657 T1184
Mohed Söderhamns kommun 512 185 276 T7214
Moheda Alvesta kommun 1 930 255 757 T1944
Moholm Töreboda kommun 606 102 592 T5376
Moliden Örnsköldsviks kommun 290 66 437 T7592
Molkom Karlstads kommun 1 860 252 737 T5756
Mollösund Orusts kommun 212 122 173 T4508
Mora Mora kommun 12 801 1 719 745 T6648
Morgongåva Heby kommun 1 490 149 1 001 T6276
Morup Falkenbergs kommun 330 87 378 T4052
Motala Motala kommun 31 476 2 028 1 552 T1188
Mullhyttan Lekebergs kommun 521 141 369 T6056
Mullsjö Mullsjö kommun 5 741 540 1 063 T5380
Munga Västerås kommun 272 100 273 T6278
Munka-Ljungby Ängelholms kommun 3 389 302 1 122 T3012
Munkedal Munkedals kommun 4 138 565 732 T4512
Munkfors Munkfors kommun 2 957 609 485 T5760
Munktorp Köpings kommun 415 52 805 T6280
Muskö Haninge kommun 279 68 413 T0238
Myckle Skellefteå kommun 430 109 393 T8252
Myresjö Vetlanda kommun 730 115 634 T1600
Myrviken Bergs kommun 306 92 333 T7912
Målerås Nybro kommun 206 78 264 T2332
Målilla Hultsfreds kommun 1 415 323 438 T2336
Målsta Östersunds kommun 337 122 276 T7914
Månkarbo Tierps kommun 683 102 670 T0608
Måttsund Luleå kommun 644 155 414 T8752
Märsta Sigtuna kommun 29 199 670 4 358 T0240
Märsön Enköpings kommun 220 180 122 T0692
Möklinta Sala kommun 317 87 366 T6284
Mölle Höganäs kommun 601 86 701 T3616
Mölltorp Karlsborgs kommun 1 071 148 724 T5384
Mölnbo Södertälje kommun 1 062 150 709 T0244
Mölnlycke Härryda kommun 18 320 1 159 1 580 T4520
Mönsterås Mönsterås kommun 5 270 500 1 054 T2340
Mörarp Helsingborgs kommun 1 889 127 1 482 T3620
Mörbylånga Mörbylånga kommun 1 851 232 796 T2344
Mörlunda Hultsfreds kommun 851 233 365 T2348
Mörrum Karlshamns kommun 4 026 464 868 T2700
Mörsil Åre kommun 827 133 622 T7916
Naglarby Säters kommun 355 81 436 T6494
Nedansjö Sundsvalls kommun 283 87 325 T7596
Nedre Gärdsjö Rättviks kommun 389 192 203 T6660
Nibble Södertälje kommun 240 48 501 T0344
Nikkala Haparanda kommun 414 116 358 T8768
Nissafors Gnosjö kommun 312 50 626 T1604
Nitta Ulricehamns kommun 370 51 723 T4968
Nittorp Tranemo kommun 204 35 576 T4970
Njurundabommen Sundsvalls kommun 2 854 335 851 T7600
Njutånger Hudiksvalls kommun 832 167 497 T7216
Nolsjö Österåkers kommun 563 279 202 T0334
Nolvik Göteborgs kommun 1 393 187 745 T4522
Nora Nora kommun 6 773 605 1 120 T6060
Norberg Norbergs kommun 4 543 677 671 T6292
Nordanå Staffanstorps kommun 250 40 624 T3840
Nordanö Avesta kommun 437 47 933 T6664
Nordingrå Kramfors kommun 268 64 417 T7604
Nordkroken Vänersborgs kommun 453 72 632 T4974
Nordmaling Nordmalings kommun 2 636 298 886 T8256
Nordvära och Källstorp Varbergs kommun 242 120 202 T4024
Nordöstra Göteborg Göteborgs kommun 47 072 1 085 4 338 T4364
Norje Sölvesborgs kommun 834 291 287 T2708
Norr Amsberg Borlänge kommun 236 69 341 T6666
Norra Bro Örebro kommun 894 148 604 T6064
Norra Ingaröstrand Värmdö kommun 821 456 180 T0198
Norra Lagnö Värmdö kommun 362 94 383 T0250
Norra Muskö Haninge kommun 216 466 46 T0258
Norra Riksten Botkyrka kommun 2 810 60 4 720 T0282
Norra Rörum Höörs kommun 219 47 463 T3622
Norra Vindö Värmdö kommun 255 496 51 T0440
Norra Visby Region Gotland 652 151 432 T2506
Norraby Tranås kommun 244 34 716 T1758
Norrbo och Västansjö Ludvika kommun 259 185 140 T6842
Norrfjärden Piteå kommun 1 581 250 632 T8776
Norr-Hede Härjedalens kommun 226 82 275 T7920
Norrhult-Klavreström Uppvidinge kommun 1 238 279 444 T1948
Norrköping Norrköpings kommun 96 946 3 689 2 628 T1192
Norrmjöle Umeå kommun 216 152 142 T8260
Norrsundet Gävle kommun 1 015 256 397 T7228
Norrtälje Norrtälje kommun 21 188 1 036 2 046 T0252
Norsholm Norrköpings kommun 561 56 1 008 T1196
Norsjö Norsjö kommun 2 054 252 816 T8268
Nossebro Essunga kommun 1 956 187 1 044 T5388
Nusnäs Mora kommun 787 305 258 T6672
Nya Långenäs Härryda kommun 347 33 1 044 T4526
Nyborg Kalix kommun 812 189 430 T8928
Nybro Nybro kommun 13 494 1 089 1 240 T2352
Nybrostrand Ystads kommun 1 150 141 814 T3632
Nye Vetlanda kommun 204 57 361 T1606
Nyehusen Kristianstads kommun 291 265 110 T3018
Nygård Lilla Edets kommun 479 100 481 T4978
Nygårds hagar Nykvarns kommun 214 23 917 T0262
Nyhagen och Översättra Österåkers kommun 649 76 856 T0306
Nyhammar Ludvika kommun 1 044 245 426 T6676
Nykil Linköpings kommun 361 50 716 T1200
Nykroppa Filipstads kommun 775 188 413 T5772
Nykvarn Nykvarns kommun 7 739 572 1 353 T0260
Nykyrka Motala kommun 382 56 684 T1204
Nyköping Nyköpings kommun 33 243 1 514 2 196 T0812
Nyland Kramfors kommun 871 183 477 T7616
Nymölla Bromölla kommun 264 137 192 T3020
Nynäshamn Nynäshamns kommun 14 855 723 2 055 T0264
Nysättra Norrtälje kommun 292 139 210 T0346
Nälden Krokoms kommun 962 130 738 T7932
Näs Hallstahammars kommun 1 009 127 792 T6225
Näsbyn Hudiksvalls kommun 210 97 217 T7392
Nässjö Nässjö kommun 18 416 1 150 1 601 T1608
Näsum Bromölla kommun 1 357 266 511 T3024
Näsviken Hudiksvalls kommun 966 183 527 T7232
Näsviken Strömsunds kommun 214 82 260 T7934
Näsåker Sollefteå kommun 538 138 391 T7620
Nättraby Karlskrona kommun 3 313 343 966 T2712
Nävekvarn Nyköpings kommun 743 114 649 T0816
Nävragöl Karlskrona kommun 219 43 513 T2716
Nöbbele Växjö kommun 254 53 479 T1952
Nödinge-Nol Ale kommun 11 492 863 1 332 T4976
Obbola Umeå kommun 2 151 230 936 T8280
Ockelbo Ockelbo kommun 2 959 461 642 T7236
Odensbacken Örebro kommun 1 338 158 848 T6076
Odensberg Falköpings kommun 282 44 635 T5392
Oknö Mönsterås kommun 385 143 270 T2354
Oleby Torsby kommun 359 125 287 T5780
Olofsbo Falkenbergs kommun 218 144 152 T4232
Olofstorp Göteborgs kommun 4 011 332 1 207 T4528
Olofström Olofströms kommun 7 834 675 1 160 T2720
Olsfors Bollebygds kommun 629 71 882 T4984
Olshammar Askersunds kommun 251 85 294 T6080
Onsala Kungsbacka kommun 12 460 1 345 927 T4054
Onslunda Tomelilla kommun 499 58 854 T3028
Ormaryd Nässjö kommun 211 63 334 T1614
Ornäs Borlänge kommun 1 092 123 886 T6692
Orrefors Nybro kommun 825 129 641 T2356
Orrhammar Flens kommun 250 110 228 T0822
Orrviken Östersunds kommun 300 66 456 T7938
Orsa Orsa kommun 5 849 1 655 353 T6696
Osby Osby kommun 7 783 939 829 T3032
Osbyholm Hörby kommun 314 44 715 T3636
Oskar-Fredriksborg Vaxholms kommun 1 347 182 742 T0268
Oskarshamn Oskarshamns kommun 18 541 1 485 1 249 T2360
Oskarström Halmstads kommun 4 223 343 1 230 T4056
Ostvik Skellefteå kommun 541 140 387 T8284
Otterbäcken Gullspångs kommun 694 118 586 T5396
Oxelösund Oxelösunds kommun 11 488 1 128 1 019 T0820
Oxhalsö Norrtälje kommun 212 350 61 T0464
Oxie Malmö kommun 13 225 560 2 361 T3640
Oxnö och Svärdsö Nynäshamns kommun 315 385 82 T0386
Pajala Pajala kommun 2 064 309 669 T8780
Parksidan Ekerö kommun 965 57 1 693 T0182
Pauliström Vetlanda kommun 250 60 416 T1620
Persberg Filipstads kommun 217 45 478 T5784
Pershagen Södertälje kommun 2 200 106 2 077 T0272
Perstorp Perstorps kommun 6 068 576 1 054 T3036
Persön Luleå kommun 222 63 351 T8788
Pilgrimstad Bräcke kommun 394 80 492 T7944
Piperskärr Västerviks kommun 641 102 627 T2364
Piteå Piteå kommun 23 326 2 298 1 015 T8792
Porjus Jokkmokks kommun 268 46 583 T8796
Prästängen Arvika kommun 472 28 1 701 T5786
Pukavik Sölvesborgs kommun 347 117 298 T2724
Påarp Helsingborgs kommun 5 784 397 1 458 T3644
Pålsboda Hallsbergs kommun 1 686 157 1 075 T6088
Påläng Kalix kommun 224 74 304 T8804
Påryd Kalmar kommun 679 125 545 T2368
Påskallavik Oskarshamns kommun 1 060 117 906 T2372
Rabbalshede Tanums kommun 292 73 398 T4532
Ramdala Karlskrona kommun 280 76 368 T2728
Ramnäs Surahammars kommun 1 263 117 1 082 T6296
Ramsberg Lindesbergs kommun 215 112 192 T6092
Ramsele Sollefteå kommun 861 216 399 T7628
Ramstalund Uppsala kommun 364 31 1 164 T0606
Ramvik Härnösands kommun 441 71 624 T7632
Ransta Sala kommun 856 110 780 T6300
Rappestad Linköpings kommun 247 42 581 T1212
Reftele Gislaveds kommun 1 340 186 720 T1624
Rejmyre Finspångs kommun 875 126 692 T1216
Rengsjö Bollnäs kommun 236 57 412 T7252
Repbäcken Borlänge kommun 241 87 277 T6704
Resarö Vaxholms kommun 3 297 349 944 T0276
Revingeby Lunds kommun 536 66 816 T3648
Riala Norrtälje kommun 360 130 277 T0278
Riddarhyttan Skinnskattebergs kommun 294 75 393 T6304
Rimbo Norrtälje kommun 5 117 348 1 472 T0280
Rimforsa Kinda kommun 2 263 278 814 T1220
Ringarum Valdemarsviks kommun 630 122 518 T1224
Rinkaby Kristianstads kommun 757 126 599 T3040
Rinkabyholm Kalmar kommun 1 619 132 1 227 T2376
Risby Kungälvs kommun 236 78 303 T4536
Risögrund Kalix kommun 611 85 722 T8812
Robertsfors Robertsfors kommun 2 038 214 952 T8292
Robertsholm Hofors kommun 405 51 800 T7254
Rockhammar Lindesbergs kommun 265 74 357 T6096
Rockneby Kalmar kommun 933 176 531 T2380
Roknäs Piteå kommun 1 249 320 391 T8816
Rolfstorp Varbergs kommun 573 86 667 T4060
Roma Region Gotland 1 194 231 518 T2532
Romme Borlänge kommun 1 682 446 377 T6706
Ronneby Ronneby kommun 13 082 820 1 595 T2732
Ronnebyhamn Ronneby kommun 743 195 380 T2734
Rosenfors Hultsfreds kommun 290 72 400 T2384
Rosenlund Tranemo kommun 305 38 811 T4988
Rosersberg Sigtuna kommun 1 815 312 581 T0284
Rossö Strömstads kommun 221 153 145 T5544
Rossön Strömsunds kommun 337 186 181 T7948
Rosvik Piteå kommun 1 864 307 608 T8824
Rot Älvdalens kommun 692 270 256 T6708
Roteberg Ovanåkers kommun 394 86 456 T7256
Rottne Växjö kommun 2 431 198 1 228 T1956
Rottneros Sunne kommun 403 120 335 T5788
Rud Hammarö kommun 448 158 283 T5790
Ruda Högsby kommun 714 128 560 T2388
Rundvik Nordmalings kommun 813 171 476 T8296
Runemo Ovanåkers kommun 250 79 315 T7258
Runtuna Nyköpings kommun 204 35 575 T0828
Rusksele Lycksele kommun 212 69 309 T8300
Rutvik Luleå kommun 887 96 923 T8828
Rya Härryda kommun 394 93 423 T4542
Ryd Jönköpings kommun 210 59 355 T1628
Ryd Tingsryds kommun 1 468 227 646 T1960
Rydaholm Värnamo kommun 1 628 168 969 T1632
Rydal Marks kommun 430 69 627 T4992
Rydbo Österåkers kommun 603 42 1 450 T0292
Rydboholm Borås kommun 990 116 856 T4996
Rydebäck Helsingborgs kommun 6 433 310 2 075 T3652
Rydsgård Skurups kommun 1 407 155 908 T3656
Rydsnäs Ydre kommun 278 86 322 T1228
Rydöbruk Hylte kommun 393 83 473 T4068
Rynge och Vallösa Ystads kommun 221 117 188 T3138
Ryssby Ljungby kommun 794 158 504 T1964
Råby Håbo kommun 984 136 724 T0618
Råda Hagfors kommun 444 105 424 T5792
Råneå Luleå kommun 2 028 242 839 T8832
Rångedala Borås kommun 421 111 379 T5000
Rånnaväg Ulricehamns kommun 334 51 652 T5004
Rånäs Norrtälje kommun 421 48 875 T0294
Rälla Borgholms kommun 424 101 418 T2266
Ränneslöv Laholms kommun 467 87 537 T4072
Rätan Bergs kommun 203 85 240 T7924
Rättarboda Upplands-Bro kommun 352 47 743 T0286
Rättvik Rättviks kommun 5 195 1 234 421 T6716
Rävemåla Tingsryds kommun 308 80 385 T1968
Rävlanda Härryda kommun 1 538 164 940 T4544
Röbäck Umeå kommun 2 506 200 1 253 T8304
Röda holme Kungsbacka kommun 683 201 340 T3898
Rödeby Karlskrona kommun 3 548 375 947 T2736
Rödån Habo kommun 274 121 227 T1534
Röke Hässleholms kommun 207 79 262 T3044
Rönneshytta Askersunds kommun 205 50 407 T6104
Rönnäng Tjörns kommun 1 542 252 611 T4548
Rörtången och Ödsmåls mosse Kungälvs kommun 455 129 351 T4652
Rörvik Sävsjö kommun 620 119 522 T1636
Rörö Öckerö kommun 244 58 420 T4552
Röstånga Svalövs kommun 927 137 675 T3660
Sala Sala kommun 13 531 1 038 1 304 T6312
Salbohed Sala kommun 246 72 344 T6316
Saleby Lidköpings kommun 219 50 441 T5404
Saltsjöbaden Nacka kommun 9 467 523 1 809 T0296
Sandared Borås kommun 3 355 285 1 178 T5010
Sandarne Söderhamns kommun 1 664 301 553 T7268
Sandhem Mullsjö kommun 675 109 618 T5408
Sandhult Borås kommun 573 63 915 T5012
Sandskogen Kävlinge kommun 717 73 981 T3662
Sandslån Kramfors kommun 329 150 219 T7636
Sandviken Södertälje kommun 409 151 271 T0310
Sandviken Sandvikens kommun 25 312 1 714 1 477 T7272
Sangis Kalix kommun 536 185 290 T8836
Sankt Olof Simrishamns kommun 705 115 615 T3048
Saxdalen Ludvika kommun 679 217 312 T6720
Saxnäs Mörbylånga kommun 450 133 338 T2396
Saxtorpsskogen Landskrona kommun 1 211 202 601 T3718
Segersta Bollnäs kommun 261 98 267 T7276
Segersäng Nynäshamns kommun 767 83 927 T0330
Segmon Grums kommun 416 87 478 T5796
Selja Mora kommun 555 144 385 T6724
Selånger Sundsvalls kommun 334 114 294 T7642
Sennan Halmstads kommun 377 69 546 T4076
Seskarö Haparanda kommun 393 108 363 T8840
Sexdrega Svenljunga kommun 782 123 635 T5016
Sibbhult Östra Göinge kommun 1 494 158 947 T3052
Sibble Botkyrka kommun 351 95 370 T0298
Sibo Bollnäs kommun 257 129 199 T7280
Sidensjö Örnsköldsviks kommun 366 128 285 T7644
Sifferbo Gagnefs kommun 409 79 517 T6728
Signehög och Norrmannebo Kungälvs kommun 242 96 251 T4558
Sigtuna Sigtuna kommun 9 592 547 1 753 T0300
Siljansnäs Leksands kommun 1 294 467 277 T6732
Silverdalen Hultsfreds kommun 682 125 544 T2400
Simlångsdalen Halmstads kommun 661 108 612 T4080
Simonstorp Norrköpings kommun 243 45 542 T1232
Simrishamn Simrishamns kommun 6 911 481 1 438 T3060
Sjuhalla Karlskrona kommun 234 66 353 T2742
Sjulsmark Piteå kommun 344 73 471 T8846
Sjunnen Vetlanda kommun 409 52 784 T1644
Sjunnerup Höörs kommun 292 147 198 T3064
Sjuntorp Trollhättans kommun 2 152 280 767 T5020
Själsö Region Gotland 420 222 189 T2538
Sjöbo Sjöbo kommun 8 319 765 1 087 T3664
Sjögestad Linköpings kommun 270 32 846 T1236
Sjömarken och Viared Borås kommun 3 720 692 538 T5008
Sjörröd Hässleholms kommun 1 313 183 716 T3062
Sjösa Nyköpings kommun 471 63 754 T0832
Sjöskogen och Strand Uddevalla kommun 476 164 290 T4626
Sjötorp Mariestads kommun 434 92 470 T5412
Sjövik Lerums kommun 1 109 97 1 139 T5032
Skanör med Falsterbo Vellinge kommun 7 528 586 1 284 T3672
Skara Skara kommun 11 662 834 1 399 T5420
Skarpö Vaxholms kommun 274 104 265 T0446
Skattkärr Karlstads kommun 1 974 169 1 166 T5800
Skattungbyn Orsa kommun 321 226 142 T6736
Skavkulla och Skillingenäs Karlskrona kommun 881 176 501 T2738
Skebobruk Norrtälje kommun 255 92 277 T0308
Skebokvarn Flens kommun 209 66 317 T0836
Skeda udde Linköpings kommun 405 37 1 085 T1238
Skedala Halmstads kommun 372 50 737 T4084
Skede Vetlanda kommun 288 87 332 T1648
Skedvi kyrkby Säters kommun 424 79 535 T6764
Skee Strömstads kommun 786 88 890 T4556
Skegrie Trelleborgs kommun 1 249 101 1 238 T3676
Skelleftehamn Skellefteå kommun 3 258 298 1 094 T8308
Skellefteå Skellefteå kommun 35 882 2 460 1 459 T8312
Skepplanda Ale kommun 1 839 153 1 198 T5036
Skeppshult Gislaveds kommun 386 93 416 T1652
Skeppsvik Nyköpings kommun 224 143 157 T0838
Skiftinge Eskilstuna kommun 5 138 199 2 580 T0842
Skillingaryd Vaggeryds kommun 4 059 394 1 030 T1656
Skillinge Simrishamns kommun 958 231 416 T3072
Skinnskatteberg Skinnskattebergs kommun 2 349 270 870 T6320
Skivarp Skurups kommun 1 321 153 861 T3680
Skoby Östhammars kommun 238 60 399 T0614
Skoghall Hammarö kommun 14 368 1 199 1 199 T5804
Skogsby Mörbylånga kommun 961 264 363 T2404
Skottorp Laholms kommun 549 90 609 T4092
Skruv Lessebo kommun 603 120 502 T1976
Skultorp Skövde kommun 3 779 306 1 233 T5424
Skultuna Västerås kommun 3 328 196 1 702 T6324
Skumparp Malmö kommun 253 23 1 090 T3682
Skurup Skurups kommun 8 394 587 1 430 T3684
Skutskär Älvkarleby kommun 7 168 971 738 T0616
Skyttorp Uppsala kommun 632 88 718 T0620
Skålö Vansbro kommun 296 230 129 T6738
Skånes-Fagerhult Örkelljunga kommun 959 226 424 T3080
Skåne-Tranås Tomelilla kommun 224 67 337 T3074
Skåpafors Bengtsfors kommun 347 101 344 T5040
Skåre Karlstads kommun 5 448 419 1 300 T5808
Skällinge Varbergs kommun 640 75 854 T4100
Skällåkra och Lingome Varbergs kommun 237 190 125 T4234
Skänninge Mjölby kommun 3 366 306 1 101 T1244
Skärblacka Norrköpings kommun 4 033 418 965 T1248
Skärhamn Tjörns kommun 3 594 513 700 T4560
Skärplinge Tierps kommun 746 110 680 T0624
Skärstad Jönköpings kommun 451 48 947 T1660
Sköldinge Katrineholms kommun 577 93 623 T0844
Sköllersta Hallsbergs kommun 1 091 171 636 T6112
Skölsta Uppsala kommun 526 55 949 T0622
Skövde Skövde kommun 38 725 2 312 1 675 T5428
Slaka Linköpings kommun 584 114 511 T1252
Slite Region Gotland 1 019 149 684 T2536
Slite norra Region Gotland 523 72 729 T2564
Slottsbron Grums kommun 1 050 142 738 T5810
Slottsskogen Håbo kommun 1 613 166 972 T0626
Slädaviken och Åssjön Sundsvalls kommun 211 110 192 T7758
Slätthult Lerums kommun 230 64 361 T4582
Slöinge Falkenbergs kommun 1 030 131 787 T4104
Smedby Kalmar kommun 3 674 242 1 517 T2408
Smedjebacken Smedjebackens kommun 5 340 826 647 T6744
Smedseröd Uddevalla kommun 303 31 970 T4586
Smedstorp Tomelilla kommun 377 87 435 T3084
Smygehamn Trelleborgs kommun 1 284 131 981 T3688
Smålandsstenar Gislaveds kommun 4 650 527 883 T1664
Smögen Sotenäs kommun 1 280 115 1 110 T4564
Snogeröd Höörs kommun 213 35 610 T3690
Snöveltorp Söderköpings kommun 462 80 580 T1170
Solberga Österåkers kommun 529 143 371 T0302
Solberga Nässjö kommun 384 76 508 T1668
Solberga och Ålem Mönsterås kommun 203 63 320 T2490
Sollebrunn Alingsås kommun 1 533 192 801 T5044
Sollefteå Sollefteå kommun 8 905 985 904 T7660
Sollerön Mora kommun 895 272 329 T6748
Solvarbo Säters kommun 304 71 428 T6752
Sommen Tranås kommun 790 112 707 T1672
Sonstorp Finspångs kommun 440 74 595 T1256
Sorsele Sorsele kommun 1 168 191 612 T8316
Sorunda Nynäshamns kommun 1 347 139 970 T0320
Sparreholm Flens kommun 750 114 660 T0848
Spekeröd Stenungsunds kommun 224 96 232 T4618
Spillersboda Norrtälje kommun 485 407 119 T0322
Spjutsbygd Karlskrona kommun 399 63 632 T2744
Spjutstorp Tomelilla kommun 200 40 501 T3088
Spjälkö och Saxemara Ronneby kommun 458 210 218 T2746
Spångsholm Mjölby kommun 237 23 1 020 T1260
Spånlöt Österåkers kommun 474 23 2 075 T0448
Staffanstorp Staffanstorps kommun 15 999 864 1 853 T3696
Stallarholmen Strängnäs kommun 1 770 208 850 T0852
Stare Strömstads kommun 203 40 512 T4620
Stava Österåkers kommun 359 112 322 T0326
Stavreviken Timrå kommun 211 21 1 009 T7668
Stavsjö Nyköpings kommun 215 30 726 T0854
Stavsnäs Värmdö kommun 1 903 970 196 T0324
Stehag Eslövs kommun 1 261 102 1 232 T3700
Stenared Göteborgs kommun 415 99 419 T4574
Stenbron Uppsala kommun 543 22 2 414 T0694
Stenhamra Ekerö kommun 3 559 344 1 035 T0328
Steninge Halmstads kommun 1 123 339 332 T4106
Steningehöjden Sigtuna kommun 1 240 35 3 521 T0380
Stenis Mora kommun 366 141 260 T6844
Stennäset Falu kommun 708 73 976 T6766
Stensele Storumans kommun 496 103 480 T8320
Stensjön Nässjö kommun 255 69 370 T1676
Stenstorp Falköpings kommun 1 776 172 1 032 T5436
Stensättra tomtområde Nykvarns kommun 429 116 370 T0382
Stenungsund Stenungsunds kommun 13 718 1 226 1 119 T4568
Stenungsön Stenungsunds kommun 248 69 359 T4578
Sticklinge udde Lidingö kommun 3 080 130 2 361 T0332
Stigen Färgelanda kommun 456 78 586 T5048
Stigtomta Nyköpings kommun 1 942 176 1 107 T0856
Stilleryd Karlshamns kommun 339 179 190 T2750
Stjärnhov Gnesta kommun 577 111 522 T0860
Stoby Hässleholms kommun 769 88 871 T3096
Stocka Nordanstigs kommun 352 88 399 T7292
Stockamöllan Eslövs kommun 290 47 616 T3704
Stockaryd Sävsjö kommun 1 091 159 687 T1680
Stockholm Stockholms kommun 1 584 196 41 621 3 806 T0336
Stockvik Sundsvalls kommun 2 445 141 1 732 T7670
Stora Bugärde Härryda kommun 411 117 350 T4570
Stora Frö och Haga Park Mörbylånga kommun 220 122 181 T2492
Stora Herrestad Ystads kommun 315 56 559 T3708
Stora Höga Stenungsunds kommun 2 876 284 1 014 T4576
Stora Levene Vara kommun 808 140 576 T5440
Stora Mellby Alingsås kommun 360 73 492 T5052
Stora Mellösa Örebro kommun 795 103 775 T6116
Stora Vika Nynäshamns kommun 734 51 1 442 T0340
Storebro Vimmerby kommun 1 049 146 720 T2412
Storfors Storfors kommun 2 203 291 757 T5812
Storholmen Lidingö kommun 208 36 585 T0466
Storuman Storumans kommun 2 188 259 844 T8324
Storvik Sandvikens kommun 2 232 267 837 T7296
Storvreta Uppsala kommun 6 281 313 2 005 T0628
Storå Lindesbergs kommun 1 917 462 415 T6120
Strandskogen, Restenäs och Ulvesund Uddevalla kommun 463 226 205 T4534
Striberg Nora kommun 294 66 445 T6124
Strålsnäs Boxholms kommun 423 73 579 T1264
Strångsjö Katrineholms kommun 350 53 666 T0864
Stråssa Lindesbergs kommun 262 54 489 T6128
Strängnäs Strängnäs kommun 14 309 716 1 997 T0868
Strömma Värmdö kommun 2 572 707 364 T0342
Strömsbruk Nordanstigs kommun 378 91 417 T7304
Strömsholm Hallstahammars kommun 691 126 550 T6328
Strömsnäsbruk Markaryds kommun 2 403 332 723 T1980
Strömstad Strömstads kommun 7 374 456 1 619 T4584
Strömsund Strömsunds kommun 3 707 396 936 T7960
Strövelstorp Ängelholms kommun 1 384 190 728 T3100
Stugun Ragunda kommun 597 107 557 T7964
Sturefors Linköpings kommun 2 885 170 1 701 T1272
Sturkö Karlskrona kommun 1 344 678 198 T2740
Styrsö Göteborgs kommun 1 350 179 756 T4588
Stånga Region Gotland 333 113 294 T2540
Stångby Lunds kommun 2 032 105 1 942 T3712
Stångehamn Oskarshamns kommun 207 85 244 T2494
Stångenäs och Rixö Lysekils kommun 255 117 218 T4318
Ställdalen Ljusnarsbergs kommun 478 179 267 T6136
Stöcke Umeå kommun 500 71 709 T8332
Stöcksjö Umeå kommun 474 115 411 T8334
Stöde Sundsvalls kommun 1 279 398 321 T7676
Stöllet Torsby kommun 216 76 286 T5816
Stöpen Skövde kommun 1 429 114 1 258 T5444
Sulvik Arvika kommun 382 126 303 T5820
Sund Trosa kommun 382 140 273 T0898
Sundborn Falu kommun 928 196 474 T6768
Sundby Ekerö kommun 444 75 593 T0266
Sundbyholm Eskilstuna kommun 1 102 336 328 T0870
Sundhultsbrunn Aneby kommun 315 46 688 T1684
Sundom Luleå kommun 219 95 232 T8856
Sundsstrand Uddevalla kommun 298 19 1 571 T5546
Sundsvall Sundsvalls kommun 58 477 4 095 1 428 T7688
Sunnansjö Ludvika kommun 591 174 340 T6772
Sunne Sunne kommun 5 098 523 975 T5824
Sunnemo Hagfors kommun 288 107 270 T5828
Surahammar Surahammars kommun 6 382 489 1 305 T6332
Surte Ale kommun 6 311 373 1 694 T5056
Svalsta Nyköpings kommun 1 107 81 1 372 T0876
Svalöv Svalövs kommun 4 021 268 1 499 T3716
Svanberga Norrtälje kommun 555 93 595 T0348
Svaneholm Säffle kommun 487 137 356 T5832
Svanesund Orusts kommun 2 026 364 556 T4592
Svappavaara Kiruna kommun 401 101 397 T8864
Svartbyn Överkalix kommun 254 130 196 T8868
Svarte Ystads kommun 920 88 1 041 T3720
Svartehallen Stenungsunds kommun 247 59 421 T4595
Svartudden Piteå kommun 465 31 1 488 T8870
Svartvik Sundsvalls kommun 974 112 868 T7696
Svartå Degerfors kommun 470 89 526 T6140
Svedala Svedala kommun 12 470 760 1 642 T3724
Sveg Härjedalens kommun 2 537 326 777 T7968
Svenljunga Svenljunga kommun 3 713 449 827 T5060
Svensbyn Piteå kommun 329 61 543 T8876
Svenshögen Stenungsunds kommun 413 56 741 T4598
Svenstavik Bergs kommun 1 034 161 642 T7976
Svenstorp Ängelholms kommun 265 37 721 T3102
Svinninge Österåkers kommun 2 501 571 438 T0350
Svängsta Karlshamns kommun 1 963 244 805 T2748
Svärdsjö Falu kommun 1 313 227 579 T6776
Svärtinge Norrköpings kommun 3 489 484 721 T1276
Sya Mjölby kommun 291 36 803 T1280
Sysslebäck Torsby kommun 434 181 239 T5836
Sågmyra Falu kommun 631 158 399 T6780
Säffle Säffle kommun 9 419 817 1 152 T5840
Sälen Malung-Sälens kommun 795 241 329 T6784
Sälgsjön Gävle kommun 210 33 640 T7308
Sänna Askersunds kommun 204 54 380 T6144
Särna Älvdalens kommun 688 303 227 T6788
Säter Säters kommun 4 707 479 982 T6792
Sätila Marks kommun 1 186 141 843 T5064
Sätinge Kungsbacka kommun 365 119 308 T4110
Sätra brunn Sala kommun 329 80 410 T6336
Sävar Umeå kommun 3 000 328 913 T8336
Sävast Bodens kommun 3 412 422 809 T8878
Säve Göteborgs kommun 734 69 1 069 T4596
Sävja Uppsala kommun 9 691 389 2 493 T0632
Sävsjö Sävsjö kommun 5 537 473 1 171 T1688
Söderby Ekerö kommun 283 73 386 T0362
Söderby Haninge kommun 404 190 213 T0430
Söderby-Karl Norrtälje kommun 262 84 312 T0352
Söderbärke Smedjebackens kommun 1 000 307 325 T6796
Söderfors Tierps kommun 1 755 224 784 T0636
Söderhamn Söderhamns kommun 12 329 946 1 304 T7316
Söderköping Söderköpings kommun 7 610 507 1 502 T1284
Söderskogen Håbo kommun 384 54 717 T0638
Södersvik Norrtälje kommun 401 299 134 T0354
Södertälje Södertälje kommun 73 872 2 851 2 591 T0356
Söderåkra Torsås kommun 940 160 589 T2416
Södra Bergsbyn och Stackgrönnan Skellefteå kommun 375 77 487 T8342
Södra Sandby Lunds kommun 6 557 446 1 472 T3732
Södra Sunderbyn Luleå kommun 3 134 231 1 357 T8880
Södra Vi Vimmerby kommun 1 178 156 757 T2420
Sölvesborg Sölvesborgs kommun 8 894 724 1 229 T2752
Sörfors Umeå kommun 474 114 417 T8344
Sörforsa Hudiksvalls kommun 1 556 223 699 T7320
Sörmjöle Umeå kommun 304 68 444 T8348
Sörstafors Hallstahammars kommun 272 39 704 T6340
Sörvik Ludvika kommun 694 132 524 T6804
Söråker Timrå kommun 2 412 532 453 T7700
Sösdala Hässleholms kommun 1 942 220 883 T3104
Sövde Sjöbo kommun 363 75 483 T3738
Sövestad Ystads kommun 367 52 704 T3740
Taberg Jönköpings kommun 4 501 390 1 154 T1692
Tallboda Linköpings kommun 3 326 349 953 T1288
Tallvik Överkalix kommun 502 103 488 T8884
Tallåsen Ljusdals kommun 590 160 369 T7324
Tandsbyn Östersunds kommun 446 137 326 T7984
Tanumshede Tanums kommun 1 953 210 931 T4600
Tavelsjö Umeå kommun 447 76 586 T8352
Teckomatorp Svalövs kommun 1 858 129 1 446 T3744
Tenhult Jönköpings kommun 3 157 252 1 251 T1696
Tibro Tibro kommun 8 522 791 1 078 T5456
Tidaholm Tidaholms kommun 8 228 617 1 333 T5460
Tidan Skövde kommun 1 005 144 698 T5464
Tidö-Lindö Västerås kommun 710 106 669 T6342
Tierp Tierps kommun 6 143 444 1 383 T0640
Tillberga Västerås kommun 2 118 157 1 351 T6344
Timmele Ulricehamns kommun 809 119 678 T5068
Timmernabben Mönsterås kommun 1 395 195 717 T2424
Timmersdala Skövde kommun 915 118 774 T5468
Timrå Timrå kommun 10 549 991 1 065 T7704
Tingsryd Tingsryds kommun 3 168 418 758 T1992
Tingstäde Region Gotland 246 76 325 T2542
Tjautjas Gällivare kommun 258 68 379 T8886
Tjuvkil Kungälvs kommun 1 124 331 339 T4604
Tjällmo Motala kommun 513 77 664 T1292
Tjörnarp Höörs kommun 903 277 327 T3748
Toarp och Tåstarp Ängelholms kommun 219 63 347 T3132
Tobo Tierps kommun 595 103 580 T0648
Tofta Region Gotland 768 554 139 T2544
Tofta Varbergs kommun 497 153 325 T4112
Toftbyn Falu kommun 291 153 190 T6814
Tollarp Kristianstads kommun 3 422 436 784 T3108
Tollered Lerums kommun 893 75 1 198 T5072
Tomelilla Tomelilla kommun 7 142 644 1 110 T3112
Tomtebo Umeå kommun 1 199 51 2 364 T8354
Torbjörntorp Falköpings kommun 455 89 510 T5472
Torekov Båstads kommun 1 105 438 252 T3116
Torestorp Marks kommun 409 75 549 T5076
Torhamn Karlskrona kommun 570 238 240 T2760
Tormestorp Hässleholms kommun 1 034 125 828 T3120
Torna Hällestad Lunds kommun 739 80 924 T3480
Torpsbruk Alvesta kommun 382 65 592 T1996
Torpshammar Ånge kommun 460 216 213 T7708
Torreby Munkedals kommun 247 56 443 T4554
Torsby Torsby kommun 4 512 719 627 T5844
Torshälla Eskilstuna kommun 9 331 933 1 000 T0880
Torskog och Svenseröd Lilla Edets kommun 236 148 160 T5548
Torslanda Göteborgs kommun 22 767 1 723 1 321 T4524
Torsåker Hofors kommun 894 133 674 T7332
Torsång Borlänge kommun 806 127 635 T6806
Torsås Torsås kommun 2 058 313 657 T2428
Tortuna Västerås kommun 421 58 724 T6348
Torup Hylte kommun 1 318 154 853 T4116
Totebo Västerviks kommun 227 48 477 T2432
Tranemo Tranemo kommun 3 341 342 976 T5080
Tranholmen Danderyds kommun 416 38 1 090 T0368
Transtrand Malung-Sälens kommun 369 239 155 T6808
Tranås Tranås kommun 14 876 1 019 1 459 T1700
Traryd Markaryds kommun 752 164 459 T2000
Trekanten Kalmar kommun 1 592 271 588 T2436
Trelleborg Trelleborgs kommun 30 453 1 577 1 931 T3752
Trollhättan Trollhättans kommun 50 032 2 601 1 924 T5084
Trosa Trosa kommun 6 586 660 998 T0884
Trummenäs Karlskrona kommun 337 74 456 T2780
Trångfors Bodens kommun 1 865 272 685 T8888
Trångsviken Krokoms kommun 254 56 456 T7988
Tråvad Vara kommun 491 91 538 T5476
Trädet Ulricehamns kommun 305 67 452 T5088
Trödje Gävle kommun 356 93 381 T7340
Trönninge Halmstads kommun 1 633 144 1 131 T4124
Tumba Botkyrka kommun 42 344 1 951 2 170 T0372
Tumbo Eskilstuna kommun 350 66 528 T0886
Tumlehed Göteborgs kommun 819 141 581 T4510
Tuna Södertälje kommun 399 89 447 T0374
Tuna Vimmerby kommun 211 41 509 T2440
Tuna Landskrona kommun 336 161 208 T3126
Tunnerstad Jönköpings kommun 318 110 288 T1708
Tuolluvaara Kiruna kommun 971 68 1 428 T8890
Tureholm Ekerö kommun 1 080 329 328 T0378
Turinge och Vidbynäs Nykvarns kommun 238 61 392 T0468
Tving Karlskrona kommun 561 169 331 T2764
Tvååker Varbergs kommun 2 886 286 1 010 T4132
Tvärskog Kalmar kommun 397 79 503 T2444
Tvärålund Vindelns kommun 336 109 309 T8356
Tye Hammarö kommun 276 84 328 T5850
Tygelsjö Malmö kommun 3 455 183 1 883 T3756
Tynningö Vaxholms kommun 363 459 79 T0432
Tyringe Hässleholms kommun 4 839 434 1 114 T3128
Tystberga Nyköpings kommun 868 107 808 T0888
Tågarp Svalövs kommun 453 54 838 T3760
Tånga och Rögle Helsingborgs kommun 230 69 332 T3764
Tångaberg Varbergs kommun 1 027 217 474 T4136
Täfteå Umeå kommun 1 369 157 870 T8360
Täljö Österåkers kommun 457 109 421 T0290
Tällberg Leksands kommun 885 550 161 T6816
Tärnaby Storumans kommun 489 159 307 T8364
Tärnsjö Heby kommun 1 222 174 701 T6352
Tävelsås Växjö kommun 370 62 599 T2002
Töcksfors Årjängs kommun 1 247 219 569 T5848
Töllsjö Bollebygds kommun 420 71 590 T5092
Töre Kalix kommun 1 042 218 478 T8896
Töreboda Töreboda kommun 4 670 409 1 141 T5484
Törestorp Gnosjö kommun 273 84 323 T1714
Tösse Åmåls kommun 333 60 552 T5096
Ubbhult norra Marks kommun 200 61 331 T4450
Ucklum Stenungsunds kommun 602 122 495 T4606
Uddebo Tranemo kommun 238 64 371 T5100
Uddeholm Hagfors kommun 605 145 417 T5852
Udden Eskilstuna kommun 336 129 260 T0892
Uddevalla Uddevalla kommun 36 038 1 964 1 835 T4608
Uddheden Sunne kommun 266 75 353 T5856
Ullared Falkenbergs kommun 705 115 613 T4140
Ullervad Mariestads kommun 861 124 692 T5488
Ullånger Kramfors kommun 762 194 393 T7680
Ulricehamn Ulricehamns kommun 11 333 747 1 517 T5104
Ultuna Uppsala kommun 1 163 124 937 T0654
Ulvkälla Härjedalens kommun 402 75 539 T7996
Ulvåker Skövde kommun 257 43 599 T5492
Umeå Umeå kommun 88 203 3 180 2 773 T8372
Unbyn Bodens kommun 461 94 491 T8902
Undenäs Karlsborgs kommun 224 76 294 T5496
Undersåker Åre kommun 621 152 408 T8000
Unnaryd Hylte kommun 875 153 570 T4144
Upphärad Trollhättans kommun 554 77 722 T5108
Upplanda Tierps kommun 237 77 309 T0652
Upplands Väsby och Sollentuna Sollentuna kommun 146 102 4 687 3 117 T0384
Uppsala Uppsala kommun 160 926 4 301 3 742 T0656
Urshult Tingsryds kommun 984 220 447 T2004
Ursviken Skellefteå kommun 3 850 333 1 156 T8310
Utby Uddevalla kommun 461 94 491 T5106
Utvälinge Helsingborgs kommun 230 33 699 T3766
Vad Smedjebackens kommun 291 86 338 T6820
Vad, Åsbacka och Långrör Söderhamns kommun 261 91 287 T7378
Vadstena Vadstena kommun 5 819 368 1 582 T1300
Vaggeryd Vaggeryds kommun 5 390 515 1 048 T1720
Vagnhärad Trosa kommun 3 685 310 1 187 T0896
Valbo Gävle kommun 6 778 666 1 018 T7344
Valdemarsvik Valdemarsviks kommun 2 819 264 1 067 T1304
Valinge Varbergs kommun 281 108 259 T4154
Valje Bromölla kommun 1 074 166 646 T3136
Valla Katrineholms kommun 1 453 131 1 110 T0900
Vallargärdet Karlstads kommun 592 126 469 T5860
Vallberga Laholms kommun 716 82 878 T4148
Vallda Kungsbacka kommun 3 996 564 708 T4152
Vallentuna Vallentuna kommun 32 847 1 756 1 870 T0388
Vallkärra Lunds kommun 425 43 994 T3768
Vallsta Bollnäs kommun 258 65 395 T7348
Vallvik Söderhamns kommun 231 96 240 T7352
Vallåkra Helsingborgs kommun 862 135 637 T3772
Valskog Kungsörs kommun 674 78 867 T6360
Valåsen och Labbsand Karlskoga kommun 362 145 250 T6146
Vankiva Hässleholms kommun 386 86 447 T3140
Vannsätter Söderhamns kommun 429 99 434 T7356
Vansbro Vansbro kommun 1 701 273 624 T6828
Vaplan Krokoms kommun 261 57 458 T8002
Vara Vara kommun 4 196 339 1 237 T5500
Varberg Varbergs kommun 35 323 2 461 1 436 T4156
Varekil Orusts kommun 928 157 592 T4610
Vargön Vänersborgs kommun 5 041 401 1 258 T5112
Varnhem Skara kommun 660 70 937 T5504
Vartofta Falköpings kommun 554 74 753 T5508
Vassmolösa Kalmar kommun 535 124 430 T2452
Vattholma Uppsala kommun 1 405 113 1 241 T0660
Vattjom Sundsvalls kommun 554 134 414 T7726
Vattubrinken Södertälje kommun 385 94 410 T0390
Vaxholm Vaxholms kommun 5 145 179 2 874 T0392
Veberöd Lunds kommun 5 325 409 1 302 T3776
Veddige Varbergs kommun 2 323 200 1 160 T4160
Vedevåg Lindesbergs kommun 668 142 469 T6148
Vedum Vara kommun 974 138 706 T5512
Vegby Ulricehamns kommun 555 97 570 T5116
Veinge Laholms kommun 1 446 205 705 T4164
Velanda Trollhättans kommun 763 102 750 T5038
Vellinge Vellinge kommun 6 829 353 1 932 T3780
Vemdalen Härjedalens kommun 612 380 161 T8008
Vena Hultsfreds kommun 409 88 465 T2456
Venjan Mora kommun 214 213 101 T6836
Venngarn Sigtuna kommun 358 29 1 225 T0470
Vessigebro Falkenbergs kommun 859 128 673 T4168
Vetlanda Vetlanda kommun 13 731 1 103 1 245 T1724
Vi Sundsvalls kommun 5 856 636 920 T7404
Vibble Region Gotland 1 807 360 502 T2548
Viby Kristianstads kommun 1 187 177 670 T3148
Vibyäng Håbo kommun 455 20 2 246 T0522
Vickleby Mörbylånga kommun 456 148 308 T2458
Vidja Huddinge kommun 804 191 422 T0394
Vidsel Älvsbyns kommun 540 100 538 T8904
Vidöåsen Hammarö kommun 292 26 1 139 T5862
Viforsen och Tunbyn Sundsvalls kommun 219 78 282 T7714
Vik Simrishamns kommun 353 87 404 T3152
Vika Falu kommun 587 106 553 T6840
Vikarbodarna och Skatan Sundsvalls kommun 243 121 201 T7646
Vikarbyn Rättviks kommun 1 218 341 357 T6848
Viken Höganäs kommun 4 636 302 1 537 T3784
Vikingstad Linköpings kommun 2 419 174 1 389 T1308
Vikmanshyttan Hedemora kommun 875 145 603 T6852
Viksjöfors Ovanåkers kommun 256 88 292 T7360
Viksäter Södertälje kommun 902 155 581 T0398
Vilhelmina Vilhelmina kommun 3 512 327 1 075 T8376
Villshärad Halmstads kommun 750 129 582 T4176
Vilshult Olofströms kommun 364 104 350 T2772
Vimmerby Vimmerby kommun 8 298 738 1 125 T2460
Vinberg Falkenbergs kommun 675 59 1 148 T4180
Vinbergs kyrkby Falkenbergs kommun 264 149 177 T4182
Vindeln Vindelns kommun 2 450 272 899 T8380
Vindön Orusts kommun 210 170 124 T4644
Vingåker Vingåkers kommun 4 773 413 1 155 T0904
Vinninga Lidköpings kommun 1 052 110 959 T5516
Vinslöv Hässleholms kommun 4 116 483 852 T3160
Vintrie Malmö kommun 803 46 1 738 T3788
Vintrosa Lekebergs kommun 2 725 459 593 T6152
Vinäs Mora kommun 301 103 293 T6860
Virsbo Surahammars kommun 1 320 122 1 083 T6364
Virserum Hultsfreds kommun 1 867 297 628 T2464
Visby Region Gotland 24 309 1 380 1 762 T2552
Viskafors Borås kommun 3 725 397 939 T5120
Vislanda Alvesta kommun 1 836 249 739 T2012
Vissefjärda Emmaboda kommun 673 104 647 T2468
Vistträsk Älvsbyns kommun 252 49 515 T8908
Vitaby Simrishamns kommun 345 122 283 T3164
Vittangi Kiruna kommun 758 180 421 T8912
Vittaryd Ljungby kommun 315 78 403 T2016
Vittinge Heby kommun 581 126 460 T6368
Vittjärv Bodens kommun 532 130 410 T8916
Vittsjö Hässleholms kommun 1 854 326 569 T3168
Vittskövle Kristianstads kommun 230 59 389 T3170
Vollsjö Sjöbo kommun 828 148 559 T3792
Vrena Nyköpings kommun 644 112 573 T0908
Vretstorp Hallsbergs kommun 915 164 559 T6156
Vrigstad Sävsjö kommun 1 482 215 689 T1728
Vrångö Göteborgs kommun 368 48 762 T4612
Vuollerim Jokkmokks kommun 663 144 460 T8920
Vålberg Karlstads kommun 2 779 295 942 T5864
Våmhus Mora kommun 832 229 363 T6864
Vånga Norrköpings kommun 205 37 552 T1310
Vånga Kristianstads kommun 259 112 230 T3174
Vångelsta Uppsala kommun 234 18 1 337 T0696
Vårgårda Vårgårda kommun 5 711 514 1 111 T5124
Vårsta Botkyrka kommun 2 495 150 1 667 T0396
Våxtorp Laholms kommun 1 004 159 633 T4184
Väckelsång Tingsryds kommun 970 143 681 T2020
Väderstad Mjölby kommun 586 119 491 T1316
Väggarp Eslövs kommun 230 30 777 T3830
Väländan Haninge kommun 529 163 325 T0402
Vänersborg Vänersborgs kommun 23 882 1 166 2 049 T5132
Väne-Åsaka Trollhättans kommun 352 61 576 T5128
Vänge Uppsala kommun 1 293 90 1 441 T0516
Vännäs Vännäs kommun 4 466 410 1 089 T8384
Vännäsby Vännäs kommun 1 687 206 818 T8388
Väring Skövde kommun 643 126 510 T5520
Värnamo Värnamo kommun 19 669 1 194 1 648 T1732
Värsås Skövde kommun 585 74 791 T5524
Väröbacka Varbergs kommun 854 150 569 T4188
Väse Karlstads kommun 526 71 736 T5872
Väskinde Region Gotland 333 45 738 T2556
Västanvik Leksands kommun 502 237 212 T6872
Västerberg Sandvikens kommun 230 75 308 T7364
Västerby Hedemora kommun 372 71 521 T6880
Västerfärnebo Sala kommun 444 68 654 T6372
Västerhaninge Haninge kommun 18 428 1 080 1 707 T0404
Västerhejde Region Gotland 456 89 511 T2560
Västerljung Trosa kommun 362 43 850 T0910
Västerlösa Linköpings kommun 209 43 490 T1318
Västermyckeläng Älvdalens kommun 400 172 233 T6884
Västervik Västerviks kommun 21 452 1 313 1 633 T2472
Västerås Västerås kommun 126 190 4 993 2 527 T6376
Västra Bispgården Ragunda kommun 473 113 420 T7808
Västra Bodarna Alingsås kommun 1 339 297 451 T5136
Västra Hagen Kungsbacka kommun 1 359 286 476 T4224
Västra Husby Söderköpings kommun 527 54 977 T1320
Västra Ingelstad Vellinge kommun 1 024 98 1 049 T3800
Västra Karaby Kävlinge kommun 258 62 419 T3802
Västra Karup Båstads kommun 564 146 387 T3172
Västra Tommarp Trelleborgs kommun 396 34 1 173 T3806
Västra Torup Hässleholms kommun 221 63 349 T3176
Västra Ämtervik Sunne kommun 365 117 313 T5876
Växjö Växjö kommun 69 127 3 618 1 911 T2024
Yngsjö Kristianstads kommun 638 327 195 T3180
Ysane Sölvesborgs kommun 219 56 393 T2774
Ysby Laholms kommun 258 48 541 T4190
Ystad Ystads kommun 19 705 1 093 1 803 T3808
Ytterby Kungälvs kommun 6 097 387 1 576 T4453
Ytterhogdal Härjedalens kommun 507 229 221 T8012
Ytternäs och Vreta Uppsala kommun 809 152 533 T0662
Yttersjö Umeå kommun 495 108 457 T8394
Ytterstad Lerums kommun 234 66 354 T5550
Zinkgruvan Askersunds kommun 324 172 188 T6160
Åby Norrköpings kommun 7 108 528 1 347 T1324
Åby Växjö kommun 437 60 733 T2028
Åbyggeby Gävle kommun 1 009 235 429 T7368
Åbytorp Kumla kommun 819 143 571 T6164
Åhus Kristianstads kommun 10 269 1 162 884 T3184
Åkarp Burlövs kommun 6 148 264 2 328 T3812
Åkers styckebruk Strängnäs kommun 3 017 281 1 075 T0912
Åkersberga Österåkers kommun 34 818 2 531 1 376 T0408
Ålberga Nyköpings kommun 234 41 570 T0916
Åled Halmstads kommun 1 812 202 898 T4192
Åminne Värnamo kommun 212 38 554 T1736
Åmmeberg Askersunds kommun 431 204 211 T6168
Åmot Ockelbo kommun 218 98 222 T7372
Åmotfors Eda kommun 1 386 210 661 T5880
Åmunnen Kalmar kommun 324 38 851 T2482
Åmynnet Örnsköldsviks kommun 322 40 798 T7732
Åmål Åmåls kommun 9 511 744 1 278 T5140
Ånge Ånge kommun 2 852 380 751 T7736
Ånäset Robertsfors kommun 580 138 420 T8396
Åre Åre kommun 3 200 649 493 T8024
Årjäng Årjängs kommun 3 436 460 748 T5884
Årnäs Varbergs kommun 728 354 206 T4194
Årsta havsbad Haninge kommun 475 151 315 T0434
Årstad Falkenbergs kommun 278 35 788 T4196
Årsunda Sandvikens kommun 1 049 159 662 T7376
Åryd Växjö kommun 675 81 833 T2032
Åryd Karlshamns kommun 326 76 430 T2776
Ås Nora kommun 497 72 691 T6176
Ås Krokoms kommun 1 482 279 531 T8028
Åsa Kungsbacka kommun 6 341 906 700 T4200
Åsarna Bergs kommun 237 61 390 T8032
Åsarp Falköpings kommun 610 105 583 T5532
Åsbro Askersunds kommun 1 457 348 418 T6172
Åsby Varbergs kommun 483 103 468 T4204
Åseda Uppvidinge kommun 2 681 302 886 T2036
Åsele Åsele kommun 1 664 227 734 T8400
Åsen Älvdalens kommun 204 73 279 T6892
Åsensbruk Melleruds kommun 772 167 463 T5144
Åshammar Sandvikens kommun 699 161 435 T7380
Åsljunga Örkelljunga kommun 798 177 452 T3188
Åssjöns norra strand Krokoms kommun 335 97 346 T7814
Åstorp Åstorps kommun 10 589 777 1 364 T3192
Åtvidaberg Åtvidabergs kommun 6 997 568 1 232 T1328
Älandsbro Härnösands kommun 897 199 452 T7740
Älgarås Töreboda kommun 389 90 434 T5536
Älghult Uppvidinge kommun 474 98 483 T2040
Älgö Nacka kommun 991 201 494 T0436
Älmhult Älmhults kommun 10 651 1 000 1 065 T2048
Älmsta Norrtälje kommun 1 422 246 578 T0412
Älvdalen Älvdalens kommun 1 941 335 580 T6896
Älvkarleby Älvkarleby kommun 1 502 255 589 T0664
Älvkarleö Älvkarleby kommun 235 70 334 T0670
Älvnäs Ekerö kommun 797 58 1 384 T0414
Älvsala Värmdö kommun 603 456 132 T0438
Älvsbyn Älvsbyns kommun 5 020 663 757 T8932
Älvsered Falkenbergs kommun 455 110 414 T4212
Älvåker och Råtorp Karlstads kommun 3 300 126 2 622 T5794
Älvängen Ale kommun 5 818 488 1 193 T5152
Äng Nässjö kommun 277 50 554 T1740
Änge Krokoms kommun 340 62 547 T8040
Ängelholm Ängelholms kommun 28 232 1 971 1 432 T3196
Ängesbyn Luleå kommun 212 79 269 T8934
Ängsmon Östersunds kommun 1 344 55 2 461 T8042
Ängsvik Värmdö kommun 443 78 569 T0418
Äppelbo Vansbro kommun 489 282 173 T6900
Ärla Eskilstuna kommun 1 286 146 879 T0920
Äsköping Katrineholms kommun 338 51 667 T0924
Äspered Borås kommun 302 61 494 T5156
Äsperöd Sjöbo kommun 253 36 705 T3816
Ätran Falkenbergs kommun 408 65 624 T4216
Öbolandet Trosa kommun 338 177 191 T0928
Öbonäs Norrköpings kommun 670 193 347 T1330
Ödeborg Färgelanda kommun 583 88 666 T5160
Ödeshög Ödeshögs kommun 2 675 264 1 015 T1332
Ödsmål Stenungsunds kommun 1 415 347 408 T4630
Ödsmål och Åsebyberg Kungälvs kommun 283 80 352 T4648
Ödåkra Helsingborgs kommun 5 481 334 1 643 T3820
Öggestorp Jönköpings kommun 232 39 593 T1742
Öja Växjö kommun 377 58 650 T1858
Öjersjö Partille kommun 4 554 267 1 703 T4631
Ölmbrotorp Örebro kommun 533 63 842 T6184
Ölme Kristinehamns kommun 212 37 565 T5888
Ölmstad Jönköpings kommun 437 79 552 T1448
Ölsta Ekerö kommun 718 245 293 T0424
Önneköp Hörby kommun 224 56 402 T3834
Önnestad Kristianstads kommun 1 427 218 656 T3200
Örbyhus Tierps kommun 2 153 202 1 068 T0672
Örebro Örebro kommun 124 027 5 139 2 413 T6188
Öregrund Östhammars kommun 1 601 419 382 T0676
Örkelljunga Örkelljunga kommun 5 344 785 681 T3208
Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 33 348 3 920 851 T7744
Örserum Jönköpings kommun 363 72 505 T1748
Örsjö Nybro kommun 383 82 466 T2484
Örslösa Lidköpings kommun 327 60 542 T5890
Örstig Nyköpings kommun 245 34 724 T0932
Örsundsbro Enköpings kommun 1 384 138 1 003 T0680
Örsundsbro norra Enköpings kommun 580 36 1 590 T0682
Örtagården Västerås kommun 472 42 1 126 T6382
Örtofta Eslövs kommun 299 73 412 T3828
Örviken Skellefteå kommun 396 116 342 T8408
Ösmo Nynäshamns kommun 3 916 211 1 859 T0420
Össjö Ängelholms kommun 219 35 622 T3210
Östad Tanums kommun 213 34 634 T5552
Östadkulle Vårgårda kommun 415 65 635 T5162
Östansjö Hallsbergs kommun 839 150 561 T6192
Östanå Sandvikens kommun 217 20 1 087 T7274
Österbybruk Östhammars kommun 2 369 272 871 T0684
Österbymo Ydre kommun 923 140 658 T1336
Österfärnebo Sandvikens kommun 461 132 350 T7384
Österslöv Kristianstads kommun 464 68 684 T3216
Österstad Motala kommun 325 43 754 T1340
Östersund Östersunds kommun 52 250 3 559 1 468 T8044
Östervåla Heby kommun 1 760 217 810 T6384
Österå och Hökviken Falu kommun 291 113 257 T6506
Östhammar Östhammars kommun 4 906 488 1 005 T0688
Östorp och Ådran Huddinge kommun 249 112 222 T0406
Östra Balltorp Mölndals kommun 2 765 86 3 224 T4367
Östra Bispgården Ragunda kommun 249 122 203 T7806
Östra Frölunda Svenljunga kommun 313 63 498 T5164
Östra Grevie Vellinge kommun 793 101 786 T3832
Östra Husby Norrköpings kommun 874 126 692 T1344
Östra Karup Båstads kommun 776 168 463 T3220
Östra Ljungby Klippans kommun 1 817 225 806 T3224
Östra Ryd Söderköpings kommun 469 97 484 T1348
Östra Stenåsen Kils kommun 485 27 1 790 T5814
Östra Sönnarslöv Kristianstads kommun 266 69 387 T3228
Östra Tommarp Simrishamns kommun 296 71 418 T3232
Östra Vemmerlöv Simrishamns kommun 244 75 327 T3236
Östraby Hörby kommun 210 36 590 T3836
Överboda Umeå kommun 268 66 407 T8412
Överhärde Gävle kommun 561 131 428 T7388
Överkalix Överkalix kommun 1 007 124 812 T8940
Överlida Svenljunga kommun 514 85 607 T5168
Övermarken och Maran Piteå kommun 375 90 418 T8950
Övertorneå Övertorneå kommun 1 858 259 717 T8944
Övertänger Falu kommun 237 118 201 T6916
Överum Västerviks kommun 1 182 166 712 T2488
Öxabäck Marks kommun 339 66 513 T5172
Öxeryd Lerums kommun 625 111 564 T5176

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Statistiska tätorter 2018 – befolkning, landareal, befolkningstäthet”. Statistiska centralbyrån. 24 oktober 2019. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/pong/tabell-och-diagram/statistiska-tatorter-2018--befolkning-landareal-befolkningstathet/. Läst 9 december 2019. 
  2. ^ ”8,9 miljoner bor i tätorter”. Statistiska centralbyrån. 24 oktober 2019. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/pong/statistiknyhet/tatorter-2018-arealer-och-befolkning/. Läst 9 december 2019.